Domovská stránka » Buďme zodpovední » ZELENÁ ENERGIA DNES
ADVERTORIAL

Slnko, voda, vietor sú zdrojmi s energetickou kapacitou, ktorá dokáže pokryť všetky naše požiadavky.


Obnoviteľné zdroje môžu byť najdôležitejším pilierom energetiky. Čo však urobiť, aby sme ich mohli nazvať plnohodnotne zelenými zdrojmi?

Posledné mesiace pravidelne počúvame správy o koronavíruse a jeho dopadoch na život každého z nás. Jednou z tém sú aj „prekvapivé“ zistenia environmentalistov a ekológov, že významné pozastavenie výroby a zníženie spotreby energií priaznivo vplývajú na stav životného prostredia. Ako keby sme ešte stále neverili tomu, o čom sa vždy len písalo a hovorilo na rôznych fórach.

Zmena prístupu je nevyhnutná

Áno, zníženie spotreby, redukcia spaľovania fosílnych palív na minimum a zvyšovanie efektívnosti procesov vedie k stavu, ktorý pomôže planéte pozviechať sa z nášho doterajšieho laxného prístupu k nej.

Aj na základe nových poznatkov o environmentálnych zmenách, ktoré bezprostredne nastali po vyhlásení karantény a núdzového stavu vo viacerých krajinách sveta, je namieste povedať, že jedným z významnejších odkazov tejto doby bude nevyhnutná požiadavka zmeny prístupu k planéte. Aj preto sa musíme viac ako doteraz venovať výrobe energie z obnoviteľných zdrojov a jej efektívnej spotrebe.

Jednoznačné výzvy

Zvyšovanie efektivity technológií obnoviteľných zdrojov energií, výstavba energetického diela v súlade s minimálnym dopadom na životné prostredie, jednoduchá distribúcia výkonu k spotrebiteľovi a udržateľnosť stability energetickej sústavy jej decentralizáciou, vyskladaním správnej kombinácie zdrojov s energetickými úložiskami a riadenou spotrebou, to sú dnes jednoznačné výzvy nielen pre výskum, projektantov a inštalatérov, ale aj pre celú spoločnosť.

Navyše, je nevyhnutné tvoriť technológie, ktoré zapadajú do systému cirkulárnej ekonomiky s minimálnou energetickou náročnosťou počas celého životného cyklu.

A tiež je nutné zohľadniť pri riešení asi to najpodstatnejšie, a to jeho fi – nančnú stránku (cena diela, návratnosť, cena vyrobenej energie, udržateľnosť…). Dnes, pre klesajúcu cenu energií, návratnosť obnoviteľných zdrojov rastie, avšak ide o „klamný“ jav, ktorý nemôže spomaliť široko plošný rozvoj zelenej energie.

Ako dosiahnuť „zelenú“ zmenu

Aj napriek krátkodobému celosvetovému poklesu spotreby elektrickej energie v dôsledku posledných udalostí, je tu celospoločenská požiadavka na opätovné naštartovanie ekonomiky, teda aj na rast výroby a spotreby energie.

Dokonca je požiadavka na rast príkonu pre ďalší rozvoj ekonomiky. Aj v spotrebe však musí dôjsť k „zelenej“ zmene, a to jej optimalizáciou.

To je možné dosiahnuť dvoma cestami. Pasívna cesta je o nákupe technológií s vyššou efektivitou, s menším príkonom a lepšou životnosťou. Aktívny prístup k energetickej efektívnosti je o riadení procesu s ohľadom na spotrebu, o zabezpečení optimálnych parametrov napájacej siete, o správnom využití (nielen) obnoviteľných zdrojov energií v čase, o meraní a manažmente dodávok a spotreby energie a v neposlednom rade o aktívnom servise. To je smer, ktorým sa musíme uberať všetci a vo všetkých oblastiach energetickej spotreby.

ELVOSOLAR prináša a ponúka riešenia

Spoločnosť ELVOSOLAR, a. s., sa už 11. rok venuje hľadaniu synergie medzi výrobou energie z obnoviteľných zdrojov a jej efektívnou spotrebou. V oblasti výroby energie sa zaoberáme hlavne rozvojom a dodávkami fotovoltických riešení rôznych technických prevedení (sieťové, hybridné, ostrovné…), ale aj solárnym ohrevom a zdrojmi využívajúcimi odpadové teplo z technologických procesov (ORC, absorpčné chladiace jednotky).

