• Zodpovednosť a udržateľnosť
  VĎAKA KNIHE SME LEPŠÍ
  Čítanie nás obohacuje. Pomáha nám zvládať situácie, s ktorými by sme sa za iných okolností možno nestretli. Kultivuje náš prejav, osobnosť, vďaka čítaniu rastieme emocionálne, duchovne i vedomostne.  Spoločenská zodpovednosť ako neoddeliteľná súčasť najväčšej kníhkupeckej siete Panta Rhei Ak si položíte otázku, ktorá slovenská firma sa zásadne venuje spoločenskej zodpovednosti, v odpovedi určite nájdete na popredných miestach aj Panta … Continued
  Zodpovednosť a udržateľnosť
  ZODPOVEDNOSŤ FIRIEM: AJ JEDINCI MÔŽU POMÁHAŤ
  V decembri minulého roka spustila spoločnosť BILLA nový CSR projekt zameraný na pomoc rodinám v núdzi. Keďže BILLA je primárne orientovaná na predaj potravín, snažila sa prepojiť tento fakt so zameraním podpory.  Preto vznikol projekt CHLEBODARCA, ktorým pomocou nákupu chleba zákazníci pomáhajú rodinám v neľahkej životnej situácii.  Ako projekt funguje Mechanika je jednoduchá, stačí si kúpiť chlieb a 1 cent … Continued
  Sponsored
  DIVERZITA JE PRE NÁS ZDROJOM SILY
  Rozmanitosť v zložení zamestnancov prináša firme viaceré výhody. Ako ju v spoločnosti Faurecia podporuje Zuzana Ennertová, nám prezradila v rozhovore. Mária Haršányová zase porozprávala, čo všetko ovplyvňuje logistika firmy a aké vlastnosti sú dôležité na pozícii manažérky logistiky. Aká je vaša pracovná náplň? Na regionálnej úrovni sa starám o rozvoj zamestnancov, nábor talentov vrátane spolupráce … Continued
  Sponsored
  DETI, KTORÉ POROZUMEJÚ HODNOTE JEDLA, BUDÚ V DOSPELOSTI KUPOVAŤ KVALITNEJŠIE POTRAVINY
  Kým žiak dokončí stredoškolské štúdium, skonzumuje viac ako 4 000 pokrmov zo školských jedální. Školy sú preto skvelým priestorom, kde môžeme deťom vštepiť správne stravovacie návyky, poučiť ich o zdravom životnom štýle, a to všetko zábavným a chutným spôsobom. A práve touto cestou sa vybral Kaufland v spolupráci s občianskym združením Skutočne zdravá škola. Spolupráca, … Continued
  Ženy v biznise
  VPLYV PANDÉMIE NA PODNIKANIE ŽIEN NA SLOVENSKU
  Vybrali sme niekoľko praktických tém, napísali články a spravili rozhovory s inšpiratívnymi ženami. Plány boli veľké, no aj do našich životov vstúpila pandémia. Samozrejme, neboli sme jediní a aj túto tému sme sa snažili reflektovať. Keď vznikala myšlienka iniciatívy Ženy podnikajte!, o pandémii sme nemali ani tušenie. Naším cieľom bolo pomôcť ženám, ktoré s podnikaním začínajú. Existovalo veľa podnikateľských portálov, ktoré však … Continued