• Ženy v biznise
    MOMA: NECH DOSIAHNETE ČOKOĽVEK, STÁLE SA DÁ NIEKAM POSÚVAŤ
    V akejkoľvek oblasti ľudskej činnosti si muži aj ženy zaslúžia rovnaký prístup. Martina „Moma“ Horňáková si uvedomuje, že v dnešnom svete je to stále aktuálny problém a dúfa, že práve ženy úspešné v biznise to zmenia. Od skorého veku dlhodobo tvoríte obsah a pracujete. Nemali ste niekedy chuť to vzdať? Asi by som nepoužila slovo vzdať sa, … Pokračovanie
    ADVERTORIAL
    VÝMENA SKÚSENOSTÍ A KONTAKTOV JE V PODNIKANÍ I RIADENÍ KĽÚČOVÁ
    Pri zakladaní firiem podnikateľky čelia strachu zo zlyhania, nedostatku peňazí, nemajú prístup k informáciám a finančnej podpore. Chýba im odvaha a takisto musia zosúladiť rodinný a pracovný život. Od roku 2001, pôvodne pod názvom Združenie žien v podnikaní, poskytuje Združenie podnikateliek a manažérok slovenským podnikateľkám a ženám na manažérskych pozíciách podporu, inšpiráciu, možnosti sebarozvoja, podporu prostredníctvom vzdelávacích a networkingových aktivít. … Pokračovanie