Domovská stránka » Buďme zodpovední » AKO EFEKTÍVNEJŠIE A ZMYSLUPLNEJŠIE RIEŠIŤ PRÍČINY PROBLÉMOV VO FIRMÁCH?
Podnikanie

AKO EFEKTÍVNEJŠIE A ZMYSLUPLNEJŠIE RIEŠIŤ PRÍČINY PROBLÉMOV VO FIRMÁCH?

V spolupráci s Nadáciou Pontis
V spolupráci s Nadáciou Pontis

V Nadácii Pontis sa snažíme prepájať zodpovedné firmy, odborníkov, neziskové organizácie i verejný sektor, aby sme prinášali inovácie a skutočne pozitívne zmeny.

Zameriavame sa najmä na oblasti vzdelávania, zodpovedného podnikania, inklúzie, pomoci sociálne a zdravotne znevýhodneným a v oblasti posilňovania občianskej spoločnosti a boja proti korupcii. 

V súčasnosti pre viac než 20 firiem spravujeme nadačné fondy a filantropické programy. Spolupráca s firmami je nastavená partnersky ako spojenie úspešnej, zodpovednej firmy s jasnou víziou a nás ako experta vo filantropii, aby sme spoločnými silami dosiahli požadovanú zmenu. Na začiatku spolupráce sa snažíme reagovať na potreby firmy – oslovujú nás už väčšinou s nejakou predstavou či témou, na ktorú sa chcú zamerať. Zároveň do projektov vkladáme naše dlhoročné know-how a prehľad v danej oblasti.

Radíme firmám, ako efektívnejšie a zmysluplnejšie daný program nastaviť, aby sme spoločne riešili príčiny problémov alebo prinášali inovácie, ktoré môžeme spoločne testovať, merať ako príklady dobrej praxe šíriť ďalej.

Firmy motivujeme, aby sa strategicky profilovali v určitej téme, lebo len dlhodobou a intenzívnou prácou môžeme dosiahnuť želaný efekt. Najväčšiu radosť máme, keď je firma priamo zainteresovaná do programov a jej zástupcovia sa samotných aktivít zúčastňujú. V tomto je spolupráca na projektoch Chlebodarca a Billa Asistent nákupu skvelým príkladom. 

Zároveň firmy odbremeňujeme od povinnej administratívy, ktorá je s transparentným a kvalitným poskytovaním pomoci či realizáciou aktivít spojená. 

Next article
Domovská stránka » Buďme zodpovední » AKO EFEKTÍVNEJŠIE A ZMYSLUPLNEJŠIE RIEŠIŤ PRÍČINY PROBLÉMOV VO FIRMÁCH?
Podnikanie

AKO MAŤ FIRMU V LEPŠEJ KONDÍCII

ING. SIMONA MYSLIKOVJANOVÁ, PHD., MBA, MBE

Finalistka soutěže Manažer roku 2020 a umístění v TOP 36 výjimečných manažerů ČR

Každá firma má svoj potenciál a záleží len na vás, do akej miery tento potenciál využijete. Na prvý pohľad ničnehovoriaca a otrepaná fráza má reálne základy, na ktoré možno poukázať a aj v tejto rovine so svojím biznisom pracovať.

Hoci nás pandémia COVID-19 nemilo prekvapila, musíme sa všetci s touto situáciou vyrovnať. Neplytvajte časom a prestaňte čakať, kým to prejde. Odporúčam všetkým: Pracujte s tým tak, ako by to už nikdy nemalo odísť. Naučme sa tvoriť nové situácie, nové bezpečné cesty. Využime čas na vzdelávanie. Rozvoj zamestnancov nemajú byť iba vykázané čísla v účtovníctve, ale zhodnotená investícia, s ktorou môžeme počítať a stavať na nej efektívnejšie napĺňanie cieľov firmy. A preto treba, aby zamestnanci poznali zmysel tréningových plánov, školení a celej stratégie.

Ak máte stratégiu ako konkurenti, žiadnu stratégiu nemáte. Ak je vaša stratégia odlišná, ale ľahko napodobiteľná, máte slabú stratégiu. Ak máte stratégiu odlišnú, jedinečnú a ťažko napodobiteľnú, máte stratégiu silnú a trvalú.

Ľudia sú rozhodujúcim faktorom úspechu. Ľudia sú najväčším pokladom podniku. Musíme sa však s týmto pokladom naučiť zaobchádzať.

Každý má talent. 

Každý z nás je nositeľom špecifických talentov a schopností. Niektoré vlastnosti máme vrodené, ďalšie získavame. Samotné nadanie však zďaleka nestačí, ak do jeho rozvoja neinvestujeme dostatok času a energie.

Zladenie talentu s úlohami prináša konkurenčnú výhodu. Každý jedinec v spoločnosti tak môže čo najlepšie využiť svoj talent, nech už je akýkoľvek.

Talent Management sa môže stať globálnou filozofiou, ktorá je kľúčovou súčasťou podpory každého z prvkov obchodnej stratégie spoločnosti. Talent Management umožňuje manažérom spoločnosti angažovať a motivovať zamestnancov v celej organizácii.

Talent Management je neustály proces, ktorý zahŕňa prilákanie a udržanie vysoko kvalitných zamestnancov, rozvoj ich schopností a neustálu motiváciu na zlepšovanie ich výkonu.

Talent Management prirodzene zahŕňa mnoho zodpovedností HR. Nestačí však očakávať, že práve vďaka tomu, že máte personálne oddelenie, riadite talent. Aby ste dosiahli optimálne výsledky, musíte mať zavedenú stratégiu riadenia talentov, navrhnutú práve pre vašu spoločnosť.

Na spomenutý účel vytvorila Ing. Simona Myslikovjanová, PhD., MBA, MBE unikátnu metódu Performance Journey®, cieľom ktorej je definovať jednotlivé zložky firmy a hľadať spôsoby nových zlepšení a inovácií. Dôraz sa pritom kladie na dve oblasti – „Working Capital Management“ a „Human Capital Management“.

Cieľom tejto metódy nie je bezhlavo riadiť váš biznis podľa tabuliek, ale implementovať vyskúšané postupy do vašej praxe.

Next article