Skip to main content
  • Zodpovedná budúcnosť

    BUĎME K SEBE ZODPOVEDNÍ: DARUJ KRV – DARUJ ŽIVOT

    Darovanie krvi patrí medzi najvznešenejšie prejavy spolupatričnosti, aké v kultúre našej spoločnosti poznáme. Ide o bezpríspevkovú činnosť a darca za svoj prejav hrdinstva nedostáva žiadnu finančnú odmenu. Napriek tomu prináša množstvo výhod nielen tomu, kto krv potrebuje, ale aj samotnému darcovi. Aké benefity darovanie krvi so sebou prináša a prečo je také dôležité? Darovaním krvi zachraňujete ľudské životy V tele … Continued