Domovská stránka » Zodpovedná firma » NIE KAŽDÝ MÁ PREDPOKLADY, ABY BOL DOBRÝ MANAŽÉR, NO MÔŽE BYŤ SKVELOU SÚČASŤOU TÍMU
Zodpovedná firma

NIE KAŽDÝ MÁ PREDPOKLADY, ABY BOL DOBRÝ MANAŽÉR, NO MÔŽE BYŤ SKVELOU SÚČASŤOU TÍMU

Adobe Stock

Ako vyzerá práca headhuntera na Slovensku a aké sú dôvody, prečo ľudia v poslednom čase menia zamestnanie? O tom sme sa porozprávali s profesionálnym lovcom zamestnancov Daliborom Slávikom v nasledujúcom rozhovore.

DALIBOR SLÁVIK

Slovenský headhunter, redaktor Forbes Espresso HR

Ako ste sa k práci headhuntera dostali a čím sa vlastne zaoberáte?

K Executive Search, alebo „ľudovo“ povedané k headhuntingu som sa dostal viacmenej prozaicky, prostredníctvom inzercie. Práca bola popísaná nielen zrozumiteľne, ale hlavne pútavo a vyprovokovala moju zvedavosť.

Bolo to v roku 2004 a odvtedy sa venujem vyhľadávaniu manažérov, či senior expertov. Avšak neoddeliteľnou prácou headhuntera je neustále rozširovať sieť profesionálnych kontaktov. 

Ako dlho vám trvá nájsť správneho zamestnanca?

Nájsť vhodného, či kompetenčne „správneho“ človeka, samozrejme trvá nejaký čas. Dôležité nie sú len predošle pracovné skúsenosti, zručnosti, ľudská vyzretosť a know-how, ale aj motivácia človeka. To znamená, že nie vždy je pre ľudí, ktorých oslovujem správny čas na zmenu a tiež nie vždy majú záujem pracovať pre nášho klienta a to z rôznych dôvodov. 

Od zadania klienta, cez zostavenie stratégie hľadania, identifikácie možných vhodných kandidátov/kandidátiek, cez telefonický screeening a štruktúrovaný rozhovor/interview až po predstavenie skupiny 2 až 4 vhodných ľudí to trvá približne 4 týždne.

Líšia sa niečím headhunting na slovenskom trhu práce od iných krajín? Sme v niečom ako Slováci špecifickí?

Možno veľkosťou krajiny, ak porovnávame Slovensko povedzme s krajinami, ktoré majú oveľa viac obyvateľov. Vtedy má headhunter viac možností, resp. vyberá z väčšej skupiny možných vhodných kandidátov.

Na Slovensku je mnoho nielen zahraničných, ale aj domácich firiem, ktoré sú moderné spôsobom riadenia, majú aktuálne technológie, zdravú firemnú kultúru, kde našinci dostávajú priestor na profesnú sebarealizáciu, osobnostný rast a napredovanie.

Čo sú momentálne najčastejšie dôvody, prečo ľudia menia zamestnanie?

Každý sme iný a tým pádom ma každý z nás inú motiváciu, pre ktorú hľadá zmenu. Neustále sa opakujúcimi dôvodmi sú profesionálna sebarealizácia, hľadanie zmyslu v práci, zaujímavý projekt, budovanie firmy na „zelenej lúke“, lepšia firemná kultúra a ako jeden z častých dôvodov je to šéf.

Peniaze nebývajú tým najsilnejším motívom, avšak adekvátne ohodnotenie ide ruka v ruke s niektorým z vyššie spomínaných dôvodov.

Čo by ste poradili ľuďom, ktorí si myslia, že v ničom nevynikajú a ešte nenašli zamestnanie, v ktorom by boli spokojní?

Byť k sebe úprimný je dosť dobrý začiatok. V čom vynikám, aké sú moje talenty, aké sú moje ambície, som flexibilný, som vytrvalý? Niekedy prehnaná motivácia a zároveň chýbajúca sebareflexia spôsobuje nielen vnútornú frustráciu, ale hlavne nenaplnené očakávania.

Mať prípadný vzor je fajn, avšak porovnávať sa fajn nie je. Každý sme sám za seba a ak túžim niečo dokázať, dosiahnuť, bez poctivej práce, prípadne práce navyše to nejde, i keď z času na čas sa to tak môže zdať.

Firmy potrebujú ľudí a ľudia potrebujú firmy. Nie každý má predpoklady, aby bol dobrý manažér, no môže byť skvělou súčasťou tímu, alebo skvelým expertom.

