Domovská stránka » Technológie, inovácie a podnikanie » UČIŤ SA NA VLASTNÝCH CHYBÁCH JE DRAHÉ
Technológie, inovácie a podnikanie

UČIŤ SA NA VLASTNÝCH CHYBÁCH JE DRAHÉ

Ve spolupráci s:
Adobe Stock
Ve spolupráci s:
Adobe Stock

Prekážok pri štarte podnikania nie je málo a napriek tomu, že sa o nich veľa hovorí, začínajúci podnikatelia ich podceňujú. Preto sa takmer každá druhá firma nedožije svojich piatych narodenín.

JAN SOLÍK

PREZIDENT ZDRUŽENIA PODNIKATEĽOV SLOVENSKA

Úskalia pri zakladaní firmy

Niekedy je problém už výber samotného produktu alebo služby a ich nedostatočná unikátnosť v porovnaní s konkurenciou. Ďalším úskalím je podcenenie finančných kalkulácií. V dôsledku neho začínajúci podnikatelia po čase zistia, že ich podnikanie nezarába dostatok peňazí na svoju prevádzku a rozvoj.

Nemalou prekážkou sú aj otázky súvisiace s neprehľadnou legislatívou, ktorá sa často mení. Mnohé z týchto otázok riešia začínajúci podnikatelia pri rozbehu firmy svojpomocne, bez dostatočných odborných znalostí a už pri zakladaní firmy vzniknú zárodky komplikácií, ktoré ich jedného dňa, keď to budú najmenej čakať, dobehnú.

Na čo si majú budúci podnikatelia dávať pozor

Nedá sa definovať len jedna oblasť, na ktorú si musí začínajúci podnikateľ dávať pozor. Iné nástrahy čakajú na digitálny startup, ktorý chce podnikať od začiatku na globálnom trhu, iné na majiteľa kaviarne na rohu ulice, ktorý ju otvára počas pandémie, a iné výzvy na tých, ktorí preberajú zabehnutú rodinnú firmu od rodičov.

Pri podnikaní je dôležitý optimizmus a nadšenie, no rovnako je dôležité nepreceňovať vlastné sily a nemať nereálne očakávania.

Najlepšia cesta k založeniu firmy

Príbehy úspešných firiem ukazujú, že neexistuje jedna správna cesta. Dokonca z nich možno vidieť, že to, čo jeden úspešný podnikateľ ďalej neodporúča, bolo pre iného cestou k úspechu. Zároveň je dobré sústrediť sa od začiatku podnikania na tie oblasti, v ktorých podnikateľ vyniká, a na ostatné nájsť do svojho tímu správnych ľudí, ktorí tieto oblasti zastrešia, alebo niektoré aktivity outsourcovať.

Rada, ktorá by pomohla začínajúcim podnikateľom

Pri rozbehu podnikania sa (po)raďte nielen s kamarátmi a rodinou, ale aj s odborníkmi. Príprave treba venovať na jednej strane dostatok času, na druhej strane nehľadať dokonalosť a čakať, kým bude všetko perfektné. Na svoj nápad treba čo najskôr získať spätnú väzbu od (potenciálnych) zákazníkov.

Mnoho podnikateľských nápadov je už od začiatku odsúdených na ekonomický neúspech a dá sa na to prísť už v prípravnej fáze, teda ešte predtým, ako začínajúci podnikateľ investuje do podnikania peniaze. Učenie na vlastných chybách je nielen v podnikaní väčšinou veľmi drahé.

Ďalší článok
Domovská stránka » Technológie, inovácie a podnikanie » UČIŤ SA NA VLASTNÝCH CHYBÁCH JE DRAHÉ
ADVERTORIAL

AKO FINANCOVAŤ ROZVOJ PODNIKANIA Z GRANTOV?

