Domovská stránka » Ženy v biznise » VERTE SVOJIM TÚŽBAM A POTENCIÁLU VIAC AKO STRACHU
Ženy v biznise

VERTE SVOJIM TÚŽBAM A POTENCIÁLU VIAC AKO STRACHU

Cítite, že vo vás driemu biznis túžby, ktoré by ste radi zhmotnili? V tom prípade vás určite inšpiruje rozhovor s koučkou Lenkou Lutonskou, ktorá prezradí viac o tom, ako vďaka intuícii a sebaláske môžete naplniť nielen svoj kariérny potenciál.

LENKA LUTONSKÁ

medzinárodná koučka NLP a popredná ženská koučka pre podnikateľky v Európe, autorka knihy Energetic Marketing a zakladateľka Extraordinary Growth Academy, Energetic Breakthrough MethodTM

Hovorí sa, že muži sú vo svete biznisu sebavedomejší a ženy, ktoré sú viac emocionálne, treba postrčiť.

Súhlasíte?

Ženy určujú svoju hodnotu, alebo hodnotu biznisu cez iných ľudí. Muži sú viac transakční v zmysle – toto je môj produkt, chcete ho či nie? Žena neustále uvažuje, či je produkt dobrý, či do jeho výroby dala všetko, či si nepýta príliš veľa… Našťastie, dnešné ženy tvoria prvú generáciu, ktorá si uvedomuje svoju vnútornú silu, využiteľnú aj v biznise.

V čom sú ženy popredu?

V emocionálnosti a kreativite. Všetka tvorivá energia je ženská energia, vďaka nej nejde v biznise len o zarábanie peňazí a dosahovanie cieľov, podnikanie dostáva iný zmysel. To je dobré najmä pre stavanie spoločnosti a komunít. Ženská podstata zložená z tvorivosti, prijímania a emócií je našou skutočnou silou. To neznamená, že máme odmietať mužskú energiu. Najväčší úspech príde, keď zjednotíme dravú mužskosť a emocionálnu ženskosť.

Čo vás motivovalo rozbehnúť vlastné podnikanie?

Nevnímala som to tak, že idem rozbehnúť podnikanie. Chcela som pomáhať ľuďom. Keď som odchádzala do Anglicka, vedela som, že chcem zmeniť svet, človeka za človekom. Zároveň som chcela pomôcť sama sebe, lebo som nebola veľmi sebavedomá. Vedela som, že tento cieľ nedosiahnem v tradičnom zamestnaní. Naviedlo ma to na štúdium NLP, išla som za svojou vášňou, impulzom, z ktorého sa vykľulo podnikanie.

Čo poradíte ženám, ktoré chcú podnikať, no majú strach z neúspechu?

Naučte sa veriť svojim túžbam a potenciálu viac ako strachu. Okrem naprogramovanej a ustráchanej mysle máme aj myseľ väčšiu, ktorá k nám prehovára skrz intuíciu vždy, keď po niečom túžime. Základ je naučiť sa veriť našim túžbam. Vyššia myseľ sa nám často prihovára, no pre strachy ju nevnímame alebo jej odkazy prehlušujeme ustráchanými myšlienkami. Mať strach je normálne. Tak ako je normálne mať túžbu.

So strachom sa dá popasovať tak, že najprv prijmem nejakú túžbu za svoju cestu a pripravím sa na najhoršie možné scenáre. Som ochotná ich prijať pri ceste za naplnením túžby? Strach má väčšinou naše vnútorné dieťa, ktoré sa bojí o život, no my sme dospelé a zvládneme to. Len sa pripravíme na scenáre, ktoré sa môžu stať. Ako dospelú by ma neúspech nepoložil, možno by prišla bolesť a sklamanie, no nevyhýbam sa im, pretože, ak to nakoniec dopadne dobre, dosiahnem, čo som chcela.

Ako nepodľahnúť tlaku v zmysle budovania kariéry, starostlivosti o rodinu a o domácnosť?

Uvedomením si, že byť sebecká nie je zlé. Naopak, je to prínosné pre celé okolie. Verím, že čo je správne pre mňa, je správne aj pre ostatných. V zdravej sebaláske, pravdaže. Ale pozor, to, že je niečo jednoduché, neznamená, že je to pre mňa správne. Možno je jednoduchšie zostať v nefunkčnom manželstve kvôli financiám a deťom, no nie je to správne, pretože sa v ňom necítim dobre a deťom ukazujem zlý príklad, keď počúvajú neustále hádky.

A čo je správne pre mňa neznamená, že sa to na začiatku stretne s pochopením, no z dlhodobého hľadiska sa to ukáže ako správne rozhodnutie. My Slovenky a Češky sa prebúdzame a uvedomujeme si, že keď sa konečne dáme na prvé miesto, až potom dokážeme naše svetlo rozdávať aj iným.

