Domovská stránka » Ženy v biznise » BUDÚCNOSŤ JE V TECHNOLÓGIÁCH, ŽENY BY MALI BYŤ ICH SÚČASŤOU
Ženy v biznise

BUDÚCNOSŤ JE V TECHNOLÓGIÁCH, ŽENY BY MALI BYŤ ICH SÚČASŤOU

Ve spolupráci s:
Adobe Stock
Ve spolupráci s:
Adobe Stock

Na Slovensku chýba približne 15-tisíc IT odborníkov, v Európe toto číslo osciluje okolo milióna. Niet pochýb o tom, že naša budúcnosť bude technologická. V sektore IT však stále pracujú hlavne muži, pričom ženy tvoria len 14,9 percent z celkového počtu zamestnancov.

MONIKA KAPRÁLIKOVÁ

Manažérka pre komunikáciu a marketing, Aj Ty v IT

Dôvodom uvedeného stavu sú často predsudky a neznalosť, čo práca v spomenutom sektore znamená. Meniť túto situáciu sa usiluje organizácia Aj Ty v IT. Jej aktivít sa za desať rokov existencie zúčastnilo viac ako 30-tisíc dievčat, žien a učiteľov.

Na začiatku bola žena…

Volá sa Petra Kotuliaková a v roku 2012 pôsobila na oddelení marketingu a PR na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Keď si uvedomila, že je na škole len hŕstka dievčat a o aké skvelé projekty prichádzajú, rozhodla sa to zmeniť. Založila občianske združenie Aj Ty v IT s cieľom pomôcť ženám objaviť inšpiráciu a svoju budúcnosť v IT.

Od hŕstky k tisíckam

Pozornosť najskôr obrátila na stredoškoláčky, ktoré chcela motivovať a podporiť v rozhodnutí ísť IT študovať. Zorganizovala stretnutia so študentkami, až z toho v roku 2013 vyrástol samostatný mentoringový program Spoznaj IT faCOOLty a o rok celoslovenský kariérny deň Girl´s Day. Je to deň, keď stredoškoláčky môžu nahliadnuť dovnútra desiatok IT firiem a organizácií po celom Slovensku. V roku 2018 sa pridali dievčenské Coding Clubs a o tri roky aj projekt Security Girls. Ambíciou týchto vzdelávacích programov bola nielen podpora záujmu dievčat o štúdium IT, ale aj pomoc pri osvojovaní digitálnych zručností, ktoré by im uľahčili vstup na pracovný trh.

Od zmeny života žien k zmene Slovenska

Workshopy, ktoré Aj Ty v IT pripravovalo pre stredoškoláčky, čoskoro zaujali aj dospelé ženy. A tak sa zrodil nápad komplexnejších ženských akadémií, ktoré pripravujú účastníčky na juniorské IT pozície. Prvými a najdôležitejšími boli Women Tester a Data Academy, časom pribudli Security, UX, SQL, Machine Learning a množstvo krátkodobých kurzov. Od roku 2017 sa akadémií zúčastnilo viac ako 7 000 žien. To je sedemtisíc príbehov o osobnom raste aj o úplnej kariérnej zmene. Aj Ty v IT tak pomáhalo meniť nielen životy žien a domáce IT prostredie, ale postupne aj samotné Slovensko.

Od žien späť k dievčatám

Tam, kde sa vzdelávali dospelé ženy – mamy, bol len kúsok k tomu, aby podobné aktivity hľadali aj pre svoje dcéry. Prvým projektom pre najmladšie dievčatá bola súťaž v kreatívnom programovaní Scratch Match. Pribudli workshopy s microbitmi, legorobotmi a ozobotmi, ktoré ich dievčatám približovali zábavnou formou. Popri nich realizuje Aj Ty v IT projekty priamo na školách. Robí tak formou bezplatného vzdelávania alebo cez projekt TECHLIB, prvú Technickú knižnicu na Slovensku, ktorá požičiava hardvér.

10 rokov Aj Ty v IT = 30-tisíc príbehov

Aj Ty v IT už dekádu tvorí svet, v ktorom „Technology has no gender“ a v ktorom ženy nezostávajú na okraji, ale tvoria súčasť technologickej prítomnosti i budúcnosti. Svedčia o tom celkové čísla, kde sa 1 400 vzdelávacích aktivít organizácie zúčastnilo 30-tisíc dievčat, žien a učiteľov z celého Slovenska. Popri tom organizácia motivuje, búra predsudky a buduje komunitu na vzájomné zdieľanie informácií. Na začiatku bola Petra Kotuliaková sama, dnes jej víziu pomáha napĺňať viac ako dvadsaťčlenný tím a komunita lektorov, učiteľov, dobrovoľníkov a partnerov.

Ďalší článok