Domovská stránka » Žena v biznise » Prihlásenie firemného automobilu
ako prihlásiť firemný automobil

Prihlásenie firemného automobilu

Každé nové vozidlo musí byť prihlásené do evidencie do pätnástich dní od jeho nadobudnutia. Automobil sa prihlasuje na okresnom dopravnom inšpektoráte (OD), ktorý zodpovedá sídlu podnikateľského subjektu alebo držiteľa automobilu.

Držiteľ alebo vlastník
V osvedčení o evidencii sa uvádzajú dva odlišné údaje – vlastník a držiteľ vozidla. Hoci tieto názvy pôsobia veľmi podobne a najčastejšie je v osvedčení o evidencii zapísaná tá istá osoba ako vlastník aj držiteľ, ide o dve odlišné veci. Držiteľom vozidla je osoba, ktorá vozidlo používa, kým vlastníkom je osoba, ktorá vozidlo vlastní. Na to, aby bol človek v osvedčení zapísaný ako vlastník, musí preukázať spôsob nadobudnutia vozidla. Ak je automobil využívaný v podnikaní, v dokladoch vozidla je zapísaný ako držiteľ vozidla podnikateľský subjekt. Podnikateľ automobil prihlasuje iba na ODI, daniarom už auto, ktoré používa pri podnikaní, nahlasovať nemusí. No ak ho prestane používať, zmenu musí nahlásiť do 30 dní.

Čo budete potrebovať
Pri prihlásení nového vozidla do evidencie je potrebná vyplnená žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie, osvedčenie o evidencii časť II, doklad o nadobudnutí vozidla (faktúra, leasingová zmluva), potvrdenie o poistení zodpovednosti alebo predbežné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, doklad totožnosti. Za vlastníka alebo držiteľa vozidla môže auto prihlasovať aj iná osoba. Vtedy však potrebuje písomné a úradne overené splnomocnenie. Ak je držiteľom vozidla podnikateľ, bude potrebovať originál výpisu z obchodného registra, živnostenský list. Ak bolo auto kúpené na leasing, takisto je potrebné splnomocnenie leasingovej spoločnosti a ak sa prihlasuje vozidlo, ktoré má udelené typové schválenie ES, je potrebné predložiť aj tzv. COC doklad (certifikát o konformite). Správny poplatok za registráciu auta a vystavenie ŠPZ je možné zaplatiť formou kolkov, ktoré si takisto musíte zobrať so sebou. Ak žiadate o urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I, môžete ju získať do dvoch pracovných dní, ale zaplatíte poplatok vo výške 30 €.

Zamestnanci používajú auto
Na to, aby zamestnanci mohli jazdiť na firemnom aute, podľa našich právnych predpisov nemusí mať žiadne špeciálne potvrdenie, ani doklady z OR SR. Rovnako, ako pri jazde svojím vlastným autom, im stačí, ak majú pri sebe klasické doklady. Ak však vaši zamestnanci jazdia často v zahraničí, odborníci odporúčajú, aby radšej pri sebe mali splnomocnenie na použitie vozidla v zahraničí.

Ďalší článok
Domovská stránka » Žena v biznise » Prihlásenie firemného automobilu
Žena v biznise

NAKUPUJETE PRE SVOJU FIRMU MANIPULAČNÚ TECHNIKU?

Čo je to vlastne TCO a prečo treba pri nákupe manipulačnej techniky uvažovať v jeho dimenziách? Pod skratkou TCO sa skrýva výraz „total cost of ownership“, prípadne aj „total cost of operation“. V slovenčine sa TCO prekladá ako „celkové náklady na vlastníctvo“ alebo „celkové náklady na prevádzku“. TCO je vypočítateľná položka, ktorá vyjadruje skutočnosť, že pri nákupe technologického či vozového parku firmy treba brať do úvahy viacero faktorov.

Čo všetko TCO zahŕňa
Celkové náklady na vlastníctvo či prevádzku tvoria nielen priame či krátkodobé výdavky. Do TCO sa zarátavajú aj dlhodobé, nepriame či „nefinančné“ výdavky. Hoci sú tieto položky na prvý pohľad „nebadateľné“, alebo je ich na začiatku ťažké vyčísliť v konkrétnych sumách, práve ony môžu mať na výšku celkových nákladov značný vplyv.

Výhodná kúpa manipulačnej techniky
Nákup nových zariadení do skladov či výrobných hál by nemal byť unáhleným rozhodnutím. Skôr, ako si firma zariadenie vyberie, mal by podnikateľ premýšľať o viacerých aspektoch. Lákavá ponuka so zaujímavou vstupnou cenou totiž v konečnom dôsledku vôbec nemusí priniesť úsporu. Práve naopak, „výhodná kúpa“ sa môže riadne predražiť. Pri nákupe manipulačnej techniky je teda dôležitá nielen jej nákupná cena, ale aj náklady na prevádzku a servis, životnosť či zostatková hodnota v prípade opätovného predaja. „Porovnanie celkových nákladov na prevádzku, teda TCO, je oveľa objektívnejšie ako hodnotenie podľa vstupnej ceny,“ hovorí Martin Urban, generálny riaditeľ Jungheinrich Slovensko. Pre lepšiu predstavu vysvetľuje: „Pri dvojzmennej prevádzke najazdí vysokozdvižný vozík so spaľovacím motorom a nosnosťou tri tony zhruba 2 500 motohodín ročne. Okrem ceny, ktorú zákazník zaplatí jednorázovo, prípadne prostredníctvom finančného lízingu, treba do celkových prevádzkových nákladov započítať aj náklady na obsluhu, spotrebu pohonných hmôt, údržbu či servis. Úspora počas šesťročného používania môže v závislosti od typu zariadenia a konkrétneho výrobcu predstavovať až desiatky tisíc eur“.

Zabudnite na kúpnu cenu
Pri zohľadňovaní všetkých položiek TCO sa ukazuje, že nákupná cena zariadenia nie je všetko. Niekedy sa viac oplatí zaobstarať si prémiovú značku manipulačnej techniky, hoci za vyššiu cenu. Vyššia vstupná cena sa totiž vráti práve v podobe spomínaných celkových prevádzkových nákladov. „Pre klientov, ktorí flotilu manipulačnej techniky aktívne využívajú, je dôležité, že zariadenie prepraví za rovnaký čas viac tovaru. Nižšia spotreba pohonných hmôt či energie je jednou z najdôležitejších vecí,“ upresňuje Martin Urban. Firma by po nákupe zariadení nemala zabúdať ani na logistiku. Navigácia, efektívne plánovanie trás, koordináciu pohybu vozíkov zefektívnia chod flotily a firemnému rozpočtu ušetria nezanedbateľné čiastky.

Ďalší článok