Domovská stránka » Zodpovedná firma » DIVERZITA JE PRE NÁS ZDROJOM SILY
ADVERTORIAL

Rozmanitosť v zložení zamestnancov prináša firme viaceré výhody. Ako ju v spoločnosti Faurecia podporuje Zuzana Ennertová, nám prezradila v rozhovore. Mária Haršányová zase porozprávala, čo všetko ovplyvňuje logistika firmy a aké vlastnosti sú dôležité na pozícii manažérky logistiky.

ZUZANA ENNERTOVÁ

v spoločnosti od roku 2008 Country Training & Talent Acquisition Coordinator, Diversity & Inclusion Champion Slovakia

Aká je vaša pracovná náplň?

Na regionálnej úrovni sa starám o rozvoj zamestnancov, nábor talentov vrátane spolupráce s vysokými školami, internú a externú komunikáciu a zastrešujem aktivity dobrovoľníctva, diverzity a inklúzie na Slovensku.

Vďaka rozmanitosti lepšie rozumieme potrebám a očakávaniam zákazníkov a robíme lepšie rozhodnutia.

Čo pre spoločnosť Faurecia znamená diverzita? 

Diverzita pracovnej sily – pokiaľ ide o pohlavie, miesto pôvodu, kultúrne alebo vzdelanostné zázemie, skúsenosti či iné osobnostné rozdiely – je pre našu spoločnosť hlavne zdrojom sily. Vďaka rozmanitosti lepšie rozumieme potrebám a očakávaniam zákazníkov a robíme lepšie rozhodnutia.

Ako sa ju snažíte vo firme podporovať?

Rozmanitosť našich tímov podporujeme už pri nábore a riadení kariéry. Kolegov školíme, aby videli prínos toho, že ľudia v ich tíme nebudú „na jedno kopyto“, ale budú sa vzájomne dopĺňať a vďaka rôznym pohľadom obohacovať. Vytvárame také pracovné podmienky, aby sme umožnili zamestnať sa vo Faurecii ľuďom s rôznymi potrebami.

FOTO: Faurecia

Na Slovensku zamestnávame 17 národností, najmladšími kolegami sú 16-roční stredoškoláci v systéme duálneho vzdelávania, najstarší kolega má 68 rokov. Vždy sa snažíme nájsť správneho človeka na konkrétnu pozíciu, bez ohľadu na vek, pohlavie či pôvod. Takýto prístup je pre väčšinu zamestnancov prirodzený.


MÁRIA HARŠÁNYOVÁ

manažérka logistiky v JIT závode

Aká je vaša náplň práce?

Vo Faurecii som manažérka logistiky od roku 2008. Zodpovedám za riadenie kolegov z logistiky, spolu zabezpečujeme splnenie cieľov, aby boli spokojní vlastníci, a splnenie potrieb konečného zákazníka.

Počas vykonávania „typicky mužskej“ pozície som nikdy nepotrebovala „mužskú silu“ ani „silné slová“.

Oddelenie logistiky má značný vplyv na hospodárenie s financiami spoločnosti, keď zabezpečujem materiál na objednávky zákazníka, keď plánujeme dopravu, keď organizujeme efektívne skladovanie, keď optimalizujeme skladové zásoby vzhľadom na konkrétneho dodávateľa a keď zabezpečujeme operátorov a dopravné prostriedky tak, aby zásobovanie výrobných liniek bolo plynulé a v dobrej pracovnej atmosfére.

FOTO: Faurecia

Moja práca si vyžaduje aj dobrú komunikáciu s dodávateľmi a so zákazníkom na zabezpečenie dobrých pracovnopartnerských vzťahov. Zastávať túto pozíciu si vyžaduje zodpovednosť, transparentnosť, dochvíľnosť, často kreativitu, umenie komunikovať s ľuďmi a dôveru v kolegov i v seba samu.

Prečo ste sa rozhodli pre pozíciu často považovanú za typicky mužskú?

Nikdy som neuvažovala, či je typicky mužská. Keď mi ponúkli pozíciu manažérky logistiky, bola to výzva využiť skúsenosti v prospech Faurecie a zároveň aspoň časť skúseností odovzdať kolegom. V škole bola matematika môj najobľúbenejší predmet.

Hodnoty ako presnosť, poriadok, priestorové videnie, váha čísiel mi boli vždy blízke. Som značne trpezlivá, mám dávku vnútornej radosti zo života, schopnosť načúvať a dostatok pokory, aby som sa učila od ľudí sledovaním ich správania a komunikácie.

