Domovská stránka » Zodpovedná firma » VÝMENA SKÚSENOSTÍ A KONTAKTOV JE V PODNIKANÍ I RIADENÍ KĽÚČOVÁ
ADVERTORIAL

Pri zakladaní firiem podnikateľky čelia strachu zo zlyhania, nedostatku peňazí, nemajú prístup k informáciám a finančnej podpore. Chýba im odvaha a takisto musia zosúladiť rodinný a pracovný život.

Ing. IVANA KONDÁŠOVÁ

riaditeľka Združenia podnikateliek a manažérok

Od roku 2001, pôvodne pod názvom Združenie žien v podnikaní, poskytuje Združenie podnikateliek a manažérok slovenským podnikateľkám a ženám na manažérskych pozíciách podporu, inšpiráciu, možnosti sebarozvoja, podporu prostredníctvom vzdelávacích a networkingových aktivít.

Našou spoluprácou s partnerskými združeniami v zahraničí pomáhame podnikateľkám prezentovať sa v zahraničí a nadviazať tam spoluprácu.

Ako prebieha pomoc podnikateľkám/manažérkam, ktoré sa stanú členkami vášho združenia?

Konkrétnu požiadavku konzultujeme v tomto čase najmä prostredníctvom e-mailu, prípadne telefonicky. Veľký dôraz kladieme na osobný rozvoj manažérok a podnikateliek, ktorý zvyšuje a zefektívňuje manažérske zručnosti a manažérske kompetencie potrebné pri riadení, rozhodovaní, ale aj pri zachovaní work-life balance, ktorý je v prípade žien podnikateliek a manažérok veľmi dôležitý.

Výmena skúseností, informácií, kontaktov, ale aj inšpirácií, mentoring, sú v podnikaní i v riadení kľúčové. Kvôli bližšiemu spoznaniu sa, prehĺbeniu spoluprác poskytujeme rôzne networkingové aktivity, ktoré sa počas pandémie utlmili.

Čo sú najčastejšie slabé miesta, s ktorými za vami ženy podnikateľky prichádzajú?

Pri zakladaní firiem podnikateľky čelia viacerým výzvam, ako je strach zo zlyhania, nedostatok financií, prístup k informáciám a možnej finančnej podpore, chýbajúca odvaha a podpora v rodine a v neposlednom rade musia vo svojom podnikaní zosúladiť rodinný a pracovný život. Tieto oblasti sú pre ženy ťažiskové a majú významný vplyv na ich rozhodnutie, či sa rozhodnú podnikať, alebo sa radšej zamestnajú. 

ČO PONÚKÁME NAŠIM ČLENKÁM? ZISTITE TU

Ako ovplyvnil pandemický stav vašu pomoc členkám združenia?

Pandémia prekvapila aj nás a spočiatku sme tiež hľadali vhodné cesty spoločnej komunikácie a spolupráce. Dovtedy plánované fyzické aktivity nemohli byť zrealizované, tým pádom aj činnosť nášho združenia bola čiastočne utlmená.

Postupne sme aj my „nabehli na online vlnu“ a zrealizovali sme viacero webinárov a online networkingové podujatie. Momentálne prehodnocujeme naše spolupráce so zahraničím a pripravované aktivity združenia tak, aby boli užitočné a efektívne pre podnikateľky a manažérky.

AKO SA ZMENIŤ Z MANAŽÉRKY NA LÍDERKU? ZISTITE TU

Čo by ste poradili ženám, ktoré sú na rodičovskej dovolenke a chcú začať podnikať?

Na začiatku žije podnikateľka podnikaním 24/7. Treba počítať so zvýšenými vstupnými nákladmi v závislosti od predmetu podnikania a s väčším časovým zaťažením. Odporúčame si dobre premyslieť nielen samotný nápad, ale aj si pripraviť marketingový a finančný plán podnikania. 

Rozbehnutie vlastného biznisu si často vyžaduje veľkú investíciu – či už peňazí, alebo času, ale aj trpezlivosť. Hlavne v začiatkoch podnikania vedia pomôcť aj sú potrebné rôzne rady a skúsenosti, ktoré môžu ponúknuť co-workingové centrá alebo združenia, kde sa stretávajú podnikateľky a podnikatelia a radia si navzájom. Podnikateľkám radi pomôžeme aj v našom združení. 

