Domovská stránka » Zodpovedná firma » SAPI: TIPY PRE PODNIKY, AKO SA ZBAVIŤ ZÁVISLOSTI OD PLYNU
Sponsored

V poslednom čase sa na Slovenskú asociáciu fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) obracia čoraz viac podnikateľov, ktorých znepokojuje aktuálny vývoj. Prečítajte si vyjadrenie koordinátorky SAPI Lucie Palmanovej, ktorá radí, ako sa vysporiadať so súčasnou situáciou na trhu s energiami.

LUCIA PALMANOVÁ

koordinátorka SAPI pre politiku OZE

Odberatelia, ktorí prekročia hranicu 30 MWh, totiž nemajú nárok na regulované ceny elektriny a pre takéto subjekty sú súčasné trhové ceny elektriny neudržateľné a môžu byť až likvidačné. To by významne ohrozilo ekonomiku celej krajiny.

Z krátkodobého hľadiska očakávame, že zakročí vláda, no z dlhodobého pohľadu by podniky, obzvlášť tie energeticky náročné, mali začať zvažovať alternatívy na výrobu elektrickej energie v podobe obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Využívanie vlastného zdroja energie prináša už dnes podnikom v západnej Európe energetickú bezpečnosť a cenovú stabilitu.

Nové pravidlá pripájania lokálnych zdrojov nájdete TU

Lokálny zdroj je aktuálne najvyužívanejší nástroj rozvoja na Slovensku

Prvým krokom musí byť spracovanie energetického auditu, ktorého výsledky vytvoria odrazový mostík pre ďalšie rozhodnutia. V súčasnom legislatívnom prostredí je pre firmy najvýhodnejšie využiť koncept Lokálneho zdroja.

Ide o vlastnú elektráreň, ktorá vyrába elektrickú energiu pre spotrebu v mieste výroby. Výhodou je, že lokálny zdroj je prednostne a bezplatne pripojený do siete, kam môže odovzdávať vzniknuté prebytky. Návratnosť investície je relatívne rýchla a následné úspory na energiách budú výrazné.

Prevádzkovateľ lokálneho zdroja je navyše oslobodený od platby za TPS (Tarifu za prevádzkovanie systému). Pre rastúci záujem o lokálne zdroje a očakávané pozitívne zmeny v legislatíve organizuje SAPI špecializovaný seminár, ktorý sa uskutoční 22. marca 2022.

Je riešením krízy bioplyn? Kliknite TU

PPA zmluvy sú využiteľné aj v slovenskej legislatíve

Druhou možnosťou je využitie Dlhodobých zmlúv na nákup elektriny (PPA). Ide o nákup elektriny priamo medzi výrobcom a spotrebiteľom. Táto možnosť je zaujímavá pre podniky, ktoré chcú ušetriť na elektrine, ale aj pre tie, ktoré potrebujú dekarbonizovať výrobu a reagovať tak na zvyšovanie cien za emisné povolenky.

Podniky získajú cenovú predvídateľnosť a stabilitu – dlhodobo zazmluvnená pevná cena za odber elektriny eliminuje riziko výkyvov cien na trhu, čo je aktuálny problém.

PPA sa využívajú naplno v krajinách, kde je veľké zastúpenie OZE, no potenciál majú aj u nás. V Českej republike sa už prvé PPA rozbiehajú a v Poľsku už niekoľko rokov stabilne narastá ich počet. Projekt PPA môže vzniknúť bez štátnej podpory.

Zaujímá vás fotovoltiká a jej výhody? Kliknite TU

V súčasnom slovenskom legislatívnom prostredí je najjednoduchšie realizovateľný model PPA zmluvy, keď externý subjekt (dodávateľ fotovoltického zariadenia) nainštaluje na svoje výdavky fotovoltiku, pričom bude zazmluvnený objem elektriny za dohodnutú cenu na dohodnutý počet rokov.

Dodávateľ je zodpovedný za prevádzku. Limitom tohto typu zmluvy sú možnosti stavby/pozemku ktorými firma disponuje.

S financovaním pomôžu banky

Ak má podnik záujem investovať do zelených riešení, no z finančného hľadiska potrebuje podporu, ktorú nevie umožniť štát alebo európske fondy, môže sa obrátiť na banky. Mnohé z nich už majú vo svojom portfóliu financovanie zelených projektov.

Next article
Domovská stránka » Zodpovedná firma » SAPI: TIPY PRE PODNIKY, AKO SA ZBAVIŤ ZÁVISLOSTI OD PLYNU
Sponsored

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) prichádza po štyroch úspešných výzvach počas uplynulého roka s ďalšou výzvou pre podniky pod názvom Slovensko 2.0. Podnikatelia budú mať opäť jedinečnú možnosť získať finančnú pomoc na inovácie svojich produktov a služieb. 

Príležitosť požiadať o inovačnú poukážku majú už od 4. júla 2022. Tentokrát je pomoc zameraná na firmy, ktoré podnikajú v oblasti spracovania surovín a polotovarov, rozvoja odolných a zdravých lokálnych potravín a zvyšovania energetickej efektívnosti v podnikoch.

Tak ako pri predchádzajúcich výzvach, aj teraz finančnú podporu sprostredkúva národný projekt inovujme.sk. Podnikatelia majú pri tejto výzve spolufinancovanie len vo výške 15 % celkovej ceny inovácie. Hodnota inovačnej poukážky sa pohybuje v rozpätí 2- až 10-tisíc eur.

„Rozhodli sme sa reagovať na potreby slovenských podnikateľov. Pre zvyšovanie cien energií a potravín sme pristúpili k podpore slovenských inovatívnych produktov a služieb práve v týchto oblastiach,“ hovorí generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.

Samotná výzva Slovensko 2.0 potrvá mesiac – do 4. augusta 2022 – a zapojiť sa do nej môžu všetky slovenské podniky, ktoré podnikajú minimálne jeden rok. Žiadatelia musia byť fyzické či právnické osoby, ktoré majú sídlo mimo Bratislavského kraja a v minulosti im nebola preplatená inovačná poukážka projektu inovujme.sk.

Inovačné poukážky Slovensko 2.0 môžu pomôcť napríklad pri zavádzaní nových technológií v potravinárskej výrobe, výskume a vývoji energetických systémov, posilnení potenciálu národných potravinových systémov a tiež pri poradenstve v oblasti duševného vlastníctva a transferu technológií, dodáva Peter Blaškovitš.

Podmienky žiadosti o inovačnú poukážku a oblasti finančnej podpory nájdu žiadatelia na webovej stránke. Bližšie informácie môžete získať telefonicky, emailom či osobne v piatich regionálnych konzultačných centrách.

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Slovenská inovačná a energetická agentúra je štátna príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo hospodárstva SR. SIEA poskytuje špecializované činnosti v oblasti energetiky a inovácií, pôsobí ako sprostredkovateľský orgán a implementačná agentúra pre štrukturálne fondy EÚ a zároveň plní úlohy technologickej agentúry.

Next article