Domovská stránka » Zodpovedná budúcnosť » AKO MÔŽU IT FIRMY POSILNIŤ DIVERZITU A INKLÚZIU VO SVOJICH TÍMOCH
Zodpovedná budúcnosť

AKO MÔŽU IT FIRMY POSILNIŤ DIVERZITU A INKLÚZIU VO SVOJICH TÍMOCH

V spolupráci s:
FOTO: Združenie Ženský algoritmus
V spolupráci s:
FOTO: Združenie Ženský algoritmus

Diverzita a inklúzia (DEI – Diversity, Equity and Inclusion) vo firmách na Slovensku je relatívne nový koncept, najmä v IT sektore, kde technické schopnosti často dominujú nad sociálnymi aspektmi. A tak, na počiatku 21. storočia, stojí Slovensko pred novou výzvou. Svet technológií a zloženie zamestnancov sa vyvíja rovnako rýchlo ako programovacie jazyky. 

LENKA HLINKOVÁ

zakladateľka a riaditeľka združenia Ženský algoritmus

Rôznorodosť a inklúzia

Je dôležité pozrieť sa na širší kontext. Slovensko ako postkomunistický štát má svoju históriu a kultúru, ktoré hrajú dôležitú úlohu v oblasti rozvoja DEI. V minulosti boli hodnoty ako sú rôznorodosť a inklúzia často ignorované alebo potláčané, nemuseli sme si zvykať na masívny príliv zahraničnej pracovnej sily ako vo vyspelejších ekonomikách a tak je tu ešte stále potrebné prelomiť určité sociálne a kultúrne bariéry.

Ďalším faktorom je skutočnosť, že DEI je ešte stále vnímaná ako záležitosť západných alebo globálnych firiem. Pri vzdelávaní v slovenských firmách vnímame, že mnoho Slovákov ešte stále nevidí priamy prínos DEI pre svoje podnikanie a tak začíname často vysvetľovaním benefitov, ktoré DEI prináša nielen vybraným jednotlivcom, ale každému. Výskumy jasne ukazujú, že firmy, ktoré sú viac rôznorodé a inkluzívne, sú často inovatívnejšie a profitabilnejšie.

Rodová rovnosť v práci

Vzdelávanie

Vzdelávanie v tejto oblasti na Slovensku leží prevažne na pleciach firiem. Školy nemajú tieto témy zahrnuté do svojich učebných plánov v dostatočnej miere, a tak mnohí absolventi prichádzajú do firiem v tejto oblasti nepripravení, neschopní rozlíšiť sexizmus, vhodne komunikovať v rámci medzinárodných multikultúrnych tímov a podobne. Stretli sme sa už s viacerými faux pax spôsobených zamestnancami, ktorí neboli citliví a dostatočne rešpektujúci k odlišnostiam. Napríklad technický zamestnanec slovenskej IT firmy, ktorý na obchodnom online rokovaní s kórejskou stranou položil v rámci small-talku otázku: „A vy ste z Číny, Japonska či Kórei? Lebo všetci tam vyzeráte tak rovnako.“ Iste, tu chýbala aj dávka taktu, ale absentovalo aj zabezpečenie tréningu správania sa v multikultúrnom pracovnom prostredí zo strany zamestnávateľa. 

Naša organizácia Ženský algoritmus zohráva dôležitú úlohu v zvyšovaní viditeľnosti žien v technologickom sektore. Ženy sú často nedostatočne zastúpené v technologických rolách a v manažmente. Prispievame k zlepšovaniu DEI nielen prostredníctvom vzdelávania a osvety verejnosti a priamo vo firmách, ale aj predstavovaním úspešných vzorov, ktoré ženy môžu nasledovať.

Diverzita

Diverzita vnáša nové perspektívy do práce, podporuje kreativitu a zlepšuje rozhodovanie. Okrem toho firmy, ktoré sú viac diverzifikované, sú úspešnejšie, pretože sú schopné oslovovať širšie spektrum klientov. 

Naše projekty nájdete TU

Ak chceme diverzitu a inklúziu posilniť, je potrebné začať u samotných zamestnávateľov. Tí by mali byť v tejto problematike zorientovaní, mali by ju zohľadňovať pri nábore nových pracovníkov a vytvárať podmienky pre rôznorodý tím. Zamestnanci by zas mali byť otvorení kolegom, ktorí sú rozdielni a rešpektovať ich názory, aj keď sa vo všetkom nezhodnú. 

DEI

Technológia môže hrať kľúčovú úlohu v zvyšovaní DEI. Napríklad využitie algoritmov na zabezpečenie objektívnejšieho výberového procesu tým, že zredukujú predsudky spojené s manuálnym hodnotením životopisov. Inteligentné softvérové riešenia môžu tiež pomôcť pri sledovaní a analýze DEI v rámci organizácie. Inšpiráciou môžu byť zahraničné firmy, kde je DEI integrovaná do firemnej kultúry. Spoločnosti ako Google, Dropbox, Microsoft či Accenture napríklad využívajú dátovú analytiku a umelú inteligenciu na meranie DEI vo svojich tímoch. 

