ADVERTORIAL

Slnko, voda, vietor sú zdrojmi s energetickou kapacitou, ktorá dokáže pokryť všetky naše požiadavky.


Obnoviteľné zdroje môžu byť najdôležitejším pilierom energetiky. Čo však urobiť, aby sme ich mohli nazvať plnohodnotne zelenými zdrojmi?

Posledné mesiace pravidelne počúvame správy o koronavíruse a jeho dopadoch na život každého z nás. Jednou z tém sú aj „prekvapivé“ zistenia environmentalistov a ekológov, že významné pozastavenie výroby a zníženie spotreby energií priaznivo vplývajú na stav životného prostredia. Ako keby sme ešte stále neverili tomu, o čom sa vždy len písalo a hovorilo na rôznych fórach.

Zmena prístupu je nevyhnutná

Áno, zníženie spotreby, redukcia spaľovania fosílnych palív na minimum a zvyšovanie efektívnosti procesov vedie k stavu, ktorý pomôže planéte pozviechať sa z nášho doterajšieho laxného prístupu k nej.

Aj na základe nových poznatkov o environmentálnych zmenách, ktoré bezprostredne nastali po vyhlásení karantény a núdzového stavu vo viacerých krajinách sveta, je namieste povedať, že jedným z významnejších odkazov tejto doby bude nevyhnutná požiadavka zmeny prístupu k planéte. Aj preto sa musíme viac ako doteraz venovať výrobe energie z obnoviteľných zdrojov a jej efektívnej spotrebe.

Jednoznačné výzvy

Zvyšovanie efektivity technológií obnoviteľných zdrojov energií, výstavba energetického diela v súlade s minimálnym dopadom na životné prostredie, jednoduchá distribúcia výkonu k spotrebiteľovi a udržateľnosť stability energetickej sústavy jej decentralizáciou, vyskladaním správnej kombinácie zdrojov s energetickými úložiskami a riadenou spotrebou, to sú dnes jednoznačné výzvy nielen pre výskum, projektantov a inštalatérov, ale aj pre celú spoločnosť.

Navyše, je nevyhnutné tvoriť technológie, ktoré zapadajú do systému cirkulárnej ekonomiky s minimálnou energetickou náročnosťou počas celého životného cyklu.

A tiež je nutné zohľadniť pri riešení asi to najpodstatnejšie, a to jeho fi – nančnú stránku (cena diela, návratnosť, cena vyrobenej energie, udržateľnosť…). Dnes, pre klesajúcu cenu energií, návratnosť obnoviteľných zdrojov rastie, avšak ide o „klamný“ jav, ktorý nemôže spomaliť široko plošný rozvoj zelenej energie.

Ako dosiahnuť „zelenú“ zmenu

Aj napriek krátkodobému celosvetovému poklesu spotreby elektrickej energie v dôsledku posledných udalostí, je tu celospoločenská požiadavka na opätovné naštartovanie ekonomiky, teda aj na rast výroby a spotreby energie.

Dokonca je požiadavka na rast príkonu pre ďalší rozvoj ekonomiky. Aj v spotrebe však musí dôjsť k „zelenej“ zmene, a to jej optimalizáciou.

To je možné dosiahnuť dvoma cestami. Pasívna cesta je o nákupe technológií s vyššou efektivitou, s menším príkonom a lepšou životnosťou. Aktívny prístup k energetickej efektívnosti je o riadení procesu s ohľadom na spotrebu, o zabezpečení optimálnych parametrov napájacej siete, o správnom využití (nielen) obnoviteľných zdrojov energií v čase, o meraní a manažmente dodávok a spotreby energie a v neposlednom rade o aktívnom servise. To je smer, ktorým sa musíme uberať všetci a vo všetkých oblastiach energetickej spotreby.

ELVOSOLAR prináša a ponúka riešenia

Spoločnosť ELVOSOLAR, a. s., sa už 11. rok venuje hľadaniu synergie medzi výrobou energie z obnoviteľných zdrojov a jej efektívnou spotrebou. V oblasti výroby energie sa zaoberáme hlavne rozvojom a dodávkami fotovoltických riešení rôznych technických prevedení (sieťové, hybridné, ostrovné…), ale aj solárnym ohrevom a zdrojmi využívajúcimi odpadové teplo z technologických procesov (ORC, absorpčné chladiace jednotky).

