Skip to main content
Domovská stránka » Zodpovedná budúcnosť » ZAČLENENIE LGBTI+ ĽUDÍ POMÁHA FIRMÁM A ORGANIZÁCIÁM RÁSŤ
 • Zodpovedná budúcnosť

  ZAČLENENIE LGBTI+ ĽUDÍ POMÁHA FIRMÁM A ORGANIZÁCIÁM RÁSŤ

  V spolupráci s:
  Adobe Stock
  V spolupráci s:
  Adobe Stock

  Firmy a organizácie môžu výrazne zrýchliť dôležité zmeny v spoločnosti. Reagujú na nové vývojové trendy vo svete často rýchlejšie a otvorenejšie ako ostatné zložky spoločnosti. Podpora rozmanitosti a inklúzie, snaha o inovácie, hlásenie sa k spoločenskej zodpovednosti sa stávajú nielen konkurenčnou výhodou, ale i neodmysliteľnou súčasťou ich dlhodobých stratégií.

  Eva Habánková

  EVA HABÁNKOVÁ

  Program Coordinator pre obe iniciatívy

  Vplyv na externé prostredie  

  Ak sa firmy a organizácie rozhodnú, že chcú vytvárať bezpečné prostredie na pracovisku aj pre LGBTI+ ľudí, prejaví sa to na celkovom zlepšení akceptácie rozmanitosti a zvyšovaní vzájomného rešpektu a otvorenosti. To má pozitívny dopad na pracovnú atmosféru a výkon celého kolektívu. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že firmy a organizácie takto kultivujú iba svoje interné prostredie. No práve ich vplyv na veľké množstvo zamestnancov výrazne formuje aj dianie v celej spoločnosti. 

  Inklúzia LGBTI+ ľudí je dnes pre niektoré medzinárodné spoločnosti a organizácie pôsobiace na Slovensku bežnou súčasťou. Pozitívny trend však v posledných rokoch možno pozorovať aj medzi miestnymi firmami a organizáciami. Pribúda tých, ktoré v rámci firemných hodnôt deklarujú snahu zlepšiť postavenie LGBTI+ menšiny. Mnohé však s témou ešte aktívne nepracujú, poprípade iba začínajú.

  Od slov k činom

  Téma inklúzie LGBTI+ ľudí je komplexná a vplýva na ňu množstvo faktorov. Na jednej strane je potrebné vzdelávať a scitlivovať majoritu pracovného tímu, pričom je dôležité klásť dôraz najmä na pozície stredného a vysokého manažmentu. Na strane druhej však nemožno opomenúť fakt, že LGBTI+ téma musí byť implementovaná aj do hodnôt, procesov, komunikácie či interných predpisov.

  Ako sme vznikli

  Po teroristickom útoku na Zámockej ulici vznikla iniciatíva Ide nám o život, v súčasnosti organizačne zastrešená najmä iniciatívou Inakosť, v ktorej spojili svoje sily privátny, verejný aj neziskový sektor, aby spoločne zlepšovali postavenie LGBTI+ ľudí na Slovensku.

  Iniciatíva zverejnila odporúčania, ktoré môžu pomôcť vytvoriť bezpečné prostredie pre LGBTI+ ľudí. Firmy a organizácie sa môžu k nim zaviazať a cez označenie „bezpečné miesto“ tak deklarovať svoj prijímajúci postoj k LGBTI+ ľuďom. Iniciatíva spustila aj prvý ročník vzdelávacieho programu, ktorého cieľom je pomôcť firmám a organizáciám previesť do praxe jednotlivé odporúčania, ktorých cieľom je bezpečné pracovné prostredie aj pre LGBTI+ ľudí. 

  Charta diverzity Slovensko

  Okrem toho sa firmy a organizácie, ktoré sa hlásia k podpore diverzity a inklúzie na pracovisku a aktívne s touto témou pracujú, majú možnosť stať súčasťou Charty diverzity Slovensko. Charta diverzity je iniciatíva Európskej komisie a jej národným administrátorom na Slovensku je Nadácia Pontis. Je teda dôležitou európskou platformou pre firmy a organizácie s podobným hodnotovým nastavením. Vzdelávanie v rámci iniciatívy Ide nám o život či spolupráca s Chartou diverzity môžu byť dobrým štartom pre firmy, ktoré napríklad zvažujú spraviť verejné gesto na podporu LGBTI+ ľudí pri príležitosti blížiaceho sa Dúhového PRIDE-u Bratislava (22. 7.). Hlbšie porozumenie LGBTI+ téme v rámci interných procesov sa ukazuje ako dôležitý krok pred verejnou podporou. 

  Next article