Domovská stránka » Buďme zodpovední » PROJEKT POMOC ŽENÁM V NÚDZI POMÁHA STOVKÁM DIEVČAT A ŽIEN
ADVERTORIAL

Téma sociálnej inklúzie je stále viac aktuálna. Na Slovensku obzvlášť rezonuje na východe, kde sú sociálne otázky a naliehavosť ich riešenia podstatne výraznejšie ako v ostatných krajoch. 

„Skupina VSE Holding, ktorá pôsobí prevažne na tomto území, si je plne vedomá potrieb svojho regiónu a vníma ich veľmi citlivo. Téme sociálnej inklúzie sa venuje aktívne od roku 2007. Vtedy nadviazala spoluprácu s organizáciou Úsmev ako dar, s ktorou sa spoločne snažia zmierňovať negatívny dopad týchto problémov na osudy ľudí žijúcich v regióne,“ povedala Andrea Danihelová, hovorkyňa spoločnosti VSE Holding. 

K podpore krízových centier, ktoré pomáhajú rodinám s deťmi, v ktorých by inak mohlo dôjsť k vyňatiu dieťaťa, a tiež mladým dospelým viesť plnohodnotný život, pribudol v roku 2013 projekt Pomoc ženám v núdzi. Ten je zameraný na podporu dievčat vyrastajúcich v detských domovoch, ale aj žien vystavených násiliu či matkám s deťmi, pre ktoré sú tieto centrá domovom. Dalo by sa teda povedať, že ide o akúsi nadstavbu krízových centier.

Všestranná pomoc

Projekt doposiaľ pozitívne ovplyvnil osudy viac ako 500 žien a detí. Desiatkam z nich poskytuje pravidelnú štipendijnú podporu, pomáha s rekvalifikáciou či dovzdelávaním a rodinám s deťmi poskytuje špeciálne sociálne poradenstvo či dlhodobé odborné sprevádzanie. Samozrejme, dôležitou je aj priama finančná pomoc dievčatám a ženám či podpora rekonštrukcie krízových centier, prostredníctvom ktorých sa im pomoc dostáva. 

„Ide o citlivú a náročnú tému, ktorá si vyžaduje dlhodobú pomoc a podporu založenú na vzájomnej dôvere a tá, myslím si, v našej spolupráci s Úsmev ako dar nechýba. O tom, že ide o zmysluplný projekt hodný podpory, svedčí aj fakt, že v pomoci ženám a krízovým centrám sa angažujú aj naši zamestnanci. Sami a spontánne pomáhajú v mnohých krízových situáciách, napr. darovaním detských vecí, hygienických potrieb, vybavenia do domácnosti či dobrovoľníckymi aktivitami,“ uzatvára A. Danihelová.

Životný príbeh jednej mamičky

Ženský program VSE od začiatku fungovania pomohol počas 9 rokov 146 mamám s 365 deťmi, 27 štipendistkám – dievčatám po odchode z detských domovov a 13 rodinám, ktoré majú dievča v náhradnej osobnej starostlivosti.

Pani Vargová žila do nedávnych dní v jednoduchej chatke na periférii Košíc. Má tri deti – Zuzku, Janka a Hanku (10, 11, 13 r.), ktoré sa výborne učia. Ich otec bol dlhodobo vo výkone trestu a táto rodina bola odkázaná žiť sama. 12 rokov si deti naberali vodu z blízkeho potoka, umývali sa v lavóriku s ohriatou vodou na peci. Bez elektriny fungovali šesť rokov.

Za veľkej spolupráce a zanietených ľudí z VSE sa minulý rok podarilo postaviť nový elektrický stĺp a natiahnuť elektrickú prípojku do ich skromného príbytku. Konečne mohli začať používať chladničku, mrazničku, televízor, elektrickú platňu na varenie, nevyhnutný ohrievač v izbe, kde deti spali. Bohužiaľ, túto rodinu postihlo ďalšie nešťastie. Došla prvá ročná vyúčtovacia faktúra s dlhom 1 700 EUR. Zistili sme, že táto spotreba je reálna a že 150 EUR mesačne „zhltli“ zastaralé eletrospotrebiče. Hrozilo, že minulé Vianoce budú opäť bez prúdu. Za pomoci verejných zbierok medzi ľuďmi sa podarilo vyzbierať peniaze na úhradu tejto faktúry a elektrický prúd v chatke zachovať.

Po celý čas týchto ťažkostí rodinu v ich neľahkom živote sprevádzala skúsená terénna sociálna pracovníčka zo spoločnosti Úsmev ako dar, ktorá mohla vďaka unikátnemu nástroju – fondu na podporu žien a dievčat – pravidelne pomáhať snaživej, no málo zarábajúcej mame doplniť do domácnosti to najnevyhnutnejšie: chýbajúce potraviny, hygienické potreby, peniaze na lieky či poplatky v škole.

