Domovská stránka » Zodpovedná firma » SAPI: TIPY PRE PODNIKY, AKO SA ZBAVIŤ ZÁVISLOSTI OD PLYNU
ADVERTORIAL

V poslednom čase sa na Slovenskú asociáciu fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) obracia čoraz viac podnikateľov, ktorých znepokojuje aktuálny vývoj. Prečítajte si vyjadrenie koordinátorky SAPI Lucie Palmanovej, ktorá radí, ako sa vysporiadať so súčasnou situáciou na trhu s energiami.

LUCIA PALMANOVÁ

koordinátorka SAPI pre politiku OZE

Odberatelia, ktorí prekročia hranicu 30 MWh, totiž nemajú nárok na regulované ceny elektriny a pre takéto subjekty sú súčasné trhové ceny elektriny neudržateľné a môžu byť až likvidačné. To by významne ohrozilo ekonomiku celej krajiny.

Z krátkodobého hľadiska očakávame, že zakročí vláda, no z dlhodobého pohľadu by podniky, obzvlášť tie energeticky náročné, mali začať zvažovať alternatívy na výrobu elektrickej energie v podobe obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Využívanie vlastného zdroja energie prináša už dnes podnikom v západnej Európe energetickú bezpečnosť a cenovú stabilitu.

Nové pravidlá pripájania lokálnych zdrojov nájdete TU

Lokálny zdroj je aktuálne najvyužívanejší nástroj rozvoja na Slovensku

Prvým krokom musí byť spracovanie energetického auditu, ktorého výsledky vytvoria odrazový mostík pre ďalšie rozhodnutia. V súčasnom legislatívnom prostredí je pre firmy najvýhodnejšie využiť koncept Lokálneho zdroja.

Ide o vlastnú elektráreň, ktorá vyrába elektrickú energiu pre spotrebu v mieste výroby. Výhodou je, že lokálny zdroj je prednostne a bezplatne pripojený do siete, kam môže odovzdávať vzniknuté prebytky. Návratnosť investície je relatívne rýchla a následné úspory na energiách budú výrazné.

Prevádzkovateľ lokálneho zdroja je navyše oslobodený od platby za TPS (Tarifu za prevádzkovanie systému). Pre rastúci záujem o lokálne zdroje a očakávané pozitívne zmeny v legislatíve organizuje SAPI špecializovaný seminár, ktorý sa uskutoční 22. marca 2022.

Je riešením krízy bioplyn? Kliknite TU

PPA zmluvy sú využiteľné aj v slovenskej legislatíve

Druhou možnosťou je využitie Dlhodobých zmlúv na nákup elektriny (PPA). Ide o nákup elektriny priamo medzi výrobcom a spotrebiteľom. Táto možnosť je zaujímavá pre podniky, ktoré chcú ušetriť na elektrine, ale aj pre tie, ktoré potrebujú dekarbonizovať výrobu a reagovať tak na zvyšovanie cien za emisné povolenky.

Podniky získajú cenovú predvídateľnosť a stabilitu – dlhodobo zazmluvnená pevná cena za odber elektriny eliminuje riziko výkyvov cien na trhu, čo je aktuálny problém.

PPA sa využívajú naplno v krajinách, kde je veľké zastúpenie OZE, no potenciál majú aj u nás. V Českej republike sa už prvé PPA rozbiehajú a v Poľsku už niekoľko rokov stabilne narastá ich počet. Projekt PPA môže vzniknúť bez štátnej podpory.

Zaujímá vás fotovoltiká a jej výhody? Kliknite TU

V súčasnom slovenskom legislatívnom prostredí je najjednoduchšie realizovateľný model PPA zmluvy, keď externý subjekt (dodávateľ fotovoltického zariadenia) nainštaluje na svoje výdavky fotovoltiku, pričom bude zazmluvnený objem elektriny za dohodnutú cenu na dohodnutý počet rokov.

Dodávateľ je zodpovedný za prevádzku. Limitom tohto typu zmluvy sú možnosti stavby/pozemku ktorými firma disponuje.

S financovaním pomôžu banky

Ak má podnik záujem investovať do zelených riešení, no z finančného hľadiska potrebuje podporu, ktorú nevie umožniť štát alebo európske fondy, môže sa obrátiť na banky. Mnohé z nich už majú vo svojom portfóliu financovanie zelených projektov.

