Domovská stránka » Sprievodca biznisom » DEFINÍCIA RODINNÉHO PODNIKU V LEGISLATÍVE SR
Sprievodca biznisom

DEFINÍCIA RODINNÉHO PODNIKU V LEGISLATÍVE SR

V spolupráci s:
Adobe Stock
V spolupráci s:
Adobe Stock

Rodinné podniky (RP) na Slovensku aj v Česku tvoria významnú časť počtu malých a stredných podnikov. Podľa prieskumu Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP) je to na Slovensku cca 60 – 65 %.

VLADIMÍR SIROTKA

Ing. VLADIMÍR SIROTKA, CSc.

konateľ v Actoris System, Prezident SK asociácie malých stredných podnikov a živnostníkov

Exaktnejšiemu zisteniu počtov na Slovensku bránila absencia presnejšej definície rodinných podnikov.

Potreba zmeny právnych predpisov

V súčasnosti legislatíva všeobecne ešte nerozlišuje medzi „štandardným“ podnikateľským subjektom a podnikateľským subjektom rodinného charakteru, rodinným podnikom. Rodinní príslušníci, členovia rodinného podniku, majú medzi sebou okrem obchodných aj silné rodinné väzby a harmonické fungovanie rodinných podnikov sa tak často dostáva do stretu voči doterajšej legislatíve, ktorá pojem rodinného podniku nepoznala.

Osobné a praktické skúsenosti autora, ktorý sa problematike malých a stredných podnikov a rodinnému podnikaniu dlhodobo venuje, potvrdzujú, že na spoľahlivé fungovanie rodinných podnikov nie je možné ich jednoducho „zabaliť“ do doterajších právnych predpisov bez prispôsobenia a zosúladenia týchto noriem a vzťahov navzájom, ako napríklad pri zamestnávaní manželov so zákonom o rodine, pri dani z príjmov v časti transferového oceňovania a podobne.

Prax poukazuje napríklad na potrebu úprav legislatívy pri nástupníctve v rodinných podnikoch, prevode majetku a dedičskom konaní, v daňovej a odvodovej politike, účtovných predpisoch, ručení rodinných podnikov, využívaní majetku rodinných podnikov pri podnikaní a na osobné účely a podobne.

Cesta k prijatiu definície

Zásadným predpokladom na riešenie uvedených otázok bolo spracovať definíciu rodinného podniku a ukotviť ju v legislatíve SR. Toto bolo splnené prijatím Zákona č. 112/2018 o sociálnej ekonomike Národnou radou SR dňa 2. 12. 2022, s účinnosťou od 1. 1. 2023.

Cesta k takémuto, priam historickému, bodu v prostredí rodinného podnikania nebola ľahká ani krátka. Riešenie problematiky u nás odštartoval projekt Medzinárodnej organizácie práce Ženeva PFARE, ktorý prebiehal v rokoch 1991 až 1994 v ČR a SR v troch častiach: Zo zamestnania do podnikania, ABC podnikateľa a Druhá šanca.

Záštitu prevzali vtedajšie ministerstvá práce a sociálnych vecí ČR a SR. Realizátorom projektu na Slovensku bola firma Vladimír Sirotka – Actoris System. V projekte vznikol súbor sedemnástich publikácií s problematikou založenia a fungovania malých podnikov a malých rodinných firiem, ktoré slúžili ako školiaci materiál rekvalifikačných kurzov úradov práce a na konzultáciách v štyridsiatich školiacich strediskách.

V roku 2013 bol spracovaný návrh Zákona o rodinnom podnikaní a predložený do NR SR. Nebol však prijatý. Neuspel ani opätovný pokus v roku 2015. V roku 2017 na 1. medzinárodnej konferencii „MSP v Európskom hosp. priestore “ v Bratislave sa Asociace malých a středních podniků a živnostníků v Česku a SAMP na Slovensku rozhodli riešiť túto problematiku spoločne a následne na medzinárodnej konferencii „Následníctvo v rodinných podnikoch“ v r. 2018 v Prahe, uzatvorili Memorandum o spolupráci. Spoločne navrhnutú Definíciu Rodinného podnikania prijala vláda ČR uznesením dňa 13. 5. 2019 a následne aj jej novelu uznesením dňa 20. 5. 2020.

Na Slovensku prebiehal proces dopracovania definície, okrem iného o rodinný podnik, ktorý vykonáva poľnohospodársku činnosť (Rodinné farmy), a v roku 2022 bol uvedený zákon schválený. Prijatý zákon umožňuje pokračovať v identifikácii prekážok rozvoja rodinných podnikov a firiem a formulovať širšie návrhy úprav v dotknutých zákonoch a normách. Práca na zlepšení prostredia RP a RF sa definíciou nekončí, začína sa. S vďakou privítame podnety, pripomienky a návrhy na spoluprácu na tejto téme.

