Skip to main content
Domovská stránka » Sprievodca biznisom » PROBLEMATICKÉ PLATBY OD ZÁKAZNÍKOV VIE VYRIEŠIŤ POISTENIE
ADVERTORIAL

Existujú možnosti, ktoré nám pomôžu ochrániť naše peniaze, a to ako v rámci prevencie vzniku neplatenia, tak i v prípade výpadku platieb zabezpečiť prísun financií, aby sme sa nedostali sami do problémov v rámci druhotnej platobnej neschopnosti.

TOMÁŠ MEZÍRKA

Country Manager, Atradius

Chráňte svoju firmu

Efektívnym produktom je poistenie pohľadávok. Tento moderný produkt vie dobre ochrániť nielen pred stratami z pohľadávok u nových odberateľov, ale aj proti rastúcemu počtu nepredvídateľných insolvencií dlhodobých partnerov, ktorí doposiaľ boli hodnotení ako bezrizikoví partneri. Všetci vieme, že takéto výpadky v platbách by bez poistenia mohli byť pre firmu likvidačné.

Preverujte partnerov

Preverenie obchodných partnerov, ich bonity a stanovenie úverového rámca by malo byť súčasťou úvodného rozhodovacieho procesu o každom jednotlivom obchode. V rámci poistenia pohľadávok je možné jednoducho využiť znalosti nadnárodných poisťovní, ktoré vďaka svojej prítomnosti na miestnych trhoch poznajú miestne podnikateľské prostredie, aktuálnu situáciu a očakávaný vývoj.

Z pohľadu firmy je to aj najjednoduchšie riešenie – jednoducho firma požiada poisťovňu o odpoveď na otázku, či bonita odberateľa zodpovedá úverovému rámcu, ktorý mu chce poskytnúť, a poisťovňa túto informáciu potvrdí. Aj časová náročnosť je tu priaznivá – poisťovne majú svoje databázy (napríklad databáza poisťovne Atradius obsahuje viac ako 240 miliónov aktuálnych záznamov), ktoré sú priebežne aktualizované a dopĺňané, takže významnú časť týchto otázok vedia zodpovedať v reálnom čase.

Výhody Globálneho poistenia nájdete TU

Sústreďte sa na podnikanie

Preverovanie bonity odberateľov a stanovovanie úverového rámca sú kľúčovými faktormi na prevenciu vzniku neuhradených pohľadávok. Súčasťou poistenia pohľadávok je aj monitoring odberateľov, ktorý poisťovniam umožňuje včas varovať dodávateľov pred neplatičmi.

V prípade, že sa napriek všetkým opatreniam stane, že sa odberateľ dostane do finančných ťažkostí a nezaplatí faktúru včas, poisťovňa rieši následky mimosúdnym vymáhaním pohľadávok. Keď aj toto všetko zlyhá, máme vďaka poisteniu istotu, že nám našu pohľadávku poisťovňa nahradí. Poistenie pohľadávok ponúka ochranu pred stratami, ktoré by mohli mať katastrofické následky pre našu firmu. Vďaka poisteniu sa môžeme sústrediť na podnikanie a rozvoj firmy, namiesto toho, aby sme sa obávali neplatičov a neistoty na trhu. Každý obchod je dokončený až vtedy, keď je platba na účte dodávateľa!

Next article