Domovská stránka » Sprievodca biznisom » PROBLEMATICKÉ PLATBY OD ZÁKAZNÍKOV VIE VYRIEŠIŤ POISTENIE
ADVERTORIAL

Existujú možnosti, ktoré nám pomôžu ochrániť naše peniaze, a to ako v rámci prevencie vzniku neplatenia, tak i v prípade výpadku platieb zabezpečiť prísun financií, aby sme sa nedostali sami do problémov v rámci druhotnej platobnej neschopnosti.

TOMÁŠ MEZÍRKA

Country Manager, Atradius

Chráňte svoju firmu

Efektívnym produktom je poistenie pohľadávok. Tento moderný produkt vie dobre ochrániť nielen pred stratami z pohľadávok u nových odberateľov, ale aj proti rastúcemu počtu nepredvídateľných insolvencií dlhodobých partnerov, ktorí doposiaľ boli hodnotení ako bezrizikoví partneri. Všetci vieme, že takéto výpadky v platbách by bez poistenia mohli byť pre firmu likvidačné.

Preverujte partnerov

Preverenie obchodných partnerov, ich bonity a stanovenie úverového rámca by malo byť súčasťou úvodného rozhodovacieho procesu o každom jednotlivom obchode. V rámci poistenia pohľadávok je možné jednoducho využiť znalosti nadnárodných poisťovní, ktoré vďaka svojej prítomnosti na miestnych trhoch poznajú miestne podnikateľské prostredie, aktuálnu situáciu a očakávaný vývoj.

Z pohľadu firmy je to aj najjednoduchšie riešenie – jednoducho firma požiada poisťovňu o odpoveď na otázku, či bonita odberateľa zodpovedá úverovému rámcu, ktorý mu chce poskytnúť, a poisťovňa túto informáciu potvrdí. Aj časová náročnosť je tu priaznivá – poisťovne majú svoje databázy (napríklad databáza poisťovne Atradius obsahuje viac ako 240 miliónov aktuálnych záznamov), ktoré sú priebežne aktualizované a dopĺňané, takže významnú časť týchto otázok vedia zodpovedať v reálnom čase.

Výhody Globálneho poistenia nájdete TU

Sústreďte sa na podnikanie

Preverovanie bonity odberateľov a stanovovanie úverového rámca sú kľúčovými faktormi na prevenciu vzniku neuhradených pohľadávok. Súčasťou poistenia pohľadávok je aj monitoring odberateľov, ktorý poisťovniam umožňuje včas varovať dodávateľov pred neplatičmi.

V prípade, že sa napriek všetkým opatreniam stane, že sa odberateľ dostane do finančných ťažkostí a nezaplatí faktúru včas, poisťovňa rieši následky mimosúdnym vymáhaním pohľadávok. Keď aj toto všetko zlyhá, máme vďaka poisteniu istotu, že nám našu pohľadávku poisťovňa nahradí. Poistenie pohľadávok ponúka ochranu pred stratami, ktoré by mohli mať katastrofické následky pre našu firmu. Vďaka poisteniu sa môžeme sústrediť na podnikanie a rozvoj firmy, namiesto toho, aby sme sa obávali neplatičov a neistoty na trhu. Každý obchod je dokončený až vtedy, keď je platba na účte dodávateľa!

Ďalší článok
Domovská stránka » Sprievodca biznisom » PROBLEMATICKÉ PLATBY OD ZÁKAZNÍKOV VIE VYRIEŠIŤ POISTENIE
ADVERTORIAL

Ambíciou ČSOB Leasingu je byť spoľahlivým partnerom, ktorý svojim zákazníkom neustále prináša inovatívne riešenia pre ich komfort, stáť pri nich v dobrých aj horších časoch a stať sa tak súčasťou ich podnikateľského príbehu.

Ing. MARTA PALUGOVÁ

riaditeľka pobočkovej siete ČSOB Leasing, a.s.

Ako sa v priebehu rokov zmenil prístup ČSOB Leasingu k svojim klientom?

Už od vzniku spoločnosti v roku 1996 presadzujeme proklientsky orientovanú filozofiu aktívneho prístupu k našim obchodným partnerom a zákazníkom a tej zostávame verní aj naďalej. Vzájomná lepšia znalosť očakávaní a možností nám pomáha rozvíjať pevné a efektívne obchodné i medziľudské vzťahy.

Na akých hodnotách stavia ČSOB Leasing?

Pre zákazníkov chceme byť prirodzenou prvou voľbou, keď sa rozhodnú využiť na financovanie svojich podnikateľských vízií lízingovú spoločnosť, a byť k nim tak blízko, ako potrebujú. Máme pätnásť pobočiek v rámci celého Slovenska a stále posilňujeme dostupnosť našich služieb.

Naši obchodníci dobre poznajú podnikateľské prostredie a chceme, aby boli tvárou ČSOB Leasingu v jednotlivých mikroregiónoch. Špecializované obchodné tímy dopĺňajú naše regionálne zastúpenia a zlepšujú ponuku poskytovaných produktov.

Zakladáme si na osobnom prístupe. Naši obchodníci poznajú svojich zákazníkov a tí poznajú svojich obchodníkov. Sme doma v každom regióne Slovenska a zohľadňujeme potreby konkrétnych zákazníkov bez ohľadu na ich veľkosť či dĺžku podnikania.

Staňte sa klientov ČSOB Finančnej skupiny online a kliknite TU

Čomu sa momentálne prioritne venujete?

Smerujeme k vyššej efektivite poskytovaných finančných i poradenských služieb. Ak sme sa v minulosti zameriavali len na financovanie, dnes podstatnú časť financovaných predmetov aj poisťujeme. Budúcnosť vidíme v rozširovaní služieb pre zákazníkov, lízing v tradičnom ponímaní teda nahrádzame komplexným balíkom služieb.

Aké služby ponúkate?

Do nášho produktového portfólia patria finančný lízing, operatívny lízing a spotrebný úver. Poskytujeme financovanie na nové a jazdené predmety. Okrem toho ponúkame zákazníkom aj komplexné poisťovacie služby pre financovaný a nefinancovaný majetok.

Najväčší podiel v našom portfóliu tvoria osobné a úžitkové autá, nákladné autá, či motorky – gro teda tvorí dopravná technika. Podnikatelia a firmy však využívajú naše služby aj pri nákupe strojových zariadení a moderného technologického vybavenia takmer vo všetkých odvetviach hospodárstva.

Orientačnú kalkulačku financovania nájdete TU

S akými životnými míľnikmi dokážete klientom pomôcť?

Pri našich zákazníkoch stojíme v dobrých aj zlých časoch. Máme desiatky príbehov zákazníkov, ktorým sme pomohli vyrásť, alebo sme im pomohli prekonať krízu a opakovane naštartovať ich podnikanie. Sami sme prežili rôzne formy kríz a určite i vďaka schopnosti učiť sa na vlastných chybných rozhodnutiach sme pripravení prijímať výzvy a reagovať na meniace sa potreby zákazníkov.


ČSOB LEASING VIDÍ VAŠE BIZNIS VÍZIE REÁLNE

ČSOB Leasing je lídrom na slovenskom lízingovom trhu s ponukou komplexných lízingových a poisťovacích riešení. Špecializuje sa na financovanie podnikateľských subjektov, ktorým financuje a poisťuje hnuteľný a nehnuteľný majetok prostredníctvom vlastnej obchodnej siete a v spolupráci s ČSOB Finančnou skupinou.

Ďalší článok