Domovská stránka » Strategické HR » NOVÁ STRATEGICKÁ ÚLOHA HR
Sprievodca biznisom

NOVÁ STRATEGICKÁ ÚLOHA HR

Foto: Adobe Stock

JANKA CHUDLÍKOVÁ

Lektorka osobního a profesního rozvoje, mentorka, koučka

Nech je súčasná situácia vplyvom covidovej krízy akokoľvek ťažká, v jednom nám prináša dlhodobú výhodu. Núti nás dobrovoľne či nedobrovoľne zmeniť paradigmu pohľadu na prácu. Táto zmena nás tak či onak vplyvom vývoja technológií a umelej inteligencie čaká. 

Dnes viac ako inokedy hrajú ľudské zdroje (rozumej ľudské vzťahy) strategickú úlohu. Majitelia aj manažéri firiem sa budú musieť posunúť k niečomu, čomu hovorím „hodnotový leadership“. Teda aktívny prístup k ľuďom nie ako ku „zdrojom“, ale ako k ľuďom – k ich hodnotám, prianiam, túžbam, obavám aj osobným potrebám.

Končí obdobie, kedy sa meral čas strávený na pracovisku. V službách a vo výrobe sú stále profesie, kde je zatiaľ fyzická prítomnosť na pracovisku nutná. Avšak mnohé činnosti aj z týchto oblastí budú raz prevedené do virtuálneho priestoru, v ktorom vládne digitalizácia a umelá inteligencia. Nepáči sa vám táto predstava? Aj tak sa to zrejme stane – stačí sledovať trendy a predpovede vedcov z celého sveta. Tempo digitalizácie a využitia nielen úzkej, ale aj všeobecnej umelej inteligencie sa tak zrýchľuje, že to bude na úrovni myslenia obyčajného človeka ťažké pochopiť. Na štandardné procesy v období pred covidovou krízou budeme musieť zabudnúť. Dokonca sa domnievam, že nenastane ani nový normál, pretože aj ten bude podliehať neustálej zmene.

Sú to predovšetkým ľudia v HR, kto by tieto prudké zmeny mal nielen akceptovať, ale aj pretaviť do ľudského prístupu a správnych procesov.

Kde je teda dnešná strategická úloha HR?

Z pozície zamestnávateľa musí HR podporiť nový štýl vedenia ľudí, založený na poskytnutí väčšej flexibility a dôvery zamestnancom a zároveň na jasnom stanovení mantinelov pre zodpovednosť, sebariadenie a zdravú firemnú kultúru. Hybridná práca prináša väčšiu motiváciu ľudí, komunikáciu bez hraníc, rýchlejšie rozhodovanie, úsporu operačných nákladov, prínosy pre životné prostredie. Práve preto je nutné zmeniť technologické štandardy, komunikáciu aj kultúru spoločnosti.

Z pozície zamestnanca musí HR reálne prepojiť hodnoty zamestnancov s hodnotami firmy. Je nutné nastaviť nový spôsob vzdelávania v oblasti tvrdých aj mäkkých zručností. Podľa prieskumu spoločnosti Microsoft si 3 zo 4 zamestnancov želajú, aby hybridná práca trvala naďalej. Dochádza však aj k tzv. pracovnému paradoxu, keď zamestnanci túžia po väčšej flexibilite a práci na diaľku, ale zároveň im chýba osobný kontakt s kolegami. Novou výzvou pre HR bude v tom všetkom nájsť zdravú rovnováhu.

Držím nám všetkým palce. Využime túto zvláštnu dobu pre svoj osobný rast a potrebné zmeny.

Ďalší článok
Domovská stránka » Strategické HR » NOVÁ STRATEGICKÁ ÚLOHA HR
Sprievodca biznisom

PODNIKATEĽSKÉ RIZIKÁ A MOŽNOSTI ICH KRYTIA

Poistenie je jedným z účinných nástrojov na zmiernenie alebo elimináciu rizík pri podnikateľskej činnosti. Mnoho podnikateľov by bez poistenia nebolo schopných znášať finančné následky súvisiace s novými rizikami a vysokou zodpovednosťou za podnikateľskú činnosť, výrobky a služby.

JUDr. ADRIANA BANDZI

JUDr. ADRIANA BANDZI

Špecialista pre neživotné poistenie SLASPO, s dlhoročnými skúsenosťami z poistnej praxe vo funkciách produktový manažér a upisovateľ rizika.

Podnikám – čo si hlavne poistiť?

 • Majetok – podnikateľský priestor, škody na vlastnej budove prevádzky, motorové vozidlá, iný majetok,
 • v prenajatej budove – možnosť poistiť stavebné úpravy realizované na vlastné náklady,
 • poistenie prerušenia prevádzky – finančný následok majetkovej škody,
 • v cestnej nákladnej doprave – poistenie prepravných rizík,
 • všeobecnú alebo profesijnú zodpovednosť za škodu.

Vhodne zvolené poistenie – aké parametre je potrebné zohľadniť?

 • Cena nemá byť jediným kritériom výberu,
 • dôležitý je rozsah poistného krytia – všetky hroziace riziká,
 • správne zvolená poistná suma znižuje riziko podpoistenia.

Zle nastavené parametre poistnej zmluvy môžu ohroziť ďalšie podnikanie, pretože časť nákladov na náhradu škody poistník musí uhradiť z vlastných prostriedkov.

Rastúce kybernetické riziká – ako sa chrániť?

Nárast práce na diaľku, previazanosť dodávateľských reťazcov, digitalizačné tlaky, zraniteľné miesta kritickej infraštruktúry – to je len zopár dôvodov, kvôli ktorým sú podnikatelia vystavení kybernetickým rizikám viac ako kedykoľvek predtým.

Kybernetické riziko nie je len technologický problém – ide o dynamické riziko, ktoré je potrebné aktívne riadiť. Kybernetickými útokmi sú ohrozené veľké, ale aj malé a stredné podniky, ktoré nemajú dostatočný rozpočet na komplexnú ochranu.

Kybernetické poistenie môže pomôcť podnikateľom pri obnove strát a súvisiacich nákladov vyplývajúcich z rozsiahlych narušení, prerušení obchodnej činnosti, ransomwaru a iných typov kybernetických útokov.

Poistenie kybernetických rizík je kombináciou majetkového poistenia a poistenia zodpovednosti za škody.

Poskytuje krytie nákladov na:

 • právne zastúpenie poisteného v súvislosti s jeho zodpovednosťou voči tretím stranám za porušenie ochrany osobných údajov alebo citlivých korporátnych dát a informácií a tiež právnu ochranu a obhajobu,
 • konanie pred dozornými orgánmi a na udelené pokuty,
 • ochranu dobrého mena,
 • obnovu dát a softvéru po kybernetickom incidente.

Umožňuje aj krytie:

 • škôd tretích strán v dôsledku výpadku webových alebo sieťových služieb a úniku osobných údajov, dát a informácií,
 • nákladov poisteného na oznámenie úniku osobných údajov, dát a informácií verejnosti a dozorným orgánom a na komunikáciu s dotknutými klientmi alebo ​zákazníkmi v snahe ochrániť dobrú povesť spoločnosti.

Vhodná kombinácia jednotlivých druhov poistenia umožňuje zaistiť komplexnú poistnú ochranu akýchkoľvek podnikateľských aktivít.

Ďalší článok