V optimalizácii spotreby ponúkame odbornú analýzu (energetický audit) prevádzky s návrhom a realizáciou riešení pre zabezpečenie efektívnej spotreby elektrickej energie (stabilizátory, kompenzácie, filtre vyšších harmonických, riadenie HVAC aplikácii, meranie sieti).

Celú oblasť implementácie optimalizačných riešení a obnoviteľných zdrojov následne zastrešujeme podporou komplexných servisných služieb (energetický dohľad, správa inštalácie, legislatívne a bežné reporty a služby…).

V týchto riešeniach a službách vidíme významný potenciál k zelenej planéte a k redukcii nákladov za energie v celom hospodárskom sektore.

Ďalší článok
Zodpovednosť a udržateľnosť

Rozhovor s Lukášom Frlajsom, herec a youtuber. Spolu s Matejom Zrebným natačajú vtipné videá .

Myslíte si, že správny Work-Life balance je dôležitý ? Ako ste docielili vašu rovnováhu?

Obávam sa, že som ešte stále nenašiel úplnú rovnováhu. Hlavne teraz, počas pandémie korony, sa mi všetko poposúvalo, spánok aj režim, ktorý som mal. Mali sme nastavené s Matejom Zrebný m pravidelné stretnutia, vždy v utorky ráno na káve, a potom nedeľné stretnutia u neho doma. Počas tý chto dní sme písali scenáre aj s Mojmírom Procházkom.


Ostatné veci sa plánovali ťažko, pretože okrem videí sa venujem aj bežnému herectvu, ktoré zahŕňa hranie v seriáloch a filmoch, dabingy, nahrávanie voiceoverov, moderovanie, rôzne návštevy škôl, konferencie a iné akcie. Takže uvidíme, aký bude nábeh do normálu. Osobne je pre mňa veľmi ťažké sústrediť sa teraz na akúkoľvek prácu.

Máte skúsenosti, predtým ako ste začali pracovať sám pre seba, so spoločnosťou, ktorá bola naozaj zodpovedná, napr. Eco-Friendly, podpora zamestnancov alebo iné CSR projekty?

Vždy som pracoval sám pre seba! 🙂 Avšak vidím určitú zmenu, že aj v televíziách, aj v spoločnosti, ktorá ma manažuje, sa triedi a separuje odpad.

Napríklad môj kamarát, s ktorý m som spolupracoval na jednom vzdelávacom projekte, rozbehol aktivitu s názvom umelohmotne.sk, kde sa venuje recyklovaniu plastov do novej formy rôznych predmetov.

Vždy sa zhrozím, keď vidím, koľko obalov od potravín sa nachádza v mojich odpadkoch.

Prečo by mali byť spoločnosti zodpovedné a udržateľné? Do akej miery uprednostňujete produkty alebo služby spoločností, ktoré sú zodpovedné a udržateľné?

Ja osobne veľmi málo nakupujem oblečenie a celkovo sa vždy zhrozím, keď vidím, koľko obalov od potravín sa nachádza v mojich odpadkoch. Hoci, nie vždy so všetkým som spokojný … Papierové tašky sú napríklad pre mňa veľmi nepraktické.

Jednoducho, občas sa mi stane, že idem nakúpiť a nemám so sebou tašku, tak si musím vziať papierovú, ktorá však väčšinou už nie je vhodná na ďalšie použitie. Podľa mňa všetko by malo byť s mierou. Plasty sú skvelý vynález a ich redukcia je fajn, ale občas sú niektoré zmeny nepraktické.

Do akej miery aplikujete CSR praktiky vo vašom bežnom živote?

Priznám sa, nie som úplne zodpovedný a nebudem sa ani tváriť, že som. Chcel by som však odkázať podobnym ako som ja, ktorí nie všetko správne separujú, aby aspoň nevyhadzovali odpadky na zem. Či už z auta, alebo keď kráčajú po ulici. Radšej si to niekde schovajte do vrecka, nechajte to v aute, aj na podlahe, a vyhoďte ten odpad neskôr do koša. Mnohí ľudia to nerobia, a to je podľa mňa kameň úrazu.

Ďalší článok