Domovská stránka » Podnikanie » AKO EFEKTÍVNEJŠIE A ZMYSLUPLNEJŠIE RIEŠIŤ PRÍČINY PROBLÉMOV VO FIRMÁCH?
Podnikanie

AKO EFEKTÍVNEJŠIE A ZMYSLUPLNEJŠIE RIEŠIŤ PRÍČINY PROBLÉMOV VO FIRMÁCH?

V spolupráci s Nadáciou Pontis
V spolupráci s Nadáciou Pontis

V Nadácii Pontis sa snažíme prepájať zodpovedné firmy, odborníkov, neziskové organizácie i verejný sektor, aby sme prinášali inovácie a skutočne pozitívne zmeny.

Zameriavame sa najmä na oblasti vzdelávania, zodpovedného podnikania, inklúzie, pomoci sociálne a zdravotne znevýhodneným a v oblasti posilňovania občianskej spoločnosti a boja proti korupcii. 

V súčasnosti pre viac než 20 firiem spravujeme nadačné fondy a filantropické programy. Spolupráca s firmami je nastavená partnersky ako spojenie úspešnej, zodpovednej firmy s jasnou víziou a nás ako experta vo filantropii, aby sme spoločnými silami dosiahli požadovanú zmenu. Na začiatku spolupráce sa snažíme reagovať na potreby firmy – oslovujú nás už väčšinou s nejakou predstavou či témou, na ktorú sa chcú zamerať. Zároveň do projektov vkladáme naše dlhoročné know-how a prehľad v danej oblasti.

Radíme firmám, ako efektívnejšie a zmysluplnejšie daný program nastaviť, aby sme spoločne riešili príčiny problémov alebo prinášali inovácie, ktoré môžeme spoločne testovať, merať ako príklady dobrej praxe šíriť ďalej.

Firmy motivujeme, aby sa strategicky profilovali v určitej téme, lebo len dlhodobou a intenzívnou prácou môžeme dosiahnuť želaný efekt. Najväčšiu radosť máme, keď je firma priamo zainteresovaná do programov a jej zástupcovia sa samotných aktivít zúčastňujú. V tomto je spolupráca na projektoch Chlebodarca a Billa Asistent nákupu skvelým príkladom. 

Zároveň firmy odbremeňujeme od povinnej administratívy, ktorá je s transparentným a kvalitným poskytovaním pomoci či realizáciou aktivít spojená. 

Ďalší článok