Skip to main content
Domovská stránka » Sprievodca biznisom » AKO ZÍSKAŤ ENERGETICKÝ ÚVER OD EXIMBANKY?
ADVERTORIAL

EXIMBANKA SR poskytuje v súvislosti s následkami prudkého nárastu cien energií produkt – energetický úver. Energetický úver je určený pre podnikateľov a má slúžiť ako nástroj na preklenutie obdobia poznačeného zvýšenými energetickými nákladmi.

Dopad rastúcich cien na firmy závisí od ich energetickej náročnosti, mnohé podniky narážajú na problémy s udržaním platobnej bilancie a mnohé sa dostávajú do finančných ťažkostí. Práve pre takéto podniky je EXIMBANKA SR pripravená financovať zvýšené ceny vstupov energií.

Podmienky získania energetického úveru pre exportérov sú pomerne jednoduché

1. EXIMBANKA SR môže poskytnúť klientovi úver na financovanie energetických nákladov (elektrická energia a zemný plyn) vrátane refundácie už uhradených dodávateľských faktúr.

2. Úver je určený pre klientov, ktorí preukážu výšku exportných tržieb od 01.01.2021 aspoň 20%.

3. Výška úveru bude stanovená aj s ohľadom na individuálne potreby vývozcu a ceny jeho energetických nákladov.

„Veríme, že týmto riešením sme schopní pomôcť preklenúť toto náročné obdobie mnohým našim exportérom,“ uviedla EXIMBANKA SR


O SPOLOČNOSTI EXIMBANKA SR

EXIMBANKA SR ponúka širokú škálu finančných produktov spojených s vývozom, predovšetkým úverové poistenie, financovanie a záruky s primárnym cieľom dlhodobo zvyšovať konkurencieschopnosť tuzemských podnikov.

Ako štátna exportno-úverová agentúra umožňuje vstup slovenským exportérom do obchodných a investičných vzťahov, kde komerčný finančný sektor prejavuje menší záujem prevziať na seba riziko, a plní preto komplementárnu funkciu.

Next article