Domovská stránka » Technológie, inovácie a podnikanie » VZNIKÁ NOVÝ FINANČNÝ EKOSYSTÉM SVETA
Technológie, inovácie a podnikanie

VZNIKÁ NOVÝ FINANČNÝ EKOSYSTÉM SVETA

fintech
V spolupráci s:
Adobe Stock
fintech
V spolupráci s:
Adobe Stock

Fintech je skratka anglického pojmu Financial Technologies, čiže finančné technológie. Zahŕňa technologické inovácie v poskytovaní rôznych finančných služieb, od platobných služieb a bankovníctva po poisťovníctvo. Tieto technológie pomáhajú pri skvalitňovaní, individualizácii a znižovaní nákladov za dané služby.

DAVY ČAJKO

Zakladatel a prezident Asociacie FINAS – Fintech & Insurtech asociácia Slovenska

Začiatky

Ešte pred niekoľkými rokmi bol Fintech označovaný ako nepriateľ a likvidátor tradičného bankového sektora odsúdený na zánik. Na jednej akcii pred pár rokmi mi počas neformálnej diskusie generálny riaditeľ jednej banky povedal: „Fintech? Veď vám nejde o nič iné, len o to, aby vás kúpil nejaký hráč na trhu. My ideme naopak, od banky prioritne orientovanej na digitalizáciu, pobočky budeme mať otvorené vždy!“ Takúto spätnú väzbu som dostal, keď som sa predstavil.

Dnes je však už všetko inak. Asi málokedy môžeme byť svedkami toľkých zmien, narušenia procesov, ktoré otvárajú doslova nový vesmír možností vytvárajúci predpoklad budovania nového finančného ekosystému sveta.

Silné stránky Fintechu

Nenahraditeľnú rolu, ktorú Fintech získava v procese jeho vývoja a adopcie (od otvorenia PSD2), je fascinujúce sledovať alebo dokonca byť jeho súčasťou. Covid vytiahol a potvrdil úžasnú úlohu Fintechu v hospodárstve sveta. Technológia sa dostáva do popredia, banky sa predbiehajú v inovatívnych integráciách, a to všetko napĺňa jednu z hlavných misií Fintechu – sociálny pohľad na získavanie stále dostupnejších a kvalitnejších služieb, práve vďaka Fintechu.

Fintech eventy, ktoré môžeš navštíviť nájdeš TU

Ďalšiu rolu, ktorú Fintech (vrátane crypta) získava, je nevyhnutná potreba spolupráce pri identifikovaní terorizmu a AML, resp. praní špinavých peňazí. Toto je príkladom navzájom prospešnej spolupráce. Subjekty, ktoré sa ešte pred krátkym časom javili ako dve znepriatelené strany, dnes hľadajú spôsoby spolupráce s jasnými výsledkami, ktoré v konečnom dôsledku doslova zachraňujú životy ľudí. Fintech na Slovensku rastie. Sme radi, že sme toho súčasťou a prispeli sme malou troškou do tohto fascinujúceho vesmíru, ktorý sa snažíme interpretovať prostredníctvom Asociácie FINAS!

Technológia sa dostáva do popredia, banky sa predbiehajú v inovatívnych integráciách, a to všetko napĺňa jednu z hlavných misií Fintechu – sociálny pohľad na získavanie stále dostupnejších a kvalitnejších služieb, práve vďaka Fintechu.

Ďalší článok
Domovská stránka » Technológie, inovácie a podnikanie » VZNIKÁ NOVÝ FINANČNÝ EKOSYSTÉM SVETA
ADVERTORIAL

AKO FINANCOVAŤ ROZVOJ PODNIKANIA Z GRANTOV?

Téma grantov a dotácií je v súčasnosti často skloňovaná. Dôvodom je fakt, že Slovensko získa v najbližšom období obrovský balík peňazí z fondov EÚ a Plánu obnovy. Značná časť z nich bude určená aj pre súkromný sektor. So zakladateľom portálu Grantexpert.sk, Tamásom Szőkem, sme sa porozprávali o novinkách, možnostiach podpory pre podnikateľov, ale aj o tom, ako môžu firmy získať dotácie.

Aké zmeny prinesie nové programové obdobie?

Najbližšie roky budú z hľadiska dotácií odlišné tým, že popri balíku peňazí z fondov EÚ je tu aj nový zdroj grantov – Plán obnovy. V rámci eurofondov je kľúčovou zmenou zjednotenie viacerých operačných programov do jedného. Ten sa po novom bude volať Program Slovensko. Vďaka nedočerpaným miliardám zo „starých eurofondov“ a novým zdrojom dotácií má Slovensko k dispozícii mimoriadne množstvo peňazí.

Aké dotácie budú môcť firmy získať z eurofondov a Plánu obnovy?

Dominantné budú predovšetkým granty na zelené projekty, energetiku a inovácie, technologické aj digitálne. Ak by sme mali vybrať niektoré zo zelených tém, veľký objem peňazí bude určený napríklad na podporu obnoviteľných zdrojov energie či zlepšenie energetickej efektívnosti priemyselných budov a výrobných hál.

Výzvy v oblasti informatizácie a digitalizácie sa budú týkať napríklad zavádzania inovatívnych technológií v priemysle a službách. Zaujímavou možnosťou pre firmy budú aj dotácie na vzdelávanie zamestnancov a manažérov. Z Plánu obnovy by mali byť podporené inovácie, výskumno-vývojové projekty, ale napríklad aj priemyselné technológie. Tém však bude podstatne viac. Ak by mali potenciálni žiadatelia záujem zistiť, čo všetko budú môcť financovať z grantov, radi si dohodneme individuálnu konzultáciu.

Ako môže podnikateľ nájsť vhodnú grantovú výzvu alebo inú formu podpory?

Grantové výzvy sú v súčasnosti zverejňované na desiatkach webových stránok ministerstiev, samospráv, fondov či nadácií. Nie je jednoduché sa v množstve informácií zorientovať. Portál Grantexpert.sk preto zhromažďuje všetky výzvy na jedno miesto do prehľadnej databázy grantov. O jednotlivých výzvach následne informujeme záujemcov bezplatne prostredníctvom e-mailových notifikácií. 

Aký je prvý krok k získaniu grantu?

Na začiatku je dôležité mať čerstvé informácie a dobre premyslený projektový zámer. Zjednodušene povedané – mali by ste mať dobrú predstavu, na čo chcete získať peniaze a čo chcete projektom dosiahnuť. Ďalej je dôležité identifikovať vhodný program, ideálne však konkrétnu grantovú výzvu a následne vypracovať projektovú žiadosť.

Ako na samotnú žiadosť?

Ak si nie ste istý, či máte nájdený vhodný grant alebo potrebujete kompletne spracovať projektovú žiadosť, na Grantexpert.sk vám radi pomôžeme. Okrem kompletného spracovania žiadosti vám zabezpečíme riadenie a implementáciu vášho projektu, čím ušetríte čas a peniaze, ktoré môžete investovať do rozvoja firmy. Zároveň tým zvyšujete šance na úspech projektu, keďže zodpovednosť prenechávate na grantových expertov s dlhoročnými skúsenosťami.

Tomás Szőke

zakladateľ portálu Grantexpert.sk

Svoje bohaté skúsenosti zbieral zo strany poskytovateľov aj žiadateľov o granty a dotácie. V roku 2016 vznikol portál GrantExpert, ktorý spojil rokmi overené „kamenné“ postupy grantového poradenstva s modernými technológiami. Jeho víziou je vytvoriť platformu s transparentnými a férovými pravidlami pre všetkých.

Ďalší článok