Ďalší článok
Domovská stránka » Zodpovedná firma » SAPI: TIPY PRE PODNIKY, AKO SA ZBAVIŤ ZÁVISLOSTI OD PLYNU
ADVERTORIAL

Ročné zapracovanie na manažérku predajne úspešne absolvovala aj Kristína Kužmová. Čo ju počas celého procesu najviac prekvapilo? Ktorá fáza bola pre ňu najťažšia? A čo odkazuje kolegyniam a kolegom Lidlákom?

KRISTÍNA KUŽMOVÁ

manažérka predajne

Prečo si sa rozhodla stať manažérkou predajne?

Táto práca spája všetky piliere, na ktorých som chcela stavať môj pracovný život. Rozhodujúce je, aby ma práca napĺňala, bola dynamická, bez stereotypu a mohla som pracovať s ľuďmi a pre ľudí. Pri hľadaní práce som inzerovanú pozíciu manažérky predajne občas otvorila a vždy som zhodnotila, že ešte nenastal čas, keď by som na ňu mala. Keď som popri predchádzajúcej práci dokončila vysokú školu, objavila som Trainee manažér predajne – odštartuj kariéru, na ňu som nastúpila a splnila si sen v Lidli skôr.

Aké máš pocity zo zapracovania?

Rok zapracovania sa zdal ako dlhý čas, každý deň a poznatok však mal zmysel. Som vďačná, že som si mohla vyskúšať prácu na všetkých pozíciách v predajni. Neviem si predstaviť riadiť tím bez toho, aby som vedela, ako to funguje v praxi. Každý deň mi priniesol nové výzvy, z každej predajne som si odniesla niečo, čo mi bolo inšpiráciou ako môže tím fungovať. Zapracovanie sa však nikdy nekončí, každý deň treba nadobúdať nové vedomosti. V Lidl totiž platí: Kto sa prestane zlepšovať, prestane byť dobrý.

Kde všade si počas zapracovania pôsobila? 

Začala som ako predavačka – pokladníčka. Na tejto pozícii som získala potrebné znalosti o tom, ako funguje život na predajni.

V ďalšej fáze som sa pripravovala na asistentku manažéra predajne a zástupkyňu manažéra predajne. Po jej zvládnutí som si išla rozšíriť obzory do centrály spoločnosti v Bratislave, kde som nahliadla do zákulisia jednotlivých oddelení a spoznala ľudí, ktorí tam pracujú.

Naštartuj svoju kariéru vďaka študentským a absolventským príležitostiam!

Čo ťa počas zapracovania najviac prekvapilo, ovplyvnilo a posunulo ďalej?

Prekvapilo ma, koľko vecí sa za deň udeje, a najmä, ako rýchlo ubieha čas v Lidli. Najviac ma posúvala spätná väzba od nadriadených a kolegov manažérov.

Ktorá fáza bola najťažšia? 

Začiatky sú ťažké. Prvé dni boli chaotické, plné neznámych pojmov, skratiek, ľudí. Stačilo ma však správne nasmerovať, aby som vyťažila zo svojho zapracovania maximum.

Spoznaj kariéru v Lidli. Klikni TU!

Opíš nám svoj záverečný deň.

Mala som obrovský rešpekt, keďže som chcela bodku za zapracovaním urobiť najlepšie, ako viem, a ukázať, že som správny Lidl človek. Moje obavy sa rozplynuli navodením príjemnej atmosféry na začiatku a celé 4 hodiny sme viedli dialóg o všetkých oblastiach v predajni, ktorý overil moje vedomosti. Týmto dňom ma sprevádzali a podporovali moji kolegovia, moja vedúca predaja, regionálna manažérka a manažér predajne.

Ako sa ti pracuje s novými kolegami? 

Pôsobím v predajni Považská Bystrica. Kolegovia sú pre mňa stále nové tváre, avšak postupne sa spoznávame. Zatiaľ sa s nimi pracuje skvele. Všetci sa snažíme, aby naša predajňa fungovala správne vo všetkých oblastiach a dosahovali sme stanovené ciele.

Ďalší článok