• ADVERTORIAL
    NAŠI ZAMESTNANCI SÚ TÝM NAJDÔLEŽITEJŠÍM, ČO VO FIRME MÁME
    Firma DXC dodáva technologické riešenia zákazníkom po celom svete. Svojich zamestnancov si váži a verí im, preto im ponúka množstvo benefitov a motivuje ich k neustálemu vzdelávaniu a rozvoju. Čomu konkrétne sa firma DXC venuje? Na Slovensku sme významným partnerom projektov pre digitalizáciu štátnej správy. Dlhé roky spolupracujeme s Ministerstvom vnútra SR na riešeniach na … Pokračovanie