Domovská stránka » Zodpovedná budúcnosť » AKO AURES HOLDINGS PODPORUJE ELEKTROMOBILITU?  
ADVERTORIAL

Európsky parlament schválil dlho diskutovaný zákaz predaja automobilov so spaľovacím motorom. Tento zákaz, ktorý sa dotkne väčšiny výrobcov áut. Na prechod smerom k bezemisnej mobilite sa tak už dnes pripravuje množstvo firiem, vrátane skupiny AURES Holdings, ktorá je s 90-tisíc zobchodovanými vozidlami ročne najväčším predajcom ojazdených vozidiel v strednej Európe.

KAROLÍNA TOPOLOVÁ

generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva spol. AURES Holdings

Záujem o elektromobily v sektore ojazdených vozidiel stúpa

Aj keď by sa dalo povedať, že je v súčasnosti trh s ojazdenými elektromobilmi stále na začiatku, nie je možné ignorovať každoročný vzrastajúci záujem o alternatívne pohony. Očakáva sa, že v roku 2024 dôjde k citeľnému nárastu množstva elektroáut a alternatívne pohony budú neustále zvyšovať svoj trhový podiel.

Vzhľadom na tento trend plánuje skupina AURES Holdings tento segment sekundárneho trhu rozvíjať aj v nasledujúcich rokoch. Už dnes má vo svojej ponuke okolo 500 hybridných a batériových vozidiel, čo predstavuje zhruba 5 % z celkovej ponuky ojazdených automobilov a v ČR disponuje najširším vozovým parkom dobre zabehnutých elektromobilov a hybridov. V tomto roku sa skupina usiluje o to, aby elektromobily robili z celkového počtu predaných vozidiel 0,5 % a hybridy dokonca 6 %.

Stratégia pre elektromobilitu

Okrem toho, že v tomto roku plánuje ešte rozšíriť svoju ponuku ojazdených hybridov a elektromobilov, má v pláne investovať do nabíjacej infraštruktúry viac než 3 milióny českých korún. Súčasťou jej komplexnej stratégie, ktorú bude realizovať špecializovaný tím, je tiež do roku 2025 uspôsobiť všetky pobočky na predaj rôznych typov batériových vozidiel vrátane doplnkových produktov a služieb.

Diagnostika batérie

Už v súčasnosti má k dispozícii univerzálne diagnostické riešenie, ktoré umožňuje objektívne zhodnotiť stav zdravia batérie (SoH) pri vykupovaných batériových vozidlách a neustále školí zamestnancov tak, aby zákazníkom poskytli relevantné informácie.

Elektrické vozidlá na prenájom

Skupina AURES Holdings pociťuje rastúci záujem o elektromobily a hybridy aj v oblasti krátkodobých a strednodobých prenájmov, na ktoré sa špecializuje spoločnosť Mototechna Drive, ktorá je súčasťou skupiny. Na tento záujem reagovala rozšírením portfólia elektrických vozidiel. Tie dnes tvoria okolo 20 % celkovej ponuky a najväčší dopyt je stabilne po vozidlách značky Tesla.

Znižovanie uhlíkovej stopy a zavádzanie fotovoltiky

Zvyšujúci sa podiel elektrických vozidiel vo flotile skupiny AURES Holdings ide ruka v ruke so stanoveným cieľom znížiť emisie výfukových plynov pri predaných vozidlách do roku 2025 o 40 % v porovnaní s rokom 2018. A vyhliadky na splnenie tohto cieľa sú viac než nádejné, už teraz totiž skupina AURES Holdings dosiahla zníženie emisií o 21 %.

Vo firemnej flotile 1 400 áut dnes jazdí 192 vozidiel, ktoré sú buď plne elektrické, alebo hybridné. Cieľ znižovania uhlíkovej stopy je neoddeliteľne spojený aj s plánom rozvoja fotovoltiky.


O skupine AURES Holdings

  • Je prevádzkovateľom sietí AAA Auto, Mototechna, Auto Diskont a Driverama s celkovo takmer 60-timi pobočkami.
  • V minulom roku zobchodovala takmer 90 000 automobilov a jej obrat presiahol miliardu Eur.
  • V oblasti elektromobility má dlhú tradíciu a bohaté skúsenosti – prvú dobíjaciu stanicu sprevádzkovala už v roku 2012.
  • V rámci skupinovej stratégie si dala za cieľ mať do roku 2025 aspoň 40 % firemných vozidiel hybridných alebo plne elektrických.
Ďalší článok
Domovská stránka » Zodpovedná budúcnosť » AKO AURES HOLDINGS PODPORUJE ELEKTROMOBILITU?  
ADVERTORIAL

Emisie skleníkových plynov a zmena klímy patria k hlavným výzvam, ktorým čelíme. Zodpovedný prístup v podnikaní a udržateľnosť sú témy, ktoré zamestnávajú spoločnosť aj svetových lídrov. Je preto dôležité, aby podniky zohľadňovali environmentálne dopady svojej činnosti a zavádzali udržateľné riešenia. Už dnes existujú spôsoby riadenia logistických procesov ohľaduplné k životnému prostrediu.