A ak by som mal pocit, že v niečom nevynikám, položil by som si otázku, čo od života očakávam? Sú moje očakávania reálne, mám na to prípadne vzdelanie? Veľmi dôležité je si povedať, zadefinovať konkrétny cieľ. Mám cieľ? Ak áno, akou stratégiou a taktikou sa k tomu cieľu dopracujem? Potrebujem na svojej ceste k cieľu mentora, či kouča? A hlavne nezabudnúť, že ani Rím nepostavili cez víkend a teda že nejaký čas potrvá, kým s veľkou dávkou trpezlivosti, výkonu, pokory niečo vybudujem.

Ďalší článok
Domovská stránka » Zodpovedná firma » NIE KAŽDÝ MÁ PREDPOKLADY, ABY BOL DOBRÝ MANAŽÉR, NO MÔŽE BYŤ SKVELOU SÚČASŤOU TÍMU
Zodpovedná firma

SADÍME STROMY TAM, KDE JE TO POTREBNÉ

V iniciatíve Sadíme budúcnosť sa Nadácii Ekopolis darí spájať úsilie chrániť a zveľaďovať životné prostredie s podporou komunitných projektov. Iniciatíva zapája ľudí do plánovania, výsadby a následnej starostlivosti o stromy.

MARTINA R. HROMADOVÁ

komunikačná manažérka Nadácie Ekopolis

Iniciatívu Sadíme budúcnosť na Slovensku koordinuje Nadácia Ekopolis. Prostredníctvom iniciatívy napĺňa svoje poslanie, vytvára partnerstvá a posilňuje schopnosť jednotlivcov a komunít aktívne sa starať o životné prostredie. Na Slovensku pôsobí od roku 1993.

Hlavou – srdcom – rukami

Šikovné ruky a práca dobrovoľníkov sú impulzom vrátiť do krajiny stromy a zeleň a posilniť tak jej stabilitu, odolnosť, ale aj pestrosť a prispieť k jej adaptácii na zmenu klímy.

  • Sadíme hlavou, teda s uvážením. Sadíme správne stromy na správnych miestach. Preferujeme domáce druhy drevín a miesta, kde má každý strom čo najväčšie šance na prežitie.
  • Sadíme srdcom, teda s vášňou a nadšením. Výsadbu organizujú miestni dobrovoľníci, strom je symbol spojenia medzi nami a prírodou.
  • Sadíme rukami, teda zverujeme budúcnosť krajiny do rúk šikovných ľudí. Tí stromy nielen sadia, ale sa o ne aj následne starajú.

Čo znamenajú stromy pre krajinu?

Výsadba stromov je jedným z konkrétnych užitočných spôsobov, ako urobiť krajinu krajšou, pestrejšou a najmä odolnejšou voči dôsledkom zmeny klímy. Každý strom ovplyvňuje mikroklímu – vylučuje do prostredia veľké množstvo vody, čím ho prirodzene ochladzuje. Pohlcuje z atmosféry uhlík – strom počas života uskladní až do 22 ton CO2 – vo svojom kmeni, konároch a listoch. Tiež zadržiava vodu v krajine, vytvára podmienky pre život iných rastlín, živočíchov, húb a mikroorganizmov, čím zlepšuje kvalitu pôdy.

Stromy v mestách sú navyše výkonnými čističmi vzduchu – zachytávajú prachové častice i rôzne plynné látky. Každý strom je tak súčasťou ekosystému dôležitého aj pre náš život.

Iniciatíva, ktorá zapája aktívne miestne komunity 

„Vďaka našim donorom sa nám od jesene 2021 podarilo podporiť viac ako 30 výsadieb naprieč celým Slovenskom, kde miestni dobrovoľníci a nadšenci vysadili viac ako 2500 stromov. Stromov listnatých, pôvodných druhov, na miestach, kde chýbali a kde sú veľmi potrebné pre ľudí, pre živočíšnu a rastlinnú rozmanitosť daného miesta.“ hovorí Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis.

Chcete sadiť budúcnosť? Pridajte sa k nám

Iniciatíva bola oficiálne spustená 20. októbra 2021 a sprístupnila nový online portál, ktorý všetkým záujemcom pomôže s plánovaním, odborným poradenstvom či metodikou pre zmysluplné výsadby, hľadaním pozemkov i získavaním financií cez otvorené grantové kolá. V iniciatíve zároveň ponúkame možnosť stať sa súčasťou tých, ktorí podporujú sadenie budúcnosti ako partner iniciatívy.

Ďalší článok