Domovská stránka » Technológie, inovácie a podnikanie » ASIMISTER: METAVERSE POMÔŽE ĽUĎOM V MEDICÍNE A STROJÁRSTVE
Technológie, inovácie a podnikanie

ASIMISTER: METAVERSE POMÔŽE ĽUĎOM V MEDICÍNE A STROJÁRSTVE

FOTO: Asimister

V metaverse budeme môcť robiť to, čo v reálnom svete, kupovať domy, autá, oblečenie. Ono sa to už deje, ale je to iba na začiatku. Odhadujem, že to potrvá veľmi veľa rokov, aby sa metaverse nedal rozoznať od reálneho sveta.

MAXIM HREČÍN (ASIMISTER)

Youtuber

Vnímate nákup techniky pre svoj youtube kanál ako investíciu do svojho podnikania alebo ju kupujete hlavne pre radosť?

Áno, beriem to ako investíciu. Vždy sa pozerám na to, či sa mi daný produkt vráti späť. To je v prípade, ak sa bavíme o niečom väčšom, ako je napríklad Playseat, čo je drahá vec. Je to železná konštrukcia, do ktorej sa montuje volant, pedále a radiaca páka. Samozrejme, je to risk, lebo nikdy neviem, či takéto videá budú baviť publikum. 

Ale musím zaklopať, že sa mi nikdy nestalo, že by ľudí nebavili videá z volantu alebo z virtuálnej reality. Keďže je to menšia elektronika, neberiem to ako investíciu, keďže každý deň stráca na hodnote. Ale je to vyvážené, som vášnivý hráč, všetky tieto veci mi robia radosť .

Máte vo svojom štúdiu nejakú technickú vychytávku, ktorá nenaplnila vaše predstavy?

Poviem pravdu, ani nie, keďže vždy si pozerám videorecenzie na YouTube a vždy si preverím, či je produkt vhodný pre mňa. Samozrejme pri jednom sa mi to stalo, sú to konkrétne svetlá, ktoré mám za sebou. Stále sa vypínajú a furt sú rozladené. Ale je to aj moja chyba, keďže je to americký produkt a oni tam majú iný wi-fi signál ako my v Európe. Ale každému, kto sa má pýta, či sa oplatí kúpiť ich, hovorím nie.

Ako nakladáte s technikou, ktorú už nepotrebujete? 

Stále ju mám odloženú, lebo nikdy neviem, kedy sa zíde, alebo ju niekomu predám/darujem.

Vnímate ako hráč počítačových hier v súčasnosti nejaké trendy v oblasti vývoja hier? 

Práveže mám taký pocit, že sa to všetko spomalilo, pred pár rokmi všetci tlačili na Virtuálnu Realitu, ale s odstupom času je to dosť nevyužitá technológia, nie veľa nových hier, keďže oproti normálnym PC hrám sú ťažšie na vývoj a sú nákladnejšie na výrobu. Taktiež sa mimoriadne teraz sústreďuje na mobilný trh, keďže sa v hrách nachádzajú mikrotransakcie, takže firmy robia primárne hry na mobilné telefóny. Dúfam, že sa vďaka Metaversu zase rozbehne vývoj hier pre Virtuálnu Realitu.

V budúcnosti budeme pravdepodobne tráviť viac času vo virtuálnej realite. Je to niečo, na čo sa tešíte, alebo z toho máte obavy?

Určite to bude lákavé, hlavne pre mladých, už teraz sú hry ako GTA 5 RP alebo World Of Warcraft, kde sa vžijete do svojej vytvorenej postavy a žijete jej život vo virtuálnom svete. Myslím si, že v budúcnosti to bude ako vo filme Player Ready One, kde sa hralo iba s VR Headsetmi.

Podľa mňa v metaverse budeme môcť robiť to, čo v reálnom svete, kupovať domy, autá, oblečenie. Ono sa to aj teraz deje, ale je to iba na začiatku. Odhadujem, že to potrvá veľmi veľa rokov, aby sa metaverse nedal rozoznať od reálneho sveta. Teším sa na hry, aké budú, lebo, povedzme si na rovinu, dnešné hry sú už podstate obohraté a neprinášajú nič nové, takže vkladám nádej, že sa to posunie na vyšší level.

