Domovská stránka » Technológie, inovácie a podnikanie » VZNIKÁ NOVÝ FINANČNÝ EKOSYSTÉM SVETA
Technológie, inovácie a podnikanie

VZNIKÁ NOVÝ FINANČNÝ EKOSYSTÉM SVETA

fintech
V spolupráci s:
Adobe Stock
fintech
V spolupráci s:
Adobe Stock

Fintech je skratka anglického pojmu Financial Technologies, čiže finančné technológie. Zahŕňa technologické inovácie v poskytovaní rôznych finančných služieb, od platobných služieb a bankovníctva po poisťovníctvo. Tieto technológie pomáhajú pri skvalitňovaní, individualizácii a znižovaní nákladov za dané služby.

DAVY ČAJKO

Zakladatel a prezident Asociacie FINAS – Fintech & Insurtech asociácia Slovenska

Začiatky

Ešte pred niekoľkými rokmi bol Fintech označovaný ako nepriateľ a likvidátor tradičného bankového sektora odsúdený na zánik. Na jednej akcii pred pár rokmi mi počas neformálnej diskusie generálny riaditeľ jednej banky povedal: „Fintech? Veď vám nejde o nič iné, len o to, aby vás kúpil nejaký hráč na trhu. My ideme naopak, od banky prioritne orientovanej na digitalizáciu, pobočky budeme mať otvorené vždy!“ Takúto spätnú väzbu som dostal, keď som sa predstavil.

Dnes je však už všetko inak. Asi málokedy môžeme byť svedkami toľkých zmien, narušenia procesov, ktoré otvárajú doslova nový vesmír možností vytvárajúci predpoklad budovania nového finančného ekosystému sveta.

Silné stránky Fintechu

Nenahraditeľnú rolu, ktorú Fintech získava v procese jeho vývoja a adopcie (od otvorenia PSD2), je fascinujúce sledovať alebo dokonca byť jeho súčasťou. Covid vytiahol a potvrdil úžasnú úlohu Fintechu v hospodárstve sveta. Technológia sa dostáva do popredia, banky sa predbiehajú v inovatívnych integráciách, a to všetko napĺňa jednu z hlavných misií Fintechu – sociálny pohľad na získavanie stále dostupnejších a kvalitnejších služieb, práve vďaka Fintechu.

Fintech eventy, ktoré môžeš navštíviť nájdeš TU

Ďalšiu rolu, ktorú Fintech (vrátane crypta) získava, je nevyhnutná potreba spolupráce pri identifikovaní terorizmu a AML, resp. praní špinavých peňazí. Toto je príkladom navzájom prospešnej spolupráce. Subjekty, ktoré sa ešte pred krátkym časom javili ako dve znepriatelené strany, dnes hľadajú spôsoby spolupráce s jasnými výsledkami, ktoré v konečnom dôsledku doslova zachraňujú životy ľudí. Fintech na Slovensku rastie. Sme radi, že sme toho súčasťou a prispeli sme malou troškou do tohto fascinujúceho vesmíru, ktorý sa snažíme interpretovať prostredníctvom Asociácie FINAS!

Technológia sa dostáva do popredia, banky sa predbiehajú v inovatívnych integráciách, a to všetko napĺňa jednu z hlavných misií Fintechu – sociálny pohľad na získavanie stále dostupnejších a kvalitnejších služieb, práve vďaka Fintechu.

Ďalší článok