Skip to main content
Domovská stránka » Podnikanie » TESLA GROUP: VÍZIA SPOLOČNOSTI DO BUDÚCNOSTI
ADVERTORIAL

TESLA Group je vertikálne integrovaná energeticko-technologická spoločnosť, ktorá dodáva plug-and-operate modulárne batériové systémy na ukladanie energie (BESS). Jej cieľom je podporovať udržateľnú energiu prostredníctvom inovatívnych konceptov.

Dušan Lichardus

CEO TESLA Group

Produkty a riešenia spoločnosti TESLA Group napomáhajú rozvoju obnoviteľných zdrojov energie, podporujú decentralizáciu výroby energie a znižujú závislosť od centralizovaných distribučných systémov a zároveň pomáhajú stabilizácii energetickej siete. Spoločnosť podporuje globálne iniciatívy s nulovými emisiami a pomáha odvetviam pri dosahovaní cieľov uhlíkovej neutrality.

Domovom výrobných kompetencii je TESLA Liptovský Hrádok, ktorá bola založená v roku 1950. Vzhľadom na očakávaný rastúci dopyt, pracujú na vybudovaní automatizovaného výrobného závodu v Braile v Rumunsku, ktorý bude založený na koncepte „Cell to BESS“. Spustenie prevádzky je naplánované na rok 2025.

Ponúkame modulárne batériové systémy založené na sériovej výrobe s nezameniteľným dizajnom a riešeniami, ktoré skracujú čas výstavby. Hlavnou pridanou hodnotou je, že naše riešenie nie je len na úrovni technológie, ale zahŕňa aj sofistikovaný riadiaci systém na báze A. I. – AMOS, ktorý dokáže klientovi zabezpečiť maximum benefitov.

Ponúkame široké spektrum aplikácií pre rôznych užívateľov, pre vlastníkov OZE, podniky s výraznými energetickými nákladmi, poskytovateľov energetických služieb, riešenia nabíjania elektrických vozidiel.

Zdroj: archiv TESLA Group

Batériové systémy môžu skladovať prebytočnú elektrinu vyrobenú v obdobiach nízkeho dopytu alebo vysokej výroby energie z obnoviteľných zdrojov a využívať ju v čase, kedy je dopyt vysoký, alebo keď je výroba energie z obnoviteľných zdrojov nízka. Batériové systémy kompenzujú aj neproduktívnosť výroby z týchto zdrojov.

Sú to úspora nákladov na elektrickú energiu, energetická nezávislosť, podpora siete a samozrejme, vplyv na životné prostredie.

Ponúkame základné služby spojené s dodávkou, inštaláciou a servisom. Naviac však pomáhame klientovi zorientovať sa, v čom môže batériový systém pomôcť, pomáhame nadimenzovať vhodný systém a vďaka nášmu systému AMOS aj zabezpečiť maximalizáciu benefitov počas celého času životnosti batériového systému.


Next article