Téma grantov a dotácií je v súčasnosti často skloňovaná. Dôvodom je fakt, že Slovensko získa v najbližšom období obrovský balík peňazí z fondov EÚ a Plánu obnovy. Značná časť z nich bude určená aj pre súkromný sektor. So zakladateľom portálu Grantexpert.sk, Tamásom Szőkem, sme sa porozprávali o novinkách, možnostiach podpory pre podnikateľov, ale aj o tom, ako môžu firmy získať dotácie.

Aké zmeny prinesie nové programové obdobie?

Najbližšie roky budú z hľadiska dotácií odlišné tým, že popri balíku peňazí z fondov EÚ je tu aj nový zdroj grantov – Plán obnovy. V rámci eurofondov je kľúčovou zmenou zjednotenie viacerých operačných programov do jedného. Ten sa po novom bude volať Program Slovensko. Vďaka nedočerpaným miliardám zo „starých eurofondov“ a novým zdrojom dotácií má Slovensko k dispozícii mimoriadne množstvo peňazí.

Aké dotácie budú môcť firmy získať z eurofondov a Plánu obnovy?

Dominantné budú predovšetkým granty na zelené projekty, energetiku a inovácie, technologické aj digitálne. Ak by sme mali vybrať niektoré zo zelených tém, veľký objem peňazí bude určený napríklad na podporu obnoviteľných zdrojov energie či zlepšenie energetickej efektívnosti priemyselných budov a výrobných hál.

Výzvy v oblasti informatizácie a digitalizácie sa budú týkať napríklad zavádzania inovatívnych technológií v priemysle a službách. Zaujímavou možnosťou pre firmy budú aj dotácie na vzdelávanie zamestnancov a manažérov. Z Plánu obnovy by mali byť podporené inovácie, výskumno-vývojové projekty, ale napríklad aj priemyselné technológie. Tém však bude podstatne viac. Ak by mali potenciálni žiadatelia záujem zistiť, čo všetko budú môcť financovať z grantov, radi si dohodneme individuálnu konzultáciu.

Ako môže podnikateľ nájsť vhodnú grantovú výzvu alebo inú formu podpory?

Grantové výzvy sú v súčasnosti zverejňované na desiatkach webových stránok ministerstiev, samospráv, fondov či nadácií. Nie je jednoduché sa v množstve informácií zorientovať. Portál Grantexpert.sk preto zhromažďuje všetky výzvy na jedno miesto do prehľadnej databázy grantov. O jednotlivých výzvach následne informujeme záujemcov bezplatne prostredníctvom e-mailových notifikácií. 

Aký je prvý krok k získaniu grantu?

Na začiatku je dôležité mať čerstvé informácie a dobre premyslený projektový zámer. Zjednodušene povedané – mali by ste mať dobrú predstavu, na čo chcete získať peniaze a čo chcete projektom dosiahnuť. Ďalej je dôležité identifikovať vhodný program, ideálne však konkrétnu grantovú výzvu a následne vypracovať projektovú žiadosť.

Ako na samotnú žiadosť?

Ak si nie ste istý, či máte nájdený vhodný grant alebo potrebujete kompletne spracovať projektovú žiadosť, na Grantexpert.sk vám radi pomôžeme. Okrem kompletného spracovania žiadosti vám zabezpečíme riadenie a implementáciu vášho projektu, čím ušetríte čas a peniaze, ktoré môžete investovať do rozvoja firmy. Zároveň tým zvyšujete šance na úspech projektu, keďže zodpovednosť prenechávate na grantových expertov s dlhoročnými skúsenosťami.

Tomás Szőke

zakladateľ portálu Grantexpert.sk

Svoje bohaté skúsenosti zbieral zo strany poskytovateľov aj žiadateľov o granty a dotácie. V roku 2016 vznikol portál GrantExpert, ktorý spojil rokmi overené „kamenné“ postupy grantového poradenstva s modernými technológiami. Jeho víziou je vytvoriť platformu s transparentnými a férovými pravidlami pre všetkých.

Ďalší článok