Ďalší článok
Domovská stránka » Sprievodca biznisom » DEFINÍCIA RODINNÉHO PODNIKU V LEGISLATÍVE SR
ADVERTORIAL

ČSOB LEASING JE BLÍZKO K SVOJIM KLIENTOM

Ambíciou ČSOB Leasingu je byť spoľahlivým partnerom, ktorý svojim zákazníkom neustále prináša inovatívne riešenia pre ich komfort, stáť pri nich v dobrých aj horších časoch a stať sa tak súčasťou ich podnikateľského príbehu.

Ing. MARTA PALUGOVÁ

riaditeľka pobočkovej siete ČSOB Leasing, a.s.

Ako sa v priebehu rokov zmenil prístup ČSOB Leasingu k svojim klientom?

Už od vzniku spoločnosti v roku 1996 presadzujeme proklientsky orientovanú filozofiu aktívneho prístupu k našim obchodným partnerom a zákazníkom a tej zostávame verní aj naďalej. Vzájomná lepšia znalosť očakávaní a možností nám pomáha rozvíjať pevné a efektívne obchodné i medziľudské vzťahy.

Na akých hodnotách stavia ČSOB Leasing?

Pre zákazníkov chceme byť prirodzenou prvou voľbou, keď sa rozhodnú využiť na financovanie svojich podnikateľských vízií lízingovú spoločnosť, a byť k nim tak blízko, ako potrebujú. Máme pätnásť pobočiek v rámci celého Slovenska a stále posilňujeme dostupnosť našich služieb.

Naši obchodníci dobre poznajú podnikateľské prostredie a chceme, aby boli tvárou ČSOB Leasingu v jednotlivých mikroregiónoch. Špecializované obchodné tímy dopĺňajú naše regionálne zastúpenia a zlepšujú ponuku poskytovaných produktov.

Zakladáme si na osobnom prístupe. Naši obchodníci poznajú svojich zákazníkov a tí poznajú svojich obchodníkov. Sme doma v každom regióne Slovenska a zohľadňujeme potreby konkrétnych zákazníkov bez ohľadu na ich veľkosť či dĺžku podnikania.

Staňte sa klientov ČSOB Finančnej skupiny online a kliknite TU

Čomu sa momentálne prioritne venujete?

Smerujeme k vyššej efektivite poskytovaných finančných i poradenských služieb. Ak sme sa v minulosti zameriavali len na financovanie, dnes podstatnú časť financovaných predmetov aj poisťujeme. Budúcnosť vidíme v rozširovaní služieb pre zákazníkov, lízing v tradičnom ponímaní teda nahrádzame komplexným balíkom služieb.

Aké služby ponúkate?

Do nášho produktového portfólia patria finančný lízing, operatívny lízing a spotrebný úver. Poskytujeme financovanie na nové a jazdené predmety. Okrem toho ponúkame zákazníkom aj komplexné poisťovacie služby pre financovaný a nefinancovaný majetok.

Najväčší podiel v našom portfóliu tvoria osobné a úžitkové autá, nákladné autá, či motorky – gro teda tvorí dopravná technika. Podnikatelia a firmy však využívajú naše služby aj pri nákupe strojových zariadení a moderného technologického vybavenia takmer vo všetkých odvetviach hospodárstva.

Orientačnú kalkulačku financovania nájdete TU

S akými životnými míľnikmi dokážete klientom pomôcť?

Pri našich zákazníkoch stojíme v dobrých aj zlých časoch. Máme desiatky príbehov zákazníkov, ktorým sme pomohli vyrásť, alebo sme im pomohli prekonať krízu a opakovane naštartovať ich podnikanie. Sami sme prežili rôzne formy kríz a určite i vďaka schopnosti učiť sa na vlastných chybných rozhodnutiach sme pripravení prijímať výzvy a reagovať na meniace sa potreby zákazníkov.


ČSOB LEASING VIDÍ VAŠE BIZNIS VÍZIE REÁLNE

ČSOB Leasing je lídrom na slovenskom lízingovom trhu s ponukou komplexných lízingových a poisťovacích riešení. Špecializuje sa na financovanie podnikateľských subjektov, ktorým financuje a poisťuje hnuteľný a nehnuteľný majetok prostredníctvom vlastnej obchodnej siete a v spolupráci s ČSOB Finančnou skupinou.

Ďalší článok