Domovská stránka » Zodpovednosť a udržateľnosť » AKÁ JE BUDÚCNOSŤ FIRIEM Z HĽADISKA UDRŽATEĽNOSTI?
Zodpovednosť a udržateľnosť

AKÁ JE BUDÚCNOSŤ FIRIEM Z HĽADISKA UDRŽATEĽNOSTI?

Udržateľnosť biznisu 

Rekordné suchá, rozsiahle požiare v Kalifornii a Austrálii, u nás záplavy – o zmene klímy počúvame zo všetkých strán. Ale tiež populačná explózia, ľudia, túžiaci po západnom, spotrebnom životnom štýle, ktorý má priamu spojitosť s dopytom po surovinách, energiách, palivách. Nárast ich cien bol dôvodom sociálnych požiadaviek žltých viest, pritom máme historicky najvyššie zadlženie jednotlivcov a krajín… 

Žijeme v dobe extrémov. Čo našu dobu odlišuje od ostatných, je to, že týmto extrémom čelíme súčasne. Podľa štúdie Scientific American ľudstvo vstupuje do jedinečného obdobia svojej existencie a ak má prežiť ďalších 100 rokov, nemôže zotrvať v súčasnom spôsobe života.

Obyvatelia planéty pritom viac ako svojim vládam a médiam, dôverujú neziskovým organizáciam a firmám, najmä ako zamestnávateľom. (Edelman Trust Study, 2019)

Budúcnosť firiem

Dôvera však prináša očakávania a tie na firmy sa budú exponenciálne zvyšovať. 
Sú to očakávania na riešenia a zdroje, nielen finančné, ale aj technologické, ktoré sa musia použiť na riešenia problémov planéty a spoločnosti. Firmy budú musieť prebrať iniciatívu a zapájať do riešení aj partnerov –končí sa doba, kedy si firmy mohli vyberať dodávateľov, zamestnancov, budú ich musieť vzdelávať, aby s nimi mali čo vyrábať, s kým spolupracovať, aby mali lepší prístup k inováciam.

Keďže témy CSR sa stávajú komplexnejšími, firmy musia prijať ambiciózne opatrenia a budovať nové partnerstvá a prepájania. Spolupráca bude efektívnejšia ako boj a konkurencia. Spoločenská zodpovednosť firiem tak významným spôsobom ovplyvní vnímanie firmy, jej reputáciu a obchodné výsledky. Témy udržateľnosti sa stávajú témami udržateľnosti biznisu. 

Beata Hlavčáková
www.zodpovednefirmy.sk

P. S. „Ak si myslíte, že ste príliš malí na to, aby ste to ovplyvnili, skúste ísť spať s komárom.“
Zakladateľka Body Shop A. Roddick.

Ďalší článok