Domovská stránka » Technológie, inovácie a podnikanie » VÝHODY LÍZINGOVÉHO FINANCOVANIA
Technológie, inovácie a podnikanie

VÝHODY LÍZINGOVÉHO FINANCOVANIA

V spolupráci s:
Adobe Stock
V spolupráci s:
Adobe Stock

Mnoho ľudí má v začiatkoch podnikania problém s financovaním svojich zámerov. Pri budovaní firmy je často najlepšie využiť lízing. O prospešnosti a úskaliach takéhoto riešenia hovorí Richard Hollý, generálny tajomník Asociácie leasingových spoločností SR.

JUDr. RICHARD HOLLÝ

GENERÁLNY TAJOMNÍK ASOCIÁCIE LEASINGOVÝCH SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Každý začínajúci podnikateľ potrebuje na rozbeh podnikania kapitál. Ako má postupovať?

Ak kapitál nemá, najlepšie je obrátiť sa na renomované finančné spoločnosti, ktoré sú regulované a združené v asociácii. Teda prvá kľúčová vec pre začínajúceho podnikateľa je správne si vybrať financujúceho partnera.

Začínajúci podnikateľ nemá podnikateľskú minulosť. To môže byť problém, lebo nevie preukázať svoju bonitu plnením záväzkov v minulosti.

To je pravda, ale v prípade lízingového financovania, na rozdiel od štandardného bankového, je dôležité nielen to, kto žiada o financovanie, ale hlavne to, čo je jeho predmetom. Predmet lízingu slúži ako zábezpeka splácania po celý čas jeho trvania. Práve preto lízingová spoločnosť môže financovať i začínajúceho podnikateľa, ktorý nemôže údajmi z minulosti preukázať spôsobilosť splácať záväzky.

Začnite tým, že urobíte to, čo je potrebné, potom to, čo je možné, a zrazu urobíte aj nemožné.

— František z Assisi

Aké sú ďalšie výhody lízingového financovania?

Ďalšou výhodou je komplexnosť služieb, ktoré lízingová spoločnosť poskytuje. Preto je súčasťou ponuky možnosť poistiť predmet financovania a súvisiace služby. Tieto výhody potvrdzujú i štatistiky – podiel lízingového financovania na všetkých podnikateľských investíciách je takmer 40 percent.

Aká je cesta k najlepšej ponuke lízingu?

Odporúčam zvážiť tzv. značkové financovanie, ktoré ponúka konkrétny výrobca alebo predajca konkrétnej značky v spolupráci s lízingovou spoločnosťou. Ďalej odporúčam využiť doplnkové služby, najmä poistenie, ktoré vie lízingová spoločnosť ponúknuť výhodnejšie.

V každom prípade sa financovanie pri ponuke len začína a nie vždy je najlacnejšia ponuka tá najlepšia. Podľa mňa je najlepšia ponuka tá, ktorá je pre podnikateľa istotou, že v priebehu financovania a pri jeho skončení bude spokojný so všetkými službami.

Ďalší článok