Domovská stránka » Zodpovedná firma » NIE KAŽDÝ MÁ PREDPOKLADY, ABY BOL DOBRÝ MANAŽÉR, NO MÔŽE BYŤ SKVELOU SÚČASŤOU TÍMU
Zodpovedná firma

NIE KAŽDÝ MÁ PREDPOKLADY, ABY BOL DOBRÝ MANAŽÉR, NO MÔŽE BYŤ SKVELOU SÚČASŤOU TÍMU

Adobe Stock

Ako vyzerá práca headhuntera na Slovensku a aké sú dôvody, prečo ľudia v poslednom čase menia zamestnanie? O tom sme sa porozprávali s profesionálnym lovcom zamestnancov Daliborom Slávikom v nasledujúcom rozhovore.

DALIBOR SLÁVIK

Slovenský headhunter, redaktor Forbes Espresso HR

Ako ste sa k práci headhuntera dostali a čím sa vlastne zaoberáte?

K Executive Search, alebo „ľudovo“ povedané k headhuntingu som sa dostal viacmenej prozaicky, prostredníctvom inzercie. Práca bola popísaná nielen zrozumiteľne, ale hlavne pútavo a vyprovokovala moju zvedavosť.

Bolo to v roku 2004 a odvtedy sa venujem vyhľadávaniu manažérov, či senior expertov. Avšak neoddeliteľnou prácou headhuntera je neustále rozširovať sieť profesionálnych kontaktov. 

Ako dlho vám trvá nájsť správneho zamestnanca?

Nájsť vhodného, či kompetenčne „správneho“ človeka, samozrejme trvá nejaký čas. Dôležité nie sú len predošle pracovné skúsenosti, zručnosti, ľudská vyzretosť a know-how, ale aj motivácia človeka. To znamená, že nie vždy je pre ľudí, ktorých oslovujem správny čas na zmenu a tiež nie vždy majú záujem pracovať pre nášho klienta a to z rôznych dôvodov. 

Od zadania klienta, cez zostavenie stratégie hľadania, identifikácie možných vhodných kandidátov/kandidátiek, cez telefonický screeening a štruktúrovaný rozhovor/interview až po predstavenie skupiny 2 až 4 vhodných ľudí to trvá približne 4 týždne.

Líšia sa niečím headhunting na slovenskom trhu práce od iných krajín? Sme v niečom ako Slováci špecifickí?

Možno veľkosťou krajiny, ak porovnávame Slovensko povedzme s krajinami, ktoré majú oveľa viac obyvateľov. Vtedy má headhunter viac možností, resp. vyberá z väčšej skupiny možných vhodných kandidátov.

Na Slovensku je mnoho nielen zahraničných, ale aj domácich firiem, ktoré sú moderné spôsobom riadenia, majú aktuálne technológie, zdravú firemnú kultúru, kde našinci dostávajú priestor na profesnú sebarealizáciu, osobnostný rast a napredovanie.

Čo sú momentálne najčastejšie dôvody, prečo ľudia menia zamestnanie?

Každý sme iný a tým pádom ma každý z nás inú motiváciu, pre ktorú hľadá zmenu. Neustále sa opakujúcimi dôvodmi sú profesionálna sebarealizácia, hľadanie zmyslu v práci, zaujímavý projekt, budovanie firmy na „zelenej lúke“, lepšia firemná kultúra a ako jeden z častých dôvodov je to šéf.

Peniaze nebývajú tým najsilnejším motívom, avšak adekvátne ohodnotenie ide ruka v ruke s niektorým z vyššie spomínaných dôvodov.

Čo by ste poradili ľuďom, ktorí si myslia, že v ničom nevynikajú a ešte nenašli zamestnanie, v ktorom by boli spokojní?

Byť k sebe úprimný je dosť dobrý začiatok. V čom vynikám, aké sú moje talenty, aké sú moje ambície, som flexibilný, som vytrvalý? Niekedy prehnaná motivácia a zároveň chýbajúca sebareflexia spôsobuje nielen vnútornú frustráciu, ale hlavne nenaplnené očakávania.

Mať prípadný vzor je fajn, avšak porovnávať sa fajn nie je. Každý sme sám za seba a ak túžim niečo dokázať, dosiahnuť, bez poctivej práce, prípadne práce navyše to nejde, i keď z času na čas sa to tak môže zdať.

Firmy potrebujú ľudí a ľudia potrebujú firmy. Nie každý má predpoklady, aby bol dobrý manažér, no môže byť skvělou súčasťou tímu, alebo skvelým expertom.

