Domovská stránka » Ženy v biznise » ZDRAVÁ KONKURENCIA VŠETKÝM POMÁHA
Ženy v biznise

ZDRAVÁ KONKURENCIA VŠETKÝM POMÁHA

Dermatologička MUDr. Alexandra Rozborilová, PhD. je majiteľkou kliniky plastickej chirurgie, estetickej a laserovej medicíny v Bratislave a autorkou kozmetickej značky. Prečítajte si, aké výzvy jej podnikanie prinieslo.

MUDr. ALEXANDRA ROZBORILOVÁ, PhD.

Dermatologička

V rodine máte lekárku. Bola týmto vaša kariérna dráha vopred predurčená?

Pravdepodobne áno. Pochádzam z lekárskej rodiny a keď som skončila gymnázium, nevedela som si predstaviť, že by som robila čokoľvek iné ako medicínu. Moja rodina bola pre mňa v tomto vzorom a takisto lekárkou je už aj moja dcéra. Takže to asi máme v génoch.

Estetická medicína sa stáva u nás čím ďalej tým viac populárna. Ako udržujete krok s konkurenciou?

Nikdy som sa neriadila tým, čo robí konkurencia, ale snažím sa sledovať najnovšie trendy pravidelnými návštevami zahraničných kongresov a stáží. Sama robím školenia pre lekárov z celého Slovenska, pretože si myslím, že zdravá konkurencia nám všetkým pomáha.

Vedeli ste, že raz budete podnikať? Aký bol pre vás prechod z pozície zamestnankyne k podnikaniu? Čo vás táto zmena naučila?

Nie, nikdy som nechcela podnikať, mojím snom bolo zostať na akademickej pôde. Keďže sa to napokon prihodilo, naučilo ma to veľkej sebadisciplíne, ktorá bola potrebná na skĺbenie práce lekárky a podnikania.

FOTO: Archív AR

Čo bola pre vás najväčšia výzva?

Najväčšou výzvou pre mňa bolo, keď som sa pred šiestimi rokmi rozhodla masovo predávať moju vlastnú kozmetiku, čo prišlo v období, kedy som už vôbec nemala zámer svoje podnikanie rozširovať. Dnes som šťastná, pretože mi to robí veľkú radosť.

Referencie sú veľmi dôležité a aj jeden nepodarený zákrok, resp. jedna nespokojná zákazníčka môže mať negatívny dopad na meno celej kliniky. Máte s tým už skúsenosť? Prípadne poradíte, ako tomu predchádzať?

Máte pravdu, hlavne dnes, v dobe sociálnych sietí, môže negatívna referencia poškodiť dobré meno v priebehu niekoľkých hodín. Je to fakt, treba sa s tým naučiť žiť a naďalej robiť všetko pre to, aby naši klienti boli spokojní.

Ďalší článok
Domovská stránka » Ženy v biznise » ZDRAVÁ KONKURENCIA VŠETKÝM POMÁHA
ADVERTORIAL

V SPOLOČNOSTI NN ŽENY PODPORUJEME V KARIÉRE SYSTEMATICKY

NN rešpektuje osobnosť každého zamestnanca bez ohľadu na vek, pôvod a na to, ako vyzerá a koho miluje. Téma rôznorodosti a jedinečnosti, resp. diverzita a inklúzia, sú súčasťou HR strategických cieľov tejto inštitúcie, hovorí Miroslava Jandorfová, riaditeľka ľudských zdrojov NN SR.

MIROSLAVA JANDORFOVÁ

Riaditeľka Ľudských zdrojov NN Životná poisťovňa a členka predstavenstva,

Ako vaša firma podporuje diverzitu a inklúziu?

Uvedomujeme si, že ľudia sú si podobní, no nie sú rovnakí, v tom spočíva naša najväčšia sila. Veríme, že spoločnosť je najsilnejšia, keď pracuje s celým spektrom ľudí bez ohľadu na to, ako vyzeráme, odkiaľ pochádzame alebo koho milujeme.

