Domovská stránka » Zodpovedná firma » MODERNÁ BIORAFINÉRIA NA SLOVENSKU
ADVERTORIAL

Aké parametre by mala spĺňať moderná biorafinéria? Medzi kritériá bezpochyby patrí bezodpadová produkcia, neustále zefektívňovanie procesov a rozsiahly výskum a vývoj. Jednu takú rafinériu máme aj na Slovensku. ENVIEN GROUP ponúka vo svojich závodoch nízkoemisné riešenia pre dopravu.

Výroba biopalív

Bezodpadová výroba biodiesla a bioetanolu v Leopoldove funguje už viac ako jedno desaťročie. Envien Group je jedným z najvýznamnejších a najsilnejších zoskupení spoločností v strednej a východnej Európe podnikajúcich v oblasti výroby krmív a biopalív. Spracovaním repky olejnej na biodiesel a kukurice na bioetanol sa získavajú aj repkové šroty a sušené kukuričné výpalky. Oboje sú vysoko hodnotným zdrojom živín pre hospodárske zvieratá a významne prispievajú k sebestačnosti SR v oblasti krmív.

Vedľajšie produkty z výroby krmív a biopalív sa znovu využívajú vo výrobnom procese, sú určené na predaj alebo na výrobu bioplynu a zelenej elektriny. Príkladom je glycerín so širokým uplatnením v priemysle a lecitínové kaly s využitím v bioplynových staniciach.

Dôkazom komplexnosti výrobného procesu je prebiehajúca investícia do zachytávania biogénneho CO2 s cieľom jeho použitia v sýtených nápojoch. Envien Group investuje veľa kapacít aj do vývoja nových výrobkov a moderných energetických riešení, ako je skúmanie získavania rastlinných proteínov z repkových šrotov a ich potenciálu pre potravinárske uplatnenie, výroba biometánu z odpadov či využitie fotovoltiky.

Spracovateľská technológia spoločností bude po uskutočnení investície do rafinácie a bielenia oleja schopná lisovať z repky olej potravinárskej kvality, čím v budúcnosti výrazne prispeje k zabezpečeniu sebestačnosti SR vo výrobe jedlého oleja.

Kuchynské oleje a tuky

Ako jedny zo vstupných surovín pri výrobe biodiesla sa využívajú použité kuchynské oleje a tuky. Zber prebieha po celom západnom Slovensku a v častiach stredného Slovenska pod značkou Prilej Olej. Súčasťou je informačná kampaň o negatívnych dopadoch vylievania olejov do odtoku na životné prostredie, v spolupráci so samosprávami, reštauráciami aj školami. Ďalšou vstupnou surovinou je kukuričný olej, ktorý spoločnosť získava ako vedľajší produkt z výroby bioetanolu. Výsledný biodiesel sa následne primiešava do klasického diesla.

Kde odovzdať oleje a tuky? Kliknite TU

Čerpacie stanice

Na čerpacích staniciach štandardne tankujete diesel B7 (7 objemových % biodiesla) a benzín E10 (9 objemových % bioetanolu). V Envien Group je možné tankovať do kamiónov a autobusov 100-percentný biodiesel B100. Pri prevádzke tak vedia ušetriť 70 % emisií skleníkových plynov v porovnaní s B7. B100 spolu s dieslami B20 a B30 tvoria projekt Biojazda.sk, ktorého je Envien Group súčasťou.

V rámci projektu sa realizuje výmena celého vozového parku za vozidlá, ktoré tankujú EKO Diesel B30 – diesel s 30 objemovými percentami biodiesla. Trojicu projektov uzatvára testovanie dvoch traktorov s palivom B20.

Podiel biopalív v doprave

Slovensko s momentálnymi možnosťami obnoviteľných zdrojov nevie bez výrazne vyššieho podielu biopalív v doprave splniť svoj záväzok 14 % obnoviteľných zdrojov energie, ktorý má dosiahnuť v roku 2030. Ponúkané alternatívy sú vhodné a funkčné aj pre slovenské cesty a vďaka produkcii biopalív na Slovensku môžu byť zavedené okamžite, s ekologickými benefitmi, efektívnymi ekonomickými nákladmi a najmä pochádzajúcich z domácich zdrojov.