Ďalší článok
Domovská stránka » Ženy v biznise » VERTE SVOJIM TÚŽBAM A POTENCIÁLU VIAC AKO STRACHU
ADVERTORIAL

ŽENY SU EMPATICKÉ, TRPEZLIVÉ A VENUJÚ PRIESTOR DISKUSII

Lekárenský segment je charakteristický tým, že sa stará o ľudí a ich zdravie. Starostlivosť je teda jeho kľúčovou hodnotou a prístupom. Jej primárnym nositeľom sú v našej spoločnosti ženy. Asi preto k práci vo farmácii inklinujú prevažne ony.

Mgr. MAGDALÉNA VRŤOVÁ

Riaditeľka oddelenia ľudských zdrojov, Dr. Max Slovensko

Vo vašej spoločnosti je mnoho žien, ktoré pracujú na úrovni stredného manažmentu. Ako sa vám to podarilo?

Naše manažérky v mnohých prípadoch „vyrástli“ vo firme a sú zároveň odborníčkami v oblasti s farmaceutickým vzdelaním. Do stredného manažmentu zaraďujeme aj roly zodpovedných farmaceutov – manažérov jednotlivých lekární. Ženy predstavujú aj väčšinu študentov farmácie. Zároveň my vo firme intenzívne podporujeme rozvoj manažérskych zručností našich kolegýň.

Som presvedčená, že rôznorodosť je prínosná, preto radi privítame väčší záujem mužov. Všeobecne však vnímame nedostatok záujmu o toto povolanie. Asi sa to týka viacerých odborov, kde starostlivosť predstavuje hlavný zmysel povolania. Študenti preferujú technické odbory, IT, ekonómiu. V našom záujme je zatraktívniť povolanie farmaceuta a vrátiť jeho postavenie na rovnakú úroveň profesionality a uznania ako kedysi.

Prečítajte si príbehy našich zamestnancov

Aké výhody nesie podľa vás obsadenie manažérskych pozícií ženami?

Empatia, ľudskosť, načúvanie. Tieto vlastnosti sú nevyhnutné pri komunikácii s pacientmi, ale aj s kolegami. V tímoch, kde prevládajú ženy, je dôležité, aby sa navzájom dokázali chápať a vedeli sa vcítiť do potrieb druhých. Ženy majú schopnosť čítať medzi riadkami. V mnohom prispieva aj multitasking, či schopnosť rozhodnúť sa správne a promptne reagovať na problémy, nakoľko sa naše manažérky musia spoľahnúť najmä samé na seba. Či už ide o systémový problém, prevádzkový problém, či nespokojného zákazníka, stále musia vedieť promptne zareagovať. My ženy dokážeme byť trpezlivé, venujeme priestor diskusii a hľadáme cestu, ako vytvoriť správne riešenie.

Podiel žien vo vašej firme je až 85 %. Čím si vysvetľujete takýto záujem žien o farmáciu?

Farmácia je služba pacientom v zmysle starostlivosti. Ženám v nastavení spoločnosti u nás už nejako automaticky prináleží starať sa o druhých, v zamestnaní aj v rodine. Postavenie ženy a všeobecná predstava o „jej mieste“ v spoločnosti sa vyvíja. Aj keď sme v súčasnosti už pomerne otvorená spoločnosť, tento pôvodný prístup zohráva určitú úlohu. Je to ale obojstranné, naši zákazníci hľadajú v lekárni dôveru, poradenstvo a pochopenie a ženy vedia tento prístup prirodzene poskytnúť.

Prioritou našej firmy je poskytovať pacientovi vysoko kvalitné poradenstvo a podporu. Preto nezáleží na pohlaví, ale na samotnom človeku, či sa s týmto stotožňuje. Ideálna situácia je, keď sa každý vo svojom zamestnaní nájde a je spokojný.

Chceš pracovať v Dr.Max? Klikni TU

Ako pracujete so ženami, ktoré sa chystajú alebo momentálne sú na materskej dovolenke?

Aktuálne máme okolo 15 percent kolegýň/kolegov spomedzi viac ako 2 670 zamestnancov na materskej/rodičovskej dovolenke. Stále však zostávajú súčasťou firmy. Rešpektujeme, ak sa ženy rozhodnú prerušiť kariéru kvôli materským povinnostiam a naďalej ich podporujeme. Pravidelne posielame novinky z firmy, v spolupráci s organizáciou Pracujúce mamy realizujeme webináre zamerané na podporu v tejto životnej fáze.

Poskytujeme flexibilné možnosti pracovať u nás aj popri rodičovských povinnostiach. V tomto prípade prispievame na náklady spojené so starostlivosťou o dieťa. Poskytujeme aj možnosť pracovať z domu jednak v našej Poradni Dr.Max, kde odpovedajú na otázky od pacientov, alebo prispievať odbornými článkami na náš web, či do médií. Farmaceutov je, bohužiaľ, nedostatok a sme veľmi radi, že zostávajú súčasťou firmy, aj keď momentálne nemôžu svoje povolanie naplno vykonávať. Sme vďační, keď sa k nám po rodičovskej dovolenke rozhodnú vrátiť.

Ďalší článok