Skip to main content
Domovská stránka » Zodpovednosť a udržateľnosť » SEWA UČÍ UŽ ŠKÔLKAROV, ŽE ODPAD MUSÍME TRIEDIŤ VŠETCI
 • Zodpovednosť a udržateľnosť

  SEWA UČÍ UŽ ŠKÔLKAROV, ŽE ODPAD MUSÍME TRIEDIŤ VŠETCI

  Autorka fotografie: Mgr. Miroslava Šárová, Daphne
  Autorka fotografie: Mgr. Miroslava Šárová, Daphne

  Organizácia zodpovednosti výrobcov SEWA, a. s., ktorá poskytuje služby kolektívneho plnenia pre komodity elektro, batérie a akumulátory, obaly a neobalové výrobky, už roky realizuje projekty so školami a školskými zariadeniami. Takto si plní svoje zákonné povinnosti a zároveň vedie ďalšie generácie k pozitívnemu prístupu k recyklácii.

  Vymeňte odpad za lopty

  Prvou vzdelávacou aktivitou SEWA, a. s., bol projekt Vymeň elektro za lopty, vďaka ktorému realizuje bezplatný odvoz vyradených elektrozariadení a batérií zo škôl a školských zariadení. Žiaci tak môžu už šiesty rok získať za odovzdaný elektroodpad športové lopty a iné pomôcky na voľnočasové aktivity. Do projektu Vymeň elektro za lopty sa do konca roku 2018 zapojilo 424 škôl. Spoločne odovzdali 267 605 kg elektroodpadu. Za vyzbierané elektrospotrebiče od nás dostali 789 lôpt a 370 športových potrieb. „Prácu s deťmi a mládežou vnímame ako kľúčovú pre zlepšenie situácie v oblasti zberu a triedenia odpadu, keďže im často chýbajú správne návyky z domova,“ hovorí Jozef Kozák, výkonný riaditeľ.

  Škôlkari učiteľmi

  Na jar 2017 sa SEWA rozhodla rozšíriť svoje vzdelávacie aktivity aj na materské školy, v ktorých hravou a zážitkovou formou vytvára správne návyky u detí. Projekt Triedime batérie so Šmudlom realizuje spolu s neziskovou organizáciou DAPHNE. V školskom roku 2018/2019 sa doň zapojilo 104 materských škôl, ktoré spolu vyzbierali 9 092 kg použitých prenosných batérií. „Deti sa spolu s postavičkou Šmudla učia správne triediť všetky druhy odpadov. Hlavnou témou projektu sú však použité batérie. Škôlkari sa dozvedia, prečo nemôžu vyhadzovať staré batérie z hračiek do obyčajného smetného koša. Túto aktivitu veľmi pozitívne hodnotia aj samotní rodičia – deti ich vďaka nášmu projektu nabádajú k separovaniu odpadu doma,“ hovorí J. Kozák.

  Mladí vzdelávajú mladých

  Okrem detí v materských školách a žiakov základných škôl SEWA vzdeláva aj staršie deti a mládež. V spolupráci s neziskovou organizáciou ŽIVICA odštartovala v septembri 2017 projekt rovesníckeho vzdelávania ElektroOdpad – Dopad. Jeho princípom je poukázať na životný cyklus elektrospotrebičov od ich výroby až po likvidáciu prostredníctvom školskej „siete informácií“, v ktorej sa študenti navzájom vzdelávajú.

  SEWA okrem projektov so školami ponúka možnosť celoročného bezplatného odvozu vyradenej techniky i firmám či inštitúciám. Tie oň môžu požiadať prostredníctvom formulára alebo telefonicky.

  Next article