Metaverse (VR) nie sú iba zlé veci, podľa mňa to dosť pomôže ľuďom v medicíne, strojárstve, atď., aby sme sa nebavili, že VR sú iba hry. Neteším sa, respektíve sa bojím, že ľudia vo VR budú tráviť viac času ako v reálnom živote, už teraz sa to deje, keď každý z nás furt pozerá do mobilného telefónu.

Ďalší článok
Domovská stránka » Technológie, inovácie a podnikanie » ASIMISTER: METAVERSE POMÔŽE ĽUĎOM V MEDICÍNE A STROJÁRSTVE
Technológie, inovácie a podnikanie

SVET SA DIGITÁLNYM UŽ STAL

BRANISLAV BRUNOVSKÝ

Konateľ spoločnosti Kaufland Slovenská republika

O digitálnej transformácii v obchodnom reťazci Kaufland, o tom, ako tento proces ovplyvní napríklad aj zákaznícky servis a čo v súčasnosti očakávajú už samotní zákazníci, sme sa porozprávali s konateľom spoločnosti Branislavom Brunovským.

Očakávate v najbližšom čase výzvy v súvislosti
s digitalizáciou/digitálnou transformáciou?

Niekde som zachytil, že svet sa digitálnym už stal a niet cesty späť. Takmer každý má v súčasnosti smartfón a napriek jeho rôznemu vy­užitiu sú dnes informácie jednoduchšie dostupné ako kedykoľvek v minulosti. Predstava, že moderné tech­nológie zmenia spôsob, akým dnes pristupujeme k tradičným problémom, posúva aj nás obchodníkov vpred. V súčasnosti pre nás predsta­vuje digitalizácia na jednej strane možnosť zefektívniť naše procesy, optimalizovať workflow, aby sme sa čo naj­viac priblížili k paperless of­fice, a to tak na centrále, ako aj v predajniach a centrálnom sklade. Takéto úpravy nevy­žadujú veľké investície a sú skôr o zmene myslenia ľudí. Na druhej strane realizujeme niekoľko finančne náročných projektov ako plne automati­zovaný sklad, samoobslužné pokladne pre zákazníkov alebo priebežné skenovanie tovaru už počas nákupu. Pozorne sledujeme aj tech­nologický vývoj konkurencie, a to aj internetových obchod­níkov. Pri obrovskom množ­stve rôznych technologických noviniek pre nás nie je jed­noduché určiť, ktoré výzvy skutočne predstavujú príležitosť na rast a ktoré sú len akousi módnou záležitosťou. Tu zohráva veľkú rolu vynikajúca spolupráca našich lokálnych IT­-čká­rov s internacionálnymi kolegami, ktorí pozorne sledujú vývoj a trendy. V Nemecku napríklad testujeme v spolupráci univerzitou v Heilbron­ne obchod, kde si zákaz­ník po počiatočnej regis­trácii môže nakúpiť bez obsluhy bez pokladne. Skrátka príde, vyberie si tovar a odíde s nákupom.

Naštartuj pracovnú kariéru spolu s Kaufland

Ovplyvní digitálna transformácia zákaznícky servis?

Ona ho už ovplyvňuje. Za posledných 5 rokov sa počet zákazníckych podnetov zvýšil skoro 4­-násobne, z čoho vy­plýva, že zákazníci chcú a potrebujú byť informo­vaní. Preto sa snažíme byť otvorení a pripraviť pre nich čo najviac ko­munikačných kanálov. Dnes sa na nás môžu obracať so svojimi pod­netmi prostredníctvom e­mailu, cez web formu­lár, priamo v obchode cez papierový formulár alebo môžu využiť zákaz­nícku linku. Pracujeme na možnosti komuni­kácie prostredníctvom chatu a chatbotov. To je dnes smer, na ktorý by sme sa chceli zamerať, napriek tomu že v súčasnosti máme viac ako 80 % všetkých podnetov prostredníctvom zákazníckej linky.

Ako sa mení trh? Ako sa zvládate trhu prispôsobovať?

