Skip to main content
Domovská stránka » Zodpovedná budúcnosť » POMÔŽE OTCOVSKÁ DOVOLENKA MATKÁM PODNIKATEĽKÁM?
 • Zodpovedná budúcnosť

  POMÔŽE OTCOVSKÁ DOVOLENKA MATKÁM PODNIKATEĽKÁM?

  V spolupráci s:
  Adobe Stock
  V spolupráci s:
  Adobe Stock

  Zrovnoprávnenie žien na trhu práce je stále aktuálnou témou. Čo však ženy-podnikateľky, ktoré sa stanú matkami? Musia zanechať svoje podnikanie na niekoľko rokov a venovať sa deťom? Alebo ich v tejto úlohe môžu zastúpiť ich partneri? Jedným z nástrojov, ktorý môže riešiť túto otázku, je otcovská dovolenka.

  SANDRA LETKO

  zakladateľka OZ Ženy podnikajte!

  Vplyv rodičovstva na pracovný život

  Ako uvádza Inštitút finančnej politiky Ministerstva financií SR, „jedným z najvýznamnejších determinantov zárobkových rozdielov je rodičovstvo, ktoré ovplyvňuje príjmy žien a mužov odlišne“.[1] Pracujúce matky na Slovensku zarábajú menej ako muži a tiež menej ako ich bezdetné rovesníčky. Naopak muži, ktorí majú deti, zarábajú viac ako bezdetní muži.

  Vplyv rodičovstva na pracovný život ženy je dlhodobý, aj 6 rokov po narodení prvého dieťaťa znižuje rodičovstvo mesačné príjmy matiek o 33 %. Sme teda svedkami toho, že návrat žien-matiek do pracovného, a teda aj podnikateľského, života je nielen náročný, ale nesie so sebou aj následky v podobe nižších príjmov.

  Jedným z možných riešení sú materské dovolenky pre otcov. Nielenže zlepšujú pozíciu žien na trhu práce, ale zároveň umožňujú otcom tráviť viac času s deťmi, čím prispievajú k rodovej rovnosti. Aj na Slovensku prebehli v posledných rokoch zmeny, ktoré motivujú stále viac otcov nastúpiť na otcovskú dovolenku.

  Od roku 2019 môžu ísť na materskú obaja rodičia súčasne, ak majú viac než jedno dieťa vo veku do 3 rokov. Ďalšou zmenou zavedenou v roku 2022 je tzv. otcovské.

  Otcovské alebo materské

  Otcovská dávka je nemocenská dávka zo sociálneho poistenia, ktorou si otec čerpá časť materskej. Otec má pri narodení dieťaťa nárok na 14 po sebe idúcich kalendárnych dní voľna najneskôr do uplynutia 6 týždňov od narodenia dieťaťa. Dávku vypláca Sociálna poisťovňa a je určená pre otcov, ktorí sa aktívne starajú o dieťa a zároveň spĺňajú zákonom stanovené podmienky na poskytnutie dávky. Zmyslom zavedenia tejto dávky je zvýšenie osobnej zaangažovanosti otcov v popôrodnej starostlivosti.

  Otcovské je nový typ dávky materské. Okrem dávky otcovské môže otec dieťaťa naďalej čerpať aj dávku materské na dieťa, ktorého vek je najmenej 6 týždňov a najviac 3 roky. Dĺžka čerpania materského pre otca je 28 týždňov.

  Matka môže počas čerpania otcovskej dovolenky otcom dieťaťa poberať materské alebo rodičovský príspevok, čo znamená, že v období 14 dní otcovskej dovolenky poberajú sociálnu dávku obaja rodičia.

  Zavedenie otcovskej dovolenky môže prispieť k lepšiemu postaveniu matiek podnikateliek, ale aj zamestnankýň na pracovnom trhu.

  Ako OZ Ženy podnikajte sme mali možnosť robiť rozhovory s podnikateľkami, ktoré sú zároveň aj matkami. Každá sa s úlohou matky a zároveň podnikateľky vyrovnáva inak, ale každá rieši ako rozložiť svoje sily medzi prácu a rodinu. Inšpiratívne rozhovory s týmito ženami si môžete prečítať tu.


  [1] Matej Čerman, Daniel Dujava (2021): Koľko stojí dieťa? Analýza vplyvu rodičovstva na príjmy matiek a otcov, Komentár 2021/10, Inštitút finančnej politiky.

  Next article