Domovská stránka » Buďme zodpovední » UVEDOMELÝM NAKUPOVANÍM CHRÁNIME PRÍRODU
ADVERTORIAL
Komunálny odpad predstavuje jednu šestinu z celkového množstva vyprodukovaného odpadu. Keď k tomu pripočítame aj odpad z priemyslu, tak na jedného Slováka pripadá takmer 2,5 tony odpadu ročne. Preto je dôležité hľadať spôsoby, ako začať žiť udržateľnejšie a zodpovednejšie k životnému prostrediu. Triedením odpadu pre recykláciu môžeme ušetriť miliardy ton vyťažených surovín.

Veľký problém v oblasti environmentalistiky zohrávajú plasty a ich recyklácia. Napríklad zubné pasty, ktorých sa ročne na svete spotrebuje približne 20 miliárd, majú mnohé vyrobené tuby práve z kompozitných materiálov. Skladajú sa z rôznych vrstiev, ktoré sa nedajú od seba ľahko oddeliť, a tým ani recyklovať.

Slováci ročne vytvoria viac ako 2,3 milióna ton komunálneho odpadu, čo predstavuje asi 430 kg na obyvateľa. Ak ho nebudeme triediť, skončí na skládkach. Správnym separovaním odpadu a zodpovednou voľbou obalových materiálov pomôžeme nielen prírode.

Spoločnosť Colgate vo svojom úsilí pomáhať ľuďom robiť malé udržateľné zmeny k lepšiemu, uviedla na trh zubnú pastu, ktorá je zabalená do prvej recyklovateľnej plastovej tuby Colgate.

Na jej výrobu použili polyetylén s vysokou hustotou (HDPE), čo je ľahko recyklovateľný plast. Ak odpad správne nevytriedime, prípadne sa nedá recyklovať, skončí na skládkach.

Len pri správnom vytriedení sa pôvodný materiál môže recyklovať, teda vrátiť späť do obehu a znova použiť, čo je veľmi dôležité, pretože naša planéta nemá neobmedzené zdroje. Sklo či kovy sa dajú recyklovať donekonečna.

Podstatné je, aby si ľudia uvedomili dôležitosť obnovovania zdrojov a kupovali produkty v obaloch, ktoré je možné recyklovať.

Pri iných materiáloch to tak však nefunguje. Existuje množstvo výrobkov, ktoré si síce môžeme kúpiť aj bez obalu, avšak pre ďalšie množstvo produktov a tovaru je obal nevyhnutný, ba priam prospešný a chráni ho pred poškodením či znehodnotením.

Podstatné je, aby si ľudia uvedomili dôležitosť obnovovania zdrojov a kupovali produkty v obaloch, ktoré je možné recyklovať. Vďaka recyklácii môžeme zabezpečiť, že sa použitý obal nestane nepotrebným odpadom, ale vstupnou surovinou pre výrobu nového výrobku. Takto jednoduchým spôsobom pomôžeme k ochrane životného prostredia.

Ďalší článok
Domovská stránka » Buďme zodpovední » UVEDOMELÝM NAKUPOVANÍM CHRÁNIME PRÍRODU
Zodpovednosť a udržateľnosť

V decembri minulého roka spustila spoločnosť BILLA nový CSR projekt zameraný na pomoc rodinám v núdzi. Keďže BILLA je primárne orientovaná na predaj potravín, snažila sa prepojiť tento fakt so zameraním podpory. 

Preto vznikol projekt CHLEBODARCA, ktorým pomocou nákupu chleba zákazníci pomáhajú rodinám v neľahkej životnej situácii. 

Ako projekt funguje

Mechanika je jednoduchá, stačí si kúpiť chlieb a 1 cent z neho ide na pomoc tým, ktorí sú na ňu odkázaní. Rodiny do projektu vyberá Nadácia Pontis a pomoc je šitá na mieru – materiálna, finančná i potravinová. Projekt podporuje aj Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, ktorý rodinám zabezpečuje pravidelný prísun pekárenských výrobkov.

CHLEBODARCA vo svojom úvodnom ročníku pomohol siedmim rodinám, príjemcovia pomoci doposiaľ dostali novú strechu nad hlavou, prívod pitnej vody, podporu počas štúdia, rehabilitácie či bezbariérovú kúpeľňu. Okrem hmotnej pomoci ponúka spoločnosť rodinám aj úprimný ľudský záujem.

Projektom žijú všetci kolegovia, pre nás pomoc nekončí odovzdaním financií či daru, rodiny navštevujeme, sledujeme ich životné zmeny a tešíme sa spolu s nimi z progresu životnej situácie, ktorý ako rodina dosiahli,“ opisuje Jana Gregorovičová z o. z. BILLA ľuďom.

Poďakovaním zákazníkom a zároveň povzbudením do ďalšej pomoci je aj pekný televízny spot, ktorý pomocou príbehov ukazuje silu ľudskej spolupatričnosti. Novinkou druhého ročníka projektu CHLEBODARCA je, že BILLA zdvojnásobí počet podporených rodín a ponúka aj možnosť zapojenia verejnosti. „Chceme dať našim zákazníkom možnosť, aby aj oni sami odporučili projekt rodine, o ktorej vedia, že potrebuje pomoc. Či už trpí dlhodobo núdzou, alebo sa jej akútne niečo prihodilo. Preto sme spolu s Nadáciou Pontis pripravili online prihlasovací formulár, ktorý rodiny môžu vyplniť a dostanú sa tak do výberu,“ dopĺňa J. Gregorovičová. Formulár bude pripravený a spustený od januára na stránkach projektu.

Spoločnosť BILLA sa venuje aj iným projektom spoločenskej zodpovednosti, už 15 rokov aktívne spolupracuje s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Projekt Zdravé oči už v škôlke je zameraný na prevenciu očných ochorení u detí pomocou bezdotykových meraní zrakových parametrov.

Za tri ročníky tohto projektu odborníci skontrolovali zrak už vyše 45 000 škôlkarom. Merania odhalili istú formu zrakovej poruchy až u 15 % detí, ktorým bolo následne odporúčané detailnejšie vyšetrenie u oftalmológa. Štvrtý ročník projektu, ktorý aktuálne prebieha,  prináša do materských škôl nový pridaný rozmer v podobe edukatívnych hračiek,“ hovorí Jana Gregorovičová. 

Unikátnym článkom podpory komunity nevidiacich je služba Nákupný asistent, ktorá je realizovaná v spolupráci s Nadáciou Pontis a umožňuje ľuďom so zrakových hendikepom prirodzenejšiu a istejšiu orientáciu v predajniach. Súčasťou asistencie je aj náučné video, vďaka ktorému zvládne asistovať pri nákupoch aj bežný zákazník. Ľuďom so zrakovým hendikepom pomáha aj finančná zbierka Štvornohé oči, pokladnice v tvare vodiaceho psa sú aktuálne umiestnené až v 64 prevádzkach obchodného reťazca BILLA.

Ďalší článok