Neľahký osud tejto rodiny však pokračoval ďalej. Na jeseň tohto roku prepustili otca detí z väzenia a mama s deťmi začala zažívať obdobie násilia a rôznych foriem týrania. V týchto dňoch museli pred týmto tyranom utiecť. Ženský fond bol opäť rýchlym a účinným nástrojom na pomoc ženám vtedy, keď to najviac potrebujú. Vďaka prostriedkom fondu bolo možné ihneď prenajať v Košiciach skromný byt, ktorý bude pre túto rodinu dočasným bezpečným domovom. Cieľom práce s touto rodinou je získanie nájomného sociálneho bytu v najbližších mesiacoch od mesta Košice, o čo sa pracovníci spoločnosti Úsmev ako dar intenzívne usilujú.

Ďalší článok
Domovská stránka » Buďme zodpovední » PROJEKT POMOC ŽENÁM V NÚDZI POMÁHA STOVKÁM DIEVČAT A ŽIEN
Ženy v biznise

Ženy predstavujú významný potenciál nielen pre ekonomiku ale aj pre celú spoločnosť. Účasť žien na trhu práce je ziskom pre celú ekonomiku v podobne podpory hospodárskeho rastu a zvýšenia výkonnosti spoločností.

Ing. IVANA KONDÁŠOVÁ

Riaditeľka Združenia podnikateliek a manažérok

Aj na Slovensku počet žien na manažérskych pozíciách postupne rastie. Približne 34 % žien zastáva nižšiu manažérsku pozíciu a vo vedení firiem je iba 14 % žien. Profesijné ambície žien, záujem o povýšenie a zvýšenie platov, ale aj celkovo zamestnanosť žien čiastočne skomplikoval aj koronavírus.

Starostlivosti o dieťa

Bremeno starostlivosti o dieťa, prípadne zabezpečenie chodu domácnosti, je stále vo veľkej miere na pleciach žien. Môžeme pozorovať, že prístup firiem k svojim zamestnancom sa za posledné roky zmenil. V súčasnej dobe si mnohé firmy uvedomujú hodnoty, kvalifikáciu, schopnosti a skúsenosti žien. Firmy sú viac otvorené rôznym možnostiam a zlepšujú pracovné prostredie, čím sa vyhnú strate cenného ľudského kapitálu počas materskej a rodičovskej dovolenky. 

PREČÍTAJTE SI PRÍBEHY ÚSPEŠNÝCH SLOVENSKÝCH PODNIKATELIEK

Jedným z riešení je zavádzanie programov v rámci work-life balance, ktoré podporujú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom zamestnancov a najmä zamestnankýň.

Work-life balance

Problematika zosúladenia pracovného a rodinného života na Slovensku už dávno nie je v plienkach, ako sa môže laicky zdať. Čoraz viac firiem aj na Slovensku poskytuje rôzne firemné benefity. Programy na podporu work-life balance na Slovensku u niektorých firiem fungujú už dlhé roky.

ČO PONÚKÁME NAŠIM ČLENKÁM? ZISTITE TU

Flexibilná pracovná doba

Najčastejším a najobľúbenejším poskytovaným benefitom je flexibilná pracovná doba, ktorá sa firmám osvedčila aj počas pandémie. Ponuku možnosti práce na skrátený pracovný úväzok, prípadne mať pohyblivú pracovnú dobu a možnosť pracovať z domu, je dôležitý míľnik v podpore zamestnávania žien a práve veľa žien s malými a so školopovinnými deťmi tento benefit často využíva.

Na základe prieskumu a konzultácií slovenské spoločnosti poskytujú rôzne benefity, ako napríklad: flexibilný pracovný čas pre všetkých, špeciálne pracovné podmienky pre ženy po návrate z rodičovskej dovolenky, detský kútik pre deti, platené voľno aj otcom, ktorým sa narodilo dieťa.

AKO SA ZMENIŤ Z MANAŽÉRKY NA LÍDERKU? ZISTITE TU

Platové podmienky

Nie vždy platí, že platové podmienky súna prvom mieste. Rozhodujúcim faktorom je práve potreba vybalansovať pracovný a súkromný život najmä z pohľadu žien – zamestnankýň. Programy work-life balance a ich výsledky samotné firmy hodnotia veľmi pozitívne. Získavajú spokojnejších zamestnancov, ktorých efektivita a dôvera preukázateľne rastie a odráža sa vo výkonoch a lojalite zamestnankýň/zamestnancov.

Ďalší článok