Ďalší článok
Domovská stránka » Zodpovedná firma » MODERNÁ BIORAFINÉRIA NA SLOVENSKU
ADVERTORIAL

Ročné zapracovanie na manažérku predajne úspešne absolvovala aj Kristína Kužmová. Čo ju počas celého procesu najviac prekvapilo? Ktorá fáza bola pre ňu najťažšia? A čo odkazuje kolegyniam a kolegom Lidlákom?

KRISTÍNA KUŽMOVÁ

manažérka predajne

Prečo si sa rozhodla stať manažérkou predajne?

Táto práca spája všetky piliere, na ktorých som chcela stavať môj pracovný život. Rozhodujúce je, aby ma práca napĺňala, bola dynamická, bez stereotypu a mohla som pracovať s ľuďmi a pre ľudí. Pri hľadaní práce som inzerovanú pozíciu manažérky predajne občas otvorila a vždy som zhodnotila, že ešte nenastal čas, keď by som na ňu mala. Keď som popri predchádzajúcej práci dokončila vysokú školu, objavila som Trainee manažér predajne – odštartuj kariéru, na ňu som nastúpila a splnila si sen v Lidli skôr.

Aké máš pocity zo zapracovania?

Rok zapracovania sa zdal ako dlhý čas, každý deň a poznatok však mal zmysel. Som vďačná, že som si mohla vyskúšať prácu na všetkých pozíciách v predajni. Neviem si predstaviť riadiť tím bez toho, aby som vedela, ako to funguje v praxi. Každý deň mi priniesol nové výzvy, z každej predajne som si odniesla niečo, čo mi bolo inšpiráciou ako môže tím fungovať. Zapracovanie sa však nikdy nekončí, každý deň treba nadobúdať nové vedomosti. V Lidl totiž platí: Kto sa prestane zlepšovať, prestane byť dobrý.

Kde všade si počas zapracovania pôsobila? 

Začala som ako predavačka – pokladníčka. Na tejto pozícii som získala potrebné znalosti o tom, ako funguje život na predajni.

V ďalšej fáze som sa pripravovala na asistentku manažéra predajne a zástupkyňu manažéra predajne. Po jej zvládnutí som si išla rozšíriť obzory do centrály spoločnosti v Bratislave, kde som nahliadla do zákulisia jednotlivých oddelení a spoznala ľudí, ktorí tam pracujú.

Naštartuj svoju kariéru vďaka študentským a absolventským príležitostiam!

Čo ťa počas zapracovania najviac prekvapilo, ovplyvnilo a posunulo ďalej?

Prekvapilo ma, koľko vecí sa za deň udeje, a najmä, ako rýchlo ubieha čas v Lidli. Najviac ma posúvala spätná väzba od nadriadených a kolegov manažérov.

Ktorá fáza bola najťažšia? 

Začiatky sú ťažké. Prvé dni boli chaotické, plné neznámych pojmov, skratiek, ľudí. Stačilo ma však správne nasmerovať, aby som vyťažila zo svojho zapracovania maximum.

Spoznaj kariéru v Lidli. Klikni TU!

Opíš nám svoj záverečný deň.

Mala som obrovský rešpekt, keďže som chcela bodku za zapracovaním urobiť najlepšie, ako viem, a ukázať, že som správny Lidl človek. Moje obavy sa rozplynuli navodením príjemnej atmosféry na začiatku a celé 4 hodiny sme viedli dialóg o všetkých oblastiach v predajni, ktorý overil moje vedomosti. Týmto dňom ma sprevádzali a podporovali moji kolegovia, moja vedúca predaja, regionálna manažérka a manažér predajne.

Ako sa ti pracuje s novými kolegami? 

Pôsobím v predajni Považská Bystrica. Kolegovia sú pre mňa stále nové tváre, avšak postupne sa spoznávame. Zatiaľ sa s nimi pracuje skvele. Všetci sa snažíme, aby naša predajňa fungovala správne vo všetkých oblastiach a dosahovali sme stanovené ciele.

Ďalší článok