Skip to main content
Domovská stránka » Sprievodca biznisom » DIGITÁLNE ZRUČNOSTI – AKTUÁLNA SITUÁCIA A VÍZIA
 • Sprievodca biznisom

  DIGITÁLNE ZRUČNOSTI – AKTUÁLNA SITUÁCIA A VÍZIA

  V spolupráci s:
  SAPIE
  Adobe Stock
  V spolupráci s:
  Adobe Stock

  Rok 2023 sa nesie v znamení európskeho roka zručností a podpory vzdelávania. Svet sa rýchlo mení a nástup technológií ide ruka v ruka so schopnosťou týmto technológiám porozumieť a ovládať ich v prospech zvýšenia produktivity jednotlivca aj firmy.

  LUCIA COLNÍKOVÁ

  LUCIA COLNÍKOVÁ

  League for Digital Boost Lead

  Čo je digitálna gramotnosť?

  Pojem digitálna gramotnosť zahŕňa širokú škálu zručností a ide o viac ako len technické know-how, patria sem aj finančné, mediálne zručnosti, ale aj kritické myslenie, kreativita a ďalšie „soft skills“. Existencia správneho mixu potrebných zručností je jedným z predpokladov rastu firmy.

  Z Indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti DESI 2022 vyplýva, že 54 % Európanov disponuje aspoň minimálnou úrovňou digitálnych zručností, z čoho najväčší podiel predstavujú osoby od 16 do 24 rokov (71 %), 25-34 rokov (69 %) a 35-44 rokov (64 %).

  Ako na tom sú staršie generácie?

  S rastúcim vekom sa podiel osôb so základnými digitálnymi zručnosťami postupne zmenšuje nasledovne: vo veku 45-54 rokov je to 55 %, 55-64 rokov 42 % a 65-74 rokov len 25 %. Napriek rozdielom medzi jednotlivými EÚ krajinami považujeme tieto čísla za extrémne nízke v porovnaní s cieľmi Európskej komisie stanovené v Digitálnom kompase.

  Vývoj v nasledujúcich rokoch

  V oblasti digitálnych zručností sa očakáva, že do roku 2030 bude základnými digitálnymi zručnosťami disponovať 80 % všetkých dospelých obyvateľov EÚ. V súvislosti s odborom informačných a komunikačných technológií (IKT) je cieľom, aby v tejto oblasti pracovalo aspoň 20 miliónov špecialistov, čo predstavuje 10 % celkovej zamestnanosti v EÚ. Pri pohľade na aktuálny stav, ktorý predstavuje 4,5-percentné zastúpenie špecialistov z tejto oblasti na trhu, sa tento cieľ môže zdať celkom ambiciózny.

  Najväčšie prekážky

  Nedostatok kvalifikovaných zamestnancov vo všeobecnosti patrí medzi najväčšie prekážky rastu a digitalizácie firiem. Firmy si uvedomujú počiatočné investície spojené s rekvalifikáciou zamestnancov, a tak dôkladne zvažujú, či sa im tieto investície finančne a časovo oplatia.

  Podpora vzdelávania

  Medzi najznámejšie spôsoby podpory rastu zamestnancov vo firmách patrí podpora vzdelávania prostredníctvom seminárov, odborných a jazykových kurzov. Firmy čoraz častejšie hľadajú zamestnancov, ktorí vedia pracovať s pokročilými systémami a technológiami, a vedia efektívne pracovať v tímoch a nachádzať riešenia.

  V prípade rekvalifikácie majú tiež na výber široké spektrum iniciatív, projektov, organizácií a združení, ktoré im dokážu pomôcť identifikovať potreby, nastaviť stratégiu, a ktoré pomôžu aj so samotným preškolením. Iniciatíva Liga za digitálny rast podporuje digitalizáciu malých a stredných firiem, ktoré sú z hľadiska pridanej hodnoty najdôležitejšou súčasťou ekonomiky, ale vyžadujú si efektívnu spoluprácu so štátom, akadémiou, súkromným a tretím sektorom a v neposlednom rade aj zvýšenú finančnú podporu.

  Vzdelávanie a sebarozvoj je cesta a zruční zamestnanci sú a budú hybnou silou podnikov. 

  Next article