Domovská stránka » Buďme zodpovední » SEWA UČÍ UŽ ŠKÔLKAROV, ŽE ODPAD MUSÍME TRIEDIŤ VŠETCI
Zodpovednosť a udržateľnosť

SEWA UČÍ UŽ ŠKÔLKAROV, ŽE ODPAD MUSÍME TRIEDIŤ VŠETCI

Autorka fotografie: Mgr. Miroslava Šárová, Daphne
Autorka fotografie: Mgr. Miroslava Šárová, Daphne

Organizácia zodpovednosti výrobcov SEWA, a. s., ktorá poskytuje služby kolektívneho plnenia pre komodity elektro, batérie a akumulátory, obaly a neobalové výrobky, už roky realizuje projekty so školami a školskými zariadeniami. Takto si plní svoje zákonné povinnosti a zároveň vedie ďalšie generácie k pozitívnemu prístupu k recyklácii.

Vymeňte odpad za lopty

Prvou vzdelávacou aktivitou SEWA, a. s., bol projekt Vymeň elektro za lopty, vďaka ktorému realizuje bezplatný odvoz vyradených elektrozariadení a batérií zo škôl a školských zariadení. Žiaci tak môžu už šiesty rok získať za odovzdaný elektroodpad športové lopty a iné pomôcky na voľnočasové aktivity. Do projektu Vymeň elektro za lopty sa do konca roku 2018 zapojilo 424 škôl. Spoločne odovzdali 267 605 kg elektroodpadu. Za vyzbierané elektrospotrebiče od nás dostali 789 lôpt a 370 športových potrieb. „Prácu s deťmi a mládežou vnímame ako kľúčovú pre zlepšenie situácie v oblasti zberu a triedenia odpadu, keďže im často chýbajú správne návyky z domova,“ hovorí Jozef Kozák, výkonný riaditeľ.

Škôlkari učiteľmi

Na jar 2017 sa SEWA rozhodla rozšíriť svoje vzdelávacie aktivity aj na materské školy, v ktorých hravou a zážitkovou formou vytvára správne návyky u detí. Projekt Triedime batérie so Šmudlom realizuje spolu s neziskovou organizáciou DAPHNE. V školskom roku 2018/2019 sa doň zapojilo 104 materských škôl, ktoré spolu vyzbierali 9 092 kg použitých prenosných batérií. „Deti sa spolu s postavičkou Šmudla učia správne triediť všetky druhy odpadov. Hlavnou témou projektu sú však použité batérie. Škôlkari sa dozvedia, prečo nemôžu vyhadzovať staré batérie z hračiek do obyčajného smetného koša. Túto aktivitu veľmi pozitívne hodnotia aj samotní rodičia – deti ich vďaka nášmu projektu nabádajú k separovaniu odpadu doma,“ hovorí J. Kozák.

Mladí vzdelávajú mladých

Okrem detí v materských školách a žiakov základných škôl SEWA vzdeláva aj staršie deti a mládež. V spolupráci s neziskovou organizáciou ŽIVICA odštartovala v septembri 2017 projekt rovesníckeho vzdelávania ElektroOdpad – Dopad. Jeho princípom je poukázať na životný cyklus elektrospotrebičov od ich výroby až po likvidáciu prostredníctvom školskej „siete informácií“, v ktorej sa študenti navzájom vzdelávajú.

SEWA okrem projektov so školami ponúka možnosť celoročného bezplatného odvozu vyradenej techniky i firmám či inštitúciám. Tie oň môžu požiadať prostredníctvom formulára alebo telefonicky.

Ďalší článok
Domovská stránka » Buďme zodpovední » SEWA UČÍ UŽ ŠKÔLKAROV, ŽE ODPAD MUSÍME TRIEDIŤ VŠETCI
Zodpovednosť a udržateľnosť

ZODPOVEDNOSŤ FIRIEM: AJ JEDINCI MÔŽU POMÁHAŤ

V decembri minulého roka spustila spoločnosť BILLA nový CSR projekt zameraný na pomoc rodinám v núdzi. Keďže BILLA je primárne orientovaná na predaj potravín, snažila sa prepojiť tento fakt so zameraním podpory. 

