Domovská stránka » Ženy v biznise » DARA ROLINS: LEN NA KRÍDLACH SA DÁ LETIEŤ VYŠŠIE, BLIŽŠIE KU HVIEZDAM
Ženy v biznise

DARA ROLINS: LEN NA KRÍDLACH SA DÁ LETIEŤ VYŠŠIE, BLIŽŠIE KU HVIEZDAM

Dara Rolins je presvedčená, že ženy sú naozaj výnimočné bytosti, len si musia veriť. Keď začínajú podnikať, mali by byť odvážne, veriť vlastnému úsudku a dať priestor zdravému rozumu.

DARA ROLINS

speváčka

Svoju značku spája s heslom Girl Power, ktoré pre ňu znamená predovšetkým jednotu a empatiu.

Čo okrem toho pre vás predstavuje vaša značka?

Koncentráciu ženskej energie. Niečo, čo ma tvorí, s čím ma baví pracovať. Keď držíme spolu a vieme sa podporiť, dokážeme presúvať hory.

Robí mi dobre obklopovať sa silnými, talentovanými ženami.

Myslíte si, že počas vášho pôsobenia vo svete biznisu sa zmenil prístup k ženám?

Myslím, že sme si vyslúžili väčší rešpekt. Presvedčili sme všetkých, a tým myslím aj seba, že sme naozaj výnimočné stvorenia. Len si musíme veriť. Dôležité je nenechať sa odradiť. Ničím a nikým. Pochybovačom sa treba vysmiať. Respektíve ich nedôvera v nás by mala mať za následok skôr nakopnutie, taký ten pocit, že „veď počkajte“…

Považujete za dôležité spájať sa pri práci s inými ženami?

Môj svet je z 90 percent ženský. Ženská energia je veda sama osebe a ja ju milujem. Robí mi dobre obklopovať sa silnými, talentovanými ženami. Viem ich lepšie pochopiť, vcítiť sa do nich. Viac im vidím do hlavy. Tým nechcem povedať, že vymreli intrigánky. Ale so ženami tohto druhu do styku v podstate neprichádzam. Veľmi dobre si vyberám, koho vpustím do svojho kruhu.

Ako u vašej dcéry podporujete sebadôveru, aby sa v dospelosti vedela presadiť?

Obyčajne ju nechávam dívať sa, ako to funguje u mňa. Pozná moje kamarátky osobne, vidí aj do zákulisia diania. Je v priestore, keď máme porady s VERMI, občas býva v zákulisí pred vystúpením. Vidí, ako si pomáhame, ako sa smejeme, ako spolu tvoríme, vymýšľame veci. A čo je hlavné, správam sa k nej odmalička ako k rovnocennému parťákovi. Nespochybňujem jej pocity, potreby a názory. Lola má navyše vrodenú veľmi silno vyvinutú schopnosť empatie, takže som v tomto smere bez obáv. Rastie z nej naozaj veľmi zaujímavé žieňa.

Čo by ste poradili začínajúcim podnikateľkám a na čo si podľa vás majú dať pozor na ceste k úspechu?

Myslím, že skôr než mať sa na pozore by mali byť odvážne. Mali by veriť vlastnému úsudku, na druhej strane by mali dať vždy priestor zdravému rozumu. Vedieť akoby vystúpiť z príbehu a pozrieť sa naň zvonku. Ako divák. Vypočuť si názory iných, nie všetkých. Len tých, ktorí sú vo veci. Nezdržujú vás, nesnažia sa vás preskočiť, ale naopak, ctia vaše predstavy, zadanie a sú pre vás inšpiráciou. Sú vašimi krídlami. Všetky ich potrebujeme! Len na nich sa dá letieť vyššie, bližšie ku hviezdam.

Ďalší článok
Domovská stránka » Ženy v biznise » DARA ROLINS: LEN NA KRÍDLACH SA DÁ LETIEŤ VYŠŠIE, BLIŽŠIE KU HVIEZDAM
ADVERTORIAL

V SPOLOČNOSTI NN ŽENY PODPORUJEME V KARIÉRE SYSTEMATICKY

NN rešpektuje osobnosť každého zamestnanca bez ohľadu na vek, pôvod a na to, ako vyzerá a koho miluje. Téma rôznorodosti a jedinečnosti, resp. diverzita a inklúzia, sú súčasťou HR strategických cieľov tejto inštitúcie, hovorí Miroslava Jandorfová, riaditeľka ľudských zdrojov NN SR.

MIROSLAVA JANDORFOVÁ

Riaditeľka Ľudských zdrojov NN Životná poisťovňa a členka predstavenstva,

Ako vaša firma podporuje diverzitu a inklúziu?