Životné situácie mi pomohli v zručnosti rýchleho rozhodovania a zvládania stresových situácií. Počas vykonávania „typicky mužskej“ pozície som nikdy nepotrebovala „mužskú silu“ ani „silné slová“. Vďaka rodine a ľudom, ktorí môjmu životu dávajú zmysel a svetlo, mám dosť energie na zvládnutie pozície Manažérka logistiky.

Ďalší článok
Domovská stránka » Zodpovedná firma » DIVERZITA JE PRE NÁS ZDROJOM SILY
ADVERTORIAL

Ročné zapracovanie na manažérku predajne úspešne absolvovala aj Kristína Kužmová. Čo ju počas celého procesu najviac prekvapilo? Ktorá fáza bola pre ňu najťažšia? A čo odkazuje kolegyniam a kolegom Lidlákom?

KRISTÍNA KUŽMOVÁ

manažérka predajne

Prečo si sa rozhodla stať manažérkou predajne?

Táto práca spája všetky piliere, na ktorých som chcela stavať môj pracovný život. Rozhodujúce je, aby ma práca napĺňala, bola dynamická, bez stereotypu a mohla som pracovať s ľuďmi a pre ľudí. Pri hľadaní práce som inzerovanú pozíciu manažérky predajne občas otvorila a vždy som zhodnotila, že ešte nenastal čas, keď by som na ňu mala. Keď som popri predchádzajúcej práci dokončila vysokú školu, objavila som Trainee manažér predajne – odštartuj kariéru, na ňu som nastúpila a splnila si sen v Lidli skôr.

Aké máš pocity zo zapracovania?

Rok zapracovania sa zdal ako dlhý čas, každý deň a poznatok však mal zmysel. Som vďačná, že som si mohla vyskúšať prácu na všetkých pozíciách v predajni. Neviem si predstaviť riadiť tím bez toho, aby som vedela, ako to funguje v praxi. Každý deň mi priniesol nové výzvy, z každej predajne som si odniesla niečo, čo mi bolo inšpiráciou ako môže tím fungovať. Zapracovanie sa však nikdy nekončí, každý deň treba nadobúdať nové vedomosti. V Lidl totiž platí: Kto sa prestane zlepšovať, prestane byť dobrý.

Kde všade si počas zapracovania pôsobila? 

Začala som ako predavačka – pokladníčka. Na tejto pozícii som získala potrebné znalosti o tom, ako funguje život na predajni.

V ďalšej fáze som sa pripravovala na asistentku manažéra predajne a zástupkyňu manažéra predajne. Po jej zvládnutí som si išla rozšíriť obzory do centrály spoločnosti v Bratislave, kde som nahliadla do zákulisia jednotlivých oddelení a spoznala ľudí, ktorí tam pracujú.

Naštartuj svoju kariéru vďaka študentským a absolventským príležitostiam!

Čo ťa počas zapracovania najviac prekvapilo, ovplyvnilo a posunulo ďalej?

Prekvapilo ma, koľko vecí sa za deň udeje, a najmä, ako rýchlo ubieha čas v Lidli. Najviac ma posúvala spätná väzba od nadriadených a kolegov manažérov.

Ktorá fáza bola najťažšia? 

Začiatky sú ťažké. Prvé dni boli chaotické, plné neznámych pojmov, skratiek, ľudí. Stačilo ma však správne nasmerovať, aby som vyťažila zo svojho zapracovania maximum.

Spoznaj kariéru v Lidli. Klikni TU!

Opíš nám svoj záverečný deň.

Mala som obrovský rešpekt, keďže som chcela bodku za zapracovaním urobiť najlepšie, ako viem, a ukázať, že som správny Lidl človek. Moje obavy sa rozplynuli navodením príjemnej atmosféry na začiatku a celé 4 hodiny sme viedli dialóg o všetkých oblastiach v predajni, ktorý overil moje vedomosti. Týmto dňom ma sprevádzali a podporovali moji kolegovia, moja vedúca predaja, regionálna manažérka a manažér predajne.

Ako sa ti pracuje s novými kolegami? 

Pôsobím v predajni Považská Bystrica. Kolegovia sú pre mňa stále nové tváre, avšak postupne sa spoznávame. Zatiaľ sa s nimi pracuje skvele. Všetci sa snažíme, aby naša predajňa fungovala správne vo všetkých oblastiach a dosahovali sme stanovené ciele.

Ďalší článok