Domovská stránka » Technológie, inovácie a podnikanie » 4 DÔVODY, PREČO BY FIRMY MALI UVAŽOVAŤ NAD CLOUDOM
ADVERTORIAL

V porovnaní s klasickými on-premise riešeniami majú cloudové riešenia pre firmy významné prednosti.

DENIS GÁLFFY

Microsoft BDM v spoločnosi ALEF

Pri budovaní infraštruktúry majú firmy dve základné možnosti obstarania, nakúpiť hardware a softvérové licencie formou investičných nákladov – CAPEX, alebo si ich prenajímať formou cloudovej služby a financovať ich tzv. modelom OPEX.

Výhody cloudových služieb:

1. Optimalizácia nákladov

Výdavky spojené s údržbou, správou, prevádzkou či chladením on-premise infraštruktúry vás nemusia trápiť. V prípade využitia cloudového poskytovateľa platíte len za tie služby, ktoré v danom okamihu využívate, „Pay as you go“.

2. Bezpečnosť a vysoká dostupnosť

V cloude môžu byť Vaše dáta chránené na viacerých úrovniach, či už je to šifrovaný prenos dát alebo ukladanie zašifrovaných dát. Navyše, na rozdiel od bežného použitia jedného dátového centra, v cloude má zákazník možnosť prevádzkovať svoje služby vo viacerých zónach. Takto navrhnuté riešenie je odolné voči výpadku dátového centra, čím získava vysokú dostupnosť.

3. Škálovateľnosť

Flexibilita v oblasti okamžitého navyšovania či znižovania výkonu serverov, zmeny ich počtov a rozširovania úložísk patrí medzi hlavné lákadlá cloudových služieb. Firmy, ktoré podliehajú sezónnosti v oblasti používania výpočtového výkonu – napríklad e-shopy, čeliace prudkému nárastu návštevníkov počas výpredajov či sviatkov – tak môžu vďaka cloudu rýchlo a jednoducho navýšiť potrebný výkon len na nevyhnutný čas.

4. Rýchlosť

Vytvorenie virtuálneho servera, úložiska či nasadenie aplikácie trvá napríklad v Microsoft Azure len niekoľko minút. V prípade fyzického nákupu hardvéru pritom treba počítať od objednania cez doručenie a následnú inštaláciu a konfiguráciu s horizontom niekoľkých týždňov.

Vďaka partnerstvu ALEF Distribution SK a Microsoft prinášame teraz B2B partnerom všetky spomenuté výhody v distribučnom modeli CSP. Ak máte záujem o konzultáciu prechodu do cloudu a chcete posunúť váš biznis na vyššiu úroveň, neváhajte nás kontaktovať.

FIRMY KYBERBEZPEČNOSŤ ČASTO ZANEDBÁVAJÚ A POTOM UŽ JE NESKORO

Ďalší článok
Domovská stránka » Technológie, inovácie a podnikanie » 4 DÔVODY, PREČO BY FIRMY MALI UVAŽOVAŤ NAD CLOUDOM
ADVERTORIAL

Téma grantov a dotácií je v súčasnosti často skloňovaná. Dôvodom je fakt, že Slovensko získa v najbližšom období obrovský balík peňazí z fondov EÚ a Plánu obnovy. Značná časť z nich bude určená aj pre súkromný sektor. So zakladateľom portálu Grantexpert.sk, Tamásom Szőkem, sme sa porozprávali o novinkách, možnostiach podpory pre podnikateľov, ale aj o tom, ako môžu firmy získať dotácie.

Aké zmeny prinesie nové programové obdobie?

Najbližšie roky budú z hľadiska dotácií odlišné tým, že popri balíku peňazí z fondov EÚ je tu aj nový zdroj grantov – Plán obnovy. V rámci eurofondov je kľúčovou zmenou zjednotenie viacerých operačných programov do jedného. Ten sa po novom bude volať Program Slovensko. Vďaka nedočerpaným miliardám zo „starých eurofondov“ a novým zdrojom dotácií má Slovensko k dispozícii mimoriadne množstvo peňazí.

Aké dotácie budú môcť firmy získať z eurofondov a Plánu obnovy?

Dominantné budú predovšetkým granty na zelené projekty, energetiku a inovácie, technologické aj digitálne. Ak by sme mali vybrať niektoré zo zelených tém, veľký objem peňazí bude určený napríklad na podporu obnoviteľných zdrojov energie či zlepšenie energetickej efektívnosti priemyselných budov a výrobných hál.

Výzvy v oblasti informatizácie a digitalizácie sa budú týkať napríklad zavádzania inovatívnych technológií v priemysle a službách. Zaujímavou možnosťou pre firmy budú aj dotácie na vzdelávanie zamestnancov a manažérov. Z Plánu obnovy by mali byť podporené inovácie, výskumno-vývojové projekty, ale napríklad aj priemyselné technológie. Tém však bude podstatne viac. Ak by mali potenciálni žiadatelia záujem zistiť, čo všetko budú môcť financovať z grantov, radi si dohodneme individuálnu konzultáciu.

Ako môže podnikateľ nájsť vhodnú grantovú výzvu alebo inú formu podpory?

Grantové výzvy sú v súčasnosti zverejňované na desiatkach webových stránok ministerstiev, samospráv, fondov či nadácií. Nie je jednoduché sa v množstve informácií zorientovať. Portál Grantexpert.sk preto zhromažďuje všetky výzvy na jedno miesto do prehľadnej databázy grantov. O jednotlivých výzvach následne informujeme záujemcov bezplatne prostredníctvom e-mailových notifikácií. 

Aký je prvý krok k získaniu grantu?

Na začiatku je dôležité mať čerstvé informácie a dobre premyslený projektový zámer. Zjednodušene povedané – mali by ste mať dobrú predstavu, na čo chcete získať peniaze a čo chcete projektom dosiahnuť. Ďalej je dôležité identifikovať vhodný program, ideálne však konkrétnu grantovú výzvu a následne vypracovať projektovú žiadosť.

Ako na samotnú žiadosť?

Ak si nie ste istý, či máte nájdený vhodný grant alebo potrebujete kompletne spracovať projektovú žiadosť, na Grantexpert.sk vám radi pomôžeme. Okrem kompletného spracovania žiadosti vám zabezpečíme riadenie a implementáciu vášho projektu, čím ušetríte čas a peniaze, ktoré môžete investovať do rozvoja firmy. Zároveň tým zvyšujete šance na úspech projektu, keďže zodpovednosť prenechávate na grantových expertov s dlhoročnými skúsenosťami.

Tomás Szőke

zakladateľ portálu Grantexpert.sk

Svoje bohaté skúsenosti zbieral zo strany poskytovateľov aj žiadateľov o granty a dotácie. V roku 2016 vznikol portál GrantExpert, ktorý spojil rokmi overené „kamenné“ postupy grantového poradenstva s modernými technológiami. Jeho víziou je vytvoriť platformu s transparentnými a férovými pravidlami pre všetkých.

Ďalší článok