Skip to main content
  • Sprievodca biznisom

    DEFINÍCIA RODINNÉHO PODNIKU V LEGISLATÍVE SR

    Rodinné podniky (RP) na Slovensku aj v Česku tvoria významnú časť počtu malých a stredných podnikov. Podľa prieskumu Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP) je to na Slovensku cca 60 – 65 %. Exaktnejšiemu zisteniu počtov na Slovensku bránila absencia presnejšej definície rodinných podnikov. Potreba zmeny právnych predpisov V súčasnosti legislatíva všeobecne … Continued