Domovská stránka » Buďme zodpovední » VRÁŤME PRÍRODE TO, ČO SME SI OD NEJ POŽIČALI
ADVERTORIAL

Na Slovensku tvoríme čoraz viac odpadu. Až 60 % komunálneho odpadu končí na skládkach. Žiaľ, veľká časť tam nepatrí. Hovoríme o našej srdcovej téme, o bioodpade, či už zelenom z parkov a záhrad, alebo kuchynskom.

Pritom ide o mimoriadne vzácny zdroj živín. Po skompostovaní a aplikácii do pôdy bráni erózii, obohacuje ju, a tým zvyšuje kvalitu pestovaných plodín, a teda aj naše zdravie.

Ak však skončí v čiernej nádobe na zmesový odpad, putuje na skládku. Tu sa rozkladá bez prístupu vzduchu v neprirodzenom prostredí a vytvára skleníkové plyny. Práve pre bioodpad sú skládky jedným z najväčších znečisťovateľov ovzdušia na svete.

Začnite s odpadom, ktorého je najviac

Čo obsahuje vaša smetná nádoba?

  • Bioodpad tvorí podľa našich analýz viac ako polovicu odpadu v smetných košoch. Ak nezhnije na skládke, môže pomôcť zlepšiť životné prostredie a šetriť peniaze.

  • Kompostovaním sa zmení na organické hnojivo, ktoré posilní pôdu a rastliny a zabráni ďalším zmenám klímy. Kompostovať môže každý. Občan i samospráva.

V roku 2021 budú samosprávy musieť zaviesť triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Je to dôležitý krok v boji za záchranu planéty.

Menšie obce povinnosť vyriešia kompostérmi v každej domácnosti, ale ostatné potrebujú efektívny systém, ktorý im umožní udržať náklady na odpadové hospodárstvo na súčasnej úrovni. Je to tiež príležitosť urobiť zber odpadov tak pohodlným, že zásadne zvýši aj mieru triedenia. Pre samosprávy je to výzva.

Obávajú sa vysokých nákladov a nakladania s týmto odpadom. Veď kuchynský odpad zapácha, je vlhký a špinavý. Našťastie, v Európe je mnoho dobrých príkladov z praxe, kde zber kuchynského odpadu úspešne funguje už desaťročia.

Dosahujú úroveň triedenia viac ako 80 %, kým na Slovensku je to menej ako 40 %. Miera triedenia u nás ovplyvňuje výšku poplatku za skládkovanie. Čím je v obci či meste nižšia, tým sú vyššie ich výdavky na skládkovanie a rastú poplatky za odpad pre občanov.

Ako uzavrieť prirodzený cyklus

Zahraničné mestá dosiahli úspech vďaka zmene systému. Vymenili stojiská s kontajnermi za menšie nádoby. Začali s častým zberom bioodpadu z každej domácnosti. Vzrástlo triedenie a výrazne kleslo množstvo skládkovaného odpadu.

Zmene predchádzala informačná kampaň. Aby zvýšili motiváciu občanov, označili nádoby čipmi a evidovali ich zber. Obyvatelia začali platiť len za to, čo vyhodia. Vďaka tomu vzrástla miera triedenia nad 80 %.

Bioodpad nepatrí na skládku a z dôvodu vlhkosti ani do spaľovne. Mal by skončiť v kompostárni, kde sa zmení na kvalitné hnojivo. Uzavrie sa tak jeho prirodzený kolobeh v prírode. Neplytvajme materiálom, ktorý chráni pôdu pred eróziou, suchom, požiarmi. Dodáva vitamíny a minerály potrave a chráni planétu pred zmenou klímy.

Je to jednoduché. Stačí ho len vyhodiť správnym smerom. JRK Slovensko pomáha samosprávam nastaviť efektívne odpadové hospodárstvo, rozhodujúce je však zapojenie obyvateľov. Pretože aj tu platí, že začať musí každý od seba.

