Domovská stránka » Buďme zodpovední » VĎAKA KNIHE SME LEPŠÍ
Zodpovednosť a udržateľnosť

VĎAKA KNIHE SME LEPŠÍ

Čítanie nás obohacuje. Pomáha nám zvládať situácie, s ktorými by sme sa za iných okolností možno nestretli. Kultivuje náš prejav, osobnosť, vďaka čítaniu rastieme emocionálne, duchovne i vedomostne. 

Spoločenská zodpovednosť ako neoddeliteľná súčasť najväčšej kníhkupeckej siete Panta Rhei

Ak si položíte otázku, ktorá slovenská firma sa zásadne venuje spoločenskej zodpovednosti, v odpovedi určite nájdete na popredných miestach aj Panta Rhei. Nejde však len o finančnú podporu neziskových organizácií. Ide aj o dlhodobú spoločensky zodpovednú činnosť v oblasti vzdelávania, ekológie a dobrovoľníctva. Jednotlivé projekty zastrešuje Nezisková organizácia Panta Rhei, n. o. Intenzívne sa venuje osvete o čítaní v projekte Otec, mama, poď mi čítať.

V tomto projekte spolupracuje s mnohými odborníkmi (psychológmi, logopédmi či pedagógmi), s ktorými prostredníctvom besied po Slovensku rieši edukáciu najmä rodičov, odpovedá na otázky, prečo je nevyhnutné deťom čítať, aké pozitívne vplyvy to má a akým neželaným efektom sa môžu jednoducho vyhnúť. Nevyhnutnou súčasťou projektu Otec, mama, poď mi čítať je aj problematika čítania s porozumením, v ktorom sa pripravujú edukačné materiály, dokonca vznikla aj detská kniha. 

Ďalšou dôležitou aktivitou Panta Rhei, n.o. je projekt Knižné kútiky v detských domovoch, ktorý vznikol pred tromi rokmi a jeho hlavnou myšlienkou je vytváranie čitateľsky podnetného prostredia v detských domovoch (CDR). Tento rok nezisková organizácia Panta Rhei na Mikuláša zriadila ostatný dvadsiaty knižný kútik a z čítania v krásnom prostredí sa dnes môžu tešiť deti v CDR v Bernolákove, Seredi, Ružomberku, Košiciach, Trebišove, Svidníku, Veľkých Kapušanoch, Kremnici, Bytči, Ilave Klobušiciach, Trnave, Tŕní, Lučenci, Gelnici, Dobšinej, Nižných Valalikoch, Prešove, Sabinove, Istebnom a Púchove. Projekt existuje aj vďaka kníhkupeckej sieti Panta Rhei a jej zákazníkom, ktorí majú každý rok možnosť prispieť na knižné kútiky 1% z výšky svojho nákupu. Realizáciu kútikov zabezpečujú zamestnanci Panta Rhei z celého Slovenska, ktorí knižný kútik postavia, zariadia a organizujú prvé čítanie pre deti.

V roku 2019 sme po tretí krát zrealizovali aj Mikulášsku zbierku kníh, kde takisto spolupracujeme s detskými domovmi. V rámci tohto projektu majú zákazníci kníhkupectiev Panta Rhei možnosť zakúpiť niektorú z kníh, ktorú si zaželali deti z detských domovov alebo priniesť z domu a podarovať deťom svoju obľúbenú knižku. Tento rok sa vďaka zákazníkom – knižným anjelom podarilo splniť vyše 1000 knižných prianí a „zachrániť“ viac ako 1300 kníh, ktoré dostanú druhú šancu u detí, ktoré nemali šťastie vyrastať v rodine.

Vďaka knihe

Spoločensky známym zodpovedným projektom je práve projekt Vďaka knihe. Táto myšlienka vznikla už v roku 2015 a pretavila sa do jednorazovej kampane, ktorú Panta Rhei pripravilo v spolupráci so spoločnosťou AVON a Alianciou žien Slovenska. Názov projektu bol „Silnejšia po každej stránke“. Ambasádorkami kampane boli štyri dámy, Zuzka Haasová, Kristína Tormová, Timea Keresztényiová a Andrea Coddington. Každá z týchto dám si prešla ťažkým životným obdobím a práve kniha im pomohla posunúť sa ďalej. Počas série besied v kníhkupectvách po celom Slovensku otvorene hovorili o ich osudoch a o knihe ako nástroji, ktorý im pomohol. Cieľom bolo podporiť všetky ženy na Slovensku, aby sa nebáli hovoriť o svojich problémoch. 

V roku 2017 sa projekt zameral na štyri etapy života človeka. Každú etapu stvárnil jeden ambasádor. Detstvo predstavil Rišo Stanke, ktorého hlas sa častokrát spája s rozprávkami. Mládež predstavil známy youtuber Gogo, dospelosť scenárista a režisér Andy Kraus a zrelosť vyjadrila Mária Královičová. Všetky tieto osobnosti sú veľkými milovníkmi kníh a aj vďaka knihe vďačia za svoj úspech. Najzásadnejšiu zmenu zaznamenal projekt Vďaka knihe v roku 2018. Je dôležité, aby si ľudia čítali navzájom. Aj preto, lebo veľa o tom počúvame, ale málo pre to robíme. V kampani sú vyzývaní ľudia, zákazníci, dospelí, deti, mladí, starší, aby si čítali jeden pre druhého. Deti seniorom v domovoch, seniori deťom v detských domovoch (CDR) či krízových centrách.

