Domovská stránka » Zodpovedná firma » SAPI: TIPY PRE PODNIKY, AKO SA ZBAVIŤ ZÁVISLOSTI OD PLYNU
ADVERTORIAL

V poslednom čase sa na Slovenskú asociáciu fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) obracia čoraz viac podnikateľov, ktorých znepokojuje aktuálny vývoj. Prečítajte si vyjadrenie koordinátorky SAPI Lucie Palmanovej, ktorá radí, ako sa vysporiadať so súčasnou situáciou na trhu s energiami.

LUCIA PALMANOVÁ

koordinátorka SAPI pre politiku OZE

Odberatelia, ktorí prekročia hranicu 30 MWh, totiž nemajú nárok na regulované ceny elektriny a pre takéto subjekty sú súčasné trhové ceny elektriny neudržateľné a môžu byť až likvidačné. To by významne ohrozilo ekonomiku celej krajiny.

Z krátkodobého hľadiska očakávame, že zakročí vláda, no z dlhodobého pohľadu by podniky, obzvlášť tie energeticky náročné, mali začať zvažovať alternatívy na výrobu elektrickej energie v podobe obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Využívanie vlastného zdroja energie prináša už dnes podnikom v západnej Európe energetickú bezpečnosť a cenovú stabilitu.

Nové pravidlá pripájania lokálnych zdrojov nájdete TU

Lokálny zdroj je aktuálne najvyužívanejší nástroj rozvoja na Slovensku

Prvým krokom musí byť spracovanie energetického auditu, ktorého výsledky vytvoria odrazový mostík pre ďalšie rozhodnutia. V súčasnom legislatívnom prostredí je pre firmy najvýhodnejšie využiť koncept Lokálneho zdroja.

Ide o vlastnú elektráreň, ktorá vyrába elektrickú energiu pre spotrebu v mieste výroby. Výhodou je, že lokálny zdroj je prednostne a bezplatne pripojený do siete, kam môže odovzdávať vzniknuté prebytky. Návratnosť investície je relatívne rýchla a následné úspory na energiách budú výrazné.

Prevádzkovateľ lokálneho zdroja je navyše oslobodený od platby za TPS (Tarifu za prevádzkovanie systému). Pre rastúci záujem o lokálne zdroje a očakávané pozitívne zmeny v legislatíve organizuje SAPI špecializovaný seminár, ktorý sa uskutoční 22. marca 2022.

Je riešením krízy bioplyn? Kliknite TU

PPA zmluvy sú využiteľné aj v slovenskej legislatíve

Druhou možnosťou je využitie Dlhodobých zmlúv na nákup elektriny (PPA). Ide o nákup elektriny priamo medzi výrobcom a spotrebiteľom. Táto možnosť je zaujímavá pre podniky, ktoré chcú ušetriť na elektrine, ale aj pre tie, ktoré potrebujú dekarbonizovať výrobu a reagovať tak na zvyšovanie cien za emisné povolenky.

Podniky získajú cenovú predvídateľnosť a stabilitu – dlhodobo zazmluvnená pevná cena za odber elektriny eliminuje riziko výkyvov cien na trhu, čo je aktuálny problém.

PPA sa využívajú naplno v krajinách, kde je veľké zastúpenie OZE, no potenciál majú aj u nás. V Českej republike sa už prvé PPA rozbiehajú a v Poľsku už niekoľko rokov stabilne narastá ich počet. Projekt PPA môže vzniknúť bez štátnej podpory.

Zaujímá vás fotovoltiká a jej výhody? Kliknite TU

V súčasnom slovenskom legislatívnom prostredí je najjednoduchšie realizovateľný model PPA zmluvy, keď externý subjekt (dodávateľ fotovoltického zariadenia) nainštaluje na svoje výdavky fotovoltiku, pričom bude zazmluvnený objem elektriny za dohodnutú cenu na dohodnutý počet rokov.

Dodávateľ je zodpovedný za prevádzku. Limitom tohto typu zmluvy sú možnosti stavby/pozemku ktorými firma disponuje.

S financovaním pomôžu banky

Ak má podnik záujem investovať do zelených riešení, no z finančného hľadiska potrebuje podporu, ktorú nevie umožniť štát alebo európske fondy, môže sa obrátiť na banky. Mnohé z nich už majú vo svojom portfóliu financovanie zelených projektov.

Ďalší článok