A ak by som mal pocit, že v niečom nevynikám, položil by som si otázku, čo od života očakávam? Sú moje očakávania reálne, mám na to prípadne vzdelanie? Veľmi dôležité je si povedať, zadefinovať konkrétny cieľ. Mám cieľ? Ak áno, akou stratégiou a taktikou sa k tomu cieľu dopracujem? Potrebujem na svojej ceste k cieľu mentora, či kouča? A hlavne nezabudnúť, že ani Rím nepostavili cez víkend a teda že nejaký čas potrvá, kým s veľkou dávkou trpezlivosti, výkonu, pokory niečo vybudujem.

Ďalší článok
Domovská stránka » Zodpovedná firma » NIE KAŽDÝ MÁ PREDPOKLADY, ABY BOL DOBRÝ MANAŽÉR, NO MÔŽE BYŤ SKVELOU SÚČASŤOU TÍMU
Ženy v biznise

VPLYV PANDÉMIE NA PODNIKANIE ŽIEN NA SLOVENSKU

Vybrali sme niekoľko praktických tém, napísali články a spravili rozhovory s inšpiratívnymi ženami. Plány boli veľké, no aj do našich životov vstúpila pandémia. Samozrejme, neboli sme jediní a aj túto tému sme sa snažili reflektovať.

ALEXANDRA LETKO

zakladateľka
OZ Ženy podnikajte!

MARTINA VANC

redaktorka a odborná poradkyňa
OZ Ženy podnikajte!

Keď vznikala myšlienka iniciatívy Ženy podnikajte!, o pandémii sme nemali ani tušenie. Naším cieľom bolo pomôcť ženám, ktoré s podnikaním začínajú. Existovalo veľa podnikateľských portálov, ktoré však hovorili rečou čísel a paragrafov.

My sme chceli priniesť niečo zo života, spoľahlivé a praktické informácie z oblasti práva a biznisu, ale aj skúsenosti podnikateliek, aby bolo jasné, že úspešné podnikanie žien nie je iba nedosiahnuteľný cieľ, ale reálna a pomerne bežná možnosť.

Skúsenosti podnikateliek

Počas 1. vlny sme oslovili podnikateľky, aby nám povedali, ako sa obmedzenia podpísali na ich podnikaní. Bolo to neisté obdobie, keď nikto nevedel, ako dlho potrvá a aký bude rozsah obmedzení. Napriek tomu sme sa stretávali s tým, že sa ľudia snažili byť optimistickí a verili v skoré „uzdravenie ekonomiky“.

V priebehu času boli následky čoraz markantnejšie a ľudia začali rátať aj s dlhodobými komplikáciami.

Kultúra a pandémia

Počas 2. vlny, keď už štát poskytoval dotácie a pomoc podnikateľom, sa nám zdalo, že pomoc ľuďom pracujúcim v kultúre sa odsúva. Preto sme priniesli sériu článkovrozhovorov s ľuďmi z umeleckej a kultúrnej sféry.

Väčšina z nich žila buď z úspor, alebo sa museli preorientovať na iné povolania. Na prvý pohľad sa to javí ako banalita, ale ak je napríklad hudobník nútený pracovať manuálne, môže ľahko stratiť cit v rukách, ktorý nevyhnutne potrebuje na hru.

Nakoľko aj pomoc od štátu prichádzala postupne a pomaly, mnohí boli frustrovaní a nemali chuť vrátiť sa k svojmu pôvodnému povolaniu.

Skrytá tvár pandémie

Toto obdobie prinieslo okrem ekonomickej neistoty aj ďalší negatívny faktor. Ako združenie sme mali možnosť zúčastniť sa na niekoľkých online konferenciách zameraných na ženy a ich kariéru. Na väčšine sa objavoval problém domáceho násilia a núteného prerušenia kariéry.

PREČÍTAJTE SI PRÍBEHY ÚSPEŠNÝCH SLOVENSKÝCH PODNIKATELIEK TU

Preventívne opatrenia z pohľadu práva

Ak by znova nastala situácia, ktorá by mala negatívny vplyv na podnikanie, máme preventívnu „záchranu“ v podobe nového zákona č. 215/2021 Z. z. o poskytovaní podpory zamestnávateľovi v čase režimu skrátenej práce, tzv. kurzarbeit.

Podpora sa zamestnávateľovi poskytne na náhradu mzdy zamestnanca za každú hodinu prekážky v práci na strane zamestnávateľa v sume 60 % hodinového zárobku zamestnanca. Zákon stanovuje aj maximálnu výšku podpory.

Zamestnávateľ je povinný zachovať pracovné miesto, na ktoré sa mu poskytne podpora, minimálne 2 mesiace po skončení mesiaca, za ktorý mu podpora bola poskytnutá. Túto povinnosť nemá, ak sa pracovný pomer skončí zo strany zamestnanca.

Podnikateľkám na Slovensku želáme veľa síl, nie je ľahké vykonávať niekoľko životných úloh a ešte pritom myslieť aj na svoje sny, ale nezabúdajme na ne, pretože v ťažkých časoch môžu byť zdrojom nádeje.

Ďalší článok