Domovská stránka » Sprievodca biznisom » AKÉ SÚ NAJDÔLEŽITEJŠIE PRVKY PRI ROZVOJI PODNIKANIA?
Sprievodca biznisom

AKÉ SÚ NAJDÔLEŽITEJŠIE PRVKY PRI ROZVOJI PODNIKANIA?

V spolupráci s Business for Breakfast©
V spolupráci s Business for Breakfast©

Najdôležitejšími prvkami pri rozvoji podnikania sú kapitál a kontakty. Potrebujete dostatok financií na rozbeh, neskôr na rozvoj podnikania, a dobré kontakty – klientelu, obchodných partnerov, spolupracovníkov. Každý človek má nejakého známeho, ktorý má, ako sa vraví, kľúče od miešačky. Jeden pozná dobrého účtovníka, ďalší má sesternicu na úrade, iný vie odporučiť majstra, ktorý si neprihadzuje nehoráznu prirážku na materiál a spraví fakt dobrú robotu. Kontakty medzi sebou by mali vytvárať vzájomnú pomoc. Ak sú aspekty „dáš“ a „dostaneš“ vyrovnané, ide o dobrý kontakt.

Dôvera prináša kvalitnejšie a hodnotnejšie odporúčania, z ktorých sa vytvárajú nové obchodné príležitosti.

Takéto kontakty treba vyhľadávať, rozvíjať, nepretržite sa o ne starať. Tomu hovoríme „robiť“ networking. Cieľom je získavanie nových dôveryhodných kontaktov, na ktoré sa môžeme spoľahnúť, zapojenie ich do svojej siete kontaktov a následná práca s nimi. S kvalitnými kontaktmi totiž získavame obrovský potenciál odporúčaní, ktoré nám môžu vytvárať až 70 % obchodných príležitostí. Jednoducho, ak chceme budovať naše podnikanie na kvalite, zodpovednosti, serióznosti a udržateľnosti, potrebujeme kvalifikované a hodnotné odporúčania. Ak chcete vedieť, ako sa dajú získať a ako s nimi pracovať, príďte sa pozrieť na podnikateľské raňajky.

https://bforb.sk/chcem-prist-na-ranajky

Ďalší článok
Domovská stránka » Sprievodca biznisom » AKÉ SÚ NAJDÔLEŽITEJŠIE PRVKY PRI ROZVOJI PODNIKANIA?
Sprievodca biznisom

VÝHODY LÍZINGOVÉHO FINANCOVANIA

Mnoho ľudí má v začiatkoch podnikania problém s financovaním svojich zámerov. Pri budovaní firmy je často najlepšie využiť lízing. O prospešnosti a úskaliach takéhoto riešenia hovorí Richard Hollý, generálny tajomník Asociácie leasingových spoločností SR.

JUDr. RICHARD HOLLÝ

generálny tajomník Asociácie leasingových spoločností Slovenskej republiky

Každý začínajúci podnikateľ potrebuje na rozbeh podnikania kapitál. Ako má postupovať?

Ak kapitál nemá, najlepšie je obrátiť sa na renomované finančné spoločnosti, ktoré sú regulované a združené v asociácii. Teda prvá kľúčová vec pre začínajúceho podnikateľa je správne si vybrať financujúceho partnera.

Začínajúci podnikateľ nemá podnikateľskú minulosť. To môže byť problém, lebo nevie preukázať svoju bonitu plnením záväzkov v minulosti.

To je pravda, ale v prípade lízingového financovania, na rozdiel od štandardného bankového, je dôležité nielen to, kto žiada o financovanie, ale hlavne to, čo je jeho predmetom. Predmet lízingu slúži ako zábezpeka splácania po celý čas jeho trvania. Práve preto lízingová spoločnosť môže financovať i začínajúceho podnikateľa, ktorý nemôže údajmi z minulosti preukázať spôsobilosť splácať záväzky.

Začnite tým, že urobíte to, čo je potrebné, potom to, čo je možné, a zrazu urobíte aj nemožné.

František z Assisi

Aké sú ďalšie výhody lízingového financovania?

Ďalšou výhodou je komplexnosť služieb, ktoré lízingová spoločnosť poskytuje. Preto je súčasťou ponuky možnosť poistiť predmet financovania a súvisiace služby. Tieto výhody potvrdzujú i štatistiky – podiel lízingového financovania na všetkých podnikateľských investíciách je takmer 40 percent.

Lízingové spoločnosti ponúkajú viacero produktov. Správny výber produktu financovania je dôležitý. Ak podnikateľ chce byť vlastníkom financovaného predmetu, môže si vybrať finančný lízing alebo úver. Ak však preferuje mobilitu a komfort, je pre neho vhodný operatívny lízing. V prípade operatívneho lízingu nespláca celú cenu financovaného predmetu, spravila vozidla, spláca len nižšiu časť ceny po odpočítaní tzv. zostatkovej hodnoty vozidla.

Aká je cesta k najlepšej ponuke lízingu?

Odporúčam zvážiť tzv. značkové financovanie, ktoré ponúka konkrétny výrobca alebo predajca konkrétnej značky v spolupráci s lízingovou spoločnosťou. Ďalej odporúčam využiť doplnkové služby, najmä poistenie, ktoré vie lízingová spoločnosť ponúknuť výhodnejšie. V každom prípade sa financovanie pri ponuke len začína a nie vždy je najlacnejšia ponuka tá najlepšia.

Podľa mňa je najlepšia ponuka tá, ktorá je pre podnikateľa istotou, že v priebehu financovania a pri jeho skončení bude spokojný so všetkými službami.

Čo by ste ešte poradili začínajúcim podnikateľom?

Jedným z častých zlyhaní podnikateľských projektov je nesprávny výber financujúceho partnera. Prvá rada teda je správne si vybrať tohto partnera. Druhá rada je otvorene a dopredu komunikovať s financujúcim partnerom o prípadných problémoch počas financovania. Seriózny partner nemá záujem ukončiť kontrakt, vždy existuje možnosť a záujem nájsť riešenie. Dôležité je nebáť sa o problémoch hovoriť a to riešenie hľadať.

Ďalší článok