Aj keď dnes to na predaj­nej ploche nie je pre zá­kazníka až tak viditeľné, aj obchod je digitalizá­ciou veľmi ovplyvnený. Kaufland sa dlhé roky na poli inovácií a no­vých trendov správal skôr rozvážne. Ak sa niečo osvedčilo v praxi, zaviedli sme to a vôbec nám nevadilo, ak sme boli poslední. Pred nikoľkými rokmi sa tento prístup zmenil a dnes je náš cieľ byť technologickým lídrom v Európe. Veď kto by si v nie tak dávnej minulosti vedel predstaviť, že budeme mať raz plne automati­zovaný obchod úplne bez zamestnancov. Popri tom je zefektívňovanie všetkých backoffice procesov iba nutným predpokladom, ako byť úspešní aj v budúcnosti.

Myslíte, že súčasne so zmenou trhu prichádzajú aj väčšie požiadavky a očakávania od zákazníkov?

Dlhšie obdobie po revolúcii bola pre zákazníkov najdôležitejšia cena. Neskôr sa k nej vďaka zvy­šujúcej sa životnej úrovni pridala aj kvalita. Dnes sledujeme veľké zmeny v očakávaniach zákazní­kov smerom k rýchlosti nákupu a sociálnej zod­povednosti výrobcov a predajcov. Zákazníci si stále viac uvedomujú, že čas strávený pri nákupe v predajni potravín nie je z ich pohľadu efektívne využitý. Väčšina krokov smerujúcich k možnosti rýchlejšieho nákupu sú viac­menej otázkou do­ statku financií a dobrého plánovania. Zákazníci si ich rýchlo osvoja a pova­žujú ich za prínos. Ako príklad môžem uviesť samoobslužné poklad­ne, ktoré veľmi rýchlo získali akceptáciu a dnes ich prostredníctvom obslúžime skoro 50 % zákazníkov. Ako som už spomínal, pracujeme na možnosti priebežné­ho skenovania tovaru už počas nákupu, kde zákazník pri pokladni nemusí vykladať tovar, ale prostredníctvom QR kódu priamo zaplatí.

Majú tieto zmeny vplyv na vašu spoločnosť? Na celú jej štruktúru a samotných zamestnancov?

Dôležité je nájsť súlad medzi tým, čo naši zákazníci očakávajú a čo by sme im ako spo­ločnosť, ktorá chce byť technologickým lídrom, vedeli ponúknuť. Aj ten najúžasnejší projekt zameraný na zlepšenie či zrýchlenie nákupu v momente, keď si nezís­ka na svoju stranu práve zákazníkov, ostane len veľmi drahým pokusom participovať na vytváraní digitálnej budúcnosti. Preto je potrebné zvoliť tie správne inovácie, ale rovnako dôležitá je ko­munikácia týchto inová­cií zákazníkovi. Týmto sa dostávame k dôležitosti každého jedného za­mestnanca našej spoloč­nosti. Naši zamestnanci tu vystupujú v pozícii užívateľov týchto tech­nologických noviniek, ale aj ako ich propagátori či helpdesk a pomáhajú nám získať zákaznícku akceptáciu.

Predpokladáme, že budete vytvárať nové pozície a naberať nových ľudí. Aké pozície by vznikli a aké sú očakávané kritériá pre potenciálnych uchádzačov?

Samozrejme, počítame s tým, že v budúcnosti budeme vytvárať nové pracovné miesta, ktoré budú súvisieť s digitali­záciou, alebo z digitali­zácie priamo vyplývať, ako aj s potrebou trans­formovať už existujúce pracovné pozície. Dnes si netrúfam odhadnúť, aké pozície to budú, prípadne ako sa zmenia nároky na uchádzačov. Tie budú závisieť od ob­sadzovanej pozície. Sme si vedomí, že budeme oslovovať nový typ po­tenciálnych kandidátov a tí budú mať rovnako nové očakávania na nás ako svojho budúceho zamestnávateľa. Jedným z príkladov je pozícia dátového analytika, kto­rú sme prednedávnom obsadili a veríme, že nám pomôže pri vyhod­nocovaní dát a súvislostí medzi predajom a na­ príklad dňom v týždni či počasím v daný deň.

Ďalší článok