Domovská stránka » Zodpovednosť a udržateľnosť » DETI, KTORÉ POROZUMEJÚ HODNOTE JEDLA, BUDÚ V DOSPELOSTI KUPOVAŤ KVALITNEJŠIE POTRAVINY
ADVERTORIAL

Kým žiak dokončí stredoškolské štúdium, skonzumuje viac ako 4 000 pokrmov zo školských jedální. Školy sú preto skvelým priestorom, kde môžeme deťom vštepiť správne stravovacie návyky, poučiť ich o zdravom životnom štýle, a to všetko zábavným a chutným spôsobom.

A práve touto cestou sa vybral Kaufland v spolupráci s občianskym združením Skutočne zdravá škola.

MARTINA MACHÁNKOVÁ

CSR projektová manažérka
Kaufland Slovensko

ANETTA VACULÍKOVÁ

spoluzakladateľka
Skutočne zdravá škola

Spolupráca, ktorá má zmysel

Obchodný reťazec Kaufland už od roku 2018 pozitívne vplýva na stravovacie návyky detí prostredníctvom projektu Čerstvé hlavičky. Každý rok základným školám ponúka možnosť zapojiť sa do projektu a získať tak pre svojich žiakov pravidelný prísun ovocia alebo zeleniny na celý školský rok. 

Školám bolo od začiatku fungovania projektu poskytnutých viac ako 400 ton ovocia a zeleniny pre viac ako 65 000 žiakov po celom Slovensku. 

Pre CSR projektovú manažérku Kauflandu a matku dvoch detí Martinu Machánkovú je to srdcový projekt, ktorý navyše v októbri získal záštitu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Projekt však nie je len o poskytovaní ovocia a zeleniny školám. 

Vďaka spolupráci s o. z. Skutočne zdravá škola sa Kaufland aktívne podieľa aj na edukácii detí a pedagógov v danej téme.

„Projektu sa darilo, no mala som pocit, že by sme mali urobiť viac. Keď som natrafila na o. z. Skutočne zdravá škola, vedela som, že máme vyhraté. Oslovili sme ich a za finančnej pomoci Kauflandu a Nadačného fondu Kaufland sme sa pustili do významných aktivít,“ hovorí Martina. Nadšenie bolo vzájomné.

občianskom združení Skutočne zdravá škola, ktoré sa venuje stravovaciemu vzdelávaniu na školách, boli za oslovenie Kauflandom naozaj vďační.

„Vďaka podpore Kauflandu sme boli schopní zrealizovať napríklad prieskum o vzťahu detí k zdravému životnému štýlu, rozbehli sme základňu regionálnych koordinátorov, ktorí pomáhajú s osvetou a dokonca sme spracovali 14 metodických materiálov zameraných na tému výživy a zdravého životného štýlu,“ teší sa riaditeľka Skutočne zdravej školy Anetta Vaculíková.

Metodické materiály a návody pre učiteľov a ostatných nájdete TU

Čerstvé hlavičky prinášajú čerstvé nápady 

Kultúra zdravého, udržateľného a plnohodnotného stravovania musí byť podporená edukáciou detí či už aktivitami na vyučovaní alebo v školskej jedálni. „Preto sme pre školy zorganizovali súťaž na tému Ukáž ako zdravo žiješ a vyhraj. Výhrou boli webináre, v rámci ktorých žiaci prvého stupňa rozoberali pestrosť jedálnička a žiaci druhého stupňa zase témy týkajúce sa poruchy príjmu potravy a budovania zdravého vzťahu k jedlu. Webináre sme doplnili aj o pracovné zošity, ktoré deti naučili viac o pôvode jedla, správnom stravovacom režime a dôležitosti výberu potravín,“ dodáva Martina.

Napriek tomu, že sa školy v posledných mesiacoch na striedačku otvárali a zatvárali, tak ovocie a zelenina boli deťom dostupné stále. Zorganizovaná bola aj séria webinárov, ktorá bola bezplatne dostupná širokej verejnosti.

Registrujte svoju školu alebo škôlku do 4. ročníka projektu Čerstvé hlavičky.

„Najväčší ohlas zaznamenali webináre k téme revízie materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie, alebo praktické témy, ako napríklad zaradenie témy jedla do výučby rôznych predmetov“, hovorí Anetta.

A čo chystajú Čerstvé hlavičky najbližšie? 

