Domovská stránka » Sprievodca biznisom » DEFINÍCIA RODINNÉHO PODNIKU V LEGISLATÍVE SR
Sprievodca biznisom

DEFINÍCIA RODINNÉHO PODNIKU V LEGISLATÍVE SR

V spolupráci s:
Adobe Stock
V spolupráci s:
Adobe Stock

Rodinné podniky (RP) na Slovensku aj v Česku tvoria významnú časť počtu malých a stredných podnikov. Podľa prieskumu Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP) je to na Slovensku cca 60 – 65 %.

VLADIMÍR SIROTKA

Ing. VLADIMÍR SIROTKA, CSc.

konateľ v Actoris System, Prezident SK asociácie malých stredných podnikov a živnostníkov

Exaktnejšiemu zisteniu počtov na Slovensku bránila absencia presnejšej definície rodinných podnikov.

Potreba zmeny právnych predpisov

V súčasnosti legislatíva všeobecne ešte nerozlišuje medzi „štandardným“ podnikateľským subjektom a podnikateľským subjektom rodinného charakteru, rodinným podnikom. Rodinní príslušníci, členovia rodinného podniku, majú medzi sebou okrem obchodných aj silné rodinné väzby a harmonické fungovanie rodinných podnikov sa tak často dostáva do stretu voči doterajšej legislatíve, ktorá pojem rodinného podniku nepoznala.

Osobné a praktické skúsenosti autora, ktorý sa problematike malých a stredných podnikov a rodinnému podnikaniu dlhodobo venuje, potvrdzujú, že na spoľahlivé fungovanie rodinných podnikov nie je možné ich jednoducho „zabaliť“ do doterajších právnych predpisov bez prispôsobenia a zosúladenia týchto noriem a vzťahov navzájom, ako napríklad pri zamestnávaní manželov so zákonom o rodine, pri dani z príjmov v časti transferového oceňovania a podobne.

Prax poukazuje napríklad na potrebu úprav legislatívy pri nástupníctve v rodinných podnikoch, prevode majetku a dedičskom konaní, v daňovej a odvodovej politike, účtovných predpisoch, ručení rodinných podnikov, využívaní majetku rodinných podnikov pri podnikaní a na osobné účely a podobne.

Cesta k prijatiu definície

Zásadným predpokladom na riešenie uvedených otázok bolo spracovať definíciu rodinného podniku a ukotviť ju v legislatíve SR. Toto bolo splnené prijatím Zákona č. 112/2018 o sociálnej ekonomike Národnou radou SR dňa 2. 12. 2022, s účinnosťou od 1. 1. 2023.

Cesta k takémuto, priam historickému, bodu v prostredí rodinného podnikania nebola ľahká ani krátka. Riešenie problematiky u nás odštartoval projekt Medzinárodnej organizácie práce Ženeva PFARE, ktorý prebiehal v rokoch 1991 až 1994 v ČR a SR v troch častiach: Zo zamestnania do podnikania, ABC podnikateľa a Druhá šanca.

Záštitu prevzali vtedajšie ministerstvá práce a sociálnych vecí ČR a SR. Realizátorom projektu na Slovensku bola firma Vladimír Sirotka – Actoris System. V projekte vznikol súbor sedemnástich publikácií s problematikou založenia a fungovania malých podnikov a malých rodinných firiem, ktoré slúžili ako školiaci materiál rekvalifikačných kurzov úradov práce a na konzultáciách v štyridsiatich školiacich strediskách.

V roku 2013 bol spracovaný návrh Zákona o rodinnom podnikaní a predložený do NR SR. Nebol však prijatý. Neuspel ani opätovný pokus v roku 2015. V roku 2017 na 1. medzinárodnej konferencii „MSP v Európskom hosp. priestore “ v Bratislave sa Asociace malých a středních podniků a živnostníků v Česku a SAMP na Slovensku rozhodli riešiť túto problematiku spoločne a následne na medzinárodnej konferencii „Následníctvo v rodinných podnikoch“ v r. 2018 v Prahe, uzatvorili Memorandum o spolupráci. Spoločne navrhnutú Definíciu Rodinného podnikania prijala vláda ČR uznesením dňa 13. 5. 2019 a následne aj jej novelu uznesením dňa 20. 5. 2020.

Na Slovensku prebiehal proces dopracovania definície, okrem iného o rodinný podnik, ktorý vykonáva poľnohospodársku činnosť (Rodinné farmy), a v roku 2022 bol uvedený zákon schválený. Prijatý zákon umožňuje pokračovať v identifikácii prekážok rozvoja rodinných podnikov a firiem a formulovať širšie návrhy úprav v dotknutých zákonoch a normách. Práca na zlepšení prostredia RP a RF sa definíciou nekončí, začína sa. S vďakou privítame podnety, pripomienky a návrhy na spoluprácu na tejto téme.