Mgr. Martina Gaislová, MBA, riaditeľka spoločnosti JRK Slovensko

Ďalší článok
Domovská stránka » Buďme zodpovední » VRÁŤME PRÍRODE TO, ČO SME SI OD NEJ POŽIČALI
Zodpovednosť a udržateľnosť

V decembri minulého roka spustila spoločnosť BILLA nový CSR projekt zameraný na pomoc rodinám v núdzi. Keďže BILLA je primárne orientovaná na predaj potravín, snažila sa prepojiť tento fakt so zameraním podpory. 

Preto vznikol projekt CHLEBODARCA, ktorým pomocou nákupu chleba zákazníci pomáhajú rodinám v neľahkej životnej situácii. 

Ako projekt funguje

Mechanika je jednoduchá, stačí si kúpiť chlieb a 1 cent z neho ide na pomoc tým, ktorí sú na ňu odkázaní. Rodiny do projektu vyberá Nadácia Pontis a pomoc je šitá na mieru – materiálna, finančná i potravinová. Projekt podporuje aj Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, ktorý rodinám zabezpečuje pravidelný prísun pekárenských výrobkov.

CHLEBODARCA vo svojom úvodnom ročníku pomohol siedmim rodinám, príjemcovia pomoci doposiaľ dostali novú strechu nad hlavou, prívod pitnej vody, podporu počas štúdia, rehabilitácie či bezbariérovú kúpeľňu. Okrem hmotnej pomoci ponúka spoločnosť rodinám aj úprimný ľudský záujem.

Projektom žijú všetci kolegovia, pre nás pomoc nekončí odovzdaním financií či daru, rodiny navštevujeme, sledujeme ich životné zmeny a tešíme sa spolu s nimi z progresu životnej situácie, ktorý ako rodina dosiahli,“ opisuje Jana Gregorovičová z o. z. BILLA ľuďom.

Poďakovaním zákazníkom a zároveň povzbudením do ďalšej pomoci je aj pekný televízny spot, ktorý pomocou príbehov ukazuje silu ľudskej spolupatričnosti. Novinkou druhého ročníka projektu CHLEBODARCA je, že BILLA zdvojnásobí počet podporených rodín a ponúka aj možnosť zapojenia verejnosti. „Chceme dať našim zákazníkom možnosť, aby aj oni sami odporučili projekt rodine, o ktorej vedia, že potrebuje pomoc. Či už trpí dlhodobo núdzou, alebo sa jej akútne niečo prihodilo. Preto sme spolu s Nadáciou Pontis pripravili online prihlasovací formulár, ktorý rodiny môžu vyplniť a dostanú sa tak do výberu,“ dopĺňa J. Gregorovičová. Formulár bude pripravený a spustený od januára na stránkach projektu.

Spoločnosť BILLA sa venuje aj iným projektom spoločenskej zodpovednosti, už 15 rokov aktívne spolupracuje s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Projekt Zdravé oči už v škôlke je zameraný na prevenciu očných ochorení u detí pomocou bezdotykových meraní zrakových parametrov.

Za tri ročníky tohto projektu odborníci skontrolovali zrak už vyše 45 000 škôlkarom. Merania odhalili istú formu zrakovej poruchy až u 15 % detí, ktorým bolo následne odporúčané detailnejšie vyšetrenie u oftalmológa. Štvrtý ročník projektu, ktorý aktuálne prebieha,  prináša do materských škôl nový pridaný rozmer v podobe edukatívnych hračiek,“ hovorí Jana Gregorovičová. 

Unikátnym článkom podpory komunity nevidiacich je služba Nákupný asistent, ktorá je realizovaná v spolupráci s Nadáciou Pontis a umožňuje ľuďom so zrakových hendikepom prirodzenejšiu a istejšiu orientáciu v predajniach. Súčasťou asistencie je aj náučné video, vďaka ktorému zvládne asistovať pri nákupoch aj bežný zákazník. Ľuďom so zrakovým hendikepom pomáha aj finančná zbierka Štvornohé oči, pokladnice v tvare vodiaceho psa sú aktuálne umiestnené až v 64 prevádzkach obchodného reťazca BILLA.

Ďalší článok