Skip to main content
Domovská stránka » Zodpovednosť a udržateľnosť » ČO TO ZNAMENÁ PRE FIRMU, KEĎ SA VYDÁ NA CESTU K UDRŽATEĽNOSTI?
 • Zodpovednosť a udržateľnosť

  ČO TO ZNAMENÁ PRE FIRMU, KEĎ SA VYDÁ NA CESTU K UDRŽATEĽNOSTI?

  Na túto a mnohé iné otázky odpovedala spoluzakladateľka neziskovej organizácie INCIEN Ing. Petra Csefalvayová.

  V čom spočíva kúzlo cirkulárnej ekonomiky?

  Cirkulárna ekonomika je často definovaná ako koncept, v ktorom odpad nevzniká. Je inšpirovaná fungovaním prírodných ekosystémov, ktoré sú založené na dokonalých a funkčných cykloch bez vzniku odpadu. Odpad definujeme ako látku alebo materiál, ktorý je nepotrebný a nevyužiteľný. Odpad ako taký vznikol so vznikom civilizácie. Príroda a jej ekosystémy odpad nepoznajú, všetko je využiteľné a potrebné – vo forme živín, stavebných prvkov, energie… Cirkulárna ekonomika túto predstavu aplikuje v hospodárskom modeli. Jej základnými princípmi sú: uzatváranie tokov materiálov vo funkčných a nekončiacich cykloch, kde nestrácajú hodnotu, čerpanie energie z obnoviteľných a udržateľných zdrojov a navrhovanie takých produktov a služieb, ktoré nemajú negatívny vplyv na prírodné ekosystémy a zdroje.

  Ako to funguje v skutočnosti?

  V porovnaní s lineárnym modelom, často založeným na rýchlej spotrebe a vysokej produkcii odpadu, cirkulárny model je nastavený hlavne na využívaní odpadov ako zdrojov, preto ho voláme regeneratívny. To znamená, že odpad sa využije ako nový zdroj materiálu. Je potrebné sa zamerať na materiálovú efektivitu, neplytvanie zdrojmi, opätovné použitie, opravu, a teda už pri navrhovaní výrobkov na zmenu v ekodizajne výrobkov – produktovom dizajne. Vlastníctvo je nahradzované prenájmom a maximálnym využívaním potenciálu výrobku.

  Pokiaľ sa firma chce stať uvedomelou v tejto problematike, aké by mali byť prvé kroky?

  Prevziať základnú zodpovednosť za dopad svojich aktivít a vplyv s tým spojený na životné prostredie. Zodpovednosť preniesť aj na svojich zamestnancov ako súčasť zelenej politiky. Vždy bude platiť základná filozofia, a tou je prevencia. Prevencia vzniku odpadu tam, kde je naozaj možné sa mu vyhnúť. Ak ho aj vyprodukovať, tak taký, ktorý je možné premeniť na druhotnú surovinu.

  V prípade výrobných spoločností je potrebné, aby sa zamerali na výrobu produktov, ktoré sú primárne z obnoviteľných zdrojov, s vysokou kvalitou a dlhou životnosťou, a následne, ak sa stanú odpadom, tak efektívne recyklovateľné a recyklát využiteľný ako náhrada primárnych surovín.

  Skupina Mattoni 1873 zjednotila farbu svojich balení na minerálne vody
  – namiesto 5 farieb fliaš k rôznym príchutiam prešla na jednotnú zelenú farbu – čo si o tomto kroku myslíte?

  Jej krok vedie k jednoznačnej podpore politiky recyklovateľnosti svojich výrobkov, keď sa stanú odpadom. Farebnosť PET materiálu znižuje jeho efektívne spracovanie. V roku 2018 Európska komisia prijala súbor opatrení, ktorými sú: EÚ Stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve, jej cieľom je zníženie produkcie plastového odpadu a jasná podpora recyklácie tohto materiálu. Spoločnosti sa v rámci dobrovoľných záväzkov podieľajú práve na plnení tejto stratégie.

  Na Slovensku bol schválený zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje. Na akej báze tento systém bude fungovať?

  Systém zálohovania PET fliaš a plechoviek je systémom, ktorý sa zameriava na jednorazové nápojové obaly. Nápojové obaly, ktoré spotrebitelia predtým zakúpili, odovzdajú naspäť do predajní, ktoré pri vrátení obalu vyplatia peňažnú zálohu, v závislosti od počtu obalov. Zálohy sú vlastne finančná motivácia, prinavrátiť túto surovinu späť do obehu.

  Príroda a jej ekosystémy odpad nepoznajú, všetko je využiteľné a potrebné – vo forme živín, stavebných prvkov, energie

  Aké výhody a úskalia obnáša zavedenie systému na vyzbieranie PET fliaš?

  Výhodou je jednoznačne efektivita a výška vyzbieranej čistej druhotnej suroviny PET vo forme nápojových obalov, ktoré sú schopné efektívnej recyklácie. Výška vyzbieraného podielu sa pohybuje okolo 90 %, Slovensko v súčasnosti dosahuje cca 60 % mieru triedenia tohto materiálu.

  S tým je spojený odklon voľne pohodeného obalu do prírody, čistejšie životné prostredie. Zisk suroviny pre ďalšie a naviac opakované spracovanie, a tým náhrada primárneho fosílneho zdroja. Úskalím sa môže javiť ekonomika systému. Bude treba vyšších investícií na zavedenie systému, ale tieto investície nie sú nutné zo strany štátu a po zavedení je systém plne finančne sebestačný. Zároveň bude treba edukovať spotrebiteľa, aby zmenil svoje návyky. Príprava edukačných kampaní je v plnom prúde.

  Next article