Domovská stránka » Ženy v biznise » WOMEN EMPOWERMENT V KONTEXTE SLOVENSKEJ EKONOMIKY
ADVERTORIAL

Spojenie „women empowerment“ v poslednom čase na nás vyskakuje z médií, linkedinu, ale aj z firemných prezentácií. Niektorí mu tlieskajú, iní ho ignorujú, ďalší sa hádajú. Reporty od McKinsey, kvóty od Bruselu…

PATRÍCIA HIRSCHNEROVÁ

spoluzakladateľka Pracujúce mamy, HR konzultantka a špecialistka na návrat do práce po materskej pauze

Pod tento anglicizmus sa ako pod dáždnik zmestí veľa projektov, iniciatív a aktivít, ktoré firmy môžu robiť. Školenia, osvetové diskusie, interné konferencie, mentoringové programy… Možností je veľa. Namiesto ich vyčerpávajúceho zoznamu sa však pozrime na 3 tipy, ktoré z vás urobia viac women-friendly, teda aj úspešnejšiu organizáciu. Na ich realizáciu nepotrebujete dokonca ani rozpočet.

Tip č. 1: Kultúra, kde sa ženy úprimne podporujú a nehádžu si polená pod nohy

Bez ohľadu na odvetvie alebo pozíciu, najviac „hejtu“ ženy dostávajú od iných žien vo firme. Môže ísť o obyčajnú neprajnosť podriadenej voči šéfke, častejšie je to však potreba „zhodiť z rebríka“ nižšie postavené kolegyne v strachu z konkurencie. Ak u vás zaznievajú vety typu „Ja som si to vydrela, prečo by sme jej mali robiť ústupky?“, spozornite. Časy sa menia a napríklad hybridná práca je nový normál. Ak sa zamestnankyňa snaží vybaviť si home office kvôli chorému dieťaťu a počuje niečo také, s veľkou pravdepodobnosťou sa už obzerá po iných zamestnávateľoch.

Pri mladšej generácii môže byť problém ešte vypuklejší, keďže podľa najnovšej štúdie McKinsey sú mladé ženy do 30 rokov ambicióznejšie než kedykoľvek predtým. Ak sú vnímané ako nechcená konkurencia a nemajú priestor na rast, každá druhá z nich odchádza. Vytvárajte teda prostredie, kde „seniornejšie“ ženy nahlas povzbudzujú tie „juniornejšie“ a nevnímajú ich ako konkurenciu. Kde sa manažment nechce „zabetónovať“ na svojich pozíciách, ale zmeny (napr. v spôsobe práce) vníma ako príležitosť, nie ohrozenie.

Tip č. 2: Zvyšovanie platu iniciujte vy

Ženy o plate vyjednávajú oveľa menej než muži. Často sa teda nájdu v situácii, že na rovnakej pozícii zarábajú menej než ich mužskí kolegovia. Nie preto, lebo by ju robili horšie alebo boli menej motivované, jednoducho si netrúfnu vyjednávať. Ak teda chcete zaistiť skutočnú férovosť pri platoch, ale aj povýšeniach, myslite na tento fakt dopredu.

Niektoré firmy prehodnocujú mzdy a povýšenia všetkých zamestnancov raz ročne. Iné majú pravidlo, že ak niekto požiada o zvýšenie platu, automaticky sa prehodnocujú aj platy ostatných kolegov na tej istej pozícii a ak zvýšia jednému, tak všetkým.

Ako vyzerá spolupráca s Pracujúce mamy? Zistite TU.

Tip č. 3: Umožňujte skrátené úväzky

Podľa prieskumu agentúry IPSOS sa po materskej dovolenke k pôvodnému zamestnávateľovi nevráti polovica žien. Mnohé z nich v odvetví chcú ostať, potrebujú však skrátený úväzok (napr. 80 %), aby stihli vyzdvihnúť dieťa v škôlke. Rešpektovanie work-life balansu sa teda stáva pre zamestnávateľov konkurenčnou výhodou, keďže priláka lojálnu a efektívnu pracovnú silu. Za 6 hodín toho totiž často spraví viac než kolegovia s plným úväzkom.

Pridajte sa k nám!

Ďalší článok
Domovská stránka » Ženy v biznise » WOMEN EMPOWERMENT V KONTEXTE SLOVENSKEJ EKONOMIKY
ADVERTORIAL

NN rešpektuje osobnosť každého zamestnanca bez ohľadu na vek, pôvod a na to, ako vyzerá a koho miluje. Téma rôznorodosti a jedinečnosti, resp. diverzita a inklúzia, sú súčasťou HR strategických cieľov tejto inštitúcie, hovorí Miroslava Jandorfová, riaditeľka ľudských zdrojov NN SR.