Čo potrebuješ, ak chceš byť ajťáčkou?

Predstavte si budúcnosť, kde firmy na Slovensku sú také rôznorodé ako technológie, ktoré sa neustále vyvíjajú. A sú prostredím, kde každý zamestnanec, bez ohľadu na pohlavie, vek, rasu alebo sexuálnu orientáciu, je vypočutý, rešpektovaný a spravodlivo ohodnotený, a tak môže prispieť k úspechu svojej firmy. Práve taká je vízia inkluzívnej budúcnosti na Slovensku.

Ďalší článok
Domovská stránka » Zodpovedná budúcnosť » AKO MÔŽU IT FIRMY POSILNIŤ DIVERZITU A INKLÚZIU VO SVOJICH TÍMOCH
Zodpovedná budúcnosť

BUĎME K SEBE ZODPOVEDNÍ: DARUJ KRV – DARUJ ŽIVOT

Darovanie krvi patrí medzi najvznešenejšie prejavy spolupatričnosti, aké v kultúre našej spoločnosti poznáme. Ide o bezpríspevkovú činnosť a darca za svoj prejav hrdinstva nedostáva žiadnu finančnú odmenu.

Ing. IVANA OBOŇOVÁ

riaditeľka neziskovej organizácie Spolu dokážeme viac
 

Napriek tomu prináša množstvo výhod nielen tomu, kto krv potrebuje, ale aj samotnému darcovi. Aké benefity darovanie krvi so sebou prináša a prečo je také dôležité?

Darovaním krvi zachraňujete ľudské životy

V tele človeka sa krv neustále obnovuje. Keďže krvinky nemajú schopnosť deliť sa, staré krvinky odumierajú a zanikajú, aby sa mohli tvoriť nové. Pokiaľ sa teda človek nerozhodne krv darovať, táto krv sa v tele znehodnotí a rozpadne. A pritom by mohla inému človeku zachrániť život.

Komu môže pomôcť moja krv?

Počas jedného darovania sa darcovi odoberie v priemere 450 ml krvi. Toto množstvo dokáže zachrániť život a samotnému darcovi umožní rýchlejšiu a kvalitnejšiu obnovu jeho vlastnej krvi. Pri náročnejších operáciách sa množstvo potrebnej krvi samozrejme zvyšuje a preto čím viac ľudí a čím častejšie prichádza darovať krv, tým viac zákrokov a operácií možno realizovať. Neexistuje jednoduchšia a istejšia forma, ako zachrániť ľudský život, preto som presvedčená o tom, že motivácia každého z nás je jasná.

Aké benefity darovanie krvi so sebou prináša?

Vďaka darovaniu krvi máte informácie o svojom zdravotnom stave

Keďže pred samotným darovaním je darca vyšetrený, získava pravidelné informácie o svojom zdravotnom stave. Môžeme to vnímať ako formu prevencie. Zároveň darovanie krvi prispieva k regenerácii organizmu a posilneniu imunitného systému.

Pravidelným darovaním krvi sa dokonca znižuje riziko vzniku infarktu. Dôvodom je redšia koncentrácia krvných elementov (krvných doštičiek a buniek) po samotnom odbere.

Ako prebieha darovanie krvi?

Projekt DARUJ KRV – DARUJ ŽIVOT

V rámci projektu DARUJ KRV – DARUJ ŽIVOT apelujeme na darovanie krvi počas leta, pretože vtedy je na celom Slovensku krvi nedostatok. Môže za to nielen zvýšený počet úrazov a operácií, ale aj fakt, že ľudia sú často mimo Slovenska a na darovanie krvi až tak nemyslia.

Počas minulých ročníkov projektu sa nám podarilo výpadky krvi zmierniť, a preto chceme v šírení osvety a vzdelávaní ľudí v tejto oblasti pokračovať. Ak sa nám podarí zvýšiť počet darcov, veríme, že sa nám podarí nedostatok krvi minimalizovať. Krv je totiž niečo, čo si v e-shope nekúpite a jej náhradu doteraz nikto nevymyslel.

Čo sa stane s mojou krvou po darovaní?

Podporiť darovanie krvi môže každý

Stáva sa, že človek, ktorý by chcel darovať, nemá vhodný zdravotný stav a podobne. Ja, žiaľ, tiež vzhľadom na moje zdravie nemôžem byť darca krvi. Môžem však šíriť toto posolstvo a podporovať organizácie, ktoré sa darovaním krvi zaoberajú. A práve to v rámci projektu DARUJ KRV – DARUJ ŽIVOT robím.

Ako sa pripraviť na darovanie krvi?

Držím nám preto všetkým palce, aby sme boli jeden voči druhému a najmä voči sebe zodpovední, odložili strach bokom a hrdo vykročili vpred zodpovednosti a pomoci iným. Pamätajme, že len spolu dokážeme viac!

Ďalší článok