ADVERTORIAL

Slnko, voda, vietor sú zdrojmi s energetickou kapacitou, ktorá dokáže pokryť všetky naše požiadavky.


Obnoviteľné zdroje môžu byť najdôležitejším pilierom energetiky. Čo však urobiť, aby sme ich mohli nazvať plnohodnotne zelenými zdrojmi?

Posledné mesiace pravidelne počúvame správy o koronavíruse a jeho dopadoch na život každého z nás. Jednou z tém sú aj „prekvapivé“ zistenia environmentalistov a ekológov, že významné pozastavenie výroby a zníženie spotreby energií priaznivo vplývajú na stav životného prostredia. Ako keby sme ešte stále neverili tomu, o čom sa vždy len písalo a hovorilo na rôznych fórach.

Zmena prístupu je nevyhnutná

Áno, zníženie spotreby, redukcia spaľovania fosílnych palív na minimum a zvyšovanie efektívnosti procesov vedie k stavu, ktorý pomôže planéte pozviechať sa z nášho doterajšieho laxného prístupu k nej.

Aj na základe nových poznatkov o environmentálnych zmenách, ktoré bezprostredne nastali po vyhlásení karantény a núdzového stavu vo viacerých krajinách sveta, je namieste povedať, že jedným z významnejších odkazov tejto doby bude nevyhnutná požiadavka zmeny prístupu k planéte. Aj preto sa musíme viac ako doteraz venovať výrobe energie z obnoviteľných zdrojov a jej efektívnej spotrebe.

Jednoznačné výzvy

Zvyšovanie efektivity technológií obnoviteľných zdrojov energií, výstavba energetického diela v súlade s minimálnym dopadom na životné prostredie, jednoduchá distribúcia výkonu k spotrebiteľovi a udržateľnosť stability energetickej sústavy jej decentralizáciou, vyskladaním správnej kombinácie zdrojov s energetickými úložiskami a riadenou spotrebou, to sú dnes jednoznačné výzvy nielen pre výskum, projektantov a inštalatérov, ale aj pre celú spoločnosť.

Navyše, je nevyhnutné tvoriť technológie, ktoré zapadajú do systému cirkulárnej ekonomiky s minimálnou energetickou náročnosťou počas celého životného cyklu.

A tiež je nutné zohľadniť pri riešení asi to najpodstatnejšie, a to jeho fi – nančnú stránku (cena diela, návratnosť, cena vyrobenej energie, udržateľnosť…). Dnes, pre klesajúcu cenu energií, návratnosť obnoviteľných zdrojov rastie, avšak ide o „klamný“ jav, ktorý nemôže spomaliť široko plošný rozvoj zelenej energie.

Ako dosiahnuť „zelenú“ zmenu

Aj napriek krátkodobému celosvetovému poklesu spotreby elektrickej energie v dôsledku posledných udalostí, je tu celospoločenská požiadavka na opätovné naštartovanie ekonomiky, teda aj na rast výroby a spotreby energie.

Dokonca je požiadavka na rast príkonu pre ďalší rozvoj ekonomiky. Aj v spotrebe však musí dôjsť k „zelenej“ zmene, a to jej optimalizáciou.

To je možné dosiahnuť dvoma cestami. Pasívna cesta je o nákupe technológií s vyššou efektivitou, s menším príkonom a lepšou životnosťou. Aktívny prístup k energetickej efektívnosti je o riadení procesu s ohľadom na spotrebu, o zabezpečení optimálnych parametrov napájacej siete, o správnom využití (nielen) obnoviteľných zdrojov energií v čase, o meraní a manažmente dodávok a spotreby energie a v neposlednom rade o aktívnom servise. To je smer, ktorým sa musíme uberať všetci a vo všetkých oblastiach energetickej spotreby.

ELVOSOLAR prináša a ponúka riešenia

Spoločnosť ELVOSOLAR, a. s., sa už 11. rok venuje hľadaniu synergie medzi výrobou energie z obnoviteľných zdrojov a jej efektívnou spotrebou. V oblasti výroby energie sa zaoberáme hlavne rozvojom a dodávkami fotovoltických riešení rôznych technických prevedení (sieťové, hybridné, ostrovné…), ale aj solárnym ohrevom a zdrojmi využívajúcimi odpadové teplo z technologických procesov (ORC, absorpčné chladiace jednotky).

V optimalizácii spotreby ponúkame odbornú analýzu (energetický audit) prevádzky s návrhom a realizáciou riešení pre zabezpečenie efektívnej spotreby elektrickej energie (stabilizátory, kompenzácie, filtre vyšších harmonických, riadenie HVAC aplikácii, meranie sieti).

Celú oblasť implementácie optimalizačných riešení a obnoviteľných zdrojov následne zastrešujeme podporou komplexných servisných služieb (energetický dohľad, správa inštalácie, legislatívne a bežné reporty a služby…).

V týchto riešeniach a službách vidíme významný potenciál k zelenej planéte a k redukcii nákladov za energie v celom hospodárskom sektore.

Ďalší článok