Preto vznikol projekt CHLEBODARCA, ktorým pomocou nákupu chleba zákazníci pomáhajú rodinám v neľahkej životnej situácii. 

Ako projekt funguje

Mechanika je jednoduchá, stačí si kúpiť chlieb a 1 cent z neho ide na pomoc tým, ktorí sú na ňu odkázaní. Rodiny do projektu vyberá Nadácia Pontis a pomoc je šitá na mieru – materiálna, finančná i potravinová. Projekt podporuje aj Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, ktorý rodinám zabezpečuje pravidelný prísun pekárenských výrobkov.

CHLEBODARCA vo svojom úvodnom ročníku pomohol siedmim rodinám, príjemcovia pomoci doposiaľ dostali novú strechu nad hlavou, prívod pitnej vody, podporu počas štúdia, rehabilitácie či bezbariérovú kúpeľňu. Okrem hmotnej pomoci ponúka spoločnosť rodinám aj úprimný ľudský záujem.

Projektom žijú všetci kolegovia, pre nás pomoc nekončí odovzdaním financií či daru, rodiny navštevujeme, sledujeme ich životné zmeny a tešíme sa spolu s nimi z progresu životnej situácie, ktorý ako rodina dosiahli,“ opisuje Jana Gregorovičová z o. z. BILLA ľuďom.

Poďakovaním zákazníkom a zároveň povzbudením do ďalšej pomoci je aj pekný televízny spot, ktorý pomocou príbehov ukazuje silu ľudskej spolupatričnosti. Novinkou druhého ročníka projektu CHLEBODARCA je, že BILLA zdvojnásobí počet podporených rodín a ponúka aj možnosť zapojenia verejnosti. „Chceme dať našim zákazníkom možnosť, aby aj oni sami odporučili projekt rodine, o ktorej vedia, že potrebuje pomoc. Či už trpí dlhodobo núdzou, alebo sa jej akútne niečo prihodilo. Preto sme spolu s Nadáciou Pontis pripravili online prihlasovací formulár, ktorý rodiny môžu vyplniť a dostanú sa tak do výberu,“ dopĺňa J. Gregorovičová. Formulár bude pripravený a spustený od januára na stránkach projektu.

Spoločnosť BILLA sa venuje aj iným projektom spoločenskej zodpovednosti, už 15 rokov aktívne spolupracuje s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Projekt Zdravé oči už v škôlke je zameraný na prevenciu očných ochorení u detí pomocou bezdotykových meraní zrakových parametrov.

Za tri ročníky tohto projektu odborníci skontrolovali zrak už vyše 45 000 škôlkarom. Merania odhalili istú formu zrakovej poruchy až u 15 % detí, ktorým bolo následne odporúčané detailnejšie vyšetrenie u oftalmológa. Štvrtý ročník projektu, ktorý aktuálne prebieha,  prináša do materských škôl nový pridaný rozmer v podobe edukatívnych hračiek,“ hovorí Jana Gregorovičová. 

Unikátnym článkom podpory komunity nevidiacich je služba Nákupný asistent, ktorá je realizovaná v spolupráci s Nadáciou Pontis a umožňuje ľuďom so zrakových hendikepom prirodzenejšiu a istejšiu orientáciu v predajniach. Súčasťou asistencie je aj náučné video, vďaka ktorému zvládne asistovať pri nákupoch aj bežný zákazník. Ľuďom so zrakovým hendikepom pomáha aj finančná zbierka Štvornohé oči, pokladnice v tvare vodiaceho psa sú aktuálne umiestnené až v 64 prevádzkach obchodného reťazca BILLA.

Ďalší článok