V optimalizácii spotreby ponúkame odbornú analýzu (energetický audit) prevádzky s návrhom a realizáciou riešení pre zabezpečenie efektívnej spotreby elektrickej energie (stabilizátory, kompenzácie, filtre vyšších harmonických, riadenie HVAC aplikácii, meranie sieti).

Celú oblasť implementácie optimalizačných riešení a obnoviteľných zdrojov následne zastrešujeme podporou komplexných servisných služieb (energetický dohľad, správa inštalácie, legislatívne a bežné reporty a služby…).

V týchto riešeniach a službách vidíme významný potenciál k zelenej planéte a k redukcii nákladov za energie v celom hospodárskom sektore.

Ďalší článok
Domovská stránka » Buďme zodpovední » ZELENÁ ENERGIA DNES
Zodpovednosť a udržateľnosť

V decembri minulého roka spustila spoločnosť BILLA nový CSR projekt zameraný na pomoc rodinám v núdzi. Keďže BILLA je primárne orientovaná na predaj potravín, snažila sa prepojiť tento fakt so zameraním podpory. 

Preto vznikol projekt CHLEBODARCA, ktorým pomocou nákupu chleba zákazníci pomáhajú rodinám v neľahkej životnej situácii. 

Ako projekt funguje

Mechanika je jednoduchá, stačí si kúpiť chlieb a 1 cent z neho ide na pomoc tým, ktorí sú na ňu odkázaní. Rodiny do projektu vyberá Nadácia Pontis a pomoc je šitá na mieru – materiálna, finančná i potravinová. Projekt podporuje aj Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, ktorý rodinám zabezpečuje pravidelný prísun pekárenských výrobkov.

CHLEBODARCA vo svojom úvodnom ročníku pomohol siedmim rodinám, príjemcovia pomoci doposiaľ dostali novú strechu nad hlavou, prívod pitnej vody, podporu počas štúdia, rehabilitácie či bezbariérovú kúpeľňu. Okrem hmotnej pomoci ponúka spoločnosť rodinám aj úprimný ľudský záujem.

Projektom žijú všetci kolegovia, pre nás pomoc nekončí odovzdaním financií či daru, rodiny navštevujeme, sledujeme ich životné zmeny a tešíme sa spolu s nimi z progresu životnej situácie, ktorý ako rodina dosiahli,“ opisuje Jana Gregorovičová z o. z. BILLA ľuďom.

Poďakovaním zákazníkom a zároveň povzbudením do ďalšej pomoci je aj pekný televízny spot, ktorý pomocou príbehov ukazuje silu ľudskej spolupatričnosti. Novinkou druhého ročníka projektu CHLEBODARCA je, že BILLA zdvojnásobí počet podporených rodín a ponúka aj možnosť zapojenia verejnosti. „Chceme dať našim zákazníkom možnosť, aby aj oni sami odporučili projekt rodine, o ktorej vedia, že potrebuje pomoc. Či už trpí dlhodobo núdzou, alebo sa jej akútne niečo prihodilo. Preto sme spolu s Nadáciou Pontis pripravili online prihlasovací formulár, ktorý rodiny môžu vyplniť a dostanú sa tak do výberu,“ dopĺňa J. Gregorovičová. Formulár bude pripravený a spustený od januára na stránkach projektu.

Spoločnosť BILLA sa venuje aj iným projektom spoločenskej zodpovednosti, už 15 rokov aktívne spolupracuje s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Projekt Zdravé oči už v škôlke je zameraný na prevenciu očných ochorení u detí pomocou bezdotykových meraní zrakových parametrov.

Za tri ročníky tohto projektu odborníci skontrolovali zrak už vyše 45 000 škôlkarom. Merania odhalili istú formu zrakovej poruchy až u 15 % detí, ktorým bolo následne odporúčané detailnejšie vyšetrenie u oftalmológa. Štvrtý ročník projektu, ktorý aktuálne prebieha,  prináša do materských škôl nový pridaný rozmer v podobe edukatívnych hračiek,“ hovorí Jana Gregorovičová. 

Unikátnym článkom podpory komunity nevidiacich je služba Nákupný asistent, ktorá je realizovaná v spolupráci s Nadáciou Pontis a umožňuje ľuďom so zrakových hendikepom prirodzenejšiu a istejšiu orientáciu v predajniach. Súčasťou asistencie je aj náučné video, vďaka ktorému zvládne asistovať pri nákupoch aj bežný zákazník. Ľuďom so zrakovým hendikepom pomáha aj finančná zbierka Štvornohé oči, pokladnice v tvare vodiaceho psa sú aktuálne umiestnené až v 64 prevádzkach obchodného reťazca BILLA.

Ďalší článok