Domovská stránka » Zodpovedná firma » PRINCÍP UDRŽATEĽNEJ DOMÁCNOSTI DEŤOM VYSVETĽUJEME ODMALIČKA
Ženy v biznise

PRINCÍP UDRŽATEĽNEJ DOMÁCNOSTI DEŤOM VYSVETĽUJEME ODMALIČKA

FOTO: Dana Pospíšilova

Módna štylistka Barbora Yurkovic nám prezradila, ako sa jej darí (a občas nedarí) fungovať udržateľne s malými deťmi.

BARBORA YURKOVIC

módna štylistka a konzultantka, zakladateľka iniciatívy Material assistance for Ukrainians

Udržateľný šatník je v poslednom čase veľká téma. Akých chýb sa ženy najčastejšie dopúšťajú pri jeho zostavovaní?

Jednou z najčastejších chýb je držanie sa schémy, ktorú vyrobil niekto iný a vyskladávanie šatníka na základe trendov. Nájdete mnoho návodov, ktoré sú však veľmi všeobecné a postavené len na určitých farbách a typoch odevu. Takýto šatník neodráža to, kým ste, a tak vás rýchlo omrzí a nakupovať budete ďalej.

Aby sa šatník stal dlhodobým, s minimom ďalších nákupov, budete ho musieť vyskladať tak, aby vás odrážal. Preto odporúčam venovať čo najviac času príprave moodboardu – inšpiračnej nástenke, podľa ktorej si vyskladáte váš šatník.

Čo radíte ženám, ktoré sa snažia o udržateľnú domácnosť a zároveň majú malé dieťa?

Nie vždy sa všetko dá, ja sama by som chcela nakupovať bezobalovo, ale sme mimo Bratislavy, a s dvomi malými deťmi (ktoré sú 24/7 so mnou) v kombinácii s prácou sa mi to nedarí. Tiež som chcela skúsiť látkové plienky, ale v našom rýchlom tempe to, žiaľ, nešlo. 

Prestala som sa tým už trápiť a robíme to, čo zvládame. Nakupujeme tak, aby sme všetko spotrebovali a potraviny nevyhadzovali. Fungovali sme na bezplienkovej metóde, ktorá dokáže výrazne eliminovať množstvo spotrebovaných plienok.

Zastavujeme vodu pri čistení zubov a nepoužívame vaňu. Bielizeň v teplých mesiacoch sušíme vonku. Triedime odpad, aj naše deti vedia, kam patrí plast a kam papier. Je dôležité ich k takému správaniu viesť ihneď, ako sú schopné porozumieť.

FOTO: Dana Pospíšilova

Ako vediete svoje deti k udržateľnosti?

Veľa vysvetľujeme, niekedy formou hry, niekedy na rovinu. Máme viaceré detské knihy na tému udržateľného spôsobu života. Malvína si pestuje od semiačka rôzne bylinky a vidí celý ten proces, ktorý ju veľmi baví. Máme zopár domácich zvieratiek, o ktoré sa spolu staráme. Opravujeme spolu pokazené veci a oblečenie.

Aké množstvo hračiek je podľa vás v udržateľnej domácnosti optimálne?

Také, ktoré je dieťa schopné si samo večer upratať.

Ako vysvetliť podstatu udržateľnosti deťom, ktoré u svojich vrstovníkov vidia neustále nové oblečenie a hračky?

Toto je zložitá téma a myslím, že je potrebné postaviť to na individuálnom prístupe. Veci, ktoré deti chcú a my ich nechceme kúpiť, sa snažíme neoznačovať ako „hlúposť“ alebo „zbytočnosť“, pretože pre ne to nie je.

Odopierať deťom bez vysvetlenia niečo, po čom túžia, vie narobiť šarapatu. Preto sa snažíme vysvetľovať a navádzať ich späť k tomu, ako žijeme.

Ďalší článok
Domovská stránka » Zodpovedná firma » PRINCÍP UDRŽATEĽNEJ DOMÁCNOSTI DEŤOM VYSVETĽUJEME ODMALIČKA
ADVERTORIAL

VÝMENA SKÚSENOSTÍ A KONTAKTOV JE V PODNIKANÍ I RIADENÍ KĽÚČOVÁ

Pri zakladaní firiem podnikateľky čelia strachu zo zlyhania, nedostatku peňazí, nemajú prístup k informáciám a finančnej podpore. Chýba im odvaha a takisto musia zosúladiť rodinný a pracovný život.

