Skip to main content
Domovská stránka » Podnikanie » CHRÁŇTE SA PROTI KYBERNETICKÝM HROZBÁM VĎAKA UNIKÁTNEMU SPRIEVODCOVI DIGITÁLNOU BEZPEČNOSŤOU
ADVERTORIAL

Počet kybernetických útokov rastie nielen na jednotlivcov, ale aj na firmy. Napriek tomu nie je kybernetická bezpečnosť pre slovenské firmy prioritou. Podľa Eurobarometra je iba pre 22 % slovenských firiem kybernetická bezpečnosť veľmi dôležitá. Zároveň 90 % firiem nehľadá zamestnancov so zručnosťami v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Celoeurópsky trend naznačuje, že väčšina malých a stredných podnikov (MSP) si uvedomuje kybernetickú hrozbu, no kybernetická bezpečnosť pre nich nie je prioritnou oblasťou. Neinvestujú do nej čas, ani peniaze. Pritom MSP sektor je jeden z najzraniteľnejších, keďže v porovnaní s veľkými firmami nemajú MSP dostatočné povedomie, rozpočty, ani oddelenia alebo interných špecialistov, ktorí by zodpovedali za nastavenie a udržiavanie bezpečnostných kybernetických opatrení.

Útoky sú čoraz viac sofistikované, napríklad aj pre využitie umelej inteligencie.

V Slovenskej aliancii pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE) sa rozhodli sústrediť sa na zvyšovanie povedomia o kybernetickej bezpečnosti u MSP. V spolupráci s členskými firmami pripravili Sprievodcu digitálnou bezpečnosťou, ktorý prináša základné opatrenia, ktoré by MSP mali mať implementované pre zabezpečenie aspoň minimálnej úrovne ochrany.

Firmy najčastejšie čelia útokom v podobe phishingu, malvéru a ransomvéru. Útoky sú čoraz viac sofistikované, napríklad aj pre využitie umelej inteligencie. ,,Útočníci neatakujú iba technologické slabiny firmy, ale často sa zameriavajú na bežných zamestnancov. Preto je aj jedným z bodov sprievodcu pravidelné vzdelávanie zamestnancov o rizikách, pravidlách bezpečného a želaného správania sa, či o postupe pri podozrení na bezpečnostný incident, hovorí Michal Kardoš, výkonný riaditeľ SAPIE. Firmy môžu pre tieto útoky prísť o citlivé dáta, dôveryhodnosť zákazníkov a nemalé finančné prostriedky.

Sprievodca je pripravený vo forme checklistu v 5 oblastiach. Je určený pre riaditeľov, manažérov aj zamestnancov malých a stredných podnikov. Dokument vychádza z medzinárodných bezpečnostných rámcov a odporúčaní a reflektuje na najzraniteľnejšie oblasti slovenských MSP z pohľadu špecializovaných firiem, ktoré firmám pomáhajú s jednotlivými opatreniami v rámci implementácie nástrojov kybernetickej bezpečnosti.

Firmy najčastejšie čelia útokom v podobe phishingu, malvéru a ransomvéru.

Dokument Sprievodca digitálnou bezpečnosťou pre malé a stredné podniky nájdete na webovej stránke SAPIE na nasledujúcom linku. Zároveň každú stredu na SAPIE sociálnych sieťach Facebook, Instagram a LinkedIn vychádza krátke video, ktoré ďalej vysvetľuje aspekty Sprievodcu. Na službe Youtube sa nachádzajú videá v plnej forme, kde sa malé a stredné podniky môžu dozvedieť komplexnejšie informácie o kybernetickej bezpečnosti.


Spĺňa vaša firma všetky body z dokumentu?

V spolupráci s partnermi Sprievodcu má zároveň prvých 5 firiem, ktoré sa ozvú na [email protected] možnosť získať úvodnú konzultáciu zdarma.
Dokument je pripravený SAPIE v spolupráci s ANECT, Bugino, Citadelo, Evolveum, Excalibur, ITAPS, IstroSec, KInIT, Mastercard, Piano, Qubit, SYNAPSA, VOID Soc a aj vďaka grantovej podpore Center for International Private Enterprise pod hlavičkou projektu Liga za digitálny rast.

Next article