Domovská stránka » AKÁ JE BUDÚCNOSŤ FIRIEM Z HĽADISKA UDRŽATEĽNOSTI?
Zodpovednosť a udržateľnosť

AKÁ JE BUDÚCNOSŤ FIRIEM Z HĽADISKA UDRŽATEĽNOSTI?

Udržateľnosť biznisu 

Rekordné suchá, rozsiahle požiare v Kalifornii a Austrálii, u nás záplavy – o zmene klímy počúvame zo všetkých strán. Ale tiež populačná explózia, ľudia, túžiaci po západnom, spotrebnom životnom štýle, ktorý má priamu spojitosť s dopytom po surovinách, energiách, palivách. Nárast ich cien bol dôvodom sociálnych požiadaviek žltých viest, pritom máme historicky najvyššie zadlženie jednotlivcov a krajín… 

Žijeme v dobe extrémov. Čo našu dobu odlišuje od ostatných, je to, že týmto extrémom čelíme súčasne. Podľa štúdie Scientific American ľudstvo vstupuje do jedinečného obdobia svojej existencie a ak má prežiť ďalších 100 rokov, nemôže zotrvať v súčasnom spôsobe života.

Obyvatelia planéty pritom viac ako svojim vládam a médiam, dôverujú neziskovým organizáciam a firmám, najmä ako zamestnávateľom. (Edelman Trust Study, 2019)

Budúcnosť firiem

Dôvera však prináša očakávania a tie na firmy sa budú exponenciálne zvyšovať. 
Sú to očakávania na riešenia a zdroje, nielen finančné, ale aj technologické, ktoré sa musia použiť na riešenia problémov planéty a spoločnosti. Firmy budú musieť prebrať iniciatívu a zapájať do riešení aj partnerov –končí sa doba, kedy si firmy mohli vyberať dodávateľov, zamestnancov, budú ich musieť vzdelávať, aby s nimi mali čo vyrábať, s kým spolupracovať, aby mali lepší prístup k inováciam.

Keďže témy CSR sa stávajú komplexnejšími, firmy musia prijať ambiciózne opatrenia a budovať nové partnerstvá a prepájania. Spolupráca bude efektívnejšia ako boj a konkurencia. Spoločenská zodpovednosť firiem tak významným spôsobom ovplyvní vnímanie firmy, jej reputáciu a obchodné výsledky. Témy udržateľnosti sa stávajú témami udržateľnosti biznisu. 

Beata Hlavčáková
www.zodpovednefirmy.sk

P. S. „Ak si myslíte, že ste príliš malí na to, aby ste to ovplyvnili, skúste ísť spať s komárom.“
Zakladateľka Body Shop A. Roddick.

Ďalší článok
Domovská stránka » AKÁ JE BUDÚCNOSŤ FIRIEM Z HĽADISKA UDRŽATEĽNOSTI?
ADVERTORIAL

DETI, KTORÉ POROZUMEJÚ HODNOTE JEDLA, BUDÚ V DOSPELOSTI KUPOVAŤ KVALITNEJŠIE POTRAVINY

Kým žiak dokončí stredoškolské štúdium, skonzumuje viac ako 4 000 pokrmov zo školských jedální. Školy sú preto skvelým priestorom, kde môžeme deťom vštepiť správne stravovacie návyky, poučiť ich o zdravom životnom štýle, a to všetko zábavným a chutným spôsobom.

A práve touto cestou sa vybral Kaufland v spolupráci s občianskym združením Skutočne zdravá škola.

MARTINA MACHÁNKOVÁ

CSR projektová manažérka
Kaufland Slovensko

ANETTA VACULÍKOVÁ

spoluzakladateľka
Skutočne zdravá škola

Spolupráca, ktorá má zmysel

Obchodný reťazec Kaufland už od roku 2018 pozitívne vplýva na stravovacie návyky detí prostredníctvom projektu Čerstvé hlavičky. Každý rok základným školám ponúka možnosť zapojiť sa do projektu a získať tak pre svojich žiakov pravidelný prísun ovocia alebo zeleniny na celý školský rok. 

Školám bolo od začiatku fungovania projektu poskytnutých viac ako 400 ton ovocia a zeleniny pre viac ako 65 000 žiakov po celom Slovensku. 

Pre CSR projektovú manažérku Kauflandu a matku dvoch detí Martinu Machánkovú je to srdcový projekt, ktorý navyše v októbri získal záštitu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Projekt však nie je len o poskytovaní ovocia a zeleniny školám. 

Vďaka spolupráci s o. z. Skutočne zdravá škola sa Kaufland aktívne podieľa aj na edukácii detí a pedagógov v danej téme.

„Projektu sa darilo, no mala som pocit, že by sme mali urobiť viac. Keď som natrafila na o. z. Skutočne zdravá škola, vedela som, že máme vyhraté. Oslovili sme ich a za finančnej pomoci Kauflandu a Nadačného fondu Kaufland sme sa pustili do významných aktivít,“ hovorí Martina. Nadšenie bolo vzájomné.

občianskom združení Skutočne zdravá škola, ktoré sa venuje stravovaciemu vzdelávaniu na školách, boli za oslovenie Kauflandom naozaj vďační.

„Vďaka podpore Kauflandu sme boli schopní zrealizovať napríklad prieskum o vzťahu detí k zdravému životnému štýlu, rozbehli sme základňu regionálnych koordinátorov, ktorí pomáhajú s osvetou a dokonca sme spracovali 14 metodických materiálov zameraných na tému výživy a zdravého životného štýlu,“ teší sa riaditeľka Skutočne zdravej školy Anetta Vaculíková.

Metodické materiály a návody pre učiteľov a ostatných nájdete TU

Čerstvé hlavičky prinášajú čerstvé nápady 

Kultúra zdravého, udržateľného a plnohodnotného stravovania musí byť podporená edukáciou detí či už aktivitami na vyučovaní alebo v školskej jedálni. „Preto sme pre školy zorganizovali súťaž na tému Ukáž ako zdravo žiješ a vyhraj. Výhrou boli webináre, v rámci ktorých žiaci prvého stupňa rozoberali pestrosť jedálnička a žiaci druhého stupňa zase témy týkajúce sa poruchy príjmu potravy a budovania zdravého vzťahu k jedlu. Webináre sme doplnili aj o pracovné zošity, ktoré deti naučili viac o pôvode jedla, správnom stravovacom režime a dôležitosti výberu potravín,“ dodáva Martina.

Napriek tomu, že sa školy v posledných mesiacoch na striedačku otvárali a zatvárali, tak ovocie a zelenina boli deťom dostupné stále. Zorganizovaná bola aj séria webinárov, ktorá bola bezplatne dostupná širokej verejnosti.

Registrujte svoju školu alebo škôlku do 4. ročníka projektu Čerstvé hlavičky.

„Najväčší ohlas zaznamenali webináre k téme revízie materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie, alebo praktické témy, ako napríklad zaradenie témy jedla do výučby rôznych predmetov“, hovorí Anetta.

A čo chystajú Čerstvé hlavičky najbližšie? 

Do projektu sa od tohto roku môžu zapojiť aj materské školy a spustený bol aj grantový program určený pre školské jedálne. Chystá sa aj jedno prekvapenie, ktoré si však zatiaľ obe strany nechávajú pre seba. Ak jeho odhalenie nechcete zmeškať, určite sledujte sociálne siete Kauflandu a Skutočne zdravej školy.

Ďalší článok