Domovská stránka » Zodpovedná firma » DIVERZITA JE PRE NÁS ZDROJOM SILY
ADVERTORIAL

Rozmanitosť v zložení zamestnancov prináša firme viaceré výhody. Ako ju v spoločnosti Faurecia podporuje Zuzana Ennertová, nám prezradila v rozhovore. Mária Haršányová zase porozprávala, čo všetko ovplyvňuje logistika firmy a aké vlastnosti sú dôležité na pozícii manažérky logistiky.

ZUZANA ENNERTOVÁ

v spoločnosti od roku 2008 Country Training & Talent Acquisition Coordinator, Diversity & Inclusion Champion Slovakia

Aká je vaša pracovná náplň?

Na regionálnej úrovni sa starám o rozvoj zamestnancov, nábor talentov vrátane spolupráce s vysokými školami, internú a externú komunikáciu a zastrešujem aktivity dobrovoľníctva, diverzity a inklúzie na Slovensku.

Vďaka rozmanitosti lepšie rozumieme potrebám a očakávaniam zákazníkov a robíme lepšie rozhodnutia.

Čo pre spoločnosť Faurecia znamená diverzita? 

Diverzita pracovnej sily – pokiaľ ide o pohlavie, miesto pôvodu, kultúrne alebo vzdelanostné zázemie, skúsenosti či iné osobnostné rozdiely – je pre našu spoločnosť hlavne zdrojom sily. Vďaka rozmanitosti lepšie rozumieme potrebám a očakávaniam zákazníkov a robíme lepšie rozhodnutia.

Ako sa ju snažíte vo firme podporovať?

Rozmanitosť našich tímov podporujeme už pri nábore a riadení kariéry. Kolegov školíme, aby videli prínos toho, že ľudia v ich tíme nebudú „na jedno kopyto“, ale budú sa vzájomne dopĺňať a vďaka rôznym pohľadom obohacovať. Vytvárame také pracovné podmienky, aby sme umožnili zamestnať sa vo Faurecii ľuďom s rôznymi potrebami.

FOTO: Faurecia

Na Slovensku zamestnávame 17 národností, najmladšími kolegami sú 16-roční stredoškoláci v systéme duálneho vzdelávania, najstarší kolega má 68 rokov. Vždy sa snažíme nájsť správneho človeka na konkrétnu pozíciu, bez ohľadu na vek, pohlavie či pôvod. Takýto prístup je pre väčšinu zamestnancov prirodzený.


MÁRIA HARŠÁNYOVÁ

manažérka logistiky v JIT závode

Aká je vaša náplň práce?

Vo Faurecii som manažérka logistiky od roku 2008. Zodpovedám za riadenie kolegov z logistiky, spolu zabezpečujeme splnenie cieľov, aby boli spokojní vlastníci, a splnenie potrieb konečného zákazníka.

Počas vykonávania „typicky mužskej“ pozície som nikdy nepotrebovala „mužskú silu“ ani „silné slová“.

Oddelenie logistiky má značný vplyv na hospodárenie s financiami spoločnosti, keď zabezpečujem materiál na objednávky zákazníka, keď plánujeme dopravu, keď organizujeme efektívne skladovanie, keď optimalizujeme skladové zásoby vzhľadom na konkrétneho dodávateľa a keď zabezpečujeme operátorov a dopravné prostriedky tak, aby zásobovanie výrobných liniek bolo plynulé a v dobrej pracovnej atmosfére.

FOTO: Faurecia

Moja práca si vyžaduje aj dobrú komunikáciu s dodávateľmi a so zákazníkom na zabezpečenie dobrých pracovnopartnerských vzťahov. Zastávať túto pozíciu si vyžaduje zodpovednosť, transparentnosť, dochvíľnosť, často kreativitu, umenie komunikovať s ľuďmi a dôveru v kolegov i v seba samu.

Prečo ste sa rozhodli pre pozíciu často považovanú za typicky mužskú?

Nikdy som neuvažovala, či je typicky mužská. Keď mi ponúkli pozíciu manažérky logistiky, bola to výzva využiť skúsenosti v prospech Faurecie a zároveň aspoň časť skúseností odovzdať kolegom. V škole bola matematika môj najobľúbenejší predmet.

Hodnoty ako presnosť, poriadok, priestorové videnie, váha čísiel mi boli vždy blízke. Som značne trpezlivá, mám dávku vnútornej radosti zo života, schopnosť načúvať a dostatok pokory, aby som sa učila od ľudí sledovaním ich správania a komunikácie.

Životné situácie mi pomohli v zručnosti rýchleho rozhodovania a zvládania stresových situácií. Počas vykonávania „typicky mužskej“ pozície som nikdy nepotrebovala „mužskú silu“ ani „silné slová“. Vďaka rodine a ľudom, ktorí môjmu životu dávajú zmysel a svetlo, mám dosť energie na zvládnutie pozície Manažérka logistiky.

Ďalší článok