• Sprievodca biznisom
    DEFINÍCIA RODINNÉHO PODNIKU V LEGISLATÍVE SR
    Rodinné podniky (RP) na Slovensku aj v Česku tvoria významnú časť počtu malých a stredných podnikov. Podľa prieskumu Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP) je to na Slovensku cca 60 – 65 %. Exaktnejšiemu zisteniu počtov na Slovensku bránila absencia presnejšej definície rodinných podnikov. Potreba zmeny právnych predpisov V súčasnosti legislatíva všeobecne … Pokračovanie
  • PARTNERI PROJEKTU