Skip to main content
Domovská stránka » Zodpovednosť a udržateľnosť » VĎAKA KNIHE SME LEPŠÍ
 • Zodpovednosť a udržateľnosť

  VĎAKA KNIHE SME LEPŠÍ

  Čítanie nás obohacuje. Pomáha nám zvládať situácie, s ktorými by sme sa za iných okolností možno nestretli. Kultivuje náš prejav, osobnosť, vďaka čítaniu rastieme emocionálne, duchovne i vedomostne. 

  Spoločenská zodpovednosť ako neoddeliteľná súčasť najväčšej kníhkupeckej siete Panta Rhei

  Ak si položíte otázku, ktorá slovenská firma sa zásadne venuje spoločenskej zodpovednosti, v odpovedi určite nájdete na popredných miestach aj Panta Rhei. Nejde však len o finančnú podporu neziskových organizácií. Ide aj o dlhodobú spoločensky zodpovednú činnosť v oblasti vzdelávania, ekológie a dobrovoľníctva. Jednotlivé projekty zastrešuje Nezisková organizácia Panta Rhei, n. o. Intenzívne sa venuje osvete o čítaní v projekte Otec, mama, poď mi čítať.

  V tomto projekte spolupracuje s mnohými odborníkmi (psychológmi, logopédmi či pedagógmi), s ktorými prostredníctvom besied po Slovensku rieši edukáciu najmä rodičov, odpovedá na otázky, prečo je nevyhnutné deťom čítať, aké pozitívne vplyvy to má a akým neželaným efektom sa môžu jednoducho vyhnúť. Nevyhnutnou súčasťou projektu Otec, mama, poď mi čítať je aj problematika čítania s porozumením, v ktorom sa pripravujú edukačné materiály, dokonca vznikla aj detská kniha. 

  Ďalšou dôležitou aktivitou Panta Rhei, n.o. je projekt Knižné kútiky v detských domovoch, ktorý vznikol pred tromi rokmi a jeho hlavnou myšlienkou je vytváranie čitateľsky podnetného prostredia v detských domovoch (CDR). Tento rok nezisková organizácia Panta Rhei na Mikuláša zriadila ostatný dvadsiaty knižný kútik a z čítania v krásnom prostredí sa dnes môžu tešiť deti v CDR v Bernolákove, Seredi, Ružomberku, Košiciach, Trebišove, Svidníku, Veľkých Kapušanoch, Kremnici, Bytči, Ilave Klobušiciach, Trnave, Tŕní, Lučenci, Gelnici, Dobšinej, Nižných Valalikoch, Prešove, Sabinove, Istebnom a Púchove. Projekt existuje aj vďaka kníhkupeckej sieti Panta Rhei a jej zákazníkom, ktorí majú každý rok možnosť prispieť na knižné kútiky 1% z výšky svojho nákupu. Realizáciu kútikov zabezpečujú zamestnanci Panta Rhei z celého Slovenska, ktorí knižný kútik postavia, zariadia a organizujú prvé čítanie pre deti.

  V roku 2019 sme po tretí krát zrealizovali aj Mikulášsku zbierku kníh, kde takisto spolupracujeme s detskými domovmi. V rámci tohto projektu majú zákazníci kníhkupectiev Panta Rhei možnosť zakúpiť niektorú z kníh, ktorú si zaželali deti z detských domovov alebo priniesť z domu a podarovať deťom svoju obľúbenú knižku. Tento rok sa vďaka zákazníkom – knižným anjelom podarilo splniť vyše 1000 knižných prianí a „zachrániť“ viac ako 1300 kníh, ktoré dostanú druhú šancu u detí, ktoré nemali šťastie vyrastať v rodine.

  Vďaka knihe

  Spoločensky známym zodpovedným projektom je práve projekt Vďaka knihe. Táto myšlienka vznikla už v roku 2015 a pretavila sa do jednorazovej kampane, ktorú Panta Rhei pripravilo v spolupráci so spoločnosťou AVON a Alianciou žien Slovenska. Názov projektu bol „Silnejšia po každej stránke“. Ambasádorkami kampane boli štyri dámy, Zuzka Haasová, Kristína Tormová, Timea Keresztényiová a Andrea Coddington. Každá z týchto dám si prešla ťažkým životným obdobím a práve kniha im pomohla posunúť sa ďalej. Počas série besied v kníhkupectvách po celom Slovensku otvorene hovorili o ich osudoch a o knihe ako nástroji, ktorý im pomohol. Cieľom bolo podporiť všetky ženy na Slovensku, aby sa nebáli hovoriť o svojich problémoch. 

  V roku 2017 sa projekt zameral na štyri etapy života človeka. Každú etapu stvárnil jeden ambasádor. Detstvo predstavil Rišo Stanke, ktorého hlas sa častokrát spája s rozprávkami. Mládež predstavil známy youtuber Gogo, dospelosť scenárista a režisér Andy Kraus a zrelosť vyjadrila Mária Královičová. Všetky tieto osobnosti sú veľkými milovníkmi kníh a aj vďaka knihe vďačia za svoj úspech. Najzásadnejšiu zmenu zaznamenal projekt Vďaka knihe v roku 2018. Je dôležité, aby si ľudia čítali navzájom. Aj preto, lebo veľa o tom počúvame, ale málo pre to robíme. V kampani sú vyzývaní ľudia, zákazníci, dospelí, deti, mladí, starší, aby si čítali jeden pre druhého. Deti seniorom v domovoch, seniori deťom v detských domovoch (CDR) či krízových centrách.

  Čítanie nás zbližuje a pomáha

  Hlasné čítanie deťom prispieva k rozvoju slovnej zásoby, fantázie, tvorivosti a myslenia. Buduje aktívne počúvanie hovoreného slova a schopnosť sústrediť sa. Niekedy však nemá kto deťom čítať. Práve preto Panta Rhei oslovuje detské domovy (CDR) po Slovensku s cieľom nájsť dobrých ľudí, ktorí sa pridajú k zamestnancom a spolu s nimi budú viesť deti k čítaniu kníh. 

  V domovoch seniorov je to naopak. Mnohí by po svojej obľúbenej knihe radi siahli, no už sa im ťažšie číta, prípadne by sa radi podelili o svoje myšlienky a názory na knihu. Túto blízkosť im Panta Rhei chce dopriať a prizvaním miestnych škôl ich zároveň aj omladiť. Vytváraním drobných stretnutí prispieť k spájaniu generácií a budovaniu solidarity k starším ľuďom u detí. 

  Aktuálne sa k tejto krásnej myšlienke pridalo vyše sto dobrovoľníkov, niekoľko základných škôl z rôznych kútov Slovenska a desiatky známych osobností, spevákov, hercov a, samozrejme, aj spisovateľov. 

  Next article