Čítanie nás zbližuje a pomáha

Hlasné čítanie deťom prispieva k rozvoju slovnej zásoby, fantázie, tvorivosti a myslenia. Buduje aktívne počúvanie hovoreného slova a schopnosť sústrediť sa. Niekedy však nemá kto deťom čítať. Práve preto Panta Rhei oslovuje detské domovy (CDR) po Slovensku s cieľom nájsť dobrých ľudí, ktorí sa pridajú k zamestnancom a spolu s nimi budú viesť deti k čítaniu kníh. 

V domovoch seniorov je to naopak. Mnohí by po svojej obľúbenej knihe radi siahli, no už sa im ťažšie číta, prípadne by sa radi podelili o svoje myšlienky a názory na knihu. Túto blízkosť im Panta Rhei chce dopriať a prizvaním miestnych škôl ich zároveň aj omladiť. Vytváraním drobných stretnutí prispieť k spájaniu generácií a budovaniu solidarity k starším ľuďom u detí. 

Aktuálne sa k tejto krásnej myšlienke pridalo vyše sto dobrovoľníkov, niekoľko základných škôl z rôznych kútov Slovenska a desiatky známych osobností, spevákov, hercov a, samozrejme, aj spisovateľov. 

Ďalší článok
Domovská stránka » Buďme zodpovední » VĎAKA KNIHE SME LEPŠÍ
Zodpovednosť a udržateľnosť

AKO VÝMENOU KLIMATIZÁCIE PRISPIEŤ K OCHRANE KLÍMY

Zvrátiť nežiaduce klimatické zmeny a chrániť životné prostredie sa stáva azda najdôležitejšou výzvou súčasnosti. Jedným z faktorov, ktorý má negatívny vplyv na alarmujúci stav klímy je nebezpečný elektroodpad, medzi ktorý patria aj klimatizácie. Našťastie, zodpovedné spoločnosti našli spôsob, akým sa zbaviť starých klimatizačných zariadení efektívne a zároveň ekologicky.  

Povedzme si teda, prečo a ako vymeniť starú klimatizáciu za novú. 

Prečo meniť starú klimatizáciu 

Otvorene treba priznať, že staršie typy klimatizačných zariadení môžu škodiť nášmu zdraviu aj životnému prostrediu. Viacerí z nás s tým máme svoje skúsenosti. Staršie modely fúkajú priamo na nás, čo môže spôsobiť stŕpnutie svalov či bolesti hlavy. Zastaralé filtre navyše nedokážu zachytiť alergény, vírusy či baktérie, čo má za následok napríklad podráždené oči, ale i vážnejšie alergické reakcie.  

Staré klimatizácie však môžu výrazne škodiť aj prírode a klíme. Treba si uvedomiť, že chladiace médium, ktoré sa nachádza vo vnútri zariadenia, sa môže zmeniť na skleníkový plyn. To má u starších zariadení výrazne vyšší ekvivalent CO2, teda aj vyšší potenciál globálneho otepľovania (GWP – Global Warming Potencial). Inými slovami povedané, v prípade jeho úniku do ovzdušia ešte viac poškodzuje svetovú klímu.

Zelená výmena pre ochranu prírody

Ako sme už uviedli, klimatizačné jednotky obsahujú chladiace médium, ktoré pri úniku do ovzdušia ohrozuje životné prostredie. Je preto nesmierne dôležité zveriť ekologickú likvidáciu starých klimatizácií odborne vyškoleným profesionálom, ktorí odsajú chladivo ešte pred demontážou. Odsávanie sa realizuje špeciálnym zariadením do hermeticky uzavretých nádob, z ktorých neuniknú škodliviny do ovzdušia, čím sa zamedzí poškodeniu klímy. 

Jednou z iniciatív, ktorá zabezpečuje ekologickú recykláciu starých klimatizácií, je projekt spoločnosti DAIKIN – Zelená výmena. Záštitu nad ním prevzalo Ministerstvo životného prostredia SR. Spolu s DAIKIN-om, svetovým lídrom v chladení a vykurovaní, sa v projekte realizuje aj ENVIDOM, združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu. Vďaka ich spolupráci sa zbavíte svojej starej klimatizácie naozaj ekologicky. Navyše, za zvýhodnenú cenu získate zároveň úplne novú klimatizačnú jednotku, ktorá bude oveľa šetrnejšia k životnému prostrediu i vášmu zdraviu. 

Ekologické aj ekonomické výhody

Na Zelenej výmene je skvelé, že jej prostredníctvom šetríte nielen životné prostredie, ale aj svoju peňaženku. Ak sa rozhodnete pre výmenu starej jednotky za klimatizáciu energetickej triedy A+++, spomínaný japonský výrobca DAIKIN vám dá zľavu vo forme tzv. šrotovného, a to až do výšky 1 260 eur. Ak teda v blízkej budúcnosti uvažujete o kúpe novej klimatizácie, zapojte sa aj vy do projektu Zelená výmena. Aj takýmto malým osobným príspevkom môžete prispieť k ochrane klímy a životného prostredia. Ten pocit stojí za to. 

Ďalší článok