Domovská stránka » Zodpovedná firma » DIVERZITA JE PRE NÁS ZDROJOM SILY
Sponsored

Rozmanitosť v zložení zamestnancov prináša firme viaceré výhody. Ako ju v spoločnosti Faurecia podporuje Zuzana Ennertová, nám prezradila v rozhovore. Mária Haršányová zase porozprávala, čo všetko ovplyvňuje logistika firmy a aké vlastnosti sú dôležité na pozícii manažérky logistiky.

ZUZANA ENNERTOVÁ

v spoločnosti od roku 2008 Country Training & Talent Acquisition Coordinator, Diversity & Inclusion Champion Slovakia

Aká je vaša pracovná náplň?

Na regionálnej úrovni sa starám o rozvoj zamestnancov, nábor talentov vrátane spolupráce s vysokými školami, internú a externú komunikáciu a zastrešujem aktivity dobrovoľníctva, diverzity a inklúzie na Slovensku.

Vďaka rozmanitosti lepšie rozumieme potrebám a očakávaniam zákazníkov a robíme lepšie rozhodnutia.

Čo pre spoločnosť Faurecia znamená diverzita? 

Diverzita pracovnej sily – pokiaľ ide o pohlavie, miesto pôvodu, kultúrne alebo vzdelanostné zázemie, skúsenosti či iné osobnostné rozdiely – je pre našu spoločnosť hlavne zdrojom sily. Vďaka rozmanitosti lepšie rozumieme potrebám a očakávaniam zákazníkov a robíme lepšie rozhodnutia.

Ako sa ju snažíte vo firme podporovať?

Rozmanitosť našich tímov podporujeme už pri nábore a riadení kariéry. Kolegov školíme, aby videli prínos toho, že ľudia v ich tíme nebudú „na jedno kopyto“, ale budú sa vzájomne dopĺňať a vďaka rôznym pohľadom obohacovať. Vytvárame také pracovné podmienky, aby sme umožnili zamestnať sa vo Faurecii ľuďom s rôznymi potrebami.

FOTO: Faurecia

Na Slovensku zamestnávame 17 národností, najmladšími kolegami sú 16-roční stredoškoláci v systéme duálneho vzdelávania, najstarší kolega má 68 rokov. Vždy sa snažíme nájsť správneho človeka na konkrétnu pozíciu, bez ohľadu na vek, pohlavie či pôvod. Takýto prístup je pre väčšinu zamestnancov prirodzený.


MÁRIA HARŠÁNYOVÁ

manažérka logistiky v JIT závode

Aká je vaša náplň práce?

Vo Faurecii som manažérka logistiky od roku 2008. Zodpovedám za riadenie kolegov z logistiky, spolu zabezpečujeme splnenie cieľov, aby boli spokojní vlastníci, a splnenie potrieb konečného zákazníka.

Počas vykonávania „typicky mužskej“ pozície som nikdy nepotrebovala „mužskú silu“ ani „silné slová“.

Oddelenie logistiky má značný vplyv na hospodárenie s financiami spoločnosti, keď zabezpečujem materiál na objednávky zákazníka, keď plánujeme dopravu, keď organizujeme efektívne skladovanie, keď optimalizujeme skladové zásoby vzhľadom na konkrétneho dodávateľa a keď zabezpečujeme operátorov a dopravné prostriedky tak, aby zásobovanie výrobných liniek bolo plynulé a v dobrej pracovnej atmosfére.

FOTO: Faurecia

Moja práca si vyžaduje aj dobrú komunikáciu s dodávateľmi a so zákazníkom na zabezpečenie dobrých pracovnopartnerských vzťahov. Zastávať túto pozíciu si vyžaduje zodpovednosť, transparentnosť, dochvíľnosť, často kreativitu, umenie komunikovať s ľuďmi a dôveru v kolegov i v seba samu.

Prečo ste sa rozhodli pre pozíciu často považovanú za typicky mužskú?

Nikdy som neuvažovala, či je typicky mužská. Keď mi ponúkli pozíciu manažérky logistiky, bola to výzva využiť skúsenosti v prospech Faurecie a zároveň aspoň časť skúseností odovzdať kolegom. V škole bola matematika môj najobľúbenejší predmet.

Hodnoty ako presnosť, poriadok, priestorové videnie, váha čísiel mi boli vždy blízke. Som značne trpezlivá, mám dávku vnútornej radosti zo života, schopnosť načúvať a dostatok pokory, aby som sa učila od ľudí sledovaním ich správania a komunikácie.

Životné situácie mi pomohli v zručnosti rýchleho rozhodovania a zvládania stresových situácií. Počas vykonávania „typicky mužskej“ pozície som nikdy nepotrebovala „mužskú silu“ ani „silné slová“. Vďaka rodine a ľudom, ktorí môjmu životu dávajú zmysel a svetlo, mám dosť energie na zvládnutie pozície Manažérka logistiky.

Next article
Domovská stránka » Zodpovedná firma » DIVERZITA JE PRE NÁS ZDROJOM SILY
Sponsored

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) prichádza po štyroch úspešných výzvach počas uplynulého roka s ďalšou výzvou pre podniky pod názvom Slovensko 2.0. Podnikatelia budú mať opäť jedinečnú možnosť získať finančnú pomoc na inovácie svojich produktov a služieb. 

Príležitosť požiadať o inovačnú poukážku majú už od 4. júla 2022. Tentokrát je pomoc zameraná na firmy, ktoré podnikajú v oblasti spracovania surovín a polotovarov, rozvoja odolných a zdravých lokálnych potravín a zvyšovania energetickej efektívnosti v podnikoch.

Tak ako pri predchádzajúcich výzvach, aj teraz finančnú podporu sprostredkúva národný projekt inovujme.sk. Podnikatelia majú pri tejto výzve spolufinancovanie len vo výške 15 % celkovej ceny inovácie. Hodnota inovačnej poukážky sa pohybuje v rozpätí 2- až 10-tisíc eur.

„Rozhodli sme sa reagovať na potreby slovenských podnikateľov. Pre zvyšovanie cien energií a potravín sme pristúpili k podpore slovenských inovatívnych produktov a služieb práve v týchto oblastiach,“ hovorí generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.

Samotná výzva Slovensko 2.0 potrvá mesiac – do 4. augusta 2022 – a zapojiť sa do nej môžu všetky slovenské podniky, ktoré podnikajú minimálne jeden rok. Žiadatelia musia byť fyzické či právnické osoby, ktoré majú sídlo mimo Bratislavského kraja a v minulosti im nebola preplatená inovačná poukážka projektu inovujme.sk.

Inovačné poukážky Slovensko 2.0 môžu pomôcť napríklad pri zavádzaní nových technológií v potravinárskej výrobe, výskume a vývoji energetických systémov, posilnení potenciálu národných potravinových systémov a tiež pri poradenstve v oblasti duševného vlastníctva a transferu technológií, dodáva Peter Blaškovitš.

Podmienky žiadosti o inovačnú poukážku a oblasti finančnej podpory nájdu žiadatelia na webovej stránke. Bližšie informácie môžete získať telefonicky, emailom či osobne v piatich regionálnych konzultačných centrách.

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Slovenská inovačná a energetická agentúra je štátna príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo hospodárstva SR. SIEA poskytuje špecializované činnosti v oblasti energetiky a inovácií, pôsobí ako sprostredkovateľský orgán a implementačná agentúra pre štrukturálne fondy EÚ a zároveň plní úlohy technologickej agentúry.

Next article