Do projektu sa od tohto roku môžu zapojiť aj materské školy a spustený bol aj grantový program určený pre školské jedálne. Chystá sa aj jedno prekvapenie, ktoré si však zatiaľ obe strany nechávajú pre seba. Ak jeho odhalenie nechcete zmeškať, určite sledujte sociálne siete Kauflandu a Skutočne zdravej školy.

Ďalší článok
Domovská stránka » Zodpovednosť a udržateľnosť » DETI, KTORÉ POROZUMEJÚ HODNOTE JEDLA, BUDÚ V DOSPELOSTI KUPOVAŤ KVALITNEJŠIE POTRAVINY
Zodpovednosť a udržateľnosť

V decembri minulého roka spustila spoločnosť BILLA nový CSR projekt zameraný na pomoc rodinám v núdzi. Keďže BILLA je primárne orientovaná na predaj potravín, snažila sa prepojiť tento fakt so zameraním podpory. 

Preto vznikol projekt CHLEBODARCA, ktorým pomocou nákupu chleba zákazníci pomáhajú rodinám v neľahkej životnej situácii. 

Ako projekt funguje

Mechanika je jednoduchá, stačí si kúpiť chlieb a 1 cent z neho ide na pomoc tým, ktorí sú na ňu odkázaní. Rodiny do projektu vyberá Nadácia Pontis a pomoc je šitá na mieru – materiálna, finančná i potravinová. Projekt podporuje aj Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, ktorý rodinám zabezpečuje pravidelný prísun pekárenských výrobkov.

CHLEBODARCA vo svojom úvodnom ročníku pomohol siedmim rodinám, príjemcovia pomoci doposiaľ dostali novú strechu nad hlavou, prívod pitnej vody, podporu počas štúdia, rehabilitácie či bezbariérovú kúpeľňu. Okrem hmotnej pomoci ponúka spoločnosť rodinám aj úprimný ľudský záujem.

Projektom žijú všetci kolegovia, pre nás pomoc nekončí odovzdaním financií či daru, rodiny navštevujeme, sledujeme ich životné zmeny a tešíme sa spolu s nimi z progresu životnej situácie, ktorý ako rodina dosiahli,“ opisuje Jana Gregorovičová z o. z. BILLA ľuďom.

Poďakovaním zákazníkom a zároveň povzbudením do ďalšej pomoci je aj pekný televízny spot, ktorý pomocou príbehov ukazuje silu ľudskej spolupatričnosti. Novinkou druhého ročníka projektu CHLEBODARCA je, že BILLA zdvojnásobí počet podporených rodín a ponúka aj možnosť zapojenia verejnosti. „Chceme dať našim zákazníkom možnosť, aby aj oni sami odporučili projekt rodine, o ktorej vedia, že potrebuje pomoc. Či už trpí dlhodobo núdzou, alebo sa jej akútne niečo prihodilo. Preto sme spolu s Nadáciou Pontis pripravili online prihlasovací formulár, ktorý rodiny môžu vyplniť a dostanú sa tak do výberu,“ dopĺňa J. Gregorovičová. Formulár bude pripravený a spustený od januára na stránkach projektu.

Spoločnosť BILLA sa venuje aj iným projektom spoločenskej zodpovednosti, už 15 rokov aktívne spolupracuje s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Projekt Zdravé oči už v škôlke je zameraný na prevenciu očných ochorení u detí pomocou bezdotykových meraní zrakových parametrov.

Za tri ročníky tohto projektu odborníci skontrolovali zrak už vyše 45 000 škôlkarom. Merania odhalili istú formu zrakovej poruchy až u 15 % detí, ktorým bolo následne odporúčané detailnejšie vyšetrenie u oftalmológa. Štvrtý ročník projektu, ktorý aktuálne prebieha,  prináša do materských škôl nový pridaný rozmer v podobe edukatívnych hračiek,“ hovorí Jana Gregorovičová. 

Unikátnym článkom podpory komunity nevidiacich je služba Nákupný asistent, ktorá je realizovaná v spolupráci s Nadáciou Pontis a umožňuje ľuďom so zrakových hendikepom prirodzenejšiu a istejšiu orientáciu v predajniach. Súčasťou asistencie je aj náučné video, vďaka ktorému zvládne asistovať pri nákupoch aj bežný zákazník. Ľuďom so zrakovým hendikepom pomáha aj finančná zbierka Štvornohé oči, pokladnice v tvare vodiaceho psa sú aktuálne umiestnené až v 64 prevádzkach obchodného reťazca BILLA.

Ďalší článok