Domovská stránka » Ženy v biznise » ŽENY SU EMPATICKÉ, TRPEZLIVÉ A VENUJÚ PRIESTOR DISKUSII
ADVERTORIAL

Lekárenský segment je charakteristický tým, že sa stará o ľudí a ich zdravie. Starostlivosť je teda jeho kľúčovou hodnotou a prístupom. Jej primárnym nositeľom sú v našej spoločnosti ženy. Asi preto k práci vo farmácii inklinujú prevažne ony.

Mgr. MAGDALÉNA VRŤOVÁ

Riaditeľka oddelenia ľudských zdrojov, Dr. Max Slovensko

Vo vašej spoločnosti je mnoho žien, ktoré pracujú na úrovni stredného manažmentu. Ako sa vám to podarilo?

Naše manažérky v mnohých prípadoch „vyrástli“ vo firme a sú zároveň odborníčkami v oblasti s farmaceutickým vzdelaním. Do stredného manažmentu zaraďujeme aj roly zodpovedných farmaceutov – manažérov jednotlivých lekární. Ženy predstavujú aj väčšinu študentov farmácie. Zároveň my vo firme intenzívne podporujeme rozvoj manažérskych zručností našich kolegýň.

Som presvedčená, že rôznorodosť je prínosná, preto radi privítame väčší záujem mužov. Všeobecne však vnímame nedostatok záujmu o toto povolanie. Asi sa to týka viacerých odborov, kde starostlivosť predstavuje hlavný zmysel povolania. Študenti preferujú technické odbory, IT, ekonómiu. V našom záujme je zatraktívniť povolanie farmaceuta a vrátiť jeho postavenie na rovnakú úroveň profesionality a uznania ako kedysi.

Prečítajte si príbehy našich zamestnancov

Aké výhody nesie podľa vás obsadenie manažérskych pozícií ženami?

Empatia, ľudskosť, načúvanie. Tieto vlastnosti sú nevyhnutné pri komunikácii s pacientmi, ale aj s kolegami. V tímoch, kde prevládajú ženy, je dôležité, aby sa navzájom dokázali chápať a vedeli sa vcítiť do potrieb druhých. Ženy majú schopnosť čítať medzi riadkami. V mnohom prispieva aj multitasking, či schopnosť rozhodnúť sa správne a promptne reagovať na problémy, nakoľko sa naše manažérky musia spoľahnúť najmä samé na seba. Či už ide o systémový problém, prevádzkový problém, či nespokojného zákazníka, stále musia vedieť promptne zareagovať. My ženy dokážeme byť trpezlivé, venujeme priestor diskusii a hľadáme cestu, ako vytvoriť správne riešenie.

Podiel žien vo vašej firme je až 85 %. Čím si vysvetľujete takýto záujem žien o farmáciu?

Farmácia je služba pacientom v zmysle starostlivosti. Ženám v nastavení spoločnosti u nás už nejako automaticky prináleží starať sa o druhých, v zamestnaní aj v rodine. Postavenie ženy a všeobecná predstava o „jej mieste“ v spoločnosti sa vyvíja. Aj keď sme v súčasnosti už pomerne otvorená spoločnosť, tento pôvodný prístup zohráva určitú úlohu. Je to ale obojstranné, naši zákazníci hľadajú v lekárni dôveru, poradenstvo a pochopenie a ženy vedia tento prístup prirodzene poskytnúť.

Prioritou našej firmy je poskytovať pacientovi vysoko kvalitné poradenstvo a podporu. Preto nezáleží na pohlaví, ale na samotnom človeku, či sa s týmto stotožňuje. Ideálna situácia je, keď sa každý vo svojom zamestnaní nájde a je spokojný.

Chceš pracovať v Dr.Max? Klikni TU

Ako pracujete so ženami, ktoré sa chystajú alebo momentálne sú na materskej dovolenke?

Aktuálne máme okolo 15 percent kolegýň/kolegov spomedzi viac ako 2 670 zamestnancov na materskej/rodičovskej dovolenke. Stále však zostávajú súčasťou firmy. Rešpektujeme, ak sa ženy rozhodnú prerušiť kariéru kvôli materským povinnostiam a naďalej ich podporujeme. Pravidelne posielame novinky z firmy, v spolupráci s organizáciou Pracujúce mamy realizujeme webináre zamerané na podporu v tejto životnej fáze.

Poskytujeme flexibilné možnosti pracovať u nás aj popri rodičovských povinnostiach. V tomto prípade prispievame na náklady spojené so starostlivosťou o dieťa. Poskytujeme aj možnosť pracovať z domu jednak v našej Poradni Dr.Max, kde odpovedajú na otázky od pacientov, alebo prispievať odbornými článkami na náš web, či do médií. Farmaceutov je, bohužiaľ, nedostatok a sme veľmi radi, že zostávajú súčasťou firmy, aj keď momentálne nemôžu svoje povolanie naplno vykonávať. Sme vďační, keď sa k nám po rodičovskej dovolenke rozhodnú vrátiť.

Ďalší článok