MIROSLAVA JANDORFOVÁ

Riaditeľka Ľudských zdrojov NN Životná poisťovňa a členka predstavenstva,

Ako vaša firma podporuje diverzitu a inklúziu?

Uvedomujeme si, že ľudia sú si podobní, no nie sú rovnakí, v tom spočíva naša najväčšia sila. Veríme, že spoločnosť je najsilnejšia, keď pracuje s celým spektrom ľudí bez ohľadu na to, ako vyzeráme, odkiaľ pochádzame alebo koho milujeme.

Zastávame pozitívny postoj k rozmanitosti a rovnakým príležitostiam pre všetkých. Realizujeme aktivity podporujúce myšlienku diverzity a inklúzie (D&I) a v tejto oblasti staviame na Posilnení povedomia D&I aktivít, Podpore komunít a Rovnakom odmeňovaní.

Ako získať prácu NN poradcu?

Budujeme firemnú kultúru, podľa ktorej nerobíme rozdiely a pomáhame slabším, zraniteľnejším alebo tým, ktorí čelia predsudkom a nenávisti. Naše hodnoty komunikujeme aj navonok a v roku 2020 sme sa stali ambasádormi Charty diverzity Slovensko.

FOTO: archiv NN

Ako pristupujete k rovným príležitostiam a do akých oblastí sa to premieta?

Rovnosť príležitostí deklarujeme v NN Vyhlásení o D&I a premieta sa do všetkých oblastí riadenia ľudských zdrojov. Do výberového procesu sme zapracovali poskytovanie rovnakých príležitostí pre všetky pohlavia. Ženy podporujeme v kariére systematicky, napr. snahou o vyrovnaný pomer mužských a ženských uchádzačov na všetky pracovné pozície a vlani sme vytvorili WomeNN Club.

Prinášame však i aktivity s cieľom vylepšiť pracovné podmienky a well-being. Zamestnancov podporujeme v kariérnom a osobnostnom raste. Hľadáme spôsoby vedúce k rovnováhe medzi ich pracovným životom a súkromím. Chceme, aby boli kolegovia spokojní, ich spokojnosť zisťujeme v prieskumoch angažovanosti.

Kolegov počúvame, vyzývame ich na otvorený dialóg a snažíme sa napĺňať ich potreby. Každý rok sa zapájame do projektu Rovnaké odmeňovanie a postupne znižujeme rozdiely v odmeňovaní medzi ženami a mužmi.

Staňte sa súčasťou NN rodiny

Ako vzdelávate zamestnancov a pomáhate im rásť?

Jednou z ďalších priorít je zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov. Zameriavame sa najmä na oblasť dát, IT, umelú inteligenciu a zákaznícku skúsenosť. Ženám sme tento rok sprostredkovali 4-mesačný program Mini-Tech MBI a radi by sme v tom pokračovali. Je to unikátny program, vďaka nemu naše kolegyne získavajú komplexný prehľad o informačných technológiách a zlepšujú si digitálne zručnosti. Po ukončení programu dostanú možnosť spolupracovať na IT projektoch, ktoré si samy zvolia.

Ako môže firma podporiť kariérny rast žien?

Možnosťou je i vzdelávanie v oblasti IT a dát. Cieľom nemusí byť hneď obsadenie do vyššej pozície, dôležité je poskytnúť rovnaké príležitosti, rozvojové programy a pod. Nevyhnutné je, aby sa témy kariérny rast žien, diverzita a inklúzia stali súčasťou agendy top manažmentu a zaradili sa do strategických cieľov spoločnosti. Rovnako dôležitá je komunikácia – treba hovoriť o úspešných ženách a ich kariére. Takisto je potrebné organizovať tréningy a webináre na tému rozdielností v spoločnosti, predsudkov, tolerancie a pod.

Pracovné pozície v centrále v Bratislave

Ako vychádzate v ústrety matkám, resp. rodičom?

Rodičom poskytujeme voľno navyše, keď ide dieťa prvý raz do školy. Máme flexibilnú formu práce. Pred dvomi rokmi sme zaviedli 4-dňový pracovný týždeň a kto chce, môže pracovať v tomto režime. Umožňujeme tiež pracovať na trvalý pracovný pomer alebo dočasne na skrátený pracovný úväzok.

Pokiaľ ide o návrat matiek, prípadne mužov, z materskej či rodičovskej dovolenky do práce, s väčšinou sa dohodneme na umiestnení do adekvátnej funkcie. Mamičky sa snažíme zapájať do diania i počas materskej dovolenky, napr. pozvaním na eventy, ako je vianočný večierok. V lete organizujeme NN denný tábor a verím, že po úplnom odznení kovidu sa vrátime aj k mikulášskym akciám a oslavám Dňa detí.

Ďalší článok