• Podnikanie
  AKO EFEKTÍVNEJŠIE A ZMYSLUPLNEJŠIE RIEŠIŤ PRÍČINY PROBLÉMOV VO FIRMÁCH?
  V Nadácii Pontis sa snažíme prepájať zodpovedné firmy, odborníkov, neziskové organizácie i verejný sektor, aby sme prinášali inovácie a skutočne pozitívne zmeny. Zameriavame sa najmä na oblasti vzdelávania, zodpovedného podnikania, inklúzie, pomoci sociálne a zdravotne znevýhodneným a v oblasti posilňovania občianskej spoločnosti a boja proti korupcii.  V súčasnosti pre viac než 20 firiem spravujeme nadačné fondy a filantropické programy. Spolupráca s firmami je nastavená partnersky ako spojenie úspešnej, zodpovednej firmy … Pokračovanie
  dark web
  KYBERKRIMINALITA MÔŽE ZASIAHNUŤ KOHOKOĽVEK
  Denne sa približne milión ľudí stane obeťami počítačovej kriminality. O Centre pre boj proti nej sme sa rozprávali s európskou komisárkou Ceciliou Malmström.
  Podnikanie
  AKÉ SÚ NAJDÔLEŽITEJŠIE PRVKY PRI ROZVOJI PODNIKANIA?
  Najdôležitejšími prvkami pri rozvoji podnikania sú kapitál a kontakty. Potrebujete dostatok financií na rozbeh, neskôr na rozvoj podnikania, a dobré kontakty – klientelu, obchodných partnerov, spolupracovníkov. Každý človek má nejakého známeho, ktorý má, ako sa vraví, kľúče od miešačky. Jeden pozná dobrého účtovníka, ďalší má sesternicu na úrade, iný vie odporučiť majstra, ktorý si neprihadzuje nehoráznu prirážku … Pokračovanie