Ing. IVANA KONDÁŠOVÁ

riaditeľka Združenia podnikateliek a manažérok

Od roku 2001, pôvodne pod názvom Združenie žien v podnikaní, poskytuje Združenie podnikateliek a manažérok slovenským podnikateľkám a ženám na manažérskych pozíciách podporu, inšpiráciu, možnosti sebarozvoja, podporu prostredníctvom vzdelávacích a networkingových aktivít.

Našou spoluprácou s partnerskými združeniami v zahraničí pomáhame podnikateľkám prezentovať sa v zahraničí a nadviazať tam spoluprácu.

Ako prebieha pomoc podnikateľkám/manažérkam, ktoré sa stanú členkami vášho združenia?

Konkrétnu požiadavku konzultujeme v tomto čase najmä prostredníctvom e-mailu, prípadne telefonicky. Veľký dôraz kladieme na osobný rozvoj manažérok a podnikateliek, ktorý zvyšuje a zefektívňuje manažérske zručnosti a manažérske kompetencie potrebné pri riadení, rozhodovaní, ale aj pri zachovaní work-life balance, ktorý je v prípade žien podnikateliek a manažérok veľmi dôležitý.

Výmena skúseností, informácií, kontaktov, ale aj inšpirácií, mentoring, sú v podnikaní i v riadení kľúčové. Kvôli bližšiemu spoznaniu sa, prehĺbeniu spoluprác poskytujeme rôzne networkingové aktivity, ktoré sa počas pandémie utlmili.

Čo sú najčastejšie slabé miesta, s ktorými za vami ženy podnikateľky prichádzajú?

Pri zakladaní firiem podnikateľky čelia viacerým výzvam, ako je strach zo zlyhania, nedostatok financií, prístup k informáciám a možnej finančnej podpore, chýbajúca odvaha a podpora v rodine a v neposlednom rade musia vo svojom podnikaní zosúladiť rodinný a pracovný život. Tieto oblasti sú pre ženy ťažiskové a majú významný vplyv na ich rozhodnutie, či sa rozhodnú podnikať, alebo sa radšej zamestnajú. 

ČO PONÚKÁME NAŠIM ČLENKÁM? ZISTITE TU

Ako ovplyvnil pandemický stav vašu pomoc členkám združenia?

Pandémia prekvapila aj nás a spočiatku sme tiež hľadali vhodné cesty spoločnej komunikácie a spolupráce. Dovtedy plánované fyzické aktivity nemohli byť zrealizované, tým pádom aj činnosť nášho združenia bola čiastočne utlmená.

Postupne sme aj my „nabehli na online vlnu“ a zrealizovali sme viacero webinárov a online networkingové podujatie. Momentálne prehodnocujeme naše spolupráce so zahraničím a pripravované aktivity združenia tak, aby boli užitočné a efektívne pre podnikateľky a manažérky.

AKO SA ZMENIŤ Z MANAŽÉRKY NA LÍDERKU? ZISTITE TU

Čo by ste poradili ženám, ktoré sú na rodičovskej dovolenke a chcú začať podnikať?

Na začiatku žije podnikateľka podnikaním 24/7. Treba počítať so zvýšenými vstupnými nákladmi v závislosti od predmetu podnikania a s väčším časovým zaťažením. Odporúčame si dobre premyslieť nielen samotný nápad, ale aj si pripraviť marketingový a finančný plán podnikania. 

Rozbehnutie vlastného biznisu si často vyžaduje veľkú investíciu – či už peňazí, alebo času, ale aj trpezlivosť. Hlavne v začiatkoch podnikania vedia pomôcť aj sú potrebné rôzne rady a skúsenosti, ktoré môžu ponúknuť co-workingové centrá alebo združenia, kde sa stretávajú podnikateľky a podnikatelia a radia si navzájom. Podnikateľkám radi pomôžeme aj v našom združení. 

Ďalší článok