Domovská stránka » Ženy v biznise » REALITA RODINNÉHO PODNIKANIA – ROZHODNUTIA OD NEDEĽNÉHO OBEDA
Ženy v biznise

REALITA RODINNÉHO PODNIKANIA – ROZHODNUTIA OD NEDEĽNÉHO OBEDA

V spolupráci s:
Adobe Stock
V spolupráci s:
Adobe Stock

Hovorí sa, že najhoršie je podnikať s rodinou. Napriek tomu to mnohí podnikatelia skúšajú. Aká je však realita rodinných firiem a akú rolu v nich hrajú ženy? A na záver novela, ktorá je dobrou správou pre rodinné podniky.

ALEXANDRA LETKO

zakladateľka OZ Ženy podnikajte!

MARTINA VANC

redaktorka a odborná poradkyňa OZ Ženy podnikajte!

Čo je to rodinný podnik?

Na Slovensku zákon presne nedefinuje rodinný podnik, z praxe však vieme, že takéto firmy existujú a ich počet sa odhaduje na 60-80 percent z malých a stredných podnikov. Rodinné podniky sa zakladali už v minulosti a hoci bola naša história poznačená znárodňovaním, niektoré rodinné značky sú hrdé na svoju tradíciu.

V minulosti si rodinné firmy často volili názov podľa mena rodiny, niekedy doplnené o známe „a syn“ resp. „a synovia“. Menej častý bol doplnok „a dcéra“, čo, samozrejme, súviselo so všeobecnou predstavou o úlohe ženy v spoločnosti. Dnes sú častejšie univerzálne názvy súvisiace s predmetom podnikania alebo dobre znejúce názvy použiteľné aj v zahraničí.

Výhody/nevýhody

Podnikanie s rodinnými príslušníkmi často znamená, že si problémy z práce nosíte domov a naopak, domáce konflikty môžu prerásť do pracovných. Na druhej strane sa dôležité rozhodnutia môžu prijímať efektívnejšie, pretože sú často už dávno predebatované.

V našich rozhovoroch pre Ženy podnikajte! sme spovedali aj ženy podnikateľky, ktoré podnikali spolu so svojimi manželmi. Príkladom bola pani Račková, ktorá spolu s manželom založila a vedie dnes už legendárnu výrobu obuvi značky RAK. Na otázku, ako dokáže zladiť osobný a pracovný život, odpovedala jednoznačne: „Drvivú väčšinu času podriaďujeme firme a jej potrebám. To bola a je naša priorita. Firma je naše tretie dieťa, ktoré však stále potrebuje nás a náš čas, tak je úplne prirodzené, že sa toto ,dieťa´ prelína s naším osobným a pracovným životom, je s nami pri raňajkách, ale aj na dovolenke. Sme spolu zžití a neviem si ani predstaviť, že by to malo byť inak.“

Dobré správy zo sveta legislatívy

Od 1. 1. 2023 bude účinná novela zákona o nelegálnej práci, ktorou sa rozšíri výnimka z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.

V súčasnosti výnimka z nelegálnej práce platí na prácu, ktorú pre fyzickú osobu podnikateľa alebo pre právnickú osobu (s. r. o. s najviac jedným spoločníkom – fyzickou osobou) vykonáva príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel spoločníka, ak tento je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku alebo je žiakom alebo študentom do 26 rokov.

Novelou predmetného zákona sa táto výnimka rozšíri. Po novom bude platiť aj pre spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má najviac dvoch spoločníkov, ktorí sú príbuznými v priamom rade, súrodencami alebo manželmi.

Inak povedané, eseročky budú môcť po novom mať dvoch spoločníkov (príbuzní v priamom rade, súrodenci alebo manželia), čím sa rozšíri okruh podnikateľov, ktorí budú môcť výnimku z nelegálneho zamestnávania využiť.

Na záver chceme vyjadriť podporu všetkým podnikateľkám a podnikateľom. Ak vás tento článok zaujal, viac príbehov a skúseností slovenských podnikateliek nájdete na www.zenypodnikajte.sk

Ďalší článok