Domovská stránka » Zodpovednosť a udržateľnosť » UVEDOMELÝM NAKUPOVANÍM CHRÁNIME PRÍRODU
ADVERTORIAL
Komunálny odpad predstavuje jednu šestinu z celkového množstva vyprodukovaného odpadu. Keď k tomu pripočítame aj odpad z priemyslu, tak na jedného Slováka pripadá takmer 2,5 tony odpadu ročne. Preto je dôležité hľadať spôsoby, ako začať žiť udržateľnejšie a zodpovednejšie k životnému prostrediu. Triedením odpadu pre recykláciu môžeme ušetriť miliardy ton vyťažených surovín.

Veľký problém v oblasti environmentalistiky zohrávajú plasty a ich recyklácia. Napríklad zubné pasty, ktorých sa ročne na svete spotrebuje približne 20 miliárd, majú mnohé vyrobené tuby práve z kompozitných materiálov. Skladajú sa z rôznych vrstiev, ktoré sa nedajú od seba ľahko oddeliť, a tým ani recyklovať.

Slováci ročne vytvoria viac ako 2,3 milióna ton komunálneho odpadu, čo predstavuje asi 430 kg na obyvateľa. Ak ho nebudeme triediť, skončí na skládkach. Správnym separovaním odpadu a zodpovednou voľbou obalových materiálov pomôžeme nielen prírode.

Spoločnosť Colgate vo svojom úsilí pomáhať ľuďom robiť malé udržateľné zmeny k lepšiemu, uviedla na trh zubnú pastu, ktorá je zabalená do prvej recyklovateľnej plastovej tuby Colgate.

Na jej výrobu použili polyetylén s vysokou hustotou (HDPE), čo je ľahko recyklovateľný plast. Ak odpad správne nevytriedime, prípadne sa nedá recyklovať, skončí na skládkach.

Len pri správnom vytriedení sa pôvodný materiál môže recyklovať, teda vrátiť späť do obehu a znova použiť, čo je veľmi dôležité, pretože naša planéta nemá neobmedzené zdroje. Sklo či kovy sa dajú recyklovať donekonečna.

Podstatné je, aby si ľudia uvedomili dôležitosť obnovovania zdrojov a kupovali produkty v obaloch, ktoré je možné recyklovať.

Pri iných materiáloch to tak však nefunguje. Existuje množstvo výrobkov, ktoré si síce môžeme kúpiť aj bez obalu, avšak pre ďalšie množstvo produktov a tovaru je obal nevyhnutný, ba priam prospešný a chráni ho pred poškodením či znehodnotením.

Podstatné je, aby si ľudia uvedomili dôležitosť obnovovania zdrojov a kupovali produkty v obaloch, ktoré je možné recyklovať. Vďaka recyklácii môžeme zabezpečiť, že sa použitý obal nestane nepotrebným odpadom, ale vstupnou surovinou pre výrobu nového výrobku. Takto jednoduchým spôsobom pomôžeme k ochrane životného prostredia.

Ďalší článok