Ďalší článok
Domovská stránka » Zodpovedná firma » VÝMENA SKÚSENOSTÍ A KONTAKTOV JE V PODNIKANÍ I RIADENÍ KĽÚČOVÁ
Ženy v biznise

Cítite, že vo vás driemu biznis túžby, ktoré by ste radi zhmotnili? V tom prípade vás určite inšpiruje rozhovor s koučkou Lenkou Lutonskou, ktorá prezradí viac o tom, ako vďaka intuícii a sebaláske môžete naplniť nielen svoj kariérny potenciál.

LENKA LUTONSKÁ

medzinárodná koučka NLP a popredná ženská koučka pre podnikateľky v Európe, autorka knihy Energetic Marketing a zakladateľka Extraordinary Growth Academy, Energetic Breakthrough MethodTM

Hovorí sa, že muži sú vo svete biznisu sebavedomejší a ženy, ktoré sú viac emocionálne, treba postrčiť.

Súhlasíte?

Ženy určujú svoju hodnotu, alebo hodnotu biznisu cez iných ľudí. Muži sú viac transakční v zmysle – toto je môj produkt, chcete ho či nie? Žena neustále uvažuje, či je produkt dobrý, či do jeho výroby dala všetko, či si nepýta príliš veľa… Našťastie, dnešné ženy tvoria prvú generáciu, ktorá si uvedomuje svoju vnútornú silu, využiteľnú aj v biznise.

V čom sú ženy popredu?

V emocionálnosti a kreativite. Všetka tvorivá energia je ženská energia, vďaka nej nejde v biznise len o zarábanie peňazí a dosahovanie cieľov, podnikanie dostáva iný zmysel. To je dobré najmä pre stavanie spoločnosti a komunít. Ženská podstata zložená z tvorivosti, prijímania a emócií je našou skutočnou silou. To neznamená, že máme odmietať mužskú energiu. Najväčší úspech príde, keď zjednotíme dravú mužskosť a emocionálnu ženskosť.

Čo vás motivovalo rozbehnúť vlastné podnikanie?

Nevnímala som to tak, že idem rozbehnúť podnikanie. Chcela som pomáhať ľuďom. Keď som odchádzala do Anglicka, vedela som, že chcem zmeniť svet, človeka za človekom. Zároveň som chcela pomôcť sama sebe, lebo som nebola veľmi sebavedomá. Vedela som, že tento cieľ nedosiahnem v tradičnom zamestnaní. Naviedlo ma to na štúdium NLP, išla som za svojou vášňou, impulzom, z ktorého sa vykľulo podnikanie.

Čo poradíte ženám, ktoré chcú podnikať, no majú strach z neúspechu?

Naučte sa veriť svojim túžbam a potenciálu viac ako strachu. Okrem naprogramovanej a ustráchanej mysle máme aj myseľ väčšiu, ktorá k nám prehovára skrz intuíciu vždy, keď po niečom túžime. Základ je naučiť sa veriť našim túžbam. Vyššia myseľ sa nám často prihovára, no pre strachy ju nevnímame alebo jej odkazy prehlušujeme ustráchanými myšlienkami. Mať strach je normálne. Tak ako je normálne mať túžbu.

So strachom sa dá popasovať tak, že najprv prijmem nejakú túžbu za svoju cestu a pripravím sa na najhoršie možné scenáre. Som ochotná ich prijať pri ceste za naplnením túžby? Strach má väčšinou naše vnútorné dieťa, ktoré sa bojí o život, no my sme dospelé a zvládneme to. Len sa pripravíme na scenáre, ktoré sa môžu stať. Ako dospelú by ma neúspech nepoložil, možno by prišla bolesť a sklamanie, no nevyhýbam sa im, pretože, ak to nakoniec dopadne dobre, dosiahnem, čo som chcela.

Ako nepodľahnúť tlaku v zmysle budovania kariéry, starostlivosti o rodinu a o domácnosť?

Uvedomením si, že byť sebecká nie je zlé. Naopak, je to prínosné pre celé okolie. Verím, že čo je správne pre mňa, je správne aj pre ostatných. V zdravej sebaláske, pravdaže. Ale pozor, to, že je niečo jednoduché, neznamená, že je to pre mňa správne. Možno je jednoduchšie zostať v nefunkčnom manželstve kvôli financiám a deťom, no nie je to správne, pretože sa v ňom necítim dobre a deťom ukazujem zlý príklad, keď počúvajú neustále hádky.

A čo je správne pre mňa neznamená, že sa to na začiatku stretne s pochopením, no z dlhodobého hľadiska sa to ukáže ako správne rozhodnutie. My Slovenky a Češky sa prebúdzame a uvedomujeme si, že keď sa konečne dáme na prvé miesto, až potom dokážeme naše svetlo rozdávať aj iným.

Ďalší článok