Domovská stránka » Zodpovedná budúcnosť » UDRŽATEĽNOSŤ, OCHRANA ZAMESTNANCOV A DIVERZITA SÚ PRIORITAMI KUEHNE+NAGEL
ADVERTORIAL

V Kuehne+Nagel kladú udržateľnosť na prvé miesto. Ich víziou do roku 2030 je stať sa najdôveryhodnejším partnerom dodávateľského reťazca, ktorý podporuje udržateľnú budúcnosť.

RADOSLAV MIKO

National Manager Kuehne+Nagel Slovensko

Aké sú plány pre udržateľnosť a vízia budúcnosti v Kuehne+Nagel?

Tento rok sme predstavili plán, ktorý reflektuje a podporuje súčasné trendy v logistike. Medzi ne patrí prísnejšia regulácia a rastúci spoločenský tlak na trvalo udržateľné operácie a nové spôsoby práce. Vyvíjame a implementujeme ekonomicky životaschopné a škálovateľné riešenia dekarbonizácie.

Aké kroky robí Kuehne+Nagel na znižovanie dopadov podnikania na životné prostredie?

Do roku 2030 sme si stanovili konkrétne klimatické ciele:

1. Zníženie emisií skleníkových plynov o 33 %.
2. 100% využívanie obnoviteľnej energie vo všetkých prevádzkach.
3. Nulový odpad smerujúci na skládku. Každoročne znižujeme jeho objem a triedenie je samozrejmosťou.
4. Zachovanie 10% znižovania spotreby vody.

Preprava je najviac závislá od fosílnych palív. Venujeme preto pozornosť alternatívnym zdrojom energií a znižovaniu emisií. Podporujeme vývoj biopalív najmä pre námornúleteckú prepravu. Uprednostňujeme prevádzky, ktoré majú úsporné LED osvetlenie, solárne panely, zelené strechy či nízkoemisné vykurovanie. Do roku 2030 plánujeme mať vo vozovom parku 60 % vozidiel s nízkymi emisiami.

Čo považujete za najväčšie výzvy pri ochrane zdravia a bezpečnosti zamestnancov a obchodných partnerov?

Ochrana zdravia a života zamestnancov, dodávateľov a tretích strán má u nás najvyššiu prioritu. Zamestnancov pravidelne školíme o bezpečnosti pri práci a analyzujeme nebezpečné situácie, aby sme im vedeli predchádzať. Súčasťou bezpečnosti je aj ochrana prepravovaného tovaru. Pravidelne si overujeme prepravcov podľa stanovených noriem. Pri preprave nebezpečného tovaru dodržiavame prísne pravidlá.

Staráme sa aj o ochranu mentálneho zdravia zamestnancov a work-life rovnováhu.

Aké je vaše nastavenie hodnotového systému v rámci ESG aktivít?

Kuehne+Nagel podniká a žije v súlade s ESG. Venujeme sa vytváraniu prívetivého pracovného prostredia, ktoré má prilákať a udržať logistické talenty. „Governance“ zahŕňa opatrenia, ktoré pomáhajú dosahovať udržateľné ekonomické výsledky.

Kuehne+Nagel sa snaží byť tou najlepšou spoločnosťou pre prácu a spoluprácu. Veríme, že zamestnanecká skúsenosť a skúsenosť zákazníka sú nerozlučne prepojené – ak sú zamestnanci spokojní, dokážu urobiť všetko pre to, aby zákazníkom priniesli ten najlepší servis. Zamestnancom poskytujeme benefity a podporujeme ich v osobnom raste.

Zaväzujeme sa dodržiavať najvyššie úrovne etiky a dodržiavania pravidiel.

Je pre vás diverzita a inklúzia v Kuehne+Nagel dôležitá téma?

Diverzita a rovnosť príležitostí sú pevne zakotvené vo firemnej kultúre. Rešpektujeme jedinečnosť jednotlivca bez ohľadu na pohlavie a rodovú identitu, náboženstvo a svetonázor, sexuálnu orientáciu, pôvod, národnosť a vek.

Veríme, že rozmanitosť v tímoch je hnacím prvkom inovácií. Do roku 2030 chceme globálne zdvojnásobiť zastúpenie žien vo vrcholovom manažmente. Napríklad v slovenskej pobočke máme už dlhodobo približne rovnaké zastúpenie žien aj mužov.

Ďalší článok