Skip to main content
Domovská stránka » Podnikanie » JE SLOVENSKÝ PRIEMYSEL ODSÚSENÝ NA (NE)ÚSPECH?
ADVERTORIAL

Porovnania Slovenska so zvyškom sveta nie sú povzbudivé. Zo všetkých štatistík sa stačí pozrieť na World Competitiveness Raking, ktorý hodnotí konkurencieschopnosť národných ekonomík. V roku 2023 sa Slovensko umiestnilo na 53. mieste zo 64 posudzovaných krajín a medziročne si pohoršilo svoju pozíciu o štyri miesta.

Michal Číž

program director

Po náročných rokoch poznačených pandémiou a vojnou na Ukrajine sa slovenská ekonomika nadychuje k lepšiemu výkonu. OECD predikuje, že HDP Slovenska v roku 2024 bude na úrovni 2,1 % a 2,6 % v roku 2025. Zraniteľnosť slovenskej ekonomiky voči globálnym krízam je naďalej nízka. OECD konštatuje, že ak sa má posilniť odolnosť slovenských podnikov, tak je dôležité výrazne navýšiť kapacitu podnikov inovovať a nasadzovať pokročilé technológie či navýšiť výdavky na výskum a vývoj.

Vláda v programovom vyhlásení konštatuje, že investície do výskumu, vývoja, inovácií a talentu sú najefektívnejším spôsobom, ako zvýšiť dlhodobú konkurencieschopnosť ekonomiky a kvalitu života na Slovensku. Trasformácia slovenského priemyslu s dôrazom na zelené, inovatívne a digitálne riešenia sa musí udiať naprieč všetkými sektormi. Kľúčový je automobilový priemysel, ktorý si zachováva vysoký podiel na HDP – 10 %, zamestnáva 260 000 ľudí a má 40 %-ný podiel na exporte. Prechod slovenských automobiliek na výrobu elektromobilov je preto nevyhnutý, inak budeme čeliť poklesu produkcie.

Orientácia na vývoj a produkciu pokročilých technológií je kľúčová pre diverzifikáciu a udržanie konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky.

Hneď niekoľko sektorov má potenciál byť oporou slovenského hospodárstva. Európska komisia deklarovala, že ak si chceme udržať konkurencieschopnosť, tak je dôležité, aby kriticky dôležité komponenty boli vyvíjané a produkované v Európe. Medzi takého komponenty patria polovodiče. Spomeňme si na nedávnu celosvetovú čipovú krízu, ktorá pribrzdila aj produkciu na Slovensku. Komisia preto nedávno vybrala kľúčové európske projekty, ktoré by mali byť kostrou budúceho polovodičového priemyslu. Pozitívom je, že v celoeurópskej konkurencii uspelo päť slovenských projektov. Podobne komisia vyberala aj ďalšie projekty vrátane vývoja a produkcie batérií či vodíkových technológií.

Orientácia na vývoj a produkciu pokročilých technológií je kľúčová pre diverzifikáciu a udržanie konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky. Či v tom budeme úspešní je samozrejme otázne a závisí to od mnohých faktorov vrátane ochoty slovenských firiem investovať peniaze a kapacitu do inovatívnych riešení, ako aj ochoty štátu podieľať sa na raste znalostnej ekonomiky v našej krajine.

Next article