Domovská stránka » Zodpovedná firma » MODERNÁ BIORAFINÉRIA NA SLOVENSKU
ADVERTORIAL

Aké parametre by mala spĺňať moderná biorafinéria? Medzi kritériá bezpochyby patrí bezodpadová produkcia, neustále zefektívňovanie procesov a rozsiahly výskum a vývoj. Jednu takú rafinériu máme aj na Slovensku. ENVIEN GROUP ponúka vo svojich závodoch nízkoemisné riešenia pre dopravu.

Výroba biopalív

Bezodpadová výroba biodiesla a bioetanolu v Leopoldove funguje už viac ako jedno desaťročie. Envien Group je jedným z najvýznamnejších a najsilnejších zoskupení spoločností v strednej a východnej Európe podnikajúcich v oblasti výroby krmív a biopalív. Spracovaním repky olejnej na biodiesel a kukurice na bioetanol sa získavajú aj repkové šroty a sušené kukuričné výpalky. Oboje sú vysoko hodnotným zdrojom živín pre hospodárske zvieratá a významne prispievajú k sebestačnosti SR v oblasti krmív.

Vedľajšie produkty z výroby krmív a biopalív sa znovu využívajú vo výrobnom procese, sú určené na predaj alebo na výrobu bioplynu a zelenej elektriny. Príkladom je glycerín so širokým uplatnením v priemysle a lecitínové kaly s využitím v bioplynových staniciach.

Dôkazom komplexnosti výrobného procesu je prebiehajúca investícia do zachytávania biogénneho CO2 s cieľom jeho použitia v sýtených nápojoch. Envien Group investuje veľa kapacít aj do vývoja nových výrobkov a moderných energetických riešení, ako je skúmanie získavania rastlinných proteínov z repkových šrotov a ich potenciálu pre potravinárske uplatnenie, výroba biometánu z odpadov či využitie fotovoltiky.

Spracovateľská technológia spoločností bude po uskutočnení investície do rafinácie a bielenia oleja schopná lisovať z repky olej potravinárskej kvality, čím v budúcnosti výrazne prispeje k zabezpečeniu sebestačnosti SR vo výrobe jedlého oleja.

Kuchynské oleje a tuky

Ako jedny zo vstupných surovín pri výrobe biodiesla sa využívajú použité kuchynské oleje a tuky. Zber prebieha po celom západnom Slovensku a v častiach stredného Slovenska pod značkou Prilej Olej. Súčasťou je informačná kampaň o negatívnych dopadoch vylievania olejov do odtoku na životné prostredie, v spolupráci so samosprávami, reštauráciami aj školami. Ďalšou vstupnou surovinou je kukuričný olej, ktorý spoločnosť získava ako vedľajší produkt z výroby bioetanolu. Výsledný biodiesel sa následne primiešava do klasického diesla.

Kde odovzdať oleje a tuky? Kliknite TU

Čerpacie stanice

Na čerpacích staniciach štandardne tankujete diesel B7 (7 objemových % biodiesla) a benzín E10 (9 objemových % bioetanolu). V Envien Group je možné tankovať do kamiónov a autobusov 100-percentný biodiesel B100. Pri prevádzke tak vedia ušetriť 70 % emisií skleníkových plynov v porovnaní s B7. B100 spolu s dieslami B20 a B30 tvoria projekt Biojazda.sk, ktorého je Envien Group súčasťou.

V rámci projektu sa realizuje výmena celého vozového parku za vozidlá, ktoré tankujú EKO Diesel B30 – diesel s 30 objemovými percentami biodiesla. Trojicu projektov uzatvára testovanie dvoch traktorov s palivom B20.

Podiel biopalív v doprave

Slovensko s momentálnymi možnosťami obnoviteľných zdrojov nevie bez výrazne vyššieho podielu biopalív v doprave splniť svoj záväzok 14 % obnoviteľných zdrojov energie, ktorý má dosiahnuť v roku 2030. Ponúkané alternatívy sú vhodné a funkčné aj pre slovenské cesty a vďaka produkcii biopalív na Slovensku môžu byť zavedené okamžite, s ekologickými benefitmi, efektívnymi ekonomickými nákladmi a najmä pochádzajúcich z domácich zdrojov.

Ďalší článok