Ďalší článok
Domovská stránka » Sprievodca biznisom » DEFINÍCIA RODINNÉHO PODNIKU V LEGISLATÍVE SR
Sprievodca biznisom

BAGNIARI: PODNIKANIE JE VEĽKÁ ŠKOLA ŽIVOTA

Prostredníctvom online programov, podcastu, edukačných kartičiek aj sociálnych sietí pomáha ženám naprávať menštruačné cykly a žiť v súlade so svojím telom. Verí, že každá žena v sebe skrýva jedinečný potenciál. Preto sa Katarína Miroš Baniari rozhodla vzdelávať a tvoriť silné ženy, ktoré svet potrebuje.

Mgr. KATARÍNA MIROŠ BANIARI

Antropologička, poradkyňa, autorka online programov zameraných na úpravu menštruačného cyklu

Kedy vznikla myšlienka podnikať v oblasti zdravia? Prečo práve táto oblasť?

Podnikať som začala ešte popri štúdiu na vysokej škole. Za tým, že som sa rozhodla podnikať, je určite viacero faktorov. Čo ma však priviedlo k tejto oblasti, bol osobný záujem o prevenciu a podporu zdravia, a tým aj zameranie môjho štúdia a praxe. Že som sa nakoniec ocitla v ešte špecifickejšej oblasti, a to v oblasti zdravia žien a ich menštruačných cyklov, asi nikto z mojich kolegov ani blízkych nečakal. Ani ja nie.

Podnetom bolo štúdium antropológie a taktiež výber mojej doktorandskej práce, ktorá sa mala zameriavať i na stratu menštruačných cyklov u športovkýň. Pár dní predtým, než som mala predstúpiť pred komisiu, som sa rozhodla, že väčší dopad a skutočný úžitok to bude tam, kde je o to úprimný záujem. A to bolo za dverami univerzity, preto som v tomto štúdiu nakoniec nepokračovala a začala brať svoje podnikanie vážne.

Môžete sa chybám vyhýbať, lenže bez nich sa naozaj veľa nenaučíte.

Aké boli začiatky v podnikaní?

Na svoje začiatky v podnikaní budem vždy dobre spomínať. Bola a stále to je veľká škola života. O to viac, že nepochádzam z podnikateľskej rodiny, takže oveľa viac čelím obavám, neznámemu a hľadám v sebe dostatočnú odvahu. Dnešná doba však vytvára úžasné podmienky na sebarealizáciu, a to i pre nás ženy. To je môj vnútorný motor v ťažších chvíľach, keď si uvedomím, koľko možností a príležitostí mám.

Podnikanie beriem ako životný štýl, ktorý napĺňa moje predstavy o tom, ako by som chcela žiť, a súčasne spôsob, ako prispievať spoločnosti. Začiatky boli určite o príprave na to skutočné podnikanie, zorientovaní sa v priestore, ale tiež o ujasnení si mnohých otázok v sebe. Určite sa držím toho, že to máme také, ako sa vedome rozhodneme.

FOTO: archív KMB

Akých chýb by sa mali ľudia vyvarovať, keď plánujú rozbehnúť svoj vlastný biznis?

Môžete sa chybám vyhýbať, lenže bez nich sa naozaj veľa nenaučíte. Nie sme ani schopní dohliadnuť na to, kde všade je možné urobiť chybu. A všetko má svoj čas. I keď sú procesy, ktoré som mohla urobiť skôr, popravde nemohla, pretože ma tam dostal nejaký kontakt, skúsenosť či zmena uhlu pohľadu.

Neustále rastieme a vyvíjame sa i mentálne, v podnikaní niekoľkonásobne, keďže je náš mozog na všetkých frontoch. Proste buď uspejete, alebo sa niečo naučíte. Krásne to vystihol Einstein: „Definícia bláznovstva je robiť stále to isté, a pritom očakávať iný výsledok.“

Kam plánujete posunúť váš súčasný biznis?

Môj zásadný posun nastal v minulom roku, keď som sa rozhodla založiť e-shop Bagniaristore.cz a vytvoriť i vlastný sortiment. V tomto momente som si uvedomila, že moje začiatky podnikania sa skončili a, ako hovorí aj môj manžel, teraz už skutočne podnikám. V čom má rozhodne pravdu. Tento rok sa bude u mňa určite tiahnuť v znamení toho, že „čo ma dostalo sem, ma už nedostane ďalej“. A preto pár nemalých zmien nastane, ale o nich, až keď budú hotové.

Ďalší článok