Uvedomujeme si, že ľudia sú si podobní, no nie sú rovnakí, v tom spočíva naša najväčšia sila. Veríme, že spoločnosť je najsilnejšia, keď pracuje s celým spektrom ľudí bez ohľadu na to, ako vyzeráme, odkiaľ pochádzame alebo koho milujeme.

Zastávame pozitívny postoj k rozmanitosti a rovnakým príležitostiam pre všetkých. Realizujeme aktivity podporujúce myšlienku diverzity a inklúzie (D&I) a v tejto oblasti staviame na Posilnení povedomia D&I aktivít, Podpore komunít a Rovnakom odmeňovaní.

Ako získať prácu NN poradcu?

Budujeme firemnú kultúru, podľa ktorej nerobíme rozdiely a pomáhame slabším, zraniteľnejším alebo tým, ktorí čelia predsudkom a nenávisti. Naše hodnoty komunikujeme aj navonok a v roku 2020 sme sa stali ambasádormi Charty diverzity Slovensko.

FOTO: archiv NN

Ako pristupujete k rovným príležitostiam a do akých oblastí sa to premieta?

Rovnosť príležitostí deklarujeme v NN Vyhlásení o D&I a premieta sa do všetkých oblastí riadenia ľudských zdrojov. Do výberového procesu sme zapracovali poskytovanie rovnakých príležitostí pre všetky pohlavia. Ženy podporujeme v kariére systematicky, napr. snahou o vyrovnaný pomer mužských a ženských uchádzačov na všetky pracovné pozície a vlani sme vytvorili WomeNN Club.

Prinášame však i aktivity s cieľom vylepšiť pracovné podmienky a well-being. Zamestnancov podporujeme v kariérnom a osobnostnom raste. Hľadáme spôsoby vedúce k rovnováhe medzi ich pracovným životom a súkromím. Chceme, aby boli kolegovia spokojní, ich spokojnosť zisťujeme v prieskumoch angažovanosti.

Kolegov počúvame, vyzývame ich na otvorený dialóg a snažíme sa napĺňať ich potreby. Každý rok sa zapájame do projektu Rovnaké odmeňovanie a postupne znižujeme rozdiely v odmeňovaní medzi ženami a mužmi.

Staňte sa súčasťou NN rodiny

Ako vzdelávate zamestnancov a pomáhate im rásť?

Jednou z ďalších priorít je zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov. Zameriavame sa najmä na oblasť dát, IT, umelú inteligenciu a zákaznícku skúsenosť. Ženám sme tento rok sprostredkovali 4-mesačný program Mini-Tech MBI a radi by sme v tom pokračovali. Je to unikátny program, vďaka nemu naše kolegyne získavajú komplexný prehľad o informačných technológiách a zlepšujú si digitálne zručnosti. Po ukončení programu dostanú možnosť spolupracovať na IT projektoch, ktoré si samy zvolia.

Ako môže firma podporiť kariérny rast žien?

Možnosťou je i vzdelávanie v oblasti IT a dát. Cieľom nemusí byť hneď obsadenie do vyššej pozície, dôležité je poskytnúť rovnaké príležitosti, rozvojové programy a pod. Nevyhnutné je, aby sa témy kariérny rast žien, diverzita a inklúzia stali súčasťou agendy top manažmentu a zaradili sa do strategických cieľov spoločnosti. Rovnako dôležitá je komunikácia – treba hovoriť o úspešných ženách a ich kariére. Takisto je potrebné organizovať tréningy a webináre na tému rozdielností v spoločnosti, predsudkov, tolerancie a pod.

Pracovné pozície v centrále v Bratislave

Ako vychádzate v ústrety matkám, resp. rodičom?

Rodičom poskytujeme voľno navyše, keď ide dieťa prvý raz do školy. Máme flexibilnú formu práce. Pred dvomi rokmi sme zaviedli 4-dňový pracovný týždeň a kto chce, môže pracovať v tomto režime. Umožňujeme tiež pracovať na trvalý pracovný pomer alebo dočasne na skrátený pracovný úväzok.

Pokiaľ ide o návrat matiek, prípadne mužov, z materskej či rodičovskej dovolenky do práce, s väčšinou sa dohodneme na umiestnení do adekvátnej funkcie. Mamičky sa snažíme zapájať do diania i počas materskej dovolenky, napr. pozvaním na eventy, ako je vianočný večierok. V lete organizujeme NN denný tábor a verím, že po úplnom odznení kovidu sa vrátime aj k mikulášskym akciám a oslavám Dňa detí.

Ďalší článok