MARTIN JANČO

CEO M2M Solutions

Digitalizácia výrazne nahrádza papier a vytvára podmienky na udržateľnú budúcnosť. Efektívne organizovaná preprava znižuje emisie CO2 a zlepšuje kvalitu ovzdušia. Aké riešenia môžeme považovať za udržateľné?

Vplyv digitalizácie na spotrebu papiera

Na Slovensku sa podľa Európskej asociácie papiera v roku 2020 použilo až 378 000 ton papiera1. Ako príklad môžeme uviesť efektívne a zároveň udržateľné riešenie, ktoré bolo aplikované na 6 pracoviskách v závode s nepretržitou, trojzmennou prevádzkou. Denne spotrebujú až 2 000 ks papiera formátu A4, použitého ako vytlačený protokol, ktorý má životnosť maximálne 10 minút a následne sa z neho stáva odpad. Z jedného stromu môže byť vyrobených približne 8 300 ks formátu A42, čo znamená, že za 4 dni spotrebuje len týchto šesť pracovísk jeden strom. Efektívnym zavedením skladového systému dokážeme šetriť papier a zachrániť až 90 stromov ročne na jednom konkrétnom pracovisku. V prepočte cena papiera týchto pracovísk predstavuje 7 200 eur ročne a rovnakú sumu zaplatia za toner. Nahradením papiera elektronickým riešením závody zefektívnia prácu zamestnancov až o 30 %, zrýchlia vychystávanie o 35 % a znížia chybovosť na 0,0001 %. Úsporou ľudských zdrojov môžu ušetriť až 79 200 eur* a investícia do nasadenia inteligentného systému spolu s elektronickým riešením sa môže vrátiť v priebehu jedného roka.

Skladový systém Vám môže poskytnúť viac, ako iba evidovanie tovaru v sklade

Organizácia prepravy efektívne a zodpovedne

Digitalizáciou logistických procesov možno zlepšiť ovzdušie a životné prostredie v regiónoch. Na miestach, kde sa vytvárajú dopravné zápchy, je koncentrácia CO2, ktorú spôsobujú automobily pohybujúce sa extrémne pomaly rýchlosťou 10 km/h, až štyrikrát vyššia ako pri plynulej jazde rýchlosťou 80 km/h. Vyvinuli sme systém transportnej logistiky, ktorý je určený veľkým podnikom ako riešenie na mieru. Momentálne ho rozširujeme smerom k menším podnikom ako portál greenTLS v online priestore. Namiesto licencií si zákazník zaplatí iba mesačný poplatok a dodatočné služby nad rámec paušálu. Dokážeme zabezpečiť plánovanie dopravy do časových okien a jej rovnomerné rozloženie, čím vieme znížiť tvorbu zápchy a zároveň docieliť efektívnejšiu dopravu, rovnomerné vyťaženie pracovníkov závodu, znížiť stres a časový tlak všetkých zúčastnených strán. Zároveň dochádza k celkovému zlepšeniu ovzdušia a životného prostredia. Podľa údajov o objeme nákladnej prepravy z roku 2019, napojením na vlakovú dopravu možno presunúť z cestnej dopravy približne 10 % objemu, tak sa môže výrazne znížiť tvorba CO2 na cestách v okolí závodov.

Čo získate zavedením Transportného logistického systému?

Aj malý krok má význam

Zodpovedný prístup v podnikaní je nevyhnutný nielen z hľadiska spoločenskej zodpovednosti, ale aj z hľadiska ochrany životného prostredia a udržateľného hospodárenia s prírodnými zdrojmi. Aj keď sa môže zdať, že malé kroky nedokážu ovplyvniť celkovú situáciu na našej planéte, každý krok smerom k udržateľnosti má význam. Každý z nás môže prispieť prostredníctvom každodenných rozhodnutí, a tak môžeme vytvoriť lepšie a zdravšie prostredie pre všetkých. Udržateľné riešenie zahŕňa nielen ekologické aspekty, ale jeho implementácia musí byť pre podnik aj ekonomicky výhodná. Neustály vývoj technológií prináša riešenia, ktoré sú často na začiatku finančne nerentabilné. Niekedy je lepšie počkať, sledovať vývoj situácie a pri rozhodovaní sa poradiť s odborníkmi.


1. www.cepi.org
2. www.paperandwood.com/en/
*priemerná hrubá mzda zamestnanca počas jedného roka práce v nepretržitej trojzmennej prevádzke s príplatkami za nočnú zmenu, úspora 3 zamestnancov

Ďalší článok