Skip to main content
Domovská stránka » Podnikanie » ANDREJ LASZ: SYNERGIA RIEŠENÍ JE SPRÁVNOU CESTOU
ADVERTORIAL

Nedostatok pracovnej sily na Slovensku sa stáva natoľko výrazným, že nedávno viedol aj k zjednodušeniu zamestnávania cudzincov z tretích krajín. Najvýraznejšie sa prejavuje v priemysle a súvisiacich odvetviach.

Andrej Lasz

generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy

V priemysle bude do roku 2025 chýbať 70-tisíc zamestnancov. Situáciu v ostatnom čase zhoršila aj výhodnosť predčasných dôchodkov po 40-tich odpracovaných rokoch. Ide o tisíce pracovníkov ročne, ale najmä aj o obrovskú naakulumulovanú skúsenosť v profesiách, ktoré nie je možné nahradiť narýchlo rekvalifikovanými pracovníkmi.

Pomôcť môže uvoľnenie migračnej politiky, ktoré sa aj vďaka Asociácii priemyselných zväzov a dopravy podarilo nedávno presadiť. Inou možnosťou je optimalizácia vzdelávacieho systému tak, aby sa aj dlhodobo nezamestnaní mohli ľahšie rekvalifikovať. Toto riešenie však naráža na niekoľko problémov. Slovensko dnes vo svojom kľúčovom priemysle nabieha na elektromobilitu. Novátorská výroba znamená aj nové nároky na schopnosti pracovníkov, ktoré nie je jednoduché získať rekvalifikáciou dlhodobo nezamestnaných. Ide totiž o technicky sofistikovanejšie zručnosti než v minulosti.

Stojíme za ľuďmi v slovenskom priemysle a doprave >

Priemerná mzda v priemysle však patrí medzi najvyššie, keďže priemysel v čase pandémie aj inflácie zvyšoval mzdy a bol ťahúňom slovenskej ekonomiky. Schodnejším riešením je umožnenie súbehu práce predčasného dôchodcu a poberania dôchodku. Táto možnosť už dnes existuje, je však limitovaná zárobkom 2400 eur ročne. Ak by sa zvýšila na sumu priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve, mnohí predčasní dôchodcovia by mohli ešte niekoľko rokov zotrvať v práci a zvýšiť si tak budúce dôchodky.

Zdroj: Adobe Stock

Je viac ako evidentné, že neexistuje jedno zázračné riešenie nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily v priemysle. Potrebná je synergia viacerých čiastkových riešení v oblastiach vzdelávania aj sociálnych opatrení. Zástupcovia štátu a priemyslu musia nájsť spoločnú reč, inak Slovensku hrozí zaostávanie. Ako ukazujú opatrenia pri prijímaní cudzincov, tento dialóg sa už začal.


Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Reprezentuje viac ako 70 % domáceho výrobného priemyslu, 14 priemyselných a dopravných zväzov, 2 500 firiem a 180 000 zamestnancov. Ako člen Hospodárskej a sociálnej rady SR, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Aliancie sektorových rád sa aktívne podieľa na sociálnom dialógu a sektorovej spolupráci. Analyzuje a pripomienkuje legislatívne návrhy s cieľom iniciovať pozitívne zmeny a formovať stabilné podnikateľské prostredie. Prepája trh práce so vzdelávacím systémom a podporuje duálne vzdelávanie.

Next article