Domovská stránka » Sprievodca biznisom » DIGITÁLNE ZRUČNOSTI – AKTUÁLNA SITUÁCIA A VÍZIA
Sprievodca biznisom

DIGITÁLNE ZRUČNOSTI – AKTUÁLNA SITUÁCIA A VÍZIA

V spolupráci s:
Adobe Stock
V spolupráci s:
Adobe Stock

Rok 2023 sa nesie v znamení európskeho roka zručností a podpory vzdelávania. Svet sa rýchlo mení a nástup technológií ide ruka v ruka so schopnosťou týmto technológiám porozumieť a ovládať ich v prospech zvýšenia produktivity jednotlivca aj firmy.

LUCIA COLNÍKOVÁ

LUCIA COLNÍKOVÁ

League for Digital Boost Lead

Čo je digitálna gramotnosť?

Pojem digitálna gramotnosť zahŕňa širokú škálu zručností a ide o viac ako len technické know-how, patria sem aj finančné, mediálne zručnosti, ale aj kritické myslenie, kreativita a ďalšie „soft skills“. Existencia správneho mixu potrebných zručností je jedným z predpokladov rastu firmy.

Z Indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti DESI 2022 vyplýva, že 54 % Európanov disponuje aspoň minimálnou úrovňou digitálnych zručností, z čoho najväčší podiel predstavujú osoby od 16 do 24 rokov (71 %), 25-34 rokov (69 %) a 35-44 rokov (64 %).

Ako na tom sú staršie generácie?

S rastúcim vekom sa podiel osôb so základnými digitálnymi zručnosťami postupne zmenšuje nasledovne: vo veku 45-54 rokov je to 55 %, 55-64 rokov 42 % a 65-74 rokov len 25 %. Napriek rozdielom medzi jednotlivými EÚ krajinami považujeme tieto čísla za extrémne nízke v porovnaní s cieľmi Európskej komisie stanovené v Digitálnom kompase.

Vývoj v nasledujúcich rokoch

V oblasti digitálnych zručností sa očakáva, že do roku 2030 bude základnými digitálnymi zručnosťami disponovať 80 % všetkých dospelých obyvateľov EÚ. V súvislosti s odborom informačných a komunikačných technológií (IKT) je cieľom, aby v tejto oblasti pracovalo aspoň 20 miliónov špecialistov, čo predstavuje 10 % celkovej zamestnanosti v EÚ. Pri pohľade na aktuálny stav, ktorý predstavuje 4,5-percentné zastúpenie špecialistov z tejto oblasti na trhu, sa tento cieľ môže zdať celkom ambiciózny.

Najväčšie prekážky

Nedostatok kvalifikovaných zamestnancov vo všeobecnosti patrí medzi najväčšie prekážky rastu a digitalizácie firiem. Firmy si uvedomujú počiatočné investície spojené s rekvalifikáciou zamestnancov, a tak dôkladne zvažujú, či sa im tieto investície finančne a časovo oplatia.

Podpora vzdelávania

Medzi najznámejšie spôsoby podpory rastu zamestnancov vo firmách patrí podpora vzdelávania prostredníctvom seminárov, odborných a jazykových kurzov. Firmy čoraz častejšie hľadajú zamestnancov, ktorí vedia pracovať s pokročilými systémami a technológiami, a vedia efektívne pracovať v tímoch a nachádzať riešenia.

V prípade rekvalifikácie majú tiež na výber široké spektrum iniciatív, projektov, organizácií a združení, ktoré im dokážu pomôcť identifikovať potreby, nastaviť stratégiu, a ktoré pomôžu aj so samotným preškolením. Iniciatíva Liga za digitálny rast podporuje digitalizáciu malých a stredných firiem, ktoré sú z hľadiska pridanej hodnoty najdôležitejšou súčasťou ekonomiky, ale vyžadujú si efektívnu spoluprácu so štátom, akadémiou, súkromným a tretím sektorom a v neposlednom rade aj zvýšenú finančnú podporu.

Vzdelávanie a sebarozvoj je cesta a zruční zamestnanci sú a budú hybnou silou podnikov. 

Ďalší článok
Domovská stránka » Sprievodca biznisom » DIGITÁLNE ZRUČNOSTI – AKTUÁLNA SITUÁCIA A VÍZIA
Sprievodca biznisom

BAGNIARI: PODNIKANIE JE VEĽKÁ ŠKOLA ŽIVOTA

Prostredníctvom online programov, podcastu, edukačných kartičiek aj sociálnych sietí pomáha ženám naprávať menštruačné cykly a žiť v súlade so svojím telom. Verí, že každá žena v sebe skrýva jedinečný potenciál. Preto sa Katarína Miroš Baniari rozhodla vzdelávať a tvoriť silné ženy, ktoré svet potrebuje.

Mgr. KATARÍNA MIROŠ BANIARI

Antropologička, poradkyňa, autorka online programov zameraných na úpravu menštruačného cyklu

Kedy vznikla myšlienka podnikať v oblasti zdravia? Prečo práve táto oblasť?

Podnikať som začala ešte popri štúdiu na vysokej škole. Za tým, že som sa rozhodla podnikať, je určite viacero faktorov. Čo ma však priviedlo k tejto oblasti, bol osobný záujem o prevenciu a podporu zdravia, a tým aj zameranie môjho štúdia a praxe. Že som sa nakoniec ocitla v ešte špecifickejšej oblasti, a to v oblasti zdravia žien a ich menštruačných cyklov, asi nikto z mojich kolegov ani blízkych nečakal. Ani ja nie.

Podnetom bolo štúdium antropológie a taktiež výber mojej doktorandskej práce, ktorá sa mala zameriavať i na stratu menštruačných cyklov u športovkýň. Pár dní predtým, než som mala predstúpiť pred komisiu, som sa rozhodla, že väčší dopad a skutočný úžitok to bude tam, kde je o to úprimný záujem. A to bolo za dverami univerzity, preto som v tomto štúdiu nakoniec nepokračovala a začala brať svoje podnikanie vážne.

Môžete sa chybám vyhýbať, lenže bez nich sa naozaj veľa nenaučíte.

Aké boli začiatky v podnikaní?

Na svoje začiatky v podnikaní budem vždy dobre spomínať. Bola a stále to je veľká škola života. O to viac, že nepochádzam z podnikateľskej rodiny, takže oveľa viac čelím obavám, neznámemu a hľadám v sebe dostatočnú odvahu. Dnešná doba však vytvára úžasné podmienky na sebarealizáciu, a to i pre nás ženy. To je môj vnútorný motor v ťažších chvíľach, keď si uvedomím, koľko možností a príležitostí mám.

Podnikanie beriem ako životný štýl, ktorý napĺňa moje predstavy o tom, ako by som chcela žiť, a súčasne spôsob, ako prispievať spoločnosti. Začiatky boli určite o príprave na to skutočné podnikanie, zorientovaní sa v priestore, ale tiež o ujasnení si mnohých otázok v sebe. Určite sa držím toho, že to máme také, ako sa vedome rozhodneme.

FOTO: archív KMB

Akých chýb by sa mali ľudia vyvarovať, keď plánujú rozbehnúť svoj vlastný biznis?

Môžete sa chybám vyhýbať, lenže bez nich sa naozaj veľa nenaučíte. Nie sme ani schopní dohliadnuť na to, kde všade je možné urobiť chybu. A všetko má svoj čas. I keď sú procesy, ktoré som mohla urobiť skôr, popravde nemohla, pretože ma tam dostal nejaký kontakt, skúsenosť či zmena uhlu pohľadu.

Neustále rastieme a vyvíjame sa i mentálne, v podnikaní niekoľkonásobne, keďže je náš mozog na všetkých frontoch. Proste buď uspejete, alebo sa niečo naučíte. Krásne to vystihol Einstein: „Definícia bláznovstva je robiť stále to isté, a pritom očakávať iný výsledok.“

Kam plánujete posunúť váš súčasný biznis?

Môj zásadný posun nastal v minulom roku, keď som sa rozhodla založiť e-shop Bagniaristore.cz a vytvoriť i vlastný sortiment. V tomto momente som si uvedomila, že moje začiatky podnikania sa skončili a, ako hovorí aj môj manžel, teraz už skutočne podnikám. V čom má rozhodne pravdu. Tento rok sa bude u mňa určite tiahnuť v znamení toho, že „čo ma dostalo sem, ma už nedostane ďalej“. A preto pár nemalých zmien nastane, ale o nich, až keď budú hotové.

Ďalší článok