Skip to main content
Domovská stránka » Zodpovedná budúcnosť » AKO MÔŽU IT FIRMY POSILNIŤ DIVERZITU A INKLÚZIU VO SVOJICH TÍMOCH
 • Zodpovedná budúcnosť

  AKO MÔŽU IT FIRMY POSILNIŤ DIVERZITU A INKLÚZIU VO SVOJICH TÍMOCH

  V spolupráci s:
  FOTO: Združenie Ženský algoritmus
  V spolupráci s:
  FOTO: Združenie Ženský algoritmus

  Diverzita a inklúzia (DEI – Diversity, Equity and Inclusion) vo firmách na Slovensku je relatívne nový koncept, najmä v IT sektore, kde technické schopnosti často dominujú nad sociálnymi aspektmi. A tak, na počiatku 21. storočia, stojí Slovensko pred novou výzvou. Svet technológií a zloženie zamestnancov sa vyvíja rovnako rýchlo ako programovacie jazyky. 

  LENKA HLINKOVÁ

  zakladateľka a riaditeľka združenia Ženský algoritmus

  Rôznorodosť a inklúzia

  Je dôležité pozrieť sa na širší kontext. Slovensko ako postkomunistický štát má svoju históriu a kultúru, ktoré hrajú dôležitú úlohu v oblasti rozvoja DEI. V minulosti boli hodnoty ako sú rôznorodosť a inklúzia často ignorované alebo potláčané, nemuseli sme si zvykať na masívny príliv zahraničnej pracovnej sily ako vo vyspelejších ekonomikách a tak je tu ešte stále potrebné prelomiť určité sociálne a kultúrne bariéry.

  Ďalším faktorom je skutočnosť, že DEI je ešte stále vnímaná ako záležitosť západných alebo globálnych firiem. Pri vzdelávaní v slovenských firmách vnímame, že mnoho Slovákov ešte stále nevidí priamy prínos DEI pre svoje podnikanie a tak začíname často vysvetľovaním benefitov, ktoré DEI prináša nielen vybraným jednotlivcom, ale každému. Výskumy jasne ukazujú, že firmy, ktoré sú viac rôznorodé a inkluzívne, sú často inovatívnejšie a profitabilnejšie.

  Rodová rovnosť v práci

  Vzdelávanie

  Vzdelávanie v tejto oblasti na Slovensku leží prevažne na pleciach firiem. Školy nemajú tieto témy zahrnuté do svojich učebných plánov v dostatočnej miere, a tak mnohí absolventi prichádzajú do firiem v tejto oblasti nepripravení, neschopní rozlíšiť sexizmus, vhodne komunikovať v rámci medzinárodných multikultúrnych tímov a podobne. Stretli sme sa už s viacerými faux pax spôsobených zamestnancami, ktorí neboli citliví a dostatočne rešpektujúci k odlišnostiam. Napríklad technický zamestnanec slovenskej IT firmy, ktorý na obchodnom online rokovaní s kórejskou stranou položil v rámci small-talku otázku: „A vy ste z Číny, Japonska či Kórei? Lebo všetci tam vyzeráte tak rovnako.“ Iste, tu chýbala aj dávka taktu, ale absentovalo aj zabezpečenie tréningu správania sa v multikultúrnom pracovnom prostredí zo strany zamestnávateľa. 

  Naša organizácia Ženský algoritmus zohráva dôležitú úlohu v zvyšovaní viditeľnosti žien v technologickom sektore. Ženy sú často nedostatočne zastúpené v technologických rolách a v manažmente. Prispievame k zlepšovaniu DEI nielen prostredníctvom vzdelávania a osvety verejnosti a priamo vo firmách, ale aj predstavovaním úspešných vzorov, ktoré ženy môžu nasledovať.

  Diverzita

  Diverzita vnáša nové perspektívy do práce, podporuje kreativitu a zlepšuje rozhodovanie. Okrem toho firmy, ktoré sú viac diverzifikované, sú úspešnejšie, pretože sú schopné oslovovať širšie spektrum klientov. 

  Naše projekty nájdete TU

  Ak chceme diverzitu a inklúziu posilniť, je potrebné začať u samotných zamestnávateľov. Tí by mali byť v tejto problematike zorientovaní, mali by ju zohľadňovať pri nábore nových pracovníkov a vytvárať podmienky pre rôznorodý tím. Zamestnanci by zas mali byť otvorení kolegom, ktorí sú rozdielni a rešpektovať ich názory, aj keď sa vo všetkom nezhodnú. 

  DEI

  Technológia môže hrať kľúčovú úlohu v zvyšovaní DEI. Napríklad využitie algoritmov na zabezpečenie objektívnejšieho výberového procesu tým, že zredukujú predsudky spojené s manuálnym hodnotením životopisov. Inteligentné softvérové riešenia môžu tiež pomôcť pri sledovaní a analýze DEI v rámci organizácie. Inšpiráciou môžu byť zahraničné firmy, kde je DEI integrovaná do firemnej kultúry. Spoločnosti ako Google, Dropbox, Microsoft či Accenture napríklad využívajú dátovú analytiku a umelú inteligenciu na meranie DEI vo svojich tímoch. 

  Čo potrebuješ, ak chceš byť ajťáčkou?

  Predstavte si budúcnosť, kde firmy na Slovensku sú také rôznorodé ako technológie, ktoré sa neustále vyvíjajú. A sú prostredím, kde každý zamestnanec, bez ohľadu na pohlavie, vek, rasu alebo sexuálnu orientáciu, je vypočutý, rešpektovaný a spravodlivo ohodnotený, a tak môže prispieť k úspechu svojej firmy. Práve taká je vízia inkluzívnej budúcnosti na Slovensku.

  Next article