Domovská stránka » Buďme zodpovední » AKÁ JE BUDÚCNOSŤ FIRIEM Z HĽADISKA UDRŽATEĽNOSTI?
Zodpovednosť a udržateľnosť

AKÁ JE BUDÚCNOSŤ FIRIEM Z HĽADISKA UDRŽATEĽNOSTI?

Udržateľnosť biznisu 

Rekordné suchá, rozsiahle požiare v Kalifornii a Austrálii, u nás záplavy – o zmene klímy počúvame zo všetkých strán. Ale tiež populačná explózia, ľudia, túžiaci po západnom, spotrebnom životnom štýle, ktorý má priamu spojitosť s dopytom po surovinách, energiách, palivách. Nárast ich cien bol dôvodom sociálnych požiadaviek žltých viest, pritom máme historicky najvyššie zadlženie jednotlivcov a krajín… 

Žijeme v dobe extrémov. Čo našu dobu odlišuje od ostatných, je to, že týmto extrémom čelíme súčasne. Podľa štúdie Scientific American ľudstvo vstupuje do jedinečného obdobia svojej existencie a ak má prežiť ďalších 100 rokov, nemôže zotrvať v súčasnom spôsobe života.

Obyvatelia planéty pritom viac ako svojim vládam a médiam, dôverujú neziskovým organizáciam a firmám, najmä ako zamestnávateľom. (Edelman Trust Study, 2019)

Budúcnosť firiem

Dôvera však prináša očakávania a tie na firmy sa budú exponenciálne zvyšovať. 
Sú to očakávania na riešenia a zdroje, nielen finančné, ale aj technologické, ktoré sa musia použiť na riešenia problémov planéty a spoločnosti. Firmy budú musieť prebrať iniciatívu a zapájať do riešení aj partnerov –končí sa doba, kedy si firmy mohli vyberať dodávateľov, zamestnancov, budú ich musieť vzdelávať, aby s nimi mali čo vyrábať, s kým spolupracovať, aby mali lepší prístup k inováciam.

Keďže témy CSR sa stávajú komplexnejšími, firmy musia prijať ambiciózne opatrenia a budovať nové partnerstvá a prepájania. Spolupráca bude efektívnejšia ako boj a konkurencia. Spoločenská zodpovednosť firiem tak významným spôsobom ovplyvní vnímanie firmy, jej reputáciu a obchodné výsledky. Témy udržateľnosti sa stávajú témami udržateľnosti biznisu. 

Beata Hlavčáková
www.zodpovednefirmy.sk

P. S. „Ak si myslíte, že ste príliš malí na to, aby ste to ovplyvnili, skúste ísť spať s komárom.“
Zakladateľka Body Shop A. Roddick.

Ďalší článok
Domovská stránka » Buďme zodpovední » AKÁ JE BUDÚCNOSŤ FIRIEM Z HĽADISKA UDRŽATEĽNOSTI?
Zodpovednosť a udržateľnosť

AKO VÝMENOU KLIMATIZÁCIE PRISPIEŤ K OCHRANE KLÍMY

Zvrátiť nežiaduce klimatické zmeny a chrániť životné prostredie sa stáva azda najdôležitejšou výzvou súčasnosti. Jedným z faktorov, ktorý má negatívny vplyv na alarmujúci stav klímy je nebezpečný elektroodpad, medzi ktorý patria aj klimatizácie. Našťastie, zodpovedné spoločnosti našli spôsob, akým sa zbaviť starých klimatizačných zariadení efektívne a zároveň ekologicky.  

Povedzme si teda, prečo a ako vymeniť starú klimatizáciu za novú. 

Prečo meniť starú klimatizáciu 

Otvorene treba priznať, že staršie typy klimatizačných zariadení môžu škodiť nášmu zdraviu aj životnému prostrediu. Viacerí z nás s tým máme svoje skúsenosti. Staršie modely fúkajú priamo na nás, čo môže spôsobiť stŕpnutie svalov či bolesti hlavy. Zastaralé filtre navyše nedokážu zachytiť alergény, vírusy či baktérie, čo má za následok napríklad podráždené oči, ale i vážnejšie alergické reakcie.  

Staré klimatizácie však môžu výrazne škodiť aj prírode a klíme. Treba si uvedomiť, že chladiace médium, ktoré sa nachádza vo vnútri zariadenia, sa môže zmeniť na skleníkový plyn. To má u starších zariadení výrazne vyšší ekvivalent CO2, teda aj vyšší potenciál globálneho otepľovania (GWP – Global Warming Potencial). Inými slovami povedané, v prípade jeho úniku do ovzdušia ešte viac poškodzuje svetovú klímu.

Zelená výmena pre ochranu prírody

Ako sme už uviedli, klimatizačné jednotky obsahujú chladiace médium, ktoré pri úniku do ovzdušia ohrozuje životné prostredie. Je preto nesmierne dôležité zveriť ekologickú likvidáciu starých klimatizácií odborne vyškoleným profesionálom, ktorí odsajú chladivo ešte pred demontážou. Odsávanie sa realizuje špeciálnym zariadením do hermeticky uzavretých nádob, z ktorých neuniknú škodliviny do ovzdušia, čím sa zamedzí poškodeniu klímy. 

Jednou z iniciatív, ktorá zabezpečuje ekologickú recykláciu starých klimatizácií, je projekt spoločnosti DAIKIN – Zelená výmena. Záštitu nad ním prevzalo Ministerstvo životného prostredia SR. Spolu s DAIKIN-om, svetovým lídrom v chladení a vykurovaní, sa v projekte realizuje aj ENVIDOM, združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu. Vďaka ich spolupráci sa zbavíte svojej starej klimatizácie naozaj ekologicky. Navyše, za zvýhodnenú cenu získate zároveň úplne novú klimatizačnú jednotku, ktorá bude oveľa šetrnejšia k životnému prostrediu i vášmu zdraviu. 

Ekologické aj ekonomické výhody

Na Zelenej výmene je skvelé, že jej prostredníctvom šetríte nielen životné prostredie, ale aj svoju peňaženku. Ak sa rozhodnete pre výmenu starej jednotky za klimatizáciu energetickej triedy A+++, spomínaný japonský výrobca DAIKIN vám dá zľavu vo forme tzv. šrotovného, a to až do výšky 1 260 eur. Ak teda v blízkej budúcnosti uvažujete o kúpe novej klimatizácie, zapojte sa aj vy do projektu Zelená výmena. Aj takýmto malým osobným príspevkom môžete prispieť k ochrane klímy a životného prostredia. Ten pocit stojí za to. 

Ďalší článok