Zastávame pozitívny postoj k rozmanitosti a rovnakým príležitostiam pre všetkých. Realizujeme aktivity podporujúce myšlienku diverzity a inklúzie (D&I) a v tejto oblasti staviame na Posilnení povedomia D&I aktivít, Podpore komunít a Rovnakom odmeňovaní.

Ako získať prácu NN poradcu?

Budujeme firemnú kultúru, podľa ktorej nerobíme rozdiely a pomáhame slabším, zraniteľnejším alebo tým, ktorí čelia predsudkom a nenávisti. Naše hodnoty komunikujeme aj navonok a v roku 2020 sme sa stali ambasádormi Charty diverzity Slovensko.

FOTO: archiv NN

Ako pristupujete k rovným príležitostiam a do akých oblastí sa to premieta?

Rovnosť príležitostí deklarujeme v NN Vyhlásení o D&I a premieta sa do všetkých oblastí riadenia ľudských zdrojov. Do výberového procesu sme zapracovali poskytovanie rovnakých príležitostí pre všetky pohlavia. Ženy podporujeme v kariére systematicky, napr. snahou o vyrovnaný pomer mužských a ženských uchádzačov na všetky pracovné pozície a vlani sme vytvorili WomeNN Club.

Prinášame však i aktivity s cieľom vylepšiť pracovné podmienky a well-being. Zamestnancov podporujeme v kariérnom a osobnostnom raste. Hľadáme spôsoby vedúce k rovnováhe medzi ich pracovným životom a súkromím. Chceme, aby boli kolegovia spokojní, ich spokojnosť zisťujeme v prieskumoch angažovanosti.

Kolegov počúvame, vyzývame ich na otvorený dialóg a snažíme sa napĺňať ich potreby. Každý rok sa zapájame do projektu Rovnaké odmeňovanie a postupne znižujeme rozdiely v odmeňovaní medzi ženami a mužmi.

Staňte sa súčasťou NN rodiny

Ako vzdelávate zamestnancov a pomáhate im rásť?

Jednou z ďalších priorít je zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov. Zameriavame sa najmä na oblasť dát, IT, umelú inteligenciu a zákaznícku skúsenosť. Ženám sme tento rok sprostredkovali 4-mesačný program Mini-Tech MBI a radi by sme v tom pokračovali. Je to unikátny program, vďaka nemu naše kolegyne získavajú komplexný prehľad o informačných technológiách a zlepšujú si digitálne zručnosti. Po ukončení programu dostanú možnosť spolupracovať na IT projektoch, ktoré si samy zvolia.

Ako môže firma podporiť kariérny rast žien?

Možnosťou je i vzdelávanie v oblasti IT a dát. Cieľom nemusí byť hneď obsadenie do vyššej pozície, dôležité je poskytnúť rovnaké príležitosti, rozvojové programy a pod. Nevyhnutné je, aby sa témy kariérny rast žien, diverzita a inklúzia stali súčasťou agendy top manažmentu a zaradili sa do strategických cieľov spoločnosti. Rovnako dôležitá je komunikácia – treba hovoriť o úspešných ženách a ich kariére. Takisto je potrebné organizovať tréningy a webináre na tému rozdielností v spoločnosti, predsudkov, tolerancie a pod.

Pracovné pozície v centrále v Bratislave

Ako vychádzate v ústrety matkám, resp. rodičom?

Rodičom poskytujeme voľno navyše, keď ide dieťa prvý raz do školy. Máme flexibilnú formu práce. Pred dvomi rokmi sme zaviedli 4-dňový pracovný týždeň a kto chce, môže pracovať v tomto režime. Umožňujeme tiež pracovať na trvalý pracovný pomer alebo dočasne na skrátený pracovný úväzok.

Pokiaľ ide o návrat matiek, prípadne mužov, z materskej či rodičovskej dovolenky do práce, s väčšinou sa dohodneme na umiestnení do adekvátnej funkcie. Mamičky sa snažíme zapájať do diania i počas materskej dovolenky, napr. pozvaním na eventy, ako je vianočný večierok. V lete organizujeme NN denný tábor a verím, že po úplnom odznení kovidu sa vrátime aj k mikulášskym akciám